Toinen kurssikerta – Lappi, alkoholi & rattijuopumukset

Kun ensimmäisestä kurssikerrasta oli juuri ja juuri selviydytty kunniakkaasti läpi, hyökkäsi seuraava kerta jo kunnianhimoisesti päälle. Tällä kertaa ideana oli syventyä entistä monimutkaisemmin MapInfon ja ylipäänsä teemakarttojen ominaisuuksien ja niiden tekemisen saloihin. Ensimmäisellä kurssikerralla olimme jo paneutuneet mm. erilaisten luokittelutapojen eroihin ja tavallisen teemakartan tekemiseen MapInfolla, ja näitä taitoja hyödynnettiin myös tällä kertaa.

Kun viimeksi tekemämme koropleettikartta kuvasi yhtä muuttujaa, oli kartan tehtävänä nyt kuvata kahta muuttujaa päällekkäin. Suotavaa oli, että näiden kahden muuttujan väliltä pystyisi löytämään jonkinlaista korrelaatiota. Tilastollista dataa oli tarjolla hurja määrä kurssimateriaaleissa ja etenkin Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tilastopankissa SOTKAnetissa. Tämän takia kiinnostavien ja toistensa kanssa yhteensopivien muuttujien valinnasta muodostui yllättävänkin iso urakka, kuten Olli Kauppi (Olli Kaupin paikkatietoblogi) myös toteaa. Itseasiassa oma torstai-illan tuntini hujahti siihen, kun mietin ja testailin eri muuttujien välisiä yhteyksiä. Lopulta päädyin useammankin mutkan kautta tutkimaan Lapin kuntien asukasta kohden lasketun Alkosta ostetun 100% alkoholin määrän ja poliisin tietoon tulleiden rattijuopumustapausten välistä suhdetta.

Olettamukseni oli, että siellä missä ostetun alkoholin määrä on suurinta, olisi myös eniten havaittuja rattijuopumustapauksia. Kuten teemakartan väreistä selvästi näkee, kasvaa alkoholin myynti jokseenkin tasaisesti pohjoista kohti. Pientä vaihtelua on etelämmässäkin, mutta korkeimman alkoholimyynnin kunnat sijaitsevat kaikki aivan pohjoisessa. Utsjoella lukema kohoaa jopa 52,7 litraan/asukas, joka kuulosti ainakin omaan korvaani uskomattoman hurjalta luvulta. Tämän vuoksi kävin perehtymässä tarkemmin tilaston tietosisältöön ja paljastuikin, että lukuun on laskettu mukaan kaikki kunnan alueen Alkoista ostettu alkoholi. Se tarkoittaa, että lukemassa ovat mukana yksittäisten ihmisten lisäksi myös mm. elintarvikeliikkeiden ja anniskeluravintoloiden ostama alkoholi. Luku etenkin Utsjoella on tästä huolimatta melkoisen massiivinen, mutta ainakin vähän helpompi ymmärtää. Vaihtelu on tämän muuttujan osalta suurta, sillä alimman luokan kunnissa myynti on vain 0-5,5 litraa.

Seuraavaksi lisäsin alueen kunnittaiset rattijuopumustapaukset kartalle vekkulein poliisiauto-symbolein. Niiden koko ilmoittaa tapausten määrän promilleina. Nopealla silmäilyllä jonkinlaista korrelaatiota on havaittavissa alkoholin myynnin kanssa. Rattijuopumuksia on rekisteröity suhteellisen runsaasti pohjoisen kunnissa, jotka kuuluvat myös alkoholin myynnissä kahteen ylimpään luokkaan. Pienemmän alkoholimyynnin kunnissa myös rattijuopumuksia on rekisteröity vähemmän. Harmillisen poikkeuksen tähän mukavan oloiseen korrelaatioon tekee Pelkosenniemi, jossa vain keskimääräisestä alkoholin myynnistä huolimatta on rekisteröity suorastaan hervottoman suuri määrä rattijuopumustapauksia; selvästi eniten tutkimusalueen kunnista. Syyt tähän poikkevan suureen rattijuopustapausten määrään ovat siis jossain muualla, ja niihin ei omalla tutkimusasetelmallani pääse käsiksi.

Luokittelin alkoholimyynnin ensin kvantiileihin, mutta kuten ensimmäisen kurssikerran työssäni, tuli ylimmästä luokasta taas turhan laaja. Kokeilin sitten luonnollisia luokkavälejä, joka toimi paremmin. Esimerkiksi Utsjoen yksittäinen alkoholimyynnin piikki rajautui tällä tavoin omaksi luokakseen. Käytin samaa luokittelutapaa myös rattijuopumusten määrän kohdalla, sillä Lapin harvaanasutulla seudulla oletin sen toimivan aiemmin käyttämiäni kvantiileja paremmin. Teemakartta onnistui alun päätösvaikeuksien jälkeen ihan mukiinmenevästi. Rattijuopumustapauksia kuvaaviksi symboleiksi poliisiautot olivat varsin relevantti valinta, sillä perustuuhan tilasto poliisin rekistereihin. Koropleettikartan värit sen sijaan menivät melkolailla hatusta heittämällä, sillä alkoholijuomien laajan värikirjon vuoksi en keksinyt sille yhtä havainnollistavaa väriä. Siispä värimaailma pysyi jokseenkin samana kuin silmääni ensimmäisessä teemakartassani miellyttäneessä säyseän violetissa.

Lähteet:

Toinen kurssikerta. Olli Kaupin paikkatietoblogi. 28.1.2015. https://blogs.helsinki.fi/okauppi/. Luettu: 28.1.2015

Alkoholijuomien myynti asukasta kohti 100 %:n alkoholina, litraa (2013). SOTKAnet, THL. http://uusi.sotkanet.fi/portal/page/portal/etusivu/hakusivu/tulossivu?regionCount=320&currentEvent=getData&sexCount=1&setId=p85c1a784c430d5cc51f208dae545d6bbd4bd98cb682119&indCount=1&yearCount=1. Luettu: 28.1.2015.

Poliisin tietoon tulleet rattijuopumustapaukset / 1000 asukasta (2013). SOTKAnet, THL. http://uusi.sotkanet.fi/portal/page/portal/etusivu/hakusivu/tulossivu?regionCount=320&currentEvent=getData&sexCount=1&setId=p85c1a784c430d5cc51f208dae545d6bbd4bd98cb682119&indCount=1&yearCount=1. Luettu: 28.1.2015.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *