Neljäs kurssikerta – Ruutuja ja muunkielisiä pääkaupunkiseudulla

Neljännellä kurssikerralla käsiteltiin ruutukarttoja, niiden tekemistä ja analysoimista MapInfolla. Ohjelman käyttö alkaa kerta kerralta tuntua luontevammalta, eikä jokaista pikkutoimintoa tarvitse hyvänä päivänä enää jäädä erikseen pohtimaan. Se tekee ohjelman kanssa työskentelystä antoisampaa ja tehokkaampaa. Tällä kertaa ohjelman avulla harjoiteltiin rasteriaineiston käyttöä teemakartan tekemisessä. Tutkimusalueena toimii pääkaupunkiseutu. Tutkimuskohteen sai päättää itse lukuisista tietokannan vaihtoehdoista oman kiinnostuksensa mukaan. Päätin tutkia muunkielisten määrää ja tarkastella, onko tässä havaittavissa suuremman mittakaavan alueellista vaihtelua vai ennemminkin korttelikohtaista variaatiota.

Muunkieliset pääkaupunkiseudulla (MapInfo).

Muunkieliset pääkaupunkiseudulla (MapInfo).

Valitsin pikselikooksi 300×300 metrin. Tein teemakartan ensin samoin kuin Sanna (Sannan PAK-blogi), eli jätin pikseleiden rajat näkyville. Kokeilin kuitenkin jälkikäteen miltä kartta näyttäisi ilman kyseisiä rajoja, ja olinkin tyytyväinen tällä tavoin saavuttamaani hieman wesandersonmaisen harmoniseen ja pehmeään värimaailmaan. Luokittelutapana käytin jälleen kerran luonnollisia luokkarajoja, joka paria muutakin luokittelutapaa kokeiltuani jakoi aineiston havainnollistavimmin viiteen luokkaan. Luokkien kokoa tarkastelemalla näkee, että ylin luokka on selkeästi muita suurempi. Tämä viittaa siihen, että muunkielisten jakaumassa on melko selkeää epätasaisuutta. Kahta ylintä luokkaa edustavia pikseleitä on vähän siellä täällä etenkin Helsingin alueella, mutta jonkinlaisia keskittymiäkin näyttäisi olevan erityisesti Itä-Helsingissä Vuosaaren ja Kontulan tienoilla. Espoossa muunkieliset näyttävät puolestaan keskittyvän Espoon keskuksen ja Matinkylän kaupunginosiin. Vantaalla muunkielisiä on Martinlaakson ja Myyrmäen keskittymien ulkopuolella suhteellisen vähän.

Rasteripohjainen teemakartta sopii ainakin tämänkaltaisen aiheen tutkimiseen, sillä sopivan pienellä ruutukoolla pystyy päättelemään jonkin verran myös korttelikohtaisesta vaihtelusta. Etenkin Helsingissä, jossa muunkielisten keskittyminen on nimenomaan korttelikohtaista eikä niinkään kaupunginosiin liittyvää, sopii ruututeemakartta kuvaukseen hyvin. Yksittäiset tummanpunaiset ruudut siellä täällä karttaa saattavat olla juuri kyseistä korttelityyppistä keskittymää, ja esimerkiksi koropleettikartalla tällaiset jäisivät tyystin huomaamatta. Toisaalta koropleettimuotoisesta teemakartasta saa kenties paremman yleiskuvan tutkittavan muuttujan alueellisesta jakaumasta.

Lähteet:

Kurssikerta 4: MapInfon kanssa tunteiden vuoristoradassa. Sannan PAK-blogi. 5.2.2015. https://blogs.helsinki.fi/kusaku/. Luettu: 23.2.2015

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *