Kuudes kurssikerta – Tienviittoja, maanjäristyksiä ja tulivuoria

GIS-luokan ruutujen äärellä näpyttelyn sijaan tämä kurssikerta käynnistyi tutustumisella lähialueeseen koululta saadut GPS-paikantimet mukana. Vaikka paikantimen käytön piti olla hyvinkin simppeliä, onnistuimme ryhmämme kanssa ajautumaan välittömästi jonkinlaiseen pinteeseen. Paikannin ei jostain syystä seurannut liikettämme ja tarjosi suureksi hämmästykseksemme korkeudeksi merenpinnasta negatiivisia arvoja. Hetken asiaa ihmeteltyämme päätimme turvautua vanhaan kunnon uudelleenkäynnistämiseen. Klassinen kikka toimi kuin toimikin, ja pääsimme toden teolla aloittamaan navigoidun kävelymme. Päätimme kerätä koordinaattitietoja kadunkulmilta löytämiemme tienviittojen kohdalta. Näitä keräsimme pitkin Kumpulaa lopulta yli kymmenen kappaletta, ja tutustuimme samalla Kumpulan idylliseen puurakennusalueeseen. Ei siis täysin epäonnistunut iltapäiväkävely.

Luokkaan palattuamme kokosimme kerätyt koordinaatit taulukkomuotoon exceliin, ja tämän tietokannan avasimme MapInfossa. Koordinaattien mukaan loimme keräämämme pisteet valmiille karttapohjalle. Kaikki pisteet sijoittuivat kartalla jotakuinkin oikealla paikalla, mikä alkusählingin jälkeen lämmitti mieltä. Tämän jälkeen oli aika siirtyä päivän varsinaisen harjoituksen pariin. Se käsitteli samaa toimenpidettä eli geokoodausta, mutta nyt aiheina olivat globaalit luonnonhasardit. Vaihtoehtoina olivat maanjäristykset, tulivuorenpurkaukset tai Maahan osuneet meteoriitit. Itse päätin tutkia kahdella kartalla eri suuruisten maanjäristysten sijoittumista maailmankartalla, ja kolmannella vastaavasti tulivuorten sijoittumista. Tietokannat näiden hasardien ominais- ja sijaintitiedosta haimme kurssin Moodle-sivustolta löytyvien linkkien takaa, joista kerätyt aineistot jälleen excelin kautta muokkasimme MapInfolla käyttökelpoiseen muotoon.

Yli 6 magnitudin maanjäristykset 1970-nykyhetki.

Yli 6 magnitudin maanjäristykset 1970-nykyhetki.

Yli 8 magnitudin maanjäristykset 1970-nykyhetki.

Yli 8 magnitudin maanjäristykset 1970-nykyhetki.

Karttojen tarkoituksena oli olla sellaisia, että niitä pystyisi käyttämään opetuksen tukena. Kyseessä on sen verran simppelisti esitettävät aiheet, että kartoista tuli ilman sen suurempaa kaunisteluakin melko havainnollistavat. Toki tällaisella esitystavalla, jossa on kuvattu koko Maa, saa vain yleiskuvan ja nopean katsauksen missä kyseisiä ilmiöitä esiintyy. Jotta kartat sopisivat paremmin opetustarkoitukseen, olisi jonkinlaista nimistöä hyvä olla mukana. Mikään kolmesta kartasta ei myöskään sen enempää selvitä, miksi järistykset ja tulivuorenpurkaukset ovat sijoittuneet niin kuin ovat. Niiden tueksi olisi opetustilaisuudessa hyvä liittää kartta, jossa näkyvät litosfäärilaattojen rajat ja liikesuunnat. Näitä vertaillessa kolmen muun kartan kanssa voi vetää syvällisempiä johtopäätöksiä siitä, missä ja miksi kyseisiä hasardeja tapahtuu. Kuten myös Antti (Antin paikkatietoblogi) blogissaan toteaa, liittyvät MapInfolla laadituissa kartoissa näkyvät hasardit sijainniltaan tiiviisti litosfäärilaattojen rajoihin. Selkeimmin tämä näkyy niin kutsutun Tyynenmeren tulirenkaan alueella, jossa maanjäristykset ja tulivuoret muodostavat tiiviin ketjun ympäri valtamerta ja sen alla sijaitsevaa Tyynenmeren laattaa.

Tulivuorenpurkaukset 1964-nykyhetki.

Tulivuorenpurkaukset 1964-nykyhetki.

 

Ensimmäisessä kartassa näkyviä yli 6 magnitudin järistyksiä on kokolailla kaikkialla, missä kahden litosfäärilaatan raja kulkee. 8 magnitudin järistyksiä on dramaattisesti vähemmän, eikä sellaisia ole 1970-luvun jälkeen esiintynyt ainuttakaan esimerkiksi Välimeren ja Keski-Aasian järistysalueilla. Litosfäärilaattojen liikkumissuuntia tutkailemalla voi päätellä, että näin voimakkaita järistyksiä ei synny kuin laattojen törmäysvyöhykkeillä. Kuten sanottua, tulivuorenpurkauksia esiintyy samoilla alueilla kuin maanjäristyksiä. Tyynenmeren tulirenkaan vulkaanista ketjua lukuunottamatta ne ovat kuitenkin lähinnä yksittäisiä tapauksia siellä täällä. Kuten Petra blogissaan (Captain’s log) nostaa esille, selittyy tämä suurilta osin Tyynenmeren laatan muodostamilla subduktiovyöhykkeillä mantereisten laattojen kanssa.

Litosfäärilaatat ja niiden liikesuunnat. (bucknell.edu)

Litosfäärilaatat ja niiden liikesuunnat. (bucknell.edu) 

Lähteet:

Kurssikerta 6. Captain’s log. 11.3.2015. https://blogs.helsinki.fi/pewmanni/. Luettu: 12.3.2015

Kurssikerta 6. Antin paikkatietoblogi. 22.2.2015. https://blogs.helsinki.fi/anttiaut/. Luettu: 12.3.2015

Plate tectonic map. http://www.bucknell.edu/Images/Depts/Geology/PTmap.gif. Luettu: 12.3.2015

ANSS Catalog Search. Northern California Earthquake Data Center, 2013. http://quake.geo.berkeley.edu/anss/catalog-search.html. Luettu: 19.2.2015

Global Volcano Locations Database. National Geophysical Data Center. http://www.ngdc.noaa.gov/nndc/struts/form?t=102557&s=5&d=5. Luettu: 19.2.2015

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *