Opiskelutaitojen integrointi opintojen alkuvaiheen opintoihin -workshop 6.10.2020

Tilaisuuden tallenne:  Osa 1 (22 min)  Osa 2 (24 min)

Tilaisuuden materiaalit

  • Ennakkokyselyn vastaukset – opiskelutaitojen opetus tämän hetkisillä kursseilla Opintopsykologi Kari Peltola Esitys
  • Mistä syntyy laadukas oppiminen ja mitä HowULearn kertoo tiedekunnan opiskelijoiden opiskelutaidoista? Mitä ovat opiskelutaidot? Miten ne liittyvät asiantuntijataitoihin? – Pedagoginen yliopistonlehtori Saara Repo Esitys
  • Miten opettaja/oppimisympäristö voi tukea syväsuuntautunuttta ja suunnitelmallista lähestymistapaa oppimiseen? – Opintopsykologi Kari Peltola Esitys
  • Workshopin yhteistä ideointia Flingassa

Kaikille prekliinisen vaiheen / kandidaattiohjelmien opettajille ja tuutoreille  

Sekä opettajat että opiskelijat ovat palautteissaan kertoneet, että alkuvaiheen opiskelijat tarvitsisivat parempaa tukea opiskelutaitoihin.

Tilaisuuden tavoitteena on määritellä, mitä tarkoitetaan opiskelutaidoilla, tunnistaa, minkälaisia opiskelutaitoja opiskelijat ja toisaalta asiantuntijat tarvitsevat, miten opiskelutaitoja jo tuetaan koulutuksissamme, mitä HowULearn tulokset kertovat opiskelutaitojen oppimisesta tiedekunnassamme, miten opiskelutaitoja tulisi tutkimukseen perustuen opettaa.

Tilaisuuden aikana ideoidaan erilaisia tapoja tukea opiskelutaitoja integroidusti osana opintoja ja käynnistää näiden ideoiden pilotointi. Pitkän tähtäimen tavoitteena juurruttaa toimivimmat ideat osaksi syksyllä 2021 käynnistyviä uusia opetussuunnitelmia.

Osallistujia pyydetään miettimään etukäteen omien opintojaksojensa osalta

  • millaisia opiskelutaitoja niillä jo nyt opitaan?
  • miten ne näkyvät osaamistavoitteissa?
  • millaisia taitoja opiskelijoiden pitäisi jo osata kurssille tullessaan?

Suunnittelutiimissä pedagoginen yliopistonlehtori Saara Repo, opintopsykologit Kari Peltola ja Tiina Tuominen, opetusdekaani Tiina Paunio.