Yliopistopedagogiikka

Yliopistopedagogiikka lääketieteellisessä tiedekunnassa

Helsingin yliopiston yliopistopedagogiikan keskus (HYPE) tarjoaa 5 op:n koulutuksia, joista seuraavat perusopintojaksot ovat parhaita dosentuurin hakijoille.

Näistä suosittelemme aloittamaan

  • YP1 Oppiminen yliopistossa
  • YP 2.1 Opetuksen linjakas suunnittelu, toteutus ja arviointi

Näitä voi ottaa, jos YP1 ja YP2.1 on suoritettu

  • YP 2.2 Oppimisen arviointi ja palautteen antaminen
  • YP 3.1 Ohjaus yliopistossa ja ohjausharjoittelu
  • YP 3.2 Oman opetuksen kehittäminen ja opetusharjoittelu

Kursseja on tarjolla vuosittain useita sekä Meilahden kampuksella, muilla Helsingin yliopiston kampuksilla että Avoimessa yliopistossa.

Helsingin yliopiston HYPEn järjestämille kursseille haetaan kaksi kertaa vuodessa: huhtikuussa ja lokakuussa. Tiedot kursseista ja niihin hakemisesta tulevat Meilahden opettajien sähköpostilistalle. Lisäksi ne löytyvät Helsingin yliopiston intranetista Flammasta https://flamma.helsinki.fi/group/opetuksen-tuki/yliopistopedagogiikan-koulutus

Kursseille pyritään ottamaan kaikki Helsingin yliopiston ja HUSin hakijat, jotka ovat hakeneet hakuaikana. Kuitenkin opetusvirassa olevat ovat etusijalla.

Avoimen yliopiston järjestämistä vastaavista kursseista löytyy tietoa https://courses.helsinki.fi/fi/avoin-yliopisto/opinnot/yliopistopedagogiikka Avoimen yliopiston kursseille ilmoittautuminen alkaa aina 45 vuorokautta ennen kurssin alkua. Kurssille hyväksytään osallistujat ilmoittautumisjärjestyksessä.

Kursseista saa lisätietoa palveluosoitteesta  info-hype@helsinki.fi sekä koulutussuunnittelija Antero Salmiselta (antero.salminen@helsinki.fi) ja Bettina Lindforsilta (bettina.lindfors@helsinki.fi)

Dosentuurin hakijat ja yliopistopedagoginen koulutus

Dosentuurin hakijoiden tulisi hakeutua yliopistopedagogiseen koulutukseen riittävän ajoissa. Opetustaitoa voi kerryttää myös muilla tavoin, kuten osallistumalla opetukseen ja/tai ohjaamalla opinnäytetöitä. Ohjeissa todetaan seuraavasti: ”Dosentilla tulee yliopistolain (558/2009) 89 § mukaan olla hyvä opetustaito. Hyvä opetustaito osoitetaan lääketieteellisessä tiedekunnassa ensisijaisesti vähintään 5 opintopisteen pedagogisilla teoriaopinnoilla (suositellaan, että pedagogiseen koulutukseen hakeudutaan ennen hakemuksen jättöä) tai vähintään 2 vuoden kokopäiväisenä opettajana toimimisella. Hakija voi osoittaa opetustaitonsa myös muulla tavoin, jolloin dosenttitoimikunta arvioi niiden riittävyyden tiedekunnan opetustaidon arviointimatriisin mukaisesti.”