Median ja viestinnän tutkimuksen päivät 2016

Helsinki Media Policy Research Group järjestää Median ja viestinnän tutkimuksen päivillä Viestintäpolitiikan ja mediatalouden työryhmän. MEVI2016 järjestetään 8. – 9.4.2016 ammattikorkeakoulu Arcadassa Helsingissä. Päivien teemana on Luottamus – Förtroende.

Työryhmässä käsiteltäviä teemoja ovat muun muassa viestintäpolitiikan vaikutus median kehitykseen, liiketoimintamallien muutokset sekä yleisösuhteen muutosten tuomat uudistustarpeet. Työryhmässä pohditaan esimerkiksi, mikä on valtion ja viestintäpolitiikan rooli suhteessa media-alan tulevaisuuteen ja haasteisiin. Ryhmässä tarkastellaan myös viestintäpolitiikan sekä yleisen talous- ja kilpailupolitiikan vuorovaikutusta kansallisella tasolla sekä toisaalta kansallisen viestintäpolitiikan rajallisuutta nykyisessä mediamaailmassa.

Kenen etuja kansallinen viestintäpolitiikka edistää – ja ovatko sen tavoitteet ja painotukset muuttumassa? Mikä on luottamuksen rooli viestintäpolitiikassa? Entä miten media puhuu viestintäpolitiikasta ja alan taloudesta? Millaisia muutoksia mediasisältöjen tuotannon, jakelun ja kulutuksen digitalisoituminen merkitsee mediayhtiöiden liiketoimintamalleille? Miten verkossa voi tehdä tulosta journalismilla? Miten mainonta muuttuu?

Sekä suomalaisia että kansainvälisiä viestintäpolitiikan ja mediatalouden kysymyksiä käsittelevät esitykset, tapaustutkimuksista teoreettisiin puheenvuoroihin, ovat tervetulleita. Työryhmän vetäjinä toimivat yliopistonlehtori ja dosentti Marko Ala-Fossi Tampereen yliopistosta ja tutkijatohtori Katja Lehtisaari Helsingin yliopistosta.

Haluatko pitää esitelmän Median ja viestinnän tutkimuksen päivillä 8.–9.4. 2016? Lähetä otsikoitu, noin 250 sanan abstrakti 20. tammikuuta 2016 mennessä Marko Ala-Fossille (Marko.Ala-Fossi(at)uta.fi) ja Katja Lehtisaarelle (katja.lehtisaari(at)helsinki.fi).

Ks. lisää http://mevi2016.arcada.fi/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *