250 Symposium: Right to Know

To mark the 250th anniversary of the 1766 Freedom of Information Act, the University of Helsinki hosts a symposium to discuss the meaning and realization of citizens’ information rights, transparency and openness in contemporary public life.

The Nordic countries are often seen as pioneers in government openness, not only in terms of historical legacy but also contemporary policies, such as open data initiatives. The existing norms and practices of publicity, however, are constantly challenged by social and technological changes. With new media platforms and data leaks, but also new global trends towards secrecy, security and surveillance, tensions around citizens’ information rights keep emerging in public. In science policy, promotion of open science and publishing are also crucial issues today. What does “the right to know” mean, where did it come from, and what are its main threats today?

The keynote speaker of the symposium is Professor Michael Schudson (Columbia University), whose most recent book, The Rise of the Right to Know discusses the emergence of norms and practices associated with openness and transparency in American politics and culture after 1945. Other speakers at the symposium discuss both historical and current interpretations of freedom of thought, publicity and transparency from global, European and Finnish perspectives.

The symposium is organized by the discipline of Media and Communication Studies together with the Open University, University of Helsinki. The symposium is part of the lecture courses “Media structures and policies” and “Introduction to Global Media and Communication”. The language of the symposium is English, except for the final panel discussion, which is in Finnish.

See the program and register at: https://helsinginyliopisto.etapahtuma.fi/Default.aspx?tabid=960&id=43872

 

Median ja viestinnän tutkimuksen päivät 2016

Helsinki Media Policy Research Group järjestää Median ja viestinnän tutkimuksen päivillä Viestintäpolitiikan ja mediatalouden työryhmän. MEVI2016 järjestetään 8. – 9.4.2016 ammattikorkeakoulu Arcadassa Helsingissä. Päivien teemana on Luottamus – Förtroende.

Työryhmässä käsiteltäviä teemoja ovat muun muassa viestintäpolitiikan vaikutus median kehitykseen, liiketoimintamallien muutokset sekä yleisösuhteen muutosten tuomat uudistustarpeet. Työryhmässä pohditaan esimerkiksi, mikä on valtion ja viestintäpolitiikan rooli suhteessa media-alan tulevaisuuteen ja haasteisiin. Ryhmässä tarkastellaan myös viestintäpolitiikan sekä yleisen talous- ja kilpailupolitiikan vuorovaikutusta kansallisella tasolla sekä toisaalta kansallisen viestintäpolitiikan rajallisuutta nykyisessä mediamaailmassa.

Kenen etuja kansallinen viestintäpolitiikka edistää – ja ovatko sen tavoitteet ja painotukset muuttumassa? Mikä on luottamuksen rooli viestintäpolitiikassa? Entä miten media puhuu viestintäpolitiikasta ja alan taloudesta? Millaisia muutoksia mediasisältöjen tuotannon, jakelun ja kulutuksen digitalisoituminen merkitsee mediayhtiöiden liiketoimintamalleille? Miten verkossa voi tehdä tulosta journalismilla? Miten mainonta muuttuu?

Sekä suomalaisia että kansainvälisiä viestintäpolitiikan ja mediatalouden kysymyksiä käsittelevät esitykset, tapaustutkimuksista teoreettisiin puheenvuoroihin, ovat tervetulleita. Työryhmän vetäjinä toimivat yliopistonlehtori ja dosentti Marko Ala-Fossi Tampereen yliopistosta ja tutkijatohtori Katja Lehtisaari Helsingin yliopistosta.

Haluatko pitää esitelmän Median ja viestinnän tutkimuksen päivillä 8.–9.4. 2016? Lähetä otsikoitu, noin 250 sanan abstrakti 20. tammikuuta 2016 mennessä Marko Ala-Fossille (Marko.Ala-Fossi(at)uta.fi) ja Katja Lehtisaarelle (katja.lehtisaari(at)helsinki.fi).

Ks. lisää http://mevi2016.arcada.fi/

ECREA 2016 Pre-conference

Together with the Euromedia Research Group, HMRG is organizing a preconference Cleaning the House: Testing Critical Concepts on Communication and Society. The event will take place before the 2016 ECREA conference in Prague on November 8-9.

The aim of the preconference is to critically scrutinize contemporary key concepts and fashionable terms in communication research. This could involve identifying these concepts and their status, assessing their usefulness to theoretical development and empirical work, and/or critiquing the theoretical/normative assumptions they carry. The themes will be explored in more detail in the forthcoming Call for Papers, to be published  on February 1, 2016.