Käytännössä

 

Opiskelijalle

Mediapolku on Helsingin yliopiston poikkitieteellistä yhteistyötä edistävä kurssi, joka antaa opiskelijoille avaimia uudenlaiseen yhteistyöhön ja työharjoitteluun.

Kasvatustieteen tai mediakasvatuksen opiskelijat tuovat kerhoon tietämyksensä ja tuntemuksensa lasten parissa toimimisesta sekä siitä, miten tieto- ja viestintätekniikkaa voidaan opettaa peruskouluissa. Muiden alojen opiskelijat voivat tuoda oman alansa tietämystä sisällöksi oppimiseen, esimerkiksi kieliä, matematiikkaa tai vaikkapa historiaa. Mediapolku on avoin kaikkien alojen opiskelijoille Helsingin yliopistossa.

Opiskelijat saavat kurssista arvokasta opetuskokemusta sekä viisi opintopistettä.

Mediakasvatuksen sivuaineopiskelijat voivat liittää mediapolkuprojektinsa 25 opintopisteen perusopintojen projektiin ja muut Helsingin yliopiston opiskelijat yhdeksi mediakasvatuksen valinnaiseksi kurssiksi.

Oppilaalle

Mediapolulla voidaan esimerkiksi opetella 3D-tulostusta, sosiaalisen median pelisääntöjä, koodaamista tai vaikkapa valokuvaamista! Vaikka yliopisto-opiskelijat suunnittelevat projektin sisällön yhteistyössä ohjaavan opettajan kanssa, ei oppilaiden kiinnostuksen kohteita kannata sivuuttaa. Oppilaita tietotaitoa mediasta ja mediaväleistä kannattaa hyödyntää.

Opettajalle

Mediapolku tarjoaa kouluille tavoitteellista mediakasvatustoimintaa. Koulun ulkopuoliset eri alojen opiskelijat tuovat uutta näkemystä ja ideoita myös siitä, miten koulun tieto- ja viestintäteknistä välineistöä voidaan hyödyntää mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti ja laajasti. Tavoitteena on saada koulut aktiivisesti kehittämään omaa omaa tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttöään. Mediapolku on ollut mukava ja erilainen kokemus niin oppilaille kuin mukana olleille opettajillekin.

Koululle

Projektiin osallistuvat oppilat toimivat kurssin jälkeen koulunsa oppilasagentteina. Heidän oppimansa media- ja TVT-taidot auttavat sekä opettajia että oppilaita hyödyntämään uusia mielekkäitä mediatyökaluja.

Helsingin Sanomat 14.04.2015: Oppilasagentit tekevät yllätysiskuja: Kirkkonummella alakoululaiset opettavat tietokoneiden käyttöä opettajille

Vindin uutiset 06.02.2015: Ojakkalan koululaisia Mediapolulla