Ryhmämentorointiohjelman kuulumisia kaudelta 2018–2019

Helsingin yliopiston kehitysjohtaja Susanna Niinistö-Sivuranta avaamassa ryhmämentorointiohjelman käynnistystilaisuutta.

Ryhmämentorointiohjelman kausi 2018 – 2019 on edennyt puoliväliinsä. Marraskuun lopulla Tiedekulmassa järjestettyyn käynnistystilaisuuteen osallistui kaikkiaan 30 mentoria ja yli 100 aktoria. Helmikuun 28. päivä mentorit kokoontuivat Porthanian lehtisaliin vaihtamaan kuulumisiaan tähänastisesta kaudesta.

Helsingin yliopiston ryhmämentorointiohjelma starttasi jälleen viime marraskuun 20. päivä Tiedekulmassa järjestetyllä käynnistystilaisuudella. Helsingin yliopiston kehitysjohtaja Susanna Niinistö-Sivurannan avaamaan tilaisuuteen saapuneet mentorointiryhmät pääsivät tutustumaan toisiinsa ja käynnistämään puolen vuoden mittaisen mentorointiprosessin innostuneissa tunnelmissa. Tämän kauden ryhmistä kolme työskentelevät englanniksi ja yksi ruotsiksi, loput suomeksi. Kaikki mentorit ovat Helsingin yliopiston alumneja.

Ryhmät pääsivät käynnistystilaisuudessa tutustumaan toisiinsa.

Käynnistystilaisuudessa mentoreille ja aktoreille tarjottiin viime vuoden tapaan myös koulutus mentoroinnista ja sen mahdollisuuksista. Päivi Kupiaksen (Tevere Oy) vetämässä koulutuksessa keskityttiin muun muassa luottamuksellisen vuorovaikutuksen, tavoitteellisuuden ja sitoutumisen merkitykseen onnistuneessa mentoroinnissa. Tilaisuuden päätteeksi jokainen ryhmä laati keskenään mentorointisopimuksen, jossa he sitoutuivat mentorointiprosessiin ja sopivat ensimmäisistä tapaamiskerroistaan.

Päivi Kupias (Tevere Oy) piti käynnistystilaisuudessa koulutuksen mentoroinnin mahdollisuuksista.

Helmikuu toi mukanaan mentoreiden välitapaamisen

Helmikuun taittuessa maaliskuulle on myös mentorointiohjelma tältä kaudelta saavuttanut puolivälipisteensä. Tämän vuoksi mentorit kutsuttiin 28. helmikuuta perinteiseen välitapaamiseen, jossa heille annettiin tilaisuus jakaa kokemuksiaan kuluneesta kaudesta. Paikalla olleet mentorit pääsivät keskustelemaan monipuolisista toimintatavoista sekä vaihtamaan ajatuksia mentoroinnin sujumisesta.

Mentorit kokoontuivat välitapaamiseen 28.2. keskustelemaan kuluneesta kaudesta.

Ryhmissä oltiin keskusteltu laajasti muun muassa erilaisista uravaihtoehdoista ja omien vahvuuksien tunnistamisesta sekä niihin luottamisesta. Myös käytännön työnhakuun liittyviin asioihin ja esimerkiksi oman hissipuheen kehittämiseen oli käytetty aikaa. Osassa ryhmiä oli tehty yritysvierailuja, jotka herättivät innostunutta keskustelua mentoreiden keskuudessa.

Lukuisista välitapaamisessa käsitellyistä teemoista muun muassa opiskelijoiden jaksaminen, luottamus omiin taitoihinsa ja ymmärrys laajentaa ajattelua omista uramahdollisuuksista olivat nousseet esille useimmissa ryhmissä. Haasteelliseksi oli koettu muun muassa opiskelijoiden kannustaminen ideoimaan itselleen kiinnostavia urapolkuja, kun taas yhdessä ryhmässä tästä oli ollut jopa runsauden pulaa. Ryhmämuotoisen mentorointiohjelman hyvänä ominaisuutena kiiteltiin aktoreiden mahdollisuutta vertaistukeen myös keskenään.

Ryhmät jatkavat toukokuulle saakka

Ryhmämentorointiohjelma jatkuu tuttuun tapaan toukokuun lopulle saakka, jolloin ryhmät kokoontuvat yhteen ohjelman päätöstilaisuuden merkeissä. Uuden kauden mentorointihausta tiedotetaan puolestaan jälleen kesällä ja opiskelijat pääsevät hakemaan mukaan ryhmiin syksyllä 2019. Ohjelman mentoreiksi haettavat ovat Helsingin yliopiston alumneja. Tarkemmin näistä tiedotetaan tällä sivustolla viimeistään kesäkuussa.