”Mentoriohjelma oli ehdottomasti alkuvuoden kohokohta” – ryhmämentorointikausi 2021–2022 sai päätöksensä

Group mentoring closing, group photo from Zoom
Ryhmämentoroinnin päätöstilaisuus pidettiin Zoomissa

Ryhmämentoroinnin marraskuussa 2021 käynnistynyt 11. kausi sai päätöksensä toukokuussa. Vielä tällä kaudella suurilta osin etätapaamisina toteutettu ohjelma palaa uuden kauden merkeissä taas syksyllä.

Helsingin yliopiston ryhmämentorointiohjelman 11.kausi pyörähti käyntiin marraskuun lopulla etäyhteyksin järjestetyllä kick-off-tilaisuudella. Ohjelma toi yhteen 139 aktoria lähes kaikista yliopiston tiedekunnista ja 36 alumnimentoria yhteiskunnan eri aloilta.

– Tämän kauden erityispiirteenä olivat kokonaan etänä toimineet ryhmät, minkä voi nähdä etäajan positiivisena puolena. Tämä on mahdollistanut myös muualla Suomessa ja jopa ulkomailla asuvien alumnien mukaan ottamisen mentoreiksi, kommentoidaan koordinointitiimistä.

Päätöstilaisuudessa opiskelijat ja mentorit pääsivät vielä jakamaan kokemuksiaan ja käymään yhteisen loppukeskustelun ryhmänsä kesken. He myös lähettivät toisilleen terveisiä ja palautteita. Kokosimme yhteen muutamia kommentteja päätöstilaisuudessa ja palautteissa annetuista kommenteista. Ohjelman koordinointitiimi kiittää kaikkia mentoreita ja aktoreita mentorointiin osallistumista!

Näin mentorit kommentoivat kokemustaan mentoroinnista päättyneellä kaudella:

 • Sain uusia ajatuksia ja ideoita nuorilta. Tämä lisää energiaa omaan työhön!
 • Olin jokaisen tapaamisen jälkeen itse todella inspiroitunut ja hyvällä mielellä. Aktoreista kaksi onnistui saamaan työpaikan ja kävimme paljon myös työelämän kokemuksia opintojen ohella keskusteluissa.
 • Mentoriohjelma oli ehdottomasti alkuvuoden kohokohta. Oli ensinnäkin kiinnostavaa tavata nykyopiskelijoita, joiden todellisuus on varsin erilainen kuin omani 80-luvulla.
 • Sain uutta näkökulmaa omaan työhöni. Ennen kaikkea olen työstäni vielä kiitollisempi kuin ennen mentorointia. Aktoreilta saamani palautteen mukaan tämä myös näkyi. Tein myös itse harjoitteet aktoreiden kanssa, joka auttoi arvioimaan myös omaa osaamistani. Sain myös aktoreilta arvokasta palautetta. Mentorina toimiminen tukee myös työssäni eri kohderyhmälle sovelletun mentorointihankkeen kehittämistä.
 • Me jaoimme aktoreille vastuuvuorot jokaiselle tapaamiselle. Se teki ryhmän roolituksesta selkeää, kun jokainen oli vastuussa vähintään yhden tapaamisen käytännön järjestelyistä. Myös alussa sovitut pelisäännöt koettiin tärkeinä, sillä ne sitouttivat prosessiin.
Grpup mentorin closing, picture of actor's presentation
Ryhmämentoroinnin päätöstilaisuudessa kuultiin aktorin kokemuksia mentoroinnista.

Näin aktorit kommentoivat kokemustaan mentoroinnista:

 • Keskustelimme nykyisen työelämän tilasta, ja kuinka käsitellä päivittäisiä työelämän haasteita, priorisoida tehtäviä, valmistautua tuleviin työmahdollisuuksiin, mistä etsiä töitä, LinkedIn-profiilin rakentamista ja CV:n kirjoittamista.
 • Ryhmäni oli täydellinen. Keskustelimme kulttuurista, CV:sta, taidoista, LinkedInistä ja monista muista asioista. Keskustelu oli vapaata ja tuntui kuin tapaisin ystäviäni. Meillä oli useampia etä- ja lähitapaamisia (ja hybridi). Etätapaamiset toimivat hyvin, mutta pidän silti enemmän kasvokkain kohtaamisista.
 • Mielestäni kaikki toimi hyvin ja suosittelisin ohjelmaa kenelle tahansa.
 • Sain selvyyttä omaan osaamiseeni, ominaisuuksiini, vahvuuksiini, heikkouksiini, alalla tarvittavaan osaamiseen, työnhakuun, työhaastatteluihin, gradumahdollisuuksiin ja tulevaisuuden mahdollisuuksiin. Koin nämä kaikki erittäin hyödyllisiksi aiheiksi ja juuri näiden teemojen takia hain mentorointiin. Tapasimme lähinnä livenä, mikä lisäsi tapaamisten onnistumista.
 • Mentorointi oli turvallinen paikka, jossa keskustella huolista oman urasuunnitelmiin valmistelun jälkeen. Sain hyviä neuvoja ja kannustusta.
 • Opin tuntemaan itseäni paremmin ja sain paljon vertaistukea! Seuraavaksi hyödynnän näitä oppeja käytännössä aloittaessani uudessa työssä.
 • Sain inspiraatiota ja enemmän itsevarmuutta jatkaa opintojani ja työnhakua. Opimme, kuinka tunnistaa oman taitonsa ja yhdistää ne omiin kokemuksiinsa ja kiinnostuksenkohteisiinsa ja saada sitä kautta itsevarmuutta.

Ohjelmaa kehitetään vuosittain palautteen pohjalta

Mentorointi on vuorovaikutuksen perustuva prosessi ja jokainen mentorointikokemus on ainutlaatuinen. Myös kriittiset palautteet ovat erityisen tärkeitä ja niiden pohjalta ohjelmaa kehitetään vuosittain.

Tämän vuoden palautteeseen perustuen muun muassa  ohjelman perehdytys- ja ennakkomateriaaleja pyritään selkeyttämään niin, että kick-off –tilaisuudessa pääpaino voisi olla yhä enemmän ryhmien yhteisen työskentelyn käynnistämisessä. Samoin muiden yhteisten tilaisuuksien sisältöä pyritään muuttamaan osallistavammaksi.

Yhteydenpito koordinointitiimin, mentorien ja aktorien välillä on tärkeässä roolissa koko kauden läpi. Myös tämän kommunikoinnin vahvistaminen on avain asemassa mentorointikokemuksen kehittämiseksi. Jotta mahdollisista haastavista tai kiperistä tilanteista saataisiin kiinni ajoissa, kommunikointia osallistujiin päin aiotaan jatkossa lisätä muun muassa välipalautteen keräämisen avulla.

Seuraava kausi käynnistyy marraskuussa 2022 – voit ilmoittaa kiinnostuksestasi mentorointiin jo nyt!

Ryhmämentorointiohjelma on jatkuva perinne Helsingin yliopistossa ja uusi kausi käynnistyy taas marraskuussa 2022. Ohjelman mentoreiksi haettavat ovat Helsingin yliopiston alumneja. Uuden kauden mentorihausta tiedotetaan tarkemmin Helsinki Alumnin kanavissa, mutta voit ilmoittaa kiinnostuksestasi mentorointiin jo nyt. Virallinen hakulomake aukeaa elokuussa.

Alumni, jos mentorointi kiinnostaa, ota yhteyttä osoitteeseen: alumni(at)helsinki.fi.

Opiskelijat pääsevät hakemaan mukaan ryhmiin syksyllä 2022 – seuraa tiedotusta tällä sivustolla ja Opiskelu-palvelussa.

Lisätietoja opiskelijoille ryhmämentoroinnista antaa urapalvelut: careerservices(at)helsinki.fi