Välitapaamisessa jaettiin kokemuksia ja pohdittiin mentoroinnin vastuullisuutta

Ryhmät välitapaamisessa

Mentorit kokoontuivat pöytäryhmiin välitapaamisessa Tiedekulmassa.

Ryhmämentorointiohjelman mentoreiden välitapaamisen myötä kausi 2019–20 tuli puoliväliinsä.

Helmikuun lopulla mentorit kokoontuivat Tiedekulmaan keskustelemaan kuluneesta kaudesta. Ohjelmassa oli kokemusten vaihtoa ensimmäisistä ryhmätapaamisista sekä hyvien käytäntöjen jakamista.

Tapaamisen alussa kuultiin urapalveluissa työskentelevän uraohjauksen asiantuntijan Leena Itkosen puheenvuoro siitä, miten yliopistossa tuetaan opiskelijoiden urasuunnittelua nyt ja tulevaisuudessa. Itkonen valotti muun muassa työelämäkurssien, harjoitteluiden, portfoliotyöskentelyn ja uratapahtumien merkitystä opiskelijoiden urasuunnittelulle. Yksi tärkeä työkalu tähän on myös ryhmämentorointi.

– Meillä urapalveluissa ollaan siirtymässä uuteen teoreettiseen viitekehitykseen, jossa uravalmiuksia hahmotetaan opintoaikana karttuvien viiden eri pääoman avulla. Pääomien alle linkittyvät muun muassa verkostoituminen, alan toimijoihin tutustuminen, erilaisten organisaatioiden kulttuurikoodien hahmottaminen ja urasuunnittelu, joissa kaikissa mentoroinnilla voi olla ihan keskeinen rooli, totesi Itkonen

Leena Itkosen puheenvuoro.

Välitapaamisessa kuultiin uraohjauksen asiantuntija Leena Itkosen puheenvuoro.

ENSIMMÄISISSÄ TAPAAMISISSA MONENLAISIA KÄYTÄNTEITÄ

Yleinen tunnelma ryhmien tapaamisista oli hyvä. Mentorit kiittelivät aktoreiden aktiivista ja innokasta asennetta mentorointiin. Toisaalta keskusteltiin myös siitä, että mentoroinnin pariin saattavat ylipäätään hakeutua kaikkein aktiivisimmat opiskelijat – haasteena on saada innostettua mukaan myös heidät, jotka eivät hakeudu omatoimisesti mentoroinnin kaltaisen toiminnan pariin.

Moni mentori koki roolinsa lähinnä keskustelun luotsaajaksi, sillä ryhmissä on ollut opinnoissaan tai urallaan pitkälle edenneitä opiskelijoita. Näissä tapauksissa ryhmämuotoisen mentoroinnin vahvuus, aktoreiden keskinäinen vertaistuki, on korostunut.

Nyt kolmatta kautta käytössä ollut mentoroinnin työkirja on myös koettu toimivaksi.

– Työkirja on toiminut hyvänä tukilinkkinä tapaamisten suunnitteluun, eräs mentoreista kiitteli.

Ryhmäkuvaa lisää.

Aiempien vuosien tapaan käytännön toteutustavat mentorointitapaamisissa ovat vaihdelleet. Osa ryhmistä oli vieraillut esimerkiksi mentorin työpaikalla, kun osassa oli keskitytty keskusteluihin urasta ja työnhausta. Sisällöt perinteikkäästi vaihtelevat ryhmien itseasettamien tavoitteiden perusteella.

TEEMOJA TYÖNHAUSTA URAPOHDINTOIHIN JA MENTOROINNIN MERKITYKSEEN

Useiden ryhmien tapaamisissa keskustelut ovat liikkuneet tärkeissä perusteemoissa: mikä on ura ja miten sellaiselle pääsee? Miten verkostoja voi luoda? Miten työnhakuun kannattaa suhtautua?

– Aktoreita kiinnostaa, kuinka niin sanotusti saadaan jalka oven väliin työelämässä, pohti yksi mentoreista.

Urapalveluiden Johanna Ruhanen muistutti tapaamisessa, ettei kaikki työnhakuun liittyvä opastus ole suinkaan mentorin harteilla.

– Opiskelijoille on tarjolla esimerkiksi urapalveluissa tuotettu Työnhaun opas ja useita työnhaku- ja LinkedIn-teemaisia työpajoja. Näistä myös pyrimme viestimään opiskelijoille aktiivisesti, hän totesi.

Mentorit ovat kokeneet saavansa tapaamisista itsekin paljon.

–  Olen saanut suoraan aktoreiltani palautetta oman työnkuvani vaikuttavuudesta, jota ei ehkä itse osannut aiemmin ajatella samalla tavalla, kommentoi yksi tapaamiseen osallistuneista mentoreista.

Ymmärrys on lisääntynyt myös siitä, mitä mentorointi käytännössä on, ja toisaalta oma mukana olo on inspiroinut myös mentoreiden omia kontakteja lähtemään mukaan vastaavaan toimintaan.

– Tärkeänä oivalluksena on tullut se, ettei mentorointi ole pelkkää vapaa-ajan toimintaa, vaan siihen liittyy myös vastuuta siitä, millaisen kuvan työelämästä antaa. Siihen on syytä suhtautua vakavasti, eräässä pöydässä pohdittiin.

Panorama-kuva ryhmistä.

KEVÄÄN TAPAAMISET JA OHJELMAN PÄÄTÖSTILAISUUS SIIRTYVÄT VERKKOON

Ryhmämentorointiohjelma jatkuu keväällä ryhmien omilla etätapaamisilla. Ohjelma päättyy 18.5.  yhteiseen päätöstilaisuuteen, joka pidetään epidemiatilanteen vuoksi verkon välityksellä. Ohjelmaan haetaan uusia mentoreita taas alkusyksystä, ja opiskelijat pääsevät hakemaan aktoreiksi viimeistään lokakuussa 2020. Pysy kuulolla!

Teksti ja kuvat: Miika Mertanen

Ryhmämentorointiohjelma 2019–2020 pyöräytettiin käyntiin Minervatorilla

Kuvassa ryhmiä Minervatorilla.

Kauden 2019–2020 ryhmät aloittivat työskentelynsä marraskuun lopussa.

Helsingin yliopiston ryhmämentorointiohjelma tuo alumneja ja opiskelijoita yhteen jo yhdeksättä kertaa. 28 innokasta ryhmää aloitti yhteisen mentorointimatkansa Siltavuorenpenkereen Minervatorilla 20. marraskuuta.

Ryhmämentorointiohjelman yhdeksännen kauden kick-off-tilaisuutta vietettiin perinteikkäästi marraskuun lopussa. Tilaisuus järjestettiin tällä kertaa Minervatorilla, jonne ryhmät kokoontuivat suunnittelemaan noin puolen vuoden mittaista yhteistä taivaltaan.

Mukana on kaikkiaan 107 opiskelijaa ja 28 mentoria. Jokaista 2–4 opiskelija-aktorin ryhmää mentoroi yksi Helsingin yliopiston alumni. Ohjelma on tällä kaudella osa Kansainväliset osaajat yritysten kasvun vauhdittajina -hanketta, minkä vuoksi englanninkielisten ryhmien määrää kasvatettiin neljään. Lisäksi yksi ryhmistä toimii ruotsiksi.

Ryhmätyöskentelyä Minervalla.

Ryhmille uudenlaista perehdytystä

Mentorointiryhmille tarjottavaa tukimateriaalia uudistettiin tänä syksynä aiempien vuosien palautteiden perusteella. Edellisvuosien tapaan osallistujat pääsivät tutustumaan Helsingin yliopistossa tuotettuun Mentoroinnin työkirjaan jo ennen kick-offia. Uutena ennakkomateriaalina aktorit ja mentorit saivat katsottavakseen myös Tevere Oy:n tuottamat mentorointiaiheiset perehdytysvideot.

– Tavoitteenamme oli tarjota osallistujille mahdollisimman kattavat eväät jo etukäteen, sillä tämän tyyppisille asioille on hyvä antaa hautumisaikaa, sanoo Johanna Ruhanen urapalveluista.

Kuva Minna-Rosa Kanniaisen esityksestä.

Minna-Rosa Kanniainen kertoi omassa puheenvuorossaan vuorovaikutuksen merkityksestä mentoroinnissa.

Kick-off-tilaisuuden ohjelma rakentui tänä vuonna paitsi käytännön vinkeille, myös Minna-Rosa Kanniaisen (Lifedesign) asiantuntijapuheenvuorolle. Ryhmämentorointiohjelmaa vuosien ajan aiemmin luotsannut Kanniainen syventyi esityksessään erityisesti ryhmämuotoisen mentoroinnin vuorovaikutusnäkökulmiin. Hän korosti muun muassa kuuntelemisen ja keskinäisen kunnioituksen keskeistä merkitystä ryhmätapaamisissa ja rohkaisi aktoreita olemaan aktiivisia prosessin kaikissa vaiheissa.

Yhtenä konkreettisena vinkkinä Kanniainen muistutti siitä, että kielen päältä helposti karkaavat ”ei, mutta…”-kommentit kannattaa pyrkiä tietoisesti korvaamaan ”kyllä, ja…”-ilmaisuilla. Ne kun vievät keskusteluita lähes itsestään myönteiseen suuntaan.Kuva ryhmien tutustumisesta.

Kick-off-illan aikana ryhmät pääsivät tietenkin myös tutustumaan toisiinsa ja luomaan yhteiset suuntaviivat mentoroinnille. Ryhmien tehtävänä olikin tehdä kirjallinen mentorointisopimus, jossa he sopivat odotuksistaan ja tavoitteistaan koko prosessille.

Yleiskuvaa mentorointisopimuksen tekemisestä.

Matka jatkuu kesän kynnykselle

Ryhmät jatkavat työskentelyään itsenäisesti noin puolen vuoden ajan. Suosituksena on tavata noin kerran kuukaudessa.

– Järjestämme mentoreille kauden puolivälissä oman välitapaamisen, jossa he pääsevät jakamaan kokemuksiaan mentoroinnin ensimmäisistä kuukausista. Perinteisesti välitapaaminen on ollut myös hyvä paikka saada uusia ideoita oman ryhmän toimintaan, Ruhanen valottaa.

ryhmätyöskentelyä

Toukokuussa kaikki ryhmät palaavat lähtöpaikalle Minervatorille yhteiseen päätöstilaisuuteen. Silloin niillä on myös vähintään 28 ainutlaatuista mentorointitarinaa kerrottavanaan.

Seuraavasta mentorointikaudesta tiedotetaan tällä sivulla syksyn 2020 alussa. Mentorihaku ohjelmaan käynnistyy syyskuussa.

ryhmätyöskentelyä2

Teksti ja kuvat: Miika Mertanen

Opiskelijoiden hakuaikaa jatkettu 20.10. saakka!

Opiskelijoiden hakuaikaa kauden 2019–2020 ryhmämentorointiin on jatkettu sunnuntaihin 20.10. saakka. Lähes puolet ryhmistä on jo täynnä, mutta monissa mentorointiryhmissä on vielä hajapaikkoja jäljellä. Lisähakemuksia toivotaan erityisesti ryhmiin, joiden mentoreilla on humanistinen tai matemaattisluonnontieteellinen koulutustausta. Nyt on siis viimeinen mahdollisuus:

Tutustu mentoritarjontaan ja hae mukaan!

Kuva: Riitta-Ilona Hurmerinta

Opiskelija, hae mukaan ryhmämentorointiin nyt!

Kauden 2019–2020 ryhmämentorointiohjelma käynnistyy marraskuussa. Monitieteisen ohjelman viimeinen hakupäivä Helsingin yliopiston opiskelijoille on 14.10. Ryhmät täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä, joten kannattaa toimia nopeasti!

Ryhmämentoroinnissa opiskelijat pääsevät pohtimaan mentorinsa johdolla esimerkiksi uramahdollisuuksiin, työnhakuun ja omiin vahvuuksiinsa liittyviä asioita. Erityisen hienoa ryhmämuotoisessa mentoroinnissa on se, että se tarjoaa mahdollisuuden saada vertaistukea myös muilta opiskelijoilta.

Palaute aiemmilta vuosilta on ollut erittäin myönteistä: viime kaudella täydet 100 % palautekyselyn täyttäneistä mentoreista ja aktoreista suosittelee kokemusta muillekin!

– Mentorointi antoi minulle itseluottamusta, itsereflektiota ja toivoa tulevaan, kommentoi opiskelija, joka osallistui ohjelmaan kaudella 2018–2019.

HAETTAVANA KAIKKIAAN 36 MENTOROINTIRYHMÄÄ

Jo yhdeksättä kertaa käynnistyvään ryhmämentorointiohjelmaan viimeinen hakupäivä on 14.10. Ryhmät täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä, ja samassa yhteydessä tulee palauttaa ennakkotehtävä.

Ohjelma sisältää seuraavat tapahtumat:

 • Ohjelman käynnistystilaisuus 20.11.2019 kello 17.00–19.00.
 • Ryhmän kanssa sovitut tapaamiset n. kerran kuukaudessa (5–6 kertaa).
 • Ohjelman päätöstilaisuus 18.5.2020

Kauden 2019–2020 ryhmämentorointiohjelmassa on mukana 36 mentoria. He ovat yhteiskunnan eri aloilla vaikuttavia yliopistomme alumneja, joita yhdistää opintotausta Helsingin yliopistossa ja halu jakaa osaamistaan opiskelijoille. Lue ohjelman mentoreiden esittelyt.

Ohjelma on ainutlaatuinen mahdollisuus pohtia omia työhön liittyviä toiveitasi ja saada sparrausta alumnimentoreilta – hae siis mukaan ryhmämentorointiin!

Ryhmämentorointi mentoreiden kertomana,
Löydä mahdollisuutesi – ryhmämentorointi.

Mentoroinnin toteuttaa urapalvelut yhteistyössä Helsinki Alumni -verkoston kanssa.

Ryhmämentorointiohjelma tulee taas – hae nyt mentoriksi!

Kauden 2019–2020 ryhmämentorointiohjelma pyörähtää käyntiin jälleen marraskuussa, ja haemme nyt mukaan mentoreita opiskelijaryhmille.

Ryhmämentorointi tarkoittaa oman osaamisen ja elämänkokemuksen jakamista pienryhmälle, joka koostuu eri opintovaiheissa olevista opiskelijoista. Ryhmään valitaan 2–4 opiskelijaa, ja suurin osa ryhmistä on poikkitieteellisiä.

Monet mentoreistamme ovat osallistuneet ohjelmaan useammin kuin kerran pidettyään kokemusta antoisana. Viime kaudelta kerätyssä palautteessa huikeat 100 % ohjelmaan osallistuneista mentoreista suosittelisivatkin ohjelmaan osallistumista muille!

Ohjelman yhteinen aloitustilaisuus on keskiviikkona 20.11.2019 klo 17–19 Minervatorilla ja päätöstilaisuus järjestetään toukokuussa 2020. Marraskuun ja toukokuun välisenä aikana mentorointiryhmät kokoontuvat itsenäisesti noin kerran kuukaudessa. Lisäksi mentoreille järjestetään oma välitapaaminen ohjelman puolivälissä.

Jos haluat mukaan, ilmoittaudu vapaaehtoiseksi mentoriksi tällä lomakkeella viimeistään 18.9.2019. Ilmoittautuminen ei ole sitova, ja sinuun otetaan yhteyttä syyskuun aikana yliopistolta. Katso tarkempia tietoja Mukaan ohjelmaan -sivulta.

Lisätietoa mentorihausta antaa yhteyspäällikkö Marja Peltomäki marja.peltomaki(at)helsinki.fi.

 

”Mentorointi antoi itseluottamusta, itsereflektiota ja toivoa tulevaan” – ryhmämentorointiohjelma hienosti päätökseen!

Marraskuun lopussa startannut ryhmämentorointiohjelma sai päätöksensä aurinkoisena toukokuun päivänä Tiedekulmassa. Päätöstilaisuutta vietettiin yhteisen reflektoinnin ja palautteenannon merkeissä tiistaina 21.5. Uusi kausi käynnistyy ensi syksynä, mutta palataan vielä hetkeksi päätöstilaisuuden kuviin ja tunnelmiin.

Aktorit saivat varmuutta ja käytännön vinkkejä

Tällä kaudella ryhmämentorointiohjelmaan osallistui aktoreina kaiken kaikkiaan 107 opiskelijaa monialaisesti eri tiedekunnista. Päätöstilaisuudessa he kommentoivat, että mentorointiohjelma toi ennen kaikkea uskallusta ja varmuutta omiin taitoihin luottamiseen:

 • Sain uskallusta, itsetuntemusta ja uteliaisuutta työelämää kohtaan.
 • Tiedän vahvuuksistani paljon enemmän, heikkouksista tiesin jo ennen.
 • Mentorointi antoi itseluottamusta, itsereflektiota ja toivoa tulevaan.

Moni aktoreista kertoi myös luottamuksen tulevaisuuteen ja omiin kykyihin vahvistuneen muun muassa vertaistuen avulla:

 • Mentoroinnista sain uskoa itseeni ja siihen, että (työ)asioilla on tapana järjestyä, kun näkee sopivasti vaivaa niiden eteen.
 • Hyviä keskusteluja – tietää ettei ole yksin haasteiden kanssa!
 • Mentorointi on lisännyt luottamusta tulevaisuuteen.

Mentorointiryhmät tarjosivat aiemmilta vuosilta tuttuun tapaan paljon käytännön vinkkejä työnhakuun ja työelämään. Moni aikoi laittaa vinkit tehokäyttöön tulevaisuudessa ja osalla ne olivat jo johtaneet konkreettisiin tuloksiin esimerkiksi työnhaussa.

 • Hur många timmar man jobbar är inte samma sak som hur effektiv man är.
 • Mentoroinnin aikana olen saanut harjoittelupaikan, suosittelun ja työhaastattelun, uskallusta yrittää ja ottaa yhteyttä eri ihmisiin.
 • Sain pieniä käytännön vinkkejä oman alan kulttuuriin liittyen.
 • Nyt ryhdyn rohkeasti hakemaan duunia!

Mentoritkin kokivat oppineensa paljon

Helsingin yliopiston alumneista kootut mentorit pääsivät jakamaan kokemuksiaan päätöstilaisuudessa paitsi ryhmänsä kanssa, myös keskenään. Mentoreita oli tällä kaudella kaikkiaan 30, joista osa oli ollut mukana aiempinakin vuosina. Mentorit jättivät terveisiä aktoreilleen kannustavissa merkeissä.

 • Olkaa rohkeasti omia itsejänne. Hyvin te pärjäätte!
 • Luottakaa itseenne! Te osaatte paljon enemmän kuin juuri se substanssi, mitä olette opiskelleet.
 • Unelmat – tehkää suunnitelma ja seuratkaa niitä. Voitte saavuttaa mitä vain haluatte!

Mentorointi on parhaimmillaan vastavuoroinen oppimiskokemus. Mentorit kommentoivatkin, että prosessin aikana myös heidän ajatuksensa selkiytyivät ja itsetuntemuksensa syventyi.

Mitä ohjelman tulevaisuuteen tulee, mentorit esittivät yliopistolle toiveen jonkinlaisen mentorivalmennuksen järjestämisestä ennen varsinaisen ohjelman käynnistymistä. Tämä palaute otetaankin huomioon seuraavan kauden suunnittelussa. Samoin toivottiin alumnien vielä aktiivisempaa hyödyntämistä yliopiston toiminnassa.

 • Yliopisto voisi systemaattisesti hyödyntää alumnien työelämäkokemusta myös kurssin muodossa.
 • Yliopistoon tarvitaan koko koulun mittainen ”mitä työelämä on” -kurssi, jossa kerrotaan askel askeleelta, mitä se käytännön työelämä on.

Koko mentorointikauden antia tiivisti kommentti urapolkujen kehittymisestä:

 • Jokaisella on omanlaisensa urapolku. Usko omiin vahvuuksiisi ja etsi oma reittisi, äläkä pelkää urapolulla sivuaskelia tai jopa askelia hetkellisesti taaksepäin.

Uusi kausi alkaa taas syksyllä 2019

Ryhmämentorointi käynnistyy ensi syksynä jo yhdeksättä kertaa. Mentoreiden haku alkaa elo-syyskuussa, ja mukaan haetaan jälleen monialaisesti Helsingin yliopiston eri tiedekunnista valmistuneita ja yhteiskunnan eri osa-alueilla vaikuttavia alumneja. Mentorihausta tiedotetaan yliopiston alumnikanavissa ja tällä sivulla.

Opiskelijat pääsevät hakemaan mukaan myöhemmin syksyllä ja hausta tiedotetaan ryhmämentorointiblogin lisäksi urapalveluiden kanavissa. Urapalvelut ja Helsinki Alumni kiittävät kaikkia alumni-mentoreita ja opiskelija-aktoreita hienosta kaudesta ja toivottavat inspiroivaa kesää!

Teksti ja kuvat: Miika Mertanen

Ryhmämentorointiohjelman kuulumisia kaudelta 2018–2019

Helsingin yliopiston kehitysjohtaja Susanna Niinistö-Sivuranta avaamassa ryhmämentorointiohjelman käynnistystilaisuutta.

Ryhmämentorointiohjelman kausi 2018 – 2019 on edennyt puoliväliinsä. Marraskuun lopulla Tiedekulmassa järjestettyyn käynnistystilaisuuteen osallistui kaikkiaan 30 mentoria ja yli 100 aktoria. Helmikuun 28. päivä mentorit kokoontuivat Porthanian lehtisaliin vaihtamaan kuulumisiaan tähänastisesta kaudesta.

Helsingin yliopiston ryhmämentorointiohjelma starttasi jälleen viime marraskuun 20. päivä Tiedekulmassa järjestetyllä käynnistystilaisuudella. Helsingin yliopiston kehitysjohtaja Susanna Niinistö-Sivurannan avaamaan tilaisuuteen saapuneet mentorointiryhmät pääsivät tutustumaan toisiinsa ja käynnistämään puolen vuoden mittaisen mentorointiprosessin innostuneissa tunnelmissa. Tämän kauden ryhmistä kolme työskentelevät englanniksi ja yksi ruotsiksi, loput suomeksi. Kaikki mentorit ovat Helsingin yliopiston alumneja.

Ryhmät pääsivät käynnistystilaisuudessa tutustumaan toisiinsa.

Käynnistystilaisuudessa mentoreille ja aktoreille tarjottiin viime vuoden tapaan myös koulutus mentoroinnista ja sen mahdollisuuksista. Päivi Kupiaksen (Tevere Oy) vetämässä koulutuksessa keskityttiin muun muassa luottamuksellisen vuorovaikutuksen, tavoitteellisuuden ja sitoutumisen merkitykseen onnistuneessa mentoroinnissa. Tilaisuuden päätteeksi jokainen ryhmä laati keskenään mentorointisopimuksen, jossa he sitoutuivat mentorointiprosessiin ja sopivat ensimmäisistä tapaamiskerroistaan.

Päivi Kupias (Tevere Oy) piti käynnistystilaisuudessa koulutuksen mentoroinnin mahdollisuuksista.

Helmikuu toi mukanaan mentoreiden välitapaamisen

Helmikuun taittuessa maaliskuulle on myös mentorointiohjelma tältä kaudelta saavuttanut puolivälipisteensä. Tämän vuoksi mentorit kutsuttiin 28. helmikuuta perinteiseen välitapaamiseen, jossa heille annettiin tilaisuus jakaa kokemuksiaan kuluneesta kaudesta. Paikalla olleet mentorit pääsivät keskustelemaan monipuolisista toimintatavoista sekä vaihtamaan ajatuksia mentoroinnin sujumisesta.

Mentorit kokoontuivat välitapaamiseen 28.2. keskustelemaan kuluneesta kaudesta.

Ryhmissä oltiin keskusteltu laajasti muun muassa erilaisista uravaihtoehdoista ja omien vahvuuksien tunnistamisesta sekä niihin luottamisesta. Myös käytännön työnhakuun liittyviin asioihin ja esimerkiksi oman hissipuheen kehittämiseen oli käytetty aikaa. Osassa ryhmiä oli tehty yritysvierailuja, jotka herättivät innostunutta keskustelua mentoreiden keskuudessa.

Lukuisista välitapaamisessa käsitellyistä teemoista muun muassa opiskelijoiden jaksaminen, luottamus omiin taitoihinsa ja ymmärrys laajentaa ajattelua omista uramahdollisuuksista olivat nousseet esille useimmissa ryhmissä. Haasteelliseksi oli koettu muun muassa opiskelijoiden kannustaminen ideoimaan itselleen kiinnostavia urapolkuja, kun taas yhdessä ryhmässä tästä oli ollut jopa runsauden pulaa. Ryhmämuotoisen mentorointiohjelman hyvänä ominaisuutena kiiteltiin aktoreiden mahdollisuutta vertaistukeen myös keskenään.

Ryhmät jatkavat toukokuulle saakka

Ryhmämentorointiohjelma jatkuu tuttuun tapaan toukokuun lopulle saakka, jolloin ryhmät kokoontuvat yhteen ohjelman päätöstilaisuuden merkeissä. Uuden kauden mentorointihausta tiedotetaan puolestaan jälleen kesällä ja opiskelijat pääsevät hakemaan mukaan ryhmiin syksyllä 2019. Ohjelman mentoreiksi haettavat ovat Helsingin yliopiston alumneja. Tarkemmin näistä tiedotetaan tällä sivustolla viimeistään kesäkuussa.

Opiskelijoiden haku aktoreiksi kaudelle 2018-2019 on käynnistynyt!

Aktoreiden eli opiskelijoiden haku kauden 2018–2019 ryhmämentorointiin on nyt avattu. Hakuaikaa on 14.10.2018 asti. Tutustu hakuohjeisiin ja toimi nopeasti, sillä ryhmät täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä! Mukana on tänä vuonna 36 mentoria yhteiskunnan eri aloilta.

Helsingin yliopiston ryhmämentorointi käynnistyy aktoreiden ja mentoreiden yhteisellä aloitustilaisuudella 20.11.2018. Yhteinen päätöstilaisuus pidetään toukokuussa 2019. Kauden aikana mentoriryhmät kokoontuvat omatoimisesti noin kerran kuukaudessa.

Hyödynnä keskustelumahdollisuus alumnimentoreiden kanssa ja hae mukaan ryhmämentorointiin!

Ryhmämentorointi tulee taas – hae mukaan mentoriksi!

Kauden 2018-2019 ryhmämentorointiohjelma käynnistyy tänä syksynä ja haemme nyt mukaan mentoreita opiskelijaryhmille.

Mentorointiohjelma tarkoittaa oman osaamisen ja elämänkokemuksen jakamista pienryhmälle, joka koostuu opintojensa loppuvaiheessa olevista opiskelijoista. Ryhmään valitaan 2 – 4 opiskelijaa ja suurin osa ryhmistä on poikkitieteellisiä.

Ohjelman yhteinen aloitustilaisuus on tiistaina 20.11.2018 klo 17 – 19 ja päätöstilaisuus järjestetään toukokuussa 2019. Marraskuun ja toukokuun välisenä aikana mentorointiryhmät kokoontuvat itsenäisesti noin kerran kuukaudessa.

Jos haluat mukaan, ilmoittaudu vapaaehtoiseksi tällä lomakkeella viimeistään 21.9. Ilmoittautuminen ei ole sitovaa, ja sinuun otetaan yhteyttä syyskuun aikana yliopiston alumnitoimijoista. Katso tarkempia tietoja Mukaan ohjelmaan -sivulta.

Lisätietoa mentorihausta antaa Marja Peltomäki marja.peltomaki(at)helsinki.fi.