Gruppmentorskapsprogrammet 2019–2020 drogs igång på Minervatorget

Grupperna för 2019-2020 började sin gemensamma mentorskapsresa i slutet av november.

Helsingfors universitets gruppmentorskapsprogram sammanför alumner och studenter redan för nionde gången. 28 ivriga grupper inledde sin gemensamma mentorskapsresa på Minervatorget på Brobergsterrassen den 20 november.

Kick-offen för gruppmentorskapsprogrammets nionde säsong firades traditionsenligt i slutet av november. Evenemanget ordnades den här gången på Minervatorget, där grupperna träffades för att planera sin cirka sex månader långa gemensamma resa.

Sammanlagt deltog 107 studenter och 28 mentorer. Varje grupp på 2–4 studentadepter har en alumn från Helsingfors universitet som mentor. Programmet är den här säsongen en del av ett projekt för att främja internationella experters bidrag till företagstillväxt, varför antalet engelskspråkiga grupper utökades till fyra. En av grupperna är svenskspråkig.

ryhmätyöskentelyä

Ny typ av introduktion

Det stödmaterial som adeptgrupperna erbjuds förnyades i höst på basis av responsen från tidigare år. Liksom tidigare år fick deltagarna bekanta sig med Arbetsbok för mentorskap som producerats vid Helsingfors universitet redan före kick-offen. Bland det nya förhandsmaterial som adepterna och mentorerna fick ta del av fanns introduktionsvideor om mentorskap som producerats av Tevere Oy.

– Målet var att ge deltagarna så mycket vägkost som möjligt på förhand, eftersom det är bra att få lite tid att låta tankarna mogna, säger Johanna Ruhanen från Karriärservicen.

Kuva Minna-Rosa Kanniaisen esityksestä.

Minna-Rosa Kanniainen kertoi omassa puheenvuorossaan vuorovaikutuksen merkityksestä mentoroinnissa.

Kick-offens program byggdes i år upp runt praktiska tips och Minna-Rosa Kanniainens (Lifedesign) expertanförande. Kanniainen har tidigare lett gruppmentorskapsprogrammet och behandlade i sitt anförande interaktionsaspekter i samband med mentorskap i grupp. Hon betonade bl.a. hur viktigt det är att man lyssnar på och respekterar varandra under gruppträffarna och uppmuntrade adepterna att vara aktiva i alla skeden av processen.

Som ett konkret tips påminde Kanniainen om att det lönar sig att medvetet försöka ersätta ”nej, men … ”-kommentarer med ”ja, och …”. Det för nämligen så gott som automatiskt diskussionen in i en positiv riktning.

Ryhmästyöskentelyä

Under kick-offen fick grupperna naturligtvis också bekanta sig med varandra och skapa gemensamma riktlinjer för mentorskapet. Grupperna fick i uppgift att skriva ett mentoravtal, där de kom överens om sina förväntningar och mål för hela processen.

yleiskuva

Resan fortsätter fram till sommaren

Grupperna fortsätter arbetet på egen hand i cirka sex månader. Rekommendationen är att träffas ungefär en gång i månaden.

– I mitten av perioden ordnar vi en mellanträff för mentorerna, där de kan dela med sig av sina erfarenheter under de första månaderna av mentorskapet. Traditionellt har mellanträffen också varit ett bra sätt att få nya idéer för den egna gruppen, belyser Ruhanen.

ryhmätyöskentelyä

I maj kommer alla grupper tillbaka till startrutan till Minervatorget för en gemensam avslutning. Då har de också minst 28 unika mentorskapshistorier att berätta.

Mer information om följande mentorsäsong publiceras på denna sida hösten 2020. I september börjar man söka mentorer till programmet.

ryhmätyöskentelyä2