Mentorit 2016

Kauden 2016–2017 mentorit / Mentors for the season 2016–2017 / Mentorerna 2016–2017

Tälläkin kaudella meillä on hieno kattaus eri alojen osaajia. Mukana on nyt ennätysmäärä mentoreita: 36!

Kukin mentori kertoo esittelyssään osaamisestaan, nykyisestä työstään ja aiemmista opinnoistaan. Mikäli mentori voi ohjata ryhmäänsä myös ruotsiksi ja/tai englanniksi, niin kielivalikoimatieto näkyy esittelyssä hänen nimensä vieressä. Opiskelija, tutustu mentoreihin ja hakuohjeisiin. Hakuaika on 11.–31.10.2016.

We proudly present our mentors for the group mentoring programme 2016–2017!

A number of mentors are available for English-speaking students. If the mentor will guide in English, there is a mention about it after mentor’s name. Other groups will primarily be working in Finnish. Student, check out our mentors and sign in! The application time is 11.–31.10.2016.

Vi presenterar stolt våra mentorer för gruppmentorskapprogram för perioden 2016–2017!

Vi har fått 36 mentorer som agerar i olika sektorer i samhället. Student, bekanta dig med mentorerna och ansöka till gruppmentorskapet! Ansökningen till programmet är öppen för studenter till slutet av oktober.


1. PIHLA ALLOS
Strategiapäällikkö, YleisradioAllos
Pääaine: yleinen kirjallisuustiede

Työskentelen strategiapäällikkönä Ylessä, ja olen mukana yhtiön tulevaisuustyössä. Toteutan isoja strategisia muutoshankkeita ja edistän mm. ketterän ajattelun leviämistä. Aloitin työurani Yle Uutisissa, jossa työskentelin 15 vuotta. Toisen urani tein Yle Tuotannon ja Designin päällikönä. Nykyisissä tehtävissäni olen ollut parisen vuotta. Uskon jatkuvaan uteliaisuuteen, kyseenalaistamiseen ja parantamiseen. Aidot ja toimivat verkostot ovat ratkaisevan tärkeitä.

Valmistuin Helsingin yliopistosta filosofian maisteriksi 1988. Se on ollut hyvä pohja, mutta olen opiskellut ja kouluttanut itseäni jatkuvasti. Viimeistelin MBA-tutkinnon Henley Businessa School University of Readingissä syyskuussa      2016.

Haluan ideoida sitä, minkälainen työ tai tehtävä olisi aktorille sopiva. Osaan sparrata CV:n ja työhakemuksen viimeistelyssä sekä haastattelutilanteita varten.


2. ALEXANDER BARGUM (Mentoring på svenska or in English tai suomeksi)
Verkställande direktör, Algol Ab Bargum_A
Huvudämne: juridik

Verkställande direktör för en medelstor mångbranschkoncern (ca 400 anställda) med dotterbolag och verksamhet i 11 länder. Mitt jobb går ut på att ställa upp de övergripande målsättningarna för verksamheten och att planera och verkställa de strategiska åtgärder som krävs för att nå dessa målsättningar. I jobbet ingår även många operativa frågor i anslutning till försäljning, leverantörer, personal, ledningssystem, finansiering m.m. Därförinnan arbetade jag 10 år som advokat med inriktning på företagsköp, bolagsrätt och fastighetsinvesteringar, d.v.s. mycket projektinriktat arbete. De tre sista åren var jag även företagare i och med att jag verkade som delägare i advokatbyrån.

Mitt nuvarande arbete har ganska lite med min egentliga utbildning att göra. Jag tror på att man gärna ska försöka byta karriär i något skede av livet om man får ett lämpligt tillfälle, vilket jag fick i och med att min familj äger det bolag där jag är VD. En bra grundutbildning och en gedigen arbetserfarenhet är användbara på många områden i livet, bara man har motivation och vilja att lära sig nya saker. Jag kan delta i grupper på svenska, finska eller engelska.


3. SUVI ERJANTI
Founding Partner, Director at Mediareaktori Ltd.
Information Technology and Services

Suvi was already creating digital services at the time when many of us heard a modem dial tone for the first time. Developing leading Finnish websites when working for Alma Media, both during the IT bubble and in the days of budgetary restraints, Suvi learned how to see the whole picture and how to turn ideas into functional services. It also taught her endurance. Suvi gets especially fired up about dazzling, yet reliable digital solutions. She is an experienced leader who wishes to nourish talent, great team spirit and innovative ways of working.

Skills: Entrepreneurship, Digital Media, Networks, Innovations, User Experience Design
Education: MSc Computer Science, minor studies in Communication, Marketing, Management and International Business
Honors: Top 100 Opinion Leaders in IT in Finland, 2012 and 2008 by Tietoviikko
More: Suvi enjoys voluntary work and she is the founder of Super-Ada campaign aiming to get more young girls interested in technology and the co-founder of Nice Tuesday network for women working in IT.

_________________________________________________________________________

4. RIIKKA HAAPALAINEN
Lehtori (näyttelypedagogiikka), Aalto-yliopisto, Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu
Pääaine: taidehistoria ja aikuiskasvatustiede

Opetan Aalto-yliopiston taiteen laitoksella kuvataidekasvatuksen koulutusohjelmassa sekä Curating, Managing, and Mediating Art (CuMMA) -maisteriohjelmassa. Vedän kursseja ja projekteja, jotka käsittelevät muun muassa nykytaidetta, taidehistoriaa sekä näyttelykuratointiin ja museopedagogiaan liittyviä kysymyksiä. Olen opettanut myös kirjoittamista ja kulttuuriperinnön alaan liittyviä kursseja sekä toiminut päivälehtikriitikkona. Museomaailmaan ja erityisesti museopedagogiaan minulla on vuosien käytännön kokemus Valtion taidemuseosta (nyk. Kansallisgalleria) ja Kiasmasta.

Opiskeluni on edennyt pitkän kaavan mukaan, minkä takia opintopisteitä on kertynyt vaikka muille jakaa. Aloitin aikuiskasvatustieteen pääopinnoilla, joita graduvaiheessa rupesin kyseenalaistamaan. Siksi päätin aloittaa opintoni ihan alusta, tällä kertaa pääaineenani todellinen intohimoni, taidehistoria. Molempiin tutkintoihini, FM ja KK, on liittynyt sivuaineopintoja yhteiskuntatieteistä (erityisesti sosiaalipsykologia ja sosiologia), filosofiasta, estetiikasta ja semiotiikasta. Lisäksi olen suorittanut Helsingin yliopiston ja Kuvataideakatemian yhteiseen parivuotisen Vasari-kirjoittajakoulutusohjelman. Juuri nyt viimeistelen osallistavaa nykytaidetta käsittelevää väitöstyötä Helsingin yliopistossa.


5. MICHAEL FORSSTRÖM
Osastopäällikkö, DNA OyForsstrom
Pääaine: tietojenkäsittelytiede

Toimin osastopäällikkönä DNA:lla Tietohallinnossa. Oma osastoni, B2C-ratkaisut kuuluu Asiakaskokemus ja sähköinen asiointi -yksikköön. Osaston vastuulla on kaikki DNA:n kuluttaja-asiakkaille tarjottavat sähköisen asioinnin alustat kuten kotisivusto, itsepalvelu ja verkkokauppa. Työhön kuuluu esimiestyötä, sopimusneuvotteluja ja hankintoja, liiketoimintojen tukemista, arkkitehtuurin suunnittelua sekä teknologiavalintoja. Oma urapolkuni on monivaiheinen: ohjelmistosuunnittelija, projektipäällikkö, kehityspäällikkö, ryhmäpäällikkö ja osastopäällikkö.

Aloitin opinnot Helsingin yliopistossa kemialla, mutta tein laajasti sivuaineopintoja eri tiedekunnista. 2000-luvun vaihteessa päätin vaihtaa pääaineeni tietojenkäsittelytieteeseen, koska sitä kautta aukeni mahdollisuus itseäni enemmän kiinnostaviin työpaikkoihin. Siirryin samalla työelämään ja gradun tein lopulta sen aikaiselle työnantajalleni, Welho Oy:lle.

Minulla on kokemusta mentoroinnista DNA:lta, jossa osallistuin esimiesten mentorointiin aktorina. Vaikka itse olenkin valmistunut tietojenkäsittelytieteestä, toivon että ryhmään tulisi ihmisiä eri oppiaineista. Itse opiskelin hyvin poikkitieteellisesti aineita useasta eri oppiaineista ja tiedekunnasta.

Itseäni kiinnostaisi käydä läpi mentoroinnin aikana mm. työelämän ja -ympäristön muutosta, urapolkuja, rekrytointiprosessia työntekijän ja työnantajan näkökulmasta sekä yliopisto-opetusta työelämän tarpeiden näkökulmasta. Voimme mentoroinnin aikana käydä myös tutustumassa työpaikallani DNA:lla kuinka monimuotoisesti töitä voidaan tehdä yhdistellen erilaisia tunnelma-alueita ja etätyötä perinteisen avokonttorin sijaan.


6. ANNIKA HAU (Mentoring in Finnish and English)
Tutkija, HYKS Instituutti
Pääaine: perinnöllisyystiede

Työskentelen professori Annamari Rankin tutkimusryhmässä Iho- ja allergiasairaalassa. Tehtävänkuvat kuten post doc -tutkijalla; oman tutkimuksen suunnittelut, tekeminen ja tulosten analysointi sekä jakaminen. Nuorempien vaihto- sekä väitöskirjaopiskelijoiden ohjaus (sekä FM että LK, LL opiskelijoita). Uusien tekniikoiden ”sisäänajo”, yleiset laboratoriotehtävät sekä ylläpito. Kollaboraattoreiden sekä kaupallisten yhteistyökumppaneiden kanssa kommunikointi sekä yhteistyöpalavereihin osallistuminen esitysten sekä keskustelun kautta.

Työssäni tarvittavia taitoja ovat muun muassa esitys-, ja kommunikointitaidot (eritoten englanniksi), opiskelijoille uusien asioiden esittäminen selkeästi ja työskentelyn pääkohdat tiivistäen, tiedon anaysointi ja kommunikointi, ajankäyttö ja resurssien hallinta niin, että osa-aikaisopiskelijat käyttävät laboratoriossa aikansa tehokkaasti

Filosofian maisterin tutkintoni sisälsi biologian yleisopinnot, sivuaineista mikrobiologia sisältää myös paljon virologian opintoja. Pro gradu -työn tein syöpäbiologiasta, aiheena syöpäsolujen ohjelmoitu solukuolema. Olen ollut jatko-opiskelijana Helsingin yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa vuodesta 2008 alkaen. Väitöskirjatyön tein  USAssa (Univ. of Chicago ja Northwestern Univ. vuosina 2007-2012), aiheena syövän kantasolut. Vuodesta 2013 alkaen olen suorittanut FT-tutkintoon vaadittavia kursseja (ns. transferable skills sekä tieteellisiä kursseja) ja väitöstilaisuuteni tulee olemaan vuoden 2017 alkupuolella.

Mentorointiryhmäni kanssa voisin keskustella esimerkiksi jatko-opiskelun jälkeisestä työllistymisestä etenkin biologian alalla (korkea FT-tason työttömyys, monien työtehtävien vaatimuksiin ei tarvita FT:tä). Minulla on myös tietoa kansainvälisestä liikkuvuudesta ja kollaboroinnista sekä sen tärkeydestä. Mentoroinnin merkitys ja esimerkkien ottaminen mm. USAssa vietetyistä vuosista, jolloin näin kahdessa eri huippuyliopistossa miten mentorointi ja networking auttoi konkreettisesti opiskelijoiden työnhaussa ja urasuunnittelussa.


6. HANNA HELP-RINTA-RAHKO
Tutkija, Helsingin yliopisto
Pääaine: kasvinjalostus

Olen tutkija Helsingin yliopiston Biotekniikan instituutissa. Olen työskennellyt jo yli kymmenen vuotta tässä erittäin kovatasoisessa kansainvälisessä tutkimusryhmässä Helsingin yliopistolla ja vieraillut useaan otteeseen Sainsbury Laboratoriossa, Cambridgen yliopistolla projektini parissa.Tutkimukseni keskittyy lituruohon kehitykseen ja puunmuodostukseen.

Työssäni käytän lukuisia moderneja molekyylibiologian työkaluja ja metodeja. Aktiivisen tutkimuksen ohella olenkin urani aikana toiminut opettajana ja kouluttajana lukuisille ammattikorkeakoulujen ja yliopiston opiskelijoille (kurssit, harjoitusjaksot ja lopputyöt, niin kandi, maisteri ja jatko-opiskelijatasoilla). Olen myös osallistunut kolmen kansainvälisen tutkijakokouksen järjestämiseen sekä tieteellisten artikkeleiden käsikirjoitusten vertaisarviointiin useisiin tiedelehtiin.Olen toiminut tutkimusryhmämme lakisääteisen GMO-toiminnan käytännön vastuuhenkilönä vuodesta 2010 lähtien.

Koulutukseni ja personallisuuteni ansiosta olen erittäin nopea omaksumaan uusia asioita sekä muodostamaan niistä kokonaiskuvan. Työssäni pyrin aktiivisesti löytämään uusia mahdollisuuksia ja pidän verkostoitumisesta ja ihmisten kohtaamisesta. Omaan erittäin hyvät vuorovaikutus- ja neuvottelutaidot sekä pidän tiimityöskentelystä ja projektien koordinoinnista.

Johtuen työtoimenkuvastani, olen kehittynyt suoriutumaan erinomaisesti paineen alla ja kykenen tasapainottelemaan eri projektien välillä, edistäen niitä samanaikaisesti. Multitaskingin ei tarvitse tarkoittaa jatkuvaa kaaosta.

Olen peruskoulutukseltani maatalous- ja metsätieteiden maisteri (MMM). Väittelin keväällä 2016 maatalous- ja metsätieteiden tohtoriksi (MMT). Opiskeluaikana erikoistuin biotekniikkaan, molekyylibiologiaan ja genetiikkaan, erityisesti GMO organismien kanssa työskentelyyn. Väitöskirjatutkimukseni käsitteli lituruohon johtojänteen kehitystä, keskittyen puunmuodostuksen geneettiseen säätelyyn. Tutkimukseni tähtäin on puuvartisten kasvien biomassan kasvattamisessa.

Työn saaminen ja siinä menestyminen ei nykyaikana ole itsestäänselvyys, ja koen että ihmisen elämänkaaren kattava itsensä kehittäminen ja kouluttautuminen on tarvittava edellytys hyvälle uralle.

Olen itse saanut upeaa ja kärsivällistä uraohjausta tutkijanurani eri vaiheiden aikana ja etsin jatkuvasti itsekin uusia mahdollisuuksia. Haluaisin vastaavasti auttaa mieluusti nuorempia ammattilaisia kehittymään ja löytämään oman tiensä ja sietämään pettymyksiä niistä lannistumatta.


7. LEENA HIILLOS
Rehtori, Helsingin kaupunki
Pääaine: kasvatustiede

Toimin Pukinmäenkaaren peruskoulun rehtorina. Koulussa on noin 800 oppilasta ja 100 henkilökunnan jäsentä. Rehtori on koulun toimitusjohtaja, talousjohtaja, henkilöstöjohtaja ja viestintäjohtaja. Tämän lisäksi vastaan pedagogisesta johtamisesta, joka toki sisältyy yllämainittuihin. Eniten tarvitsen taitoja luoda toimintarakenteita ja johtaa henkilöstön toimintaa. Apunani toimii virka-apulaisrehtori ja seitsenhenkinen johtoryhmä.

Olen valmistunut kasvatustieteen maisteriksi ja luokanopettajaksi 1991. Sen jälkeen olen opiskellut työhyvinvointiasiantuntijaksi ammattikorkeakoulussa sekä käynyt useita johtamiskoulutuksia, mm. suorittanut Johtamisen erikoisammattitutkinnon.

Olen toiminut nykyisen työni lisäksi opettajana, kehittämistehtävissä, kouluttajana, oppimateriaalin tekijänä ja virastohallinnossa opetuskonsulttina.

Minua kiinnostaa nuorten ihmisten kanssa toimiminen ja oman osaamiseni jakaminen. Periaatteeni on palkata töihin itseäni fiksumpia ihmisiä ja kannustaa jokaista kehittymään urallaan.


8. KAARINA HYVÖNEN (Mentoring in Finnish or in English)
Business Management Director, Kielikone Oyalumni_mentori_hyvonen_k
Pääaine: englantilainen filologia

Olen ollut Kielikoneella töissä opiskeluajoista lähtien ja matkan varrelle on mahtunut monenlaista sanakirjan toimitustyöstä ja konekäännösteknologian kehittämisestä aina tuotekehitystiimin vetämiseen ja tuoteomistajuuteen. Aloitin koulutustani vastaavissa töissä, mutta jostain syystä olen suuntautunut ”omasta alastani” kauemmas kohti teknistä ja liiketoiminnallista osaamista vaativia tehtäviä. Nykyään vastaan Suomen johtavan kielipalvelun MOTin b2b-palvelutarjoomasta.

Työssäni tärkeintä on Kielikoneen b2b-liiketoiminnan tukeminen, kasvattaminen ja kehittäminen yrityksen strategian mukaisesti ja b2b-tasoisten ohjelmistopalvelujen tarjoaminen hyvin laajalle käyttäjäkunnalle. Tiimissämme on ohjelmoijia, tietokonelingvistejä, leksikografeja, laadunvalvonnan asiantuntijoita, myynnin ja markkinoinnin ammattilaisia ja designereita ja minun roolini on johtaa asiantuntijoiden työtä.

Toimialaosaamisen lisäksi tarvitsen työssäni ihmissuhdetaitoja, kykyä hahmottaa kokonaisuuksia vaikken ymmärtäisikään kaikkia yksityiskohtia, vahvoja viestintätaitoja ja organisointikykyä.

Valmistuin Helsingin yliopistosta filosofian maisteriksi 1994, pääaineena englantilainen filologia ja sivuaineena yleinen kirjallisuustiede. Työn ohessa olen kehittänyt osaamistani mm. projektinhallinnnan ja esimiestyön koulutuksissa.


9. SAULI JÄRVENPÄÄ (Mentoring in Finnish or in English)
Manager, Business Intelligence, UPM
Pääaine: tilastotiede

Vastaan UPM:n selluliiketoiminnan markkinatiedon hallinnasta, mikä käytännössä tarkoittaa yhtiömme ulkopuolisen tiedon keruuta, hallintaa, jalostusta ja jakamista. Osallistun liiketoimintamme ennustusprosesseihin ja strategian luontiin. Erityisosaamiseni suhteessa kollegoihini on numeerisen aineiston hallinta ja analysointi.

Työni sisältää paljon sisältöjen avaamista ja selittämistä niihin vähemmän vihkiytyneille, ja kokemuksestani opetustyöstä esimerkiksi yliopistolla assistenttina on ollut hyötyä.

Opiskelin pääaineenani tilastotiedettä silloisella matematiikan ja tilastotieteen laitoksella valtiotieteellisen tiedekunnan puolella, aikasarja-analyysin erikoistumisohjelmassa. Kokosin matematiikasta ja kansantaloustieteestä laajat sivuainekokonaisuudet tutkintooni.


10. IIRIS KONTTINEN
Suunnittelija, Steps Helsinki Oyalumni_mentori_konttinen_i
Pääaine: estetiikka

Olen helsinkiläinen digitaalisen palvelumuotoilun, projektinhallinnan, markkinoinnin ja viestinnän monipuolinen ammattilainen. Olen oman yritykseni, Steps Helsinki Oy:n toimitusjohtaja ja ammatiltani suunnittelija. Taustani on Helsingin yliopiston humanistisessa tiedekunnassa ja Metropolia-ammattikorkeakoulussa. Sivutöinäni työskentelen edelleen edellisen työnantajani, Kansallisgallerian palveluksessa suunnittelijana.

Työssäni tarvitaan monenlaisia taitoja, ja olen valmis jakamaan osaamiseni mentoritoiminnan kautta. Erityisen vahvaa osaamista minulla on digitaalisen, monikanavaisen markkinoinnin ja palvelumuotoilun sekä fasilitoinnin saralta.

Osaamisalueitani ovat laaja-alainen ymmärrys digitaalisen, monikanavaisen markkinoinnin ja viestinnän erilaisista mahdollisuuksista ja haasteista. Erilaisten markkinointiaktiviteettien ja viestinnän seuranta ja suunnittelu sekä palvelumuotoilun menetelmien syvällinen tuntemus. Minulla on erinomaiset projektinvetotaidot ja fasilitointitaidot sekä proaktiivinen, ratkaisukeskeinen ja energinen työskentelyote. Voisin tsempata entistä useampia opiskelijoita harkitsemaan yrityksen perustamista.


11. TARJA LANG
Tutkimusjohtaja, Omnia, Espoon seudun koulutuskuntayhtymä
Pääaine: kasvatustiede/aikuiskasvatus

Olen työskennellyt pitkän työurani (17 vuotta) ajan rehtorina aikuiskoulutuksessa, vapaassa sivistystyössä. Opisto on ollut suuri, jossa työskentelee liki 700 eri ammattialojen henkilöstöä. Oppilaitos on nettobudjetoitu tulosyksikkö, jossa talousjohtamisen merkitys on ollut suuri.

Olen väitellyt Helsingin yliopistosta vuonna 2011 ja suorittanut MBA-tutkinnon Walesin yliopistossa. Vuoden 2017 alusta siirryn Omniaan, Espoon seudun koulutuskuntayhtymään ammatti- ja aikuiskasvatustutkimuksesta vastaavaksi asiantuntijaksi.

Peruskoulutukseni on käsi- ja taideteollisuusalan opettaja. Olen väitellyt kasvatustieteestä ja aikuiskasvatuksesta. Sivuainekokonaisuus sisälsi mm. sukupuolen tutkimuksen opintoja. Väitöskirjan nimi on Opistoäidistä manageriksi. Sukupuolen merkitys kansalais- ja työväenopistojen johtajuudessa.


12. ALEX LATVALA (Mentoring in English or in Finnish)
Lead Engineer, Trybe
Pääaine: Computer Science

At the moment I’m leading application development for our company. I design the architecture, oversee the development and do the hardest bits of code myself. Requirements for the job are a good grasp of programming languages, mathematics and social skills.

For personal reasons I dropped out of University, but I did submit my Bachelor’s Thesis on Objective-C in 2013. I did some master’s degree studies in Pisa but for the same reasons quit Uni afterwards. I still put an extremely high value on the education I did receive, even though I didn’t finish my degree.


13. PIRKKA KAIJANEN
Ratkaisujohtaja, Csolutor
Pääaine: kuluttajaekonomia

Vedän ratkaisujohtajana toista Csolutorin liiketoiminta-alueista. Vastaan projektitoteutuksesta, ratkaisuarkkitehtuureista ja ratkaisumyynnistä avainasiakkaissa.

Valmistuin Helsingin kauppakorkeakoulusta pääaineena markkinointi ennen kuin opiskelin Helsingin yliopistossa. Halusin syventää ja monipuolistaa osaamistani ja tästä syystä tein vielä maisterihaun kautta kuluttajaekonomian tutkinnon Helsingin yliopistoon.

Minua kiinnostavat erityisesti muuttuva työelämä, muuttuvat organisaatiot (matalat hierarkiat, itseohjautuvat tiimit) ja mitä se vaatii työntekijöiltä.


14. OUTI KÄNKÄNEN
Senior Account Executive (viestintäkonsultti), Hill and Knowlton Finland Oy
Pääaine: viestintä

Työskentelen viestintäkonsulttina Hill and Knowltonilla Helsingissä. Tehtävänkuvaan kuuluu useiden eri toimialoilla toimivien yritysten monikanavaisen viestinnän suunnittelua ja toteutusta sekä koordinointia ja projektinhallintaa. Työni on hyvin monipuolista ja edellyttää viestinnän eri osa-alueiden asiantuntemuksen, sosiaalisten taitojen ja kielitaidon lisäksi myös liike-elämän ja eri toimialojen tuntemusta.

Minulla on kaksi tutkintoa: tradenomi, kansainväliset toiminnot (Metropolia AMK) ja VTM, viestintä ja johtaminen (Helsingin yliopisto). Täydennyskoulutusta olen hankkinut yksittäisillä kursseilla ja työnantajan järjestämässä koulutuksessa. Luonnollisesti myös jatkuvaa työssäoppimista.

Olen ns. pitkän tien kulkija, joka on opiskellut ja tehnyt töitä vuorotellen, limittäin ja lomittain. Olen ollut monessa mukana ja vaihtanut tehtävästä toiseen työskennellessäni eri organisaatioissa. Kaikista työurallani tekemistä töistä olen aina oppinut jotain uutta. Nykyinen työni viestintäkonsulttina on näköalapaikka suomalaiseen ja kansainväliseen liike-elämään ja viestinnän kenttään.

Lisätietoja: https://fi.linkedin.com/in/outikankanen


15. TIINA LAURIOLA
Development pharmacist, Orion Oyj
Pääaine: epäorgaaninen kemia

Toimin lääkepakkausten primääripakkausmateriaaliasiantuntijana. Työhöni kuuluu pakkausten suunnittelua, valintaa ja laadunvarmistusta sekä viranomaislainsäädännön seurantaa. Työssäni pääsen yhdistämään kaikkia aiempia opintojani ja tämän lisäksi pääsen syventämään osaamista materiaalitekniikan osalta. Aiemmassa työssäni olen toiminut REACH-rekisteröinnin ja lääkeainerekisteröinnin parissa.

Isossa yrityksessä työskentelevänä uskon omaavani melko hyvän käsityksen yritysmaailmasta ja tämän hetken työtilanteesta ja työn hausta. Olen itse opiskeluvaiheessa saanut hyviä ja yksinkertaisia ohjeita, joilla uskon olleen suuri merkitys työssä menestymiselle. Toivoisin voivani välittää eteenpäin samanlaisia positiivisia vinkkejä ja viestejä kuin olen itse saanut.


16. JANI MADETOJA
Vanhempi Tutkija / Senior Scientist Santen Oy
Pääaine: Analyyttinen kemia
Toimin vanhempana tutkijana lääkeyrityksessä ja vastaan omalta osaltani lääkekehitysprojektien läpiviemisestä Suomen yksikössä, muiden vastaavien osastojen sijaitessa Ranskassa, Japanissa ja Yhdysvalloissa. Tuen tuotteiden saamista markkinoille vastaten projektien kemiallisesta tuesta niin tuotekehityksen alkuvaiheessa kuin myyntilupadokumentaation kasaamisessa projektien loppuvaiheessa. Vuosien varrella työskentely kansainvälisessä ympäristössä on ollut haastavaa ja antoisaa. Globaalissa lääkekehitystoiminnassa toimiminen vaatii joustavuutta, avoimuutta ja kykyä ymmärtää erilaisia toimintatapoja, vaikkakin toimintaympäristö onkin hyvin viranomaisten säätelemää.

Saatuani maisterin paperit analyyttisen kemian koulutusohjelmasta, olen hankkinut lisäkoulutusta mm. avoimen yliopiston lääketieteellisestä tiedekunnasta, Helsingin yliopiston farmasian tiedekunnasta sekä suorittanut johtamisen erikoisammattitutkinnon. Opiskeluaikana olin vuoden erasmusvaihdossa Espanjassa, missä tein mm. analyyttisen kemian erikoistyön ja suoritin yksittäisiä kursseja, opiskellen myös Espanjan kieltä. Olin myös puoli lukukautta Ranskassa opiskelemassa lähinnä Ranskan kieltä ja kulttuuria.
Olen ollut yhden vuoden työnantajan palveluksessa emoyhtiössä Japanissa tehden sekä analyyttisen kemian että farmasian (formulaatiokehitys) töitä. Suomessa olen ohjannut laboranttiopiskelijan lopputyötä hänen harjoittelujaksonsa aikana.
___________________________________________________________________

17. ANNA MAHLAMÄKI (Mentoring in English)
Business development manager, SOLEMO Oy
Major: Economics

I work in business development of SOLEMO Group international companies (Estonia, Latvia, Lithuania, Russia, Sweden) meaning process optimization, risk management and internal auditing, participation in strategy planning and supporting strategy execution, as well as with expansion activities (M&A). I also have ad hoc tasks set by the company board or CEO.I also every now and then am involved in projects in Finland.

I have lived altogether more than 7 years in St. Petersburg including two periods of language study in 2004 and 2005-2006, and worked there for over 6 years in the roles of key account manager in one company and then business development director and eventually financial director in another. I moved back to Helsinki at the end of 2013.

Interests: The opportunities available for a person independent of his/her field of study; finding new personal identity through courage in trying out the unexpected.


18. OTTO MATTSSON
Johtaja, Alma Talent Oy
Pääaine: yleinen kirjallisuustiede

Ammatiltani olen liikkeenjohtaja, jonka vastuulla on Kauppalehden tietopalveluliiketoiminnan taloudellinen tulos sekä yli 60 henkilön työpanos. Monille Kauppalehti tuo ensimmäiseksi mieleen talousjournalismin, mutta median lisäksi digitaaliset yrityspalvelut ovat nykyään yhä merkittävämpi osa Kauppalehden liiketoimintaa.

Työssäni keskeistä on vastuullani olevan liiketoiminnan kasvattaminen ja kehittäminen valitun strategian mukaisesti. Bisnessanahelinältä kuulostavien sanojen taakse kätkeytyy paljon arkista pakertamista ja esimiestyötä, joka usein on toisten, lähtökohtaisesti minua fiksumpien asiantuntijoiden työn johtamista. Myös IT:n mahdollisuuksien ja rajoitusten hahmottaminen on olennainen osa työtäni. Lähes 20 vuotta kestäneen työurani aikana olen toiminut myös startup-yritysten hallituksissa ja toteuttanut yritysjärjestelyjä.

Valmistuin Helsingin yliopistosta filosofian maisteriksi vuonna 2001, pääaineenani yleinen kirjallisuustiede. Sivuaineitani olivat mm. taidehistoria ja poliittinen historia. Liikkeenjohtajaksi koulutustaustani on siis harvinainen. Olenkin suorittanut myös MBA-tutkinnon vuonna 2008, pääaineenani kansainvälinen rahoitus, ja vastikään ammatillisen tutkinnon IT-johtamisesta.

Haluan toimia mentorina, koska liian monelle valmistuvalle humanistille liike-elämä on jotain etäistä ja vähän pelottavaakin. Miten “pehmeiden aineiden” osaaja löytää paikkansa työelämässä, jossa usein (jo työpaikkailmoituksessa) arvostetaan vain “kovia” osaamisalueita? Mitä humanistin tai yhteiskuntatieteilijän on hyvä tietää ja osata pärjätäkseen kilpailussa? Mitä hyötyä kulttuuri- ja yhteiskunta-aineista on esimiestyössä? Jos nämä asiat kiinnostavat, ilmoittaudu mentoriryhmääni. Keskustelemisen lisäksi ryhmässäni tehdään myös harjoituksia. Olen toiminut mentorina myös Aalto-yliopistossa, työpaikalla ja nuorille yrittäjille.


19. LEA MIKKOLA
Jalostusagronomi, tohtorikoulutettava, Helsingin yliopisto Mikkola
Pääaine: kotieläinjalostus

Olen kotieläinjalostuksen sekä eläinlääketieteellisen genetiikan asiantuntija. Tällä hetkellä tutkin koirien perinnöllisten luustosairauksien geneettistä taustaa osana väitöskirjatyötäni, jonka on tarkoitus valmistua vuonna 2017.

Tutkijana olen kiinnostunut monitekijäisten sairauksien ja ominaisuuksien genetiikasta, geenien välisistä vuorovaikutuksista, sekä uusien eläinjalostuksen apuvälineiden kehittämisestä. Lisäksi tieteen etiikka ja popularisointi ovat aihealueita, joita seuraan ja kommentoin aktiivisesti.Oman alani tiedeviestintään osallistun luennoimalla erilaisissa yleisötapahtumissa ja yleistajuisia artikkeleita harrastajalehtiin kirjoittamalla. Lisäksi kuulun KUKA-asiantuntijarekisteriin, jonka tarkoitus on saattaa eri alan asiantuntijat yhteen median edustajien kanssa.

Työssäni vaaditaan tutkimusmenetelmien erinomaisen hallinnan lisäksi hyviä kommunikointi- ja verkostoitumistaitoja, organisointikykyä projektien hallinnoimiseen, unohtamatta jatkuvaa rahoituksen hakemista. Työni sisältää moninaista kanssakäymistä kansainvälisessä ympäristössä mm. luennoimisen ja seminaareihin osallistumisen muodossa sekä yhteistyöprojektien suunnittelussa. Lisäksi käytännön taidot, kuten näytteiden ottaminen ja laboratoriotyöskentely, ovat minulle arkipäivää. Toimenkuvaani kuuluu myös opetustehtäviä.

Koulutukseltani olen maatalous- ja metsätieteiden maisteri, jalostusagronomi. Perustutkinnossani erikoistuin kvantitatiivisten ominaisuuksien perinnöllisen taustan tutkimukseen nautakarjalla sekä lampaiden jalostusohjelmiin eri tuotantomuodoissa. Kipinä tutkijan työtä kohtaan syttyi vuonna 2011 gradutyötä tehdessäni, minkä jälkeen aloin suunnitella viimeisiä opintojani ja organisoin kaiken tekemiseni tätä tavoitetta silmällä pitäen. Maisteriopintojeni loppuvaiheessa vuonna 2013 sain ensin paikan nykyisestä tutkimusryhmästä tutkimusassistenttina, mistä jatkoin suoraan jatko-opiskelijana, kun valmistuin maisteriksi saman vuoden joulukuussa. Jatko-opinnoissani olen painottanut erityisesti osaamistani vahvistavia kursseja kvantitatiivisen genetiikan ja eläinlääketieteellisen tutkimuksen aloilla. Olen pyrkinyt rakentamaan itselleni vahvan metodologisen pohjan ja haluan kehittää itseäni jatkuvasti, jotta voin vastata muuttuvan tutkimusmaailman haasteisiin.

Mentorointiryhmääni ovat tervetulleita kaikki tutkijan urasta kiinnostuneet. Vaikka tulevaisuudensuunnitelmasi olisivat vielä avoinna, toivon voivani antaa vastauksia mieltäsi ehkä vielä askarruttaviin kysymyksiin. Tarkoituksenani on luoda mentoroitaville realistinen kuva tutkijan työn vaatimuksista sekä huippuhetkistä, jotta jokainen voi keskusteluiden lopuksi itse vetää johtopäätöksensä alan sopivuudesta itselleen.


20. EEVAMAIJA MUITTARI-TAKA
Ranskan opettaja, Kruununhaan yläaste, Helsingin opetusvirasto Muittari_Taka
Pääaine: ranskalainen filologia

Olen opettanut ranskaa vuodesta 1992 lähtien. Ensin työskentelin opintojen ohessa aikuisopetuksessa, esim. työväenopistossa ja eri yrityksissä. Valmistuttuani opetin lisäksi mm. yliopiston kielikeskuksessa. Koulumaailmassa olen opettanut kaikilla luokka-asteilla ala-asteelta lukioon. Lukiossa työskentelin 15 vuoden ajan ja opetin sekä pitkän että lyhyen ranskan kaikki kurssit. Toteutin yhden vaihto-ohjelman ja kaksi kulttuurikurssia opiskelijoiden kanssa Ranskaan.

Nykyisin toimin yläasteella ranskan päätoimisena tuntiopettajana. Tehtävänkuvaani kuuluu varsinaisen opetustyön lisäksi luokanohjaajan tehtävä ja monipuolinen koulun ja opetuksen kehittäminen yhteistyössä muiden opettajien kanssa.

Olen valmistunut Helsingin yliopistosta pääaineenani ranskalainen filologia.Sivuaineita ovat latina, puheoppi, erityispedagogiikka, aikuiskasvatustiede ja olen suorittanut opettajan pedagogiset opinnot. Lisäksi olen opiskellut taidekasvatusta, etiikkaa ja filosofiaa. Ennen yliopisto-opintoja opiskelin kolme vuotta Ranskassa ja olin yhden vuoden vaihto-oppilaana Belgiassa.


21. VILLE NURMI
Ohjelmistokehittäjä, Viasys VDC
Pääaine: matematiikka

Ohjelmistokehittäjänä pääsen vaikuttamaan yrityksen ohjelmistotuotteiden kehitykseen suunnittelusta käyttöönottoon ja ylläpitoon. Työ on varsin vapaamuotoista, mutta keskittyy kehitystiimin muiden jäsenten kanssa kommunikointiin ja varsinaiseen ohjelman kehittämiseen. Käytännössä joka päivä pääsen tutkimaan ja ratkaisemaan monenlaisia ohjelmistoteknisiä ongelmia.

Työssä täytyy hallita tietysti kehityksessä käytettäviä ohjelmointikieliä, -kehyksiä, -työkaluja ja tekniikoita. Usein on niin, että jos osaa sujuvasti jonkin asian, sitä lähellä olevat asiat voi oppia ainakin pinnallisesti varsin nopeasti. Syvempi ymmärrys kuitenkin tulee vasta pidemmän käytännön kokemuksen kautta. Koska ohjelmistokehitys alana muuttuu jatkuvasti, on tärkeää pitää avoin mieli ja pyrkiä oppimaan uutta jatkuvasti.

Riippuen kehitettävän sovelluksen ongelmakentästä matemaattisista taidoista on usein paljon apua. Tämä voi ilmetä konkreettisesti trigonometriana, kolmiulotteisen avaruuden hahmottamisena tai abstraktimmin mutkikkaiden käsitteiden hallintana ja algoritmien systemaattisena analysointina.

Suoritin filosofian maisterin tutkinnon 2004 ja väittelin tohtoriksi 2009. Pääaineena oli matematiikka, mutta opintoihini sisälti suunnilleen yhtä paljon matematiikan kuin tietojenkäsittelytieteen kursseja. Ohjelmointia olen lisäksi harrastanut jatkuvasti omalla ajallani jo peruskoulusta saakka.

Matemaattisten jatko-opintojeni aihe, korkeamman kertaluvun logiikat, ei ole liittynyt uraani ohjelmistokehityksessä missään vaiheessa suoraan, mutta tohtorin tutkintoa ja sen tuomaa analyyttistä ongelmanratkaisutaitoa sekä täsmällisten käsitteiden hallintaa on arvostettu työnhaussa ja siitä on ollut käytännön hyötyä töissä.

Vapaa-ajallani olen ollut mukana useissa eri pelinkehitysprojekteissa harrastemielessä muiden alan ammattilaisten kanssa. Tällä hetkellä työn alla on Barricade. Sitä ennen saatiin valmiiksi Assault Wing – Galactic Battlefront.


22. SATU PIHLAJA
Psykologi, HUS ja toiminimi
Pääaine: psykologia

Olen psykologi ja yrittäjä toiminimellä. Teen psykologin työtä ja projektityötä (verkkopalvelujen kehittäminen, nettiterapiat) HUS:lla, toiminimellä psykoterapiaa, valmennusta, koulutuksia.

Opiskelen parhaillaan henkistä valmennusta, teen väitöskirjaa ja olen opiskellut myös mm. positiivista psykologiaa ja työ- ja organisaatiopsykologiaa. Olen toiminut Helsingin seudun kesäyliopistolla tutorina organisoimassa opintopiiritoimintaa.

Haluaisin hyödyntää mentoroinnissa valmennuksellista lähestymistapaa. Mentoroinnin aiheita voisi olla asiantuntijuus, luovuus ja omat vahvuudet.


23. KATARIINA RÖNNQVIST
Asiakkuuspäällikkö, Haaga-Helia amk
Pääaine: elintarvike-ekonomia, hotelli-, ravintola- ja matkailualan johtaminen

Toimin Haaga-Heliassa asiakkuuspäällikkönä ja eMBA-ohjelman johtajana kaupallisissa palveluissa. Vastaan ammattikorkeakoululle erittäin merkittävästä yritysyhteistyöstä sekä kehitän asiakkuuksien ja kumppanuuksien johtamista yhdessä eri yksiköiden kanssa. Vastaan Executive MBA täydennyskoulutusohjelman pyörittämisestä, sen myynnistä ja markkinoinnista. Lisäksi myyn koko ammattikorkeakoulun osaamista räätälöityinä toteutuksina yrityksille sekä osallistun koulutusvientiin.

Päätyöni lisäksi teen konsultointia ja yrityksille räätälöitäviä valmennuksia erilaisten verkostojeni kautta. Minulla on erityisosaamista asiakkuuksien johtamisesta, myynnistä, vuorovaikutustaidoista, johtamisesta ja esimiestyöstä.

Maisterin tutkintoni oli ensimmäinen poikkitieteellinen korkeakoulujen rajat ylittävä tutkinto. Tutkintoon kuului kursseja maatalous-metsätieteellisestä, Helsingin Kauppakorkeakoululusta, Hankkenista ja Haaga Instituutin ammattikorkeakoulusta. Sittemmin olen pätevöitynyt ammatilliseksi opettajaksi, tehnyt jatko-opintoja ja suorittanut erilaisia täydennyskoulutusopintoja. Olen myös re-teaming coach ja sertifioitunut DiSC-valmentaja.

Opiskeluaikana tein todella paljon erilaisia asiakaspalvelutöitä. Valmistumisen jälkeen toimin yhdeksän vuotta liiketalouden opettajana toisella asteella ja amk-tasolla ja sen jälkeen yhdeksän vuotta liike-elämässä asiakkuuskonsulttina ja valmentajana. Nykyistä työtä olen tehnyt reilun vuoden.

Minulla on erittäin monipuolinen kokemus ja näkemys eri alojen yritysten toiminnasta sekä laaja verkosto eri alojen ammattilaisia. Virallisena mentorina en ole toiminut, mutta vuosien varrella olen coachannut ja sparranut erilaisia ihmisiä todella paljon ja saanut siitä hyvää palautetta.

Käsittelen mentoroinnissa mm. digitalisaation merkitystä ja vaikutusta, vuorovaikutustaitoja, ihmisenä kasvamiseen ja ammatilliseen kasvuun liittyviä asioita sekä ajankohtaisia työelämän muuttumiseen liittyviä teemoja.


24. GABRIEL SALMELA
Johtaja, Studium Catholicum -kulttuurikeskus
Pääaine: teologia, uskonnonfilosofia

Pienen kulttuurikeskuksen eli sivistyslaitoksen johtajana tarvittava osaaminen on ymmärrys taloushallinnosta, henkilöstöjohtamista, itsenäisen akateemisen osaamisen kehittämistä, edustamista sekä asiantuntijana toimimista kirkollisissa ja yhteiskunnallisissa toimielimissä ja kansainvälisissä verkostoissa. Pappina avustaminen katolisessa hiippakunnassa.

Olen suomen ekumeenisen hallituksen varajäsen ja opillisten kysymysten jaoston katolisen kirkon virallinen edustaja, joten tunnen luterilaisen ja ortodoksisen kirkon monipuolisesti sekä muun kristillisen kentän laajasti, joka siellä on edustettuna.

Erityisen tärkeänä pidän lisätä globalisoituvassa maailmassa suomalaisten kykyä arvokeskusteluun ja kansainvälistymiseen – tiedostamaan omat vahduudet ja heikkoudet sekä rohkaista maailmankansalaisuusajatteluun. On välttämätöntä osata aktiivisesti toimia ja kohdata eri kulttuurista tulevat ihmiset millä tahansa sektorilla, yliopistossa, yritysmaailmassa, yhteiskunnassa tai perhe-elämässä heidän kulttuuriaan tuntien ja omastaan rohkeasti ja ylpeästi jakaen.


25. TERHI TARVAINEN

Työehtoasiamies, Suomen Journalistiliitto ry
Pääaine: suomi ja sen sukukielet

Nykyisessä työtehtävässäni keskeisiä ovat työelämä ja työntekemiseen liittyvä säännöstö sekä lainsäädäntö. Työskentelen työehtoasiamiehenä, erikoisalana elokuva- ja tv-tuotantojen työehtosopimus. Neuvottelen sopimuksista, käsittelen työsuhderiitoja, koulutan luottamusmiehiä ja työsuojeluvaltuutettuja sekä hoidan konserniedunvalvontaa.

Olen FM. Lisäkoulutusta olen hankkinut mm. työoikeudesta, teatterinjohtajuudesta sekä työyhteisösovittelusta.
Vuosina 1997-99 työskentelin Suomen kenkäkauppiaiden liitossa tiedottajana, teatterisihteeri-tuottajana Teatteri Jurkassa, Kasanen Koulutusyhtiössä suomi vieraana kielenä -opettajana sekä lehtifreekkuna, v. 2000-2009 toimittaja Yleisradiossa, ay-aktiivina, mm. Ylen ohjelmatyöntekijöiden pääluottamusmiehenä, v.2009-2012 toiminnanjohtaja-tuottajana Teatteri Jurkassa, v. 2012 alkaen työehtoasiamiehenä Suomen Journalistiliitossa.

______________________________________________________________________

26. MINNA TURTIAINEN
Kokoelmapäällikkö, Akseli Gallen-Kallelan Museosäätiö
Pääaine: taidehistoria

Olen kokoelmapäällikkö taide- ja kulttuurihistoriallisessa museossa. Vastaan museon taide- ja kulttuurihistoriallisesta kokoelmasta ja arkistosta, näiden hoidosta ja tutkimuksesta sekä museon kokoelmatoiminnan kehittämisestä. Kokoelmapäällikön tehtäviin kuuluu mm. osallistuminen museon tutkimus-, julkaisu- ja näyttelytoimintaan, sähköisen kokoelmanhallinnan ja arkistoinnin kehittäminen sekä kokoelmien hallinnointi ja tutkijapalvelu.Työssä tarvitaan taidehistorian ylempi korkeakoulututkinto sekä monipuolinen kokemus museoalalta. Akseli Gallen-Kallelan taiteen ja 1800-1900 -lukujen vaihteen taiteen tuntemus on etu. Lisäksi työssä tarvitaan kykyä itsenäiseen työskentelyyn, hyvää organisointikykyä ja tiimityötaitoja sekä kiinnostusta oman toimenkuvan kehittämiseen. Tarvitsen erinomaista suomen sekä hyvää ruotsin ja englannin kielen taitoa.

Helsingin yliopiston maisteritutkinnon (pääaine taidehistoria, sivuaineet teoreettinen filosofia ja arkkitehtuuri) lisäksi minulla on paljon museoalan sisäistä koulutusta, mm. ammattikorkeakoulututkinto kokoelmanhallinnasta ja pian valmistuva museoalalle räätälöity merkonomitutkinto, kuriirikoulutus, taidemuseoalan sopimusten koulutusta, museoalan verkkokirjoittajakoulutusta, yleisötyökoulutusta. Ennen nykyistä toimeani hankin museoalalla 17 vuoden työkokemuksen. Kokoelmapäällikön työ ei ole varsinainen aloittelijan toimenkuva.

Kiinnostuksen kohteet: työyhteisötaidot, oman alan ulkopuolelta hankitun työkokemuksen hyödyt, verkottuminen.


27. TUULIA TIKKANEN
Opetuskonsultti, Helsingin opetusvirasto alumni_mentori_tikkanen_t
Pääaine: uskontotiede

Työhöni kuuluvat perusopetuksen opetussuunnitelmatyö ja asiantuntijapalvelut, perusopetuksen opinto-ohjauksen, yrittäjyyskasvatuksen, kielikylvyn, lisäopetuksesta, ensi- ja perusopetuksen, oman uskonnon opetuksen koordinointi ja verkostoyhteistyö sekä kehittäminen. Monialainen laaja-alainen asiantuntijatehtävä ja asiakaspalvelutyö. Asiakkaina peruskoulut, kuntalaiset, yhteistyökumppanit.

Osaaminen: Tutkinnosta kaikki osa-alueet osana työtehtäviä, verkostoissa johtaminen asiantuntijaroolissa ja intensiivinen uusia kontakteja etsivä verkostoyhteistyö, hallinnolliset tehtävät, koulutussuunnittelu ja kouluttaminen, kehittämishankkeiden koordinointi, media- ja asiakaspalvelutyö, tiimijohtajuus ja opetukseen liittyvä konsultointi kouluihin ja mediaan.

Tutkintoni on laaja. Olen teologian maisteri, uskontotiede A- ja B-koulutusohjelmat sisältäen viestintäpainotus ja opettajan pedagogiset opinnot. Sivuainevalikoima laaja: yrittäjyyskasvatuksen, matkailumaantiede, teatteritiede, akateeminen pienyrittäjätutkinto, ympäristöyrittäjyys. Tutkintoni muotoutui sangen laaja-alaiseksi yli oppiainerajojen ja monialaiseksi, koska pidin tärkeänä tehdä opintoja, jotka innostivat ja ylittivät rajoja. Tästä on hyötyä nykyisessä monialaisesta työtehtävässäni opetuksen asiantuntijana.

Osana opintojani osallistuin aktiivisesti harrastus- ja projektitehtäviin, jotka innostivat ja toivat uusia näkökulmia asioihin. Tästä on ollut hyötyä työtehtävissä, joissa on tärkeää kyetä näkemään uudenlaisia tapoja tarkastella ja toteuttaa asioita aiemmasta poiketen. Omien valintojen rohkea toteuttaminen opiskelun aikana luo pohjaa työuralle. Monipuolisuus tutkinnossa ja/tai harrasteissa lisäävät LuK:n laaja-alaista osaamista työelämään. Verkostoitumisen merkitys on myös tärkeä asia.


28. JENNI TUULENSUU
Kehittäjä, pappi Sininauhaliitto
Pääaine: systemaattinen teologia/teologinen etiikka, sosiaalietiikka

Toimin kehittäjänä Sininauhaliitossa, joka on kristillisten päihdejärjestöjen keskusliitto. Jäsenjärjestöjä on valtakunnallisesti noin sata. Työni voisi määritellä laajaksi ja monimuotoiseksi; siihen kuuluu toiminnallinen vastuu kristillisen vertaistoiminnan kehittämisestä jäsenkentällämme sekä jäsenjärjestöjemme tukeminen toiminnassaan. Työtä tehdään yhteistyössä seurakuntien ja muiden kristillisten toimijoiden kanssa.Työhöni kuuluu kouluttajana toimimista sekä matkustamista eri paikkakunnilla ja toimipaikoissa.

Olen myös paikallisseurakunnassa kuuden vuoden ajan työskennellyt luterilaisen kirkon pappi. Seurakuntapapin työhön siirryin Sininauhaliiton ja Kriminaalihuollon tukisäätiön osahankkeesta projektissa, johon menin suoraan koulunpenkiltä tehtyäni ensin pienen rupeaman lastensuojelussa. Seurakuntapappina olin työalavastuussa mm. rippikouluista suuressa helsinkiläisessä seurakunnassa. Tässä tehtävässä toimin myös tuntiopettajana yhteistyössä Helsingin yliopiston teologisen tiedekunnan kanssa ohjaamalla teologian opiskelijoita käytännön rippikoulutyöhön. Vastuuopettajana toimiminen oli vuorovaikutuksellisesti antoisaa ja opettavaista.

Valmistuin teologian maisteriksi Helsingin yliopistosta vuonna 2008 pääaineena sosiaalietiikka systemaattisen teologian laitoksella. Sivuaineena opiskelin psykiatrian perusopinnot lääketieteellisessä tiedekunnassa. Opintojeni aikana toimin vapaaehtoisena mm. korkeakouluopiskelijoiden tukikeskus Nyyti ry:ssä. Kohtaamiset siellä loivat elämänmakuista pohjaa papin työlle myöhemmin. Psykiatrian perusopinnot ja erilaiset kurssit, mm. kansainvälinen lähetystyön harjoittelu Thaimaassa, ovat valmentaneet työpolulla vastaan tulleisiin tilanteisiin ihmisten parissa. Kirkollinen koulutus on ollut monipuolista ja sen puitteissa olen suorittanut pastoraalitutkinnon ja käynyt kirkon työnohjauksen.

Työni teologina ja pappina sekä seurakunnassa että järjestötyössä on ihmisläheistä. Vuorovaikutustilanteet ovat vaativia ja ihmisyyden sekä uskonelämän tematiikat herkkiä papin kohdatessa työkseen haastavissa tilanteissa eläviä ihmisiä. Suru, sairaus, monenlainen niukkuus, kärsimys ja kuolema tulevat lähelle. Samalla ilo, valo ja toivo ovat joka päivä ihmeellisesti totta nekin.

Teologian maisterin tutkinto virittää yleissivistävän luonteensa lisäksi eettiseen ajatteluun, mikä on muutoksen tilassa olevassa yhteiskunnassamme tarpeen. Syvimmillään teologi on mielestäni ihmisarvon edistämisen ammattilainen. Kristillisyyden kysymykset yhteiskunnassamme ovat teologin ja papin osaamisen ydintä kirkollisten toimitusten, jumalanpalvelusten ja sielunhoidon lisäksi. Läsnäolon ja kuuntelun taitoa ihmisten parissa ei kovin paljon harjoitella opintojen aikana. Työ ja ihmiset opettavat. Itsetuntemuksen kehittyminen eri vaiheissa on tärkeää.

Mentoroinnissa pidän tärkeänä jokaisen vahvuuksien tunnistamista. Niiden jäsentäminen voi tuntua vaikealta. Itselleni on ollut tärkeää kysyä työn merkitystä sekä pohtia papin identiteettiä sen kannalta, miten teologin koulutusta ja opittua voisi hyödyntää uusissa yhteyksissä. Opintojen aikana kannattaa suuntautua monipuolisesti. Erilaiset työyhteisöt opettavat paljon. Mentoroinnissa arvokasta on opiskelijoiden kysymysten ja heidän todellisuuksiensa ottaminen vakavasti sekä prosessiin antautuminen. Näissä pohdinnoissa haluaisin olla opiskelijoiden tukena.


29. PETER SEENAN (Mentoring in English)
Content and Communications Strategist, Leadfeeder
Major: political science

Peter Seenan is chief communications strategist at Finnish startup, Leadfeeder. When he’s not writing stories at Leadfeeder, he’s checking and editing the written English of students and academics at Finland’s universities. Scotsman Peter also helps out startups and well-established companies as a freelance editor on internal and external communications.

Peter’s daily life at Leadfeeder is centered upon ghostwriting for Finnish colleagues, creating and publishing his own content, building Leadfeeder’s reach on LinkedIn and Facebook, analysing traffic with Google Analytics, finding the best ways to drive visitors to the Leadfeeder website, building partnerships, interviewing customers, fulfilling speaking engagements and publishing email newsletters to over 20,000 people. He’s also involved in hiring new people.

Studies
Jawaharlal Nehru University, India, Ambassadorial Scholarship, Social Sciences, 2007-2008.
University of Edinburgh, MA Politics 2002-2006.
University of Helsinki, Erasmus student, Social Sciences, 2004-2005.

More information from Peter
I’m delighted to take up this mentoring opportunity. Friends say I’m a natural communicator, personable and a good listener and I’ve got lots of practical (and global) experiences to share.

I’ve got a background in educating others (non-formal learning, mentoring, communications consultancy) and I simply love meeting new people and finding ways I can help them get ahead in life.

I’m quite well integrated in Finland with a good professional network and I’ve settled well in this country in a number of ways, not least by studying Swedish and Finnish.

I’ve had all kinds of jobs since I arrived in Finland for the second time five years ago and I really started out on the street, as a fundraiser for UNICEF.

I’ve been volunteering my whole life, particularly on projects that positively impact the lives of others, from Brazil to Sri Lanka and South Africa to India. What this means is that I’m committed to giving up my time for worthy causes and I understand how to get on with people of different cultures and backgrounds.

I think I can offer enlightening perspectives on:
–Working as a foreigner in Finland (groups, platforms, ways, methods, tactics for finding work, particularly in Helsinki)
–What programmes and initiatives there are for people looking to work as entrepreneurs or join startups
–How to use LinkedIn to stand out from the crowd in a packed marketplace
–What startups are looking for when they’re hiring
–How to pitch your business idea (and how that relates to selling yourself and finding a job)
–What to do and what to avoid in startup job interviews
–How I started my academic proofreading company, how I got my first clients and how I made 6k per month as a copywriter
–How traditional CVs are far less important than they used to be in the startup hiring process
–What are some of the challenges of working in Finland
–How someone with a social sciences background gets a job in a tech company
–What my favourite jobs have been in Finland and why (lots of interesting stuff to share),
–What are the areas where Finland can do better and startups can help (business opportunities)


30. TIINA SOUNELA
Senior Business Development Manager, Business France Sounela
Pääaine: ranskalainen filologia, kääntämisen linja

Toimin tällä hetkellä Senior Business Development Managerina Business Francen Helsingin yksikössä. Tehtävänäni on auttaa ranskalaisyrityksiä löytämään asiakkaita ja yritysyhteistyökumppaneita Suomesta. Teen yrityksille yksittäisiä toimeksiantoja, järjestän erilaisia BtoB-tapahtumia, tuon yritysdelegaatioita Suomeen, mm. Slushiin, järjestän ministerivierailuja jne. Minulle kuuluvat sektorit ovat muoti, kosmetiikka, sisustus, terveys, uudet teknologiat ja innovaatiot. Edustan Suomessa myös Promosalons-organisaatiota, jonka tehtävänä on promotoida ranskalaisia messuja suomalaisille yritysvierailijoille. Kielitaidon lisäksi työssäni tarvitaan mm. bisneshenkisyyttä, organisaatio- ja viestintätaitoja ja valmiutta hoitaa useita, hyvin erilaisia projekteja samanaikaisesti.

Suoritin Helsingin yliopistossa filosofian kandin tutkinnon, pääaineena ranskan kääntäminen, sivuaineina sosiaalipolitiikka ja Sorbonnen yliopistossa Erasmus-vaihdossa suorittamani EU-opintojen sivuainekokonaisuus. Olin myös harjoittelijana Euroopan komission käännösyksikössä Brysselissä.

Olin 14 vuotta töissä Pariisissa, euroalueen suurimmassa pankissa BNP Paribasssa. Toimin erilaisissa viestintäpäällikön rooleissa pankin kansainvälisillä osastoilla ja hoidin mm. ulkoista ja sisäistä viestintää, muutosviestintää ja tapahtumien järjestämistä.

Myös humanisti voi siirtyä liike-elämän palvelukseen. Mietitään yhdessä ainevalintojen merkitystä, omien vahvuuksien tunnistamista ja erilaisia urapolkuja ja -mahdollisuuksia. Voimme myös käydä yhdessä läpi ihan konkreettisia asioita, kuten cv:n tekemistä ja somen käyttöä työnhaussa.


31. SARI TONTTI
HR Assistant, Nestlé FinlandTontti
Pääaine: yleinen kasvatustiede ja aikuiskasvatustiede

Työtehtäväni sisältää kaikkia työsuhteen elinkaareen liittyviä tehtäviä; muun muassa rekrytointeihin osallistumista, työsuhdeasioita, koulutuksiin ja työnantajamielikuvaan liittyviä kokonaisuuksia, raportointia ja työturvallisuuteen liittyviä asioita sekä erilaisten työhyvinvointiaktiviteettien ideoimista ja implementointia. Tärkeää tehtävässäni on oma-aloitteisuus ja hyvät vuorovaikutustaidot. Lisäksi olennaista tehtävässä menestymiselle on avoimuus muutoksille, reipas toimeen tarttuva työote sekä englannin kielen taito. Pidän työssäni erityisesti monipuolisista ja mielekkäistä työtehtävistä, muuttuvista tilanteista sekä ylipäänsä työskentelystä isossa kansainvälisessä yrityksessä.

Aiempi HR-tehtäviin liittyvä työkokemukseni: 2012–2015 Fazer: Coordinator, HRM Operational Support & Recruitment Assistant, 2011–2012 Outotec: Recruitment Assistant, 2010–2011 IGF Oy & Bond St. Consulting: Assessment & Training Assistant.

Valmistuin kasvatustieteiden maisteriksi vuonna 2012. Pääaineeni oli  yleinen kasvatustiede ja aikuiskasvatustiede. Sivuaineina suoritin johtamisen sivuainekokonaisuuden (60 op) ja pedagogiset perusopinnot (30 op).


32. VELI-MATTI VALÉN
Head of Customer Solution Architects, Tieto Finland Oy Valen
Pääaine: tietojenkäsittelytiede

Nykyinen tehtäväkuvani kattaa tiimiesimiehen vastuut ja johtavan ratkaisukonsultin tehtävät. Työni on pääsääntöisesti isojen IT-ulkoistushankkeiden vetämistä ja teknologiaratkaisusta vastaamista.

Työssä tarvittava osaaminen on yhdistelmä kommunikointitaitoja, kokonaisuuksien hallintaa ja projektijohtamista. Vankka teknologiatausta pohjalla on lähtökohta työssä onnistumiseen.

Olen urallani työskennellyt asiantuntijana, projektipäällikkönä, konsulttina, mentorina ja tiimiesimiehenä. Aloitin työt pienessä pääkaupunkiseudulla sijaitsevassa IT-palvelutalossa, josta siirryin yhteen maailman suurimmista IT-konsultointiyrityksistä ja nyt viimeisimpänä olen vuoden verran ollut Tiedon palkkalistoilla.


33. SUVI WIIKINKOSKI (Mentoring in Finnish or in English)
Aineenopettaja, Helsingin suomalais-venäläinen koulu Wiikinkoski
Pääaine: radiokemia

Toimin päätoimisena matematiikan ja fysiikan tuntiopettajana 5.–9. luokkalaisille. Jokainen päivä on taatusti erilainen ja vilskettä ja menoa riittää. Tämä on ensimmäinen vuoteni aineenopettajana ja ensimmäisinä viikkoina pää oli pyörällä kaikesta uudesta ja ihmeellisestä. Työni on henkisesti paljon vaativampaa kuin aiempi työni tutkimusavustajana yliopistolla, mutta samalla erittäin antoisaa ja kehittävää. Ongelmanratkaisutaidot, luovuus ja sosiaaliset kyvyt tulevat ensimmäisenä mieleen, kun mietin taitoja, joista työssäni on eniten hyötyä.

Valmistuin filosofian maisteriksi Helsingin yliopistosta vuonna 2013, pääaineena radiokemia, sivuaineet fysiikka ja biologia. Englanninkieliset aineenopettajan pedagogiset opinnot (STEP-program) suoritin 2015 ja matematiikan erillisopinnot aineenopettajille 2016. Opetettavat aineeni ovat kemia, matematiikka ja fysiikka. Vuonna 2008 olin vaihdossa Virossa, Tarton yliopistossa.

Autan mielelläni muita luonnontieteilijöitä ja tulevia aineenopettajia etsimään ja tunnistamaan omia vahvuuksiaan ja pähkäilemään oman polun valitsemista ja luomaan risteyksiä jo kuljettujen polkujen välille. Olen kiinnostunut luovista ja yllättävistäkin uravalinnoista ja kannustan tekemään ja opiskelemaan sitä, mistä on kiinnostunut, pitäen kuitenkin mielessä nykypäivän realiteetit ja työllistymisnäkymät. Uskon myös itse saavani perspektiiviä ja uusia näkökohtia omaan elämääni mentoroinnista!

Opettajuuteni kehittyessä ja muovautuessa täytän iltani ja viikonloppuni intohimoisella tanssin opiskelulla ja opettamisella sekä metsästän Pokemoneja pitkin katuja ja puistoja. Myös muunkinlaiset virtuaalimaailmat ja lautapelit kiinnostavat.


34. HANNA VUORINEN
Asiantuntija, EU:n tutkimus- ja innovaatio-ohjelmat, Innovaatiorahoituskeskus TekesVuorinen_h
Pääaine: poliittinen historia

Toimin Tekesissä EUn Horisontti 2020 -ohjelman kansallisessa yhteystoimistossa (www.tekes.eu). Päätehtäväni on neuvoa suomalaisia organisaatioita rahoituksen hakemisessa ja projektihallinnassa sekä osallistua myös ohjelman vaikuttamistyöhön. Olen kolmen spesifin ohjelmateeman kansallinen yhteyshenkilö (kustannusasiat, widening participation, tutkijaliikkuvuus ja -koulutus). Yliopistojen ja tutkimusorganisaatioiden toiminta t&i-ohjelmien saralla on erikoisosaamistani. Työhön kuuluu paljon yhteistyötä komission ja eurooppalaisten kollegoiden kanssa. Työmatkoja on vähintään yksi kuukaudessa, myös kotimaassa. Suomessa yhteistyötä tehdään tiivisti muiden tiedevaikuttajien ja ministeriöiden kanssa. Viestintätaitojen, projektihallinnan ja t&i-politiikan ja EU-politiikan tuntemuksen lisäksi todella tärkeässä roolissa on hyvät vuorovaikutussuhteet. Valmistuttuani kuvittelin saavani töitä ministeriöstä, mutta päädyinkin yliopistoon ja tekemisiin nimenomaan tutkimus- ja innovaatiotoiminnan kanssa. Olen siis urapolulla, jota en edes kuvitellut mahdolliseksi opiskeluaikana.

Mentoriryhmässäni käsittelen mm. työelämävalmiuksien vahvistamista, omiin kykyihin luottamista, verkostoitumisen merkitystä, kykyä ylläpitää innokkuutta oppimiseen (ajatuksella: kukaan ei ole valmis valmistumisen jälkeen), työ- ja yksityiselämän yhteensovittamista ja myös niiden erillään pitämistä, ajanhallintaa ja töiden priorisoimistaitoja.


35. PÄIVI VUORINEN
Yrityksen perustaja, toimitusjohtaja, ReWork Partners Oy Vuorinen_P
Pääaine: sosiologia

Työkokemusta minulle on kertynyt 15 vuotta ja keskeinen osaamiseni liittyy valmennus- ja konsultointiliiketoimintaan. Viimeiset kolme vuotta olen toiminut yrittäjänä. Työhöni sisältyy uudelleensijoittumis- ja uravalmennuspalveluiden suunnittelu, myynti ja toteutus yrityksille, julkiselle sektorille, ammattiliitoille ja yksityishenkilöille. Tuen sekä organisaatioita henkilöstömuutosten suunnittelussa ja toteutuksessa että yksittäisiä henkilöitä löytämään uuden työn, koulutuspaikan tai perustamaan yrityksen. Yritykseni asiakkaina ovat erityisesti rakennemuutostoimialojen yritykset ja niiden irtisanotut työntekijät, te-toimiston asiakkaat sekä kaikki ne henkilöt, jotka pohtivat ’mikä heistä tulee isona’.

Yrittäjän tehtäväkenttä on hyvin laaja ja perusosaamista tulee olla mm. taloushallinnosta, myynnistä ja markkinoinnista, verkostoitumisesta, strategiatyöstä ja toki substanssiosaaminen tulee olla kunnossa. Valmentajan työssä tärkeää on ainakin luottamuksen ansaitseminen, ratkaisuvaihtoehtojen löytäminen yhdessä asiakkaan kanssa ja usko myönteiseen lopputulokseen eli työllistymiseen.

Minua motivoi ihmisen onnistuminen työuran taitekohdissa. Autan irtisanottuja työntekijöitä, ammattiliittojen jäseniä ja työttömiä työnhakijoita löytämään uuden työn, koulutuspaikan tai perustamaan yrityksen. Ohjaan myös yksityishenkilöitä, jotka toivovat muutosta työuralleen.

Työni on niin antoisaa ja täynnä hienoja kohtaamisia, että haluan auttaa myös Sinua, yliopisto-opiskelija, sijoittumaan työelämään. Olen toiminut valtiotieteellisen tiedekunnan mentorina kaudella 2013–2014 ja syksyllä 2016 sosiologian opiskelijoiden mentorina. Olen Suomen Coaching -yhdistyksen jäsen.

Lisätietoja minusta ja yrityksestäni löydät: www.rework.fi


36. AARON YI DING (Mentoring in English)
Dr. Technical University of MunichDing_Yi_A
Major: Computer Science

I can serve as mentor for international / local students at BSc, MSc, PhD level. The student should have good English communication skills.

Students under my mentorship could have the option of visiting Munich in the future.
Homepage: https://www.cm.in.tum.de/index.php?id=25