Mentorit 2017

Kauden 2017–2018 mentorit / Mentors for the season 2017–2018 / Mentorerna 2017–2018

HUOM! Hakuaikaa on jatkettu maanantaihin 16.10. asti. Osa mentoriryhmistä on jo täynnä. Huomioithan, että merkitset hakulomakkeelle sellaiset mentoritoiveet, joiden ryhmät eivät ole vielä täynnä.

PIHLA ALLOS (RYHMÄ ON TÄYNNÄ)
Työ: strategiapäällikkö, Yleisradio
Koulutus: FM, yleinen kirjallisuustiede; MBA-tutkinto
Teemoja: Erilaiset uravaihtoehdot ja työelämän tuntemus, itsetuntemus ja oman osaamisen viestiminen, tulevaisuuden tavoitteet ja niiden saavuttaminen.

Työskentelen strategiapäällikkönä Ylessä, ja olen mukana yhtiön tulevaisuustyössä. Toteutan isoja strategisia muutoshankkeita ja edistän mm. ketterän ajattelun leviämistä. Aloitin työurani Yle Uutisissa, jossa työskentelin 15 vuotta. Toisen urani tein Yle Tuotannon ja Designin päällikönä. Nykyisissä tehtävissäni olen ollut parisen vuotta.

Uskon jatkuvaan uteliaisuuteen, kyseenalaistamiseen ja parantamiseen. Aidot ja toimivat verkostot ovat ratkaisevan tärkeitä.

Valmistuin Helsingin yliopistosta filosofian maisteriksi 1988. Se on ollut hyvä pohja, mutta olen opiskellut ja kouluttanut itseäni jatkuvasti. Viimeistelin MBA-tutkinnon Henley Businessa School University of Readingissä syyskuussa 2016.

Haluan ideoida sitä, minkälainen työ tai tehtävä olisi aktorille sopiva. Osaan sparrata CV:n ja työhakemuksen viimeistelyssä sekä haastattelutilanteita varten.

 

KAJSA EKROOS (mentoring in English) (GROUP IS FULL)
Work: Project Coordinator, Senior Planning Officer, UniPID network, University of Helsinki
Degree: Master’s Programme in Intercultural Encounters, Latin American Studies, Spanish philology, Communications
Topics: I would like discussed during the group mentoring programme: How to identify and communicate your strengths; CV clinic; skills needed in today’s working life; project management skills; how to prepare for a work interview; professional networking

For the past 4+ years I’ve been managing FinCEAL+, a project that aims to increase and support research and innovation cooperation between Finland and Latin American countries at the Finnish University for International Development (UniPID) network.

I’m responsible for the overall practical management of the project’s activities, including event organization, grant management, financial administration, communications, engagement in policy dialogue in Finland and at the European Commission, international and national networking, reporting and preparation of new funding applications, etc.

My study background includes a M.A. degree in Intercultural Encounters and Latin American Studies as well as a B.A. in Spanish Philology.

I’m a proud humanist but I have learned most of the skills needed in working life by working. Besides my day job, I’m also a certified yoga teacher and teacher trainer with 9 years of yoga teaching experience in Finland and abroad. Prior to my current position I have worked for 2+ years as project manager in a regional innovation agency. Therefore, my work experience is almost exclusively from international project management in themes such as intercultural competences, technology and innovation, higher education and research cooperation as well as internationalization of SMEs. I’ve also been actively involved in recruiting processes, so I have developed practical understanding of what employers are looking for and how to write CV’s and cover letters.

 

JOHANNA FRÄKI
Työ: Innovaatiojohtaja, Wärtsilä Marine Solutions
Koulutus: FM, tietojenkäsittelytiede, MBA
Kiinnostuksen kohteet: Asiakaslähtöisten innovaatioiden kaupallistaminen, innovaatioprosessi, kestävä kehitys, uusiutuvat energiat, merten suojelu, ilmastonmuutos.
Teemoja: Tulevaisuuden tavoitteet ja niiden saavuttaminen, työnhaku ja kansainvälinen ura.

 

RIIKKA HAAPALAINEN
Työ: lehtori (näyttelypedagogiikka), Aalto-yliopisto, Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu
Koulutus: FM ja KK, taidehistoria ja aikuiskasvatustiede
Teemoja: Oman alani ymmärrys ja käytännöt, erilaiset uravaihtoehdot ja työelämän tuntemus, tulevaisuuden tavoitteet ja niiden saavuttaminen.

Opetan Aalto-yliopiston taiteen laitoksella kuvataidekasvatuksen koulutusohjelmassa sekä Curating, Managing, and Mediating Art (CuMMA) -maisteriohjelmassa. Vedän kursseja ja projekteja, jotka käsittelevät muun muassa nykytaidetta, taidehistoriaa sekä näyttelykuratointiin ja museopedagogiaan liittyviä kysymyksiä. Olen opettanut myös kirjoittamista ja kulttuuriperinnön alaan liittyviä kursseja sekä toiminut päivälehtikriitikkona. Museomaailmaan ja erityisesti museopedagogiaan minulla on vuosien käytännön kokemus Valtion taidemuseosta (nyk. Kansallisgalleria) ja Kiasmasta.

Opiskeluni on edennyt pitkän kaavan mukaan, minkä takia opintopisteitä on kertynyt vaikka muille jakaa. Aloitin aikuiskasvatustieteen pääopinnoilla, joita graduvaiheessa rupesin kyseenalaistamaan. Siksi päätin aloittaa opintoni ihan alusta, tällä kertaa pääaineenani todellinen intohimoni, taidehistoria. Molempiin tutkintoihini, FM ja KK, on liittynyt sivuaineopintoja yhteiskuntatieteistä (erityisesti sosiaalipsykologia ja sosiologia), filosofiasta, estetiikasta ja semiotiikasta. Lisäksi olen suorittanut Helsingin yliopiston ja Kuvataideakatemian yhteiseen parivuotisen Vasari-kirjoittajakoulutusohjelman. Juuri nyt viimeistelen osallistavaa nykytaidetta käsittelevää väitöstyötä Helsingin yliopistossa.

 

ULLA HELANTO
Työ:
Eläinlääkäri, Lahden kaupunki
Koulutus: ELL, Eläinlääketiede
Teemoja: Oman alani ymmärrys ja käytännöt, erilaiset uravaihtoehdot ja työelämän tuntemus.

Työskentelen praktikkoeläinlääkärinä Lahden kaupungilla. Työtehtävinä peruseläinlääkintä, kiireellisten sairastapausten hoito virka-aikana ja päivystys, päivystysvelvollisuus 1/4. Satunnaisesti teen myös valvontatehtäviä. Potilasmateriaali on pääosin pieneläimiä, päivystyksessä myös hevosia, nautoja ja lampaita. Työssä tarvitaan hyviä valmiuksia perustoimenpiteisiin eri eläinlajeille.

Hyvästä stressinhallinnasta, tehokkaasta ajankäytöstä ja kyvystä itsenäiseen työhön on hyötyä. Valvontatehtävissä lainsäädännön tuntemus on välttämätöntä.

Olen eläinlääketieteen lisensiaatti. Nykyisessä työssä olen toiminut 6 vuoden ajan. Ennen nykyistä työtäni olen tehnyt kunnaneläinlääkärin sijaisuuksia ympäri Suomea sekä työskennellyt pieneläinklinikalla 1,5 vuotta. Olen tällä hetkellä perhevapailla.

Aiheita, joita käsittelen ryhmäni kanssa ovat mm. Eläinlääkärien työtilanne, työnhaku, omien vahvuuksien ja heikkouksien tunnistaminen, eläinlääkäreiden erilaiset uravaihtoehdot ja ammattipolut, koulutuksen antamat valmiudet ja niiden hyödyntäminen työelämässä, sekä käytännön työhön tutustuminen.

 

MARJA-LIISA HOLOPAINEN
Työ:
psykoterapeutti, Valkonauhaliitto / Vastaamo
Koulutus: käytännöllinen teologia, varanotaari, psykoterapeutti
Teemoja: Oman alani ymmärrys ja käytännöt, erilaiset uravaihtoehdot ja työelämän tuntemus, itsetuntemus ja oman osaamisen viestiminen. Mentoroinnissa käsiteltäviä teemoja mm. kansainvälistyminen, monialaisuus sekä ihmissuhdealoilla opiskelevien tulevaisuus, joka sisältää isoja muutoksia (kuten Sote-uudistus).

Työskentelen järjestössä perheneuvontatehtävissä sekä yksityisellä sektorilla psykoterapeuttina. Työtehtävissä keskeistä on kontaktien luominen asiakkaisiin ja vaikeiden elämäntilanteiden selvittely psykologiselta, sosiaaliselta ja juridiseltakin kannalta.

Koska minulla on juridista koulutusta, hoidan ihmissuhteisiin liittyviä vakavia hankauksia kuten vaikeita eroja ja huoltajuusristiriitoja sekä sukulais- ja työsuhteiden pulmia. Aikaisemmin olen työskennellyt myös aikuisopetuksessa, viimeksi teologisessa tiedekunnassa tuntiopettajana. Myös sairaalateologina kului muutama vuosi.

Opiskelin ensin alemman oikeustutkinnon, jonka jälkeen aloitin teologian opinnot. Siinä minua kiinnosti erityisesti sielunhoito. Gradun tein kirkko-oikeudesta. Käytännön ihmissuhdetyön kautta erikoistuin psykoterapeutiksi ja perheterapeutiksi. Olen työskennellyt vuosia käräjäoikeuden lautamiehenä ja rikos-ja riita-asiain sovittelijana.

Kaikista tutkinnoista on ollut hyötyä työssäni ja on mielenkiintoista tutustua ihmisen ajatus-ja mielenmaisemaan eri puolilta. Erityisen tärkeänä koen, että olen kahden pojan äiti. Se, mitä olen äitinä oppinut, on syvä läpileikkaus elämästä. Päätutkintoni on teologi, joten teologien sijoittuminen eri tehtäväkentille on kiinnostavaa. Pääsevätkö he mukaan uskontojen väliseen todellisuudessa tapahtuvaan, meidän maassamme elettävään dialogiin ja millä tavalla?

 

JUKKA KALLIJÄRVI
Työ:
vanhempi tutkija, dosentti (HY), Folkhälsanin tutkimuskeskus
Koulutus: FT, biokemia, genetiikka, kemia
Teemoja: Oman alani ymmärrys ja käytännöt, itsetuntemus ja oman osaamisen viestiminen, tulevaisuuden tavoitteet ja niiden saavuttaminen.

Olen senioritutkija, avustava ryhmänjohtaja (administraattori) Folkhälsanin tutkimuskeskuksessa. Ohjaan kolmea väitöskirjantekijää ja yhtä teknikkoa. Tutkimusaihe on suomalaiseen tautiperimään kuuluva mitokondriosairaus GRACILE-syndrooma, jota tutkimme hiiri-, banaanikärpäs-, ja solumallien avulla.

Olen väitellyt FT vuonna 2006 (HY, lääketieteellinen genetiikka) dosentuuri 2016 (HY, solu- ja molekyylibiologia). Aikaisempi työkokemukseni: väitöskirjantekijä, Folkhälsanin tutkimuskeskus (2001-2006), postdoc HY, Biotekniikan instituutti (2006-2012), senioritutkija, Folkhälsanin tutkimuskeskus (2012-). Lisätietoa: https://www.nature.com/news/no-researcher-is-too-junior-to-fix-science-1.21928

 

MIRJA KINNUNEN
Työ:
lakimies, Tehy ry
Koulutus: OTM, oikeustiede, syventävät opinnot työoikeudesta
Teemoja: Oman alani ymmärrys ja käytännöt

Olen ammattiliiton lakimies. Neuvottelen työehtosopimuksista ja hoidan työsuhdeneuvontaa ja riita-asioita, myös tuomioistuimessa. Koulutan jäseniä ja luottamusmiehiä.

 

SUVI KIVIPURO
Työ:
Business controller, Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy
Koulutus: VTM, kansantaloustiede, Itä-Aasian tutkimus, matematiikka, tilastotiede
Teemoja: Oman alani ymmärrys ja käytännöt, erilaiset uravaihtoehdot ja työelämän tuntemus, itsetuntemus ja oman osaamisen viestiminen.

Työskentelen VTT:llä liiketoiminta-alueen business controllerina. Teemme asiakkaille tutkimus- ja tuotekehitysprojekteja digitalisaation ja elektroniikan alalla. Tärkeimpiä työtehtäviäni ovat liiketoiminta-alueen kannattavuuden ja kustannusten seuranta, analysointi ja ennustaminen. Toimin businesspartnerina liiketoiminnan johdolle ja pyrin sekä identifioimaan kehityskohteita että viemään eteenpäin prosessiparannuksia ja LEAN-toimintatapoja.

Pääaineeni oli kansantaloustiede, suuntautuminen kansainväliseen talouteen. Suoritin myös opintoja laskennassa, yritysjuridiikassa ja rahoituksessa.

Olen työskennellyt erilaisissa taloushallinnon tehtävissä: järjestelmäprojekteissa läheisessä yhteistyössä tietohallinnon kanssa; esimiehenä; prosessikehitystehtävissä ja nyt viimeisimpänä controller-tehtävissä. Olen myös työskennellyt muutaman vuoden ulkomailla, mutta nyt toistaiseksi Suomessa. Olen ollut sekä itse mentoroitavana että mentorina, molemmista kokemuksista oppi paljon.

 

KATI KIVISTÖ (RYHMÄ ON TÄYNNÄ)
Työ:  
koulutusasiantuntija, Oikeusministeriö
Koulutus: KT, kasvatustiede, aikuiskasvatustiede, psykologia, sosiologia, kehitysmaatutkimus, pedagogiikka
Teemoja: Oman alani ymmärrys ja käytännöt, erilaiset uravaihtoehdot ja työelämän tuntemus.

Toimin oikeusministeriön oikeushallinto-osaston koulutusyksikössä koulutusasiantuntijana, vastuualueenani yleisten tuomioistuinten henkilöstön kehittäminen.

Kuluvan vuoden olen ollut OM:n AIPA-hanketoimistossa lainkäytön digitalisoitumiseen liittyvien muutosjohtamistoimenpiteiden vastuuasiantuntijana. Työssäni tarvitaan laaja-alaista osaamisen johtamisen ja henkilöstön kehittämisen-, digitalisaation-, pedagogisten ratkaisuiden ja menetelmien- sekä lainsäädännön tuntemusta.

Olen valmistunut kasvatustieteen maisteriksi vuonna 2004. Rakensin tutkintoni käyttäytymis- ja yhteiskuntatieteellisistä opinnoista. KM-tutkintoni pääaine oli yleinen kasvatustiede ja sivuaineina psykologia, sosiologia sekä opettajan pedagogiset opinnot. Lisäksi tein valmistuttuani opetusalan hallinnon opinnot (ns. rehtoripätevyys) sekä esi- ja alkuopetuksen perusopinnot. Jatkoin työn ohessa KT-tutkinnon opintoja ja väittelin kasvatustieteen tohtoriksi 6/2017. Olen opiskellut työni ohessa mm Jetin ja muita HRD-tutkintoja eli elinikäisen oppimisen ideologia on juurtunut syvään.
Olen tehnyt työni ohessa kansainvälisiä tehtäviä OM:n edustajana mm. EU:n alaisissa organisaatioissa sekä Twinning-hankkeessa.

Mielestäni mentoroinnin aikana olisi hyvä käsitellä aktoreiden odotuksia työelämälle, omien opintojen suuntautumista, erilaisia työelämään liittyviä kysymyksiä sekä ennen kaikkea sitä, miten tärkeää on ylläpitää omaa osaamista koko työuran ajan. Työelämä muuttuu niin nopeasti, että moni maisteritutkinto vanhenee alle kymmenessä vuodessa. Myös yhteiskunnan digitalisoitumisesta olisi hyvä puhua: olemme opiskelu- ja työelämässä yhteiskunnallisesti merkittävässä vaiheessa, jota voisi melkein verrata teollistumiseen.

 

LEENA KORPPOO (RYHMÄ ON TÄYNNÄ)
Työ:
Psykologi, Desentra Oy
Koulutus: PD, psykologia, sosiaalipsykologia, viestintä, kasvatustiede
Teemoja: Oman alani ymmärrys ja käytännöt, itsetuntemus ja oman osaamisen viestiminen, tulevaisuuden tavoitteet ja niiden saavuttaminen.

Olen työskennellyt isoissa yrityksissä henkilöstön kehittämisen, työhyvinvoinnin, rekrytoinnin ja johdon kehittämisen tehtävissä vv. 1979-2017. Esimieskokemusta on kertynyt parikymmentä vuotta.

Nykyisin työskentelen konsulttina, kouluttajana, ja työnohjaajana oman yritykseni Desentra Oy:n puitteissa. Tehtävissäni hyödynnän pitkää kokemustani yritysten HR-toiminnasta, johdon ja henkilöstö kehittämisestä, talent managementista sekä työhyvinvoinnin ja työssä jaksamisen edistämisestä.

Pääaineeni on soveltava psykologia ja sivuaineita suoritin runsaasti: teoreettinen filosofia, kasvatustiede, sosiaalipsykologia, sosiologia, psykiatria ja lastenpsykiatria.  Jatkoin vielä opintojani valtiotieteellisessä tiedekunnassa vuosituhannen vaihteessa ja keskityin opiskelemaan viestintää. Suoritin siinä yhteydessä PD-tutkinnon, johon sisältyi viestintäopintojen lisäksi kursseja Kauppiksella ja Aalto yliopistossa.

Mentorointia olen organisoinut eri työpaikoillani, viimeiseksi Työeläkeyhtiö Varmassa, jossa mentorointi vakiintui pysyväksi osaksi henkilöstön kehittämistä.

Esittelimme mentorointiohjelmaamme Aalto-yliopiston ELSA-hankkeen loppuseminaarissa v. 2012. Olen ollut organisoimassa ja toiminut itsekin pienen ryhmän mentorina henkilöstöyhdistys Henry ry:n jäsenkunnalleen tarjoamassa mentorointiohjelmassa muutama vuosi sitten.

Tulen tukemaan osallistujien rohkeutta tarttua mahdollisuuksiin, kannustamaan heitä kokeilemaan ja tunnistamaan omia vahvuuksiaan. Toivon ryhmän olevan monialainen ja avaavan näin uusia ja erilaisia näköaloja työelämään ja tehtäviin. Osallistujat hyötyvät, jos he putken sijaan tarkastelevan tulevaisuutta kaleidoskoopin läpi.

 

JUHO KÄSSI
Työ:
Customer Experience Designer, Nordea
Koulutus: FM, kognitiotiede. Käytettävyyskoulu (HY, Aalto), Internet Technology Program (Aalto), tilastotiede
Teemoja: Oman alani ymmärrys ja käytännöt, itsetuntemus ja oman osaamisen viestiminen, työnhaku.

Työskentelen Nordeassa, jossa teen palvelumuotoilua ja käyttökokemus eli UX designia tulevia digitaalisia palveluitamme varten. Teen työssäni käyttäjätutkimusta haastattelemalla ja havainnoimalla asiakkaitamme, tekemällä käyttöliittymä- ja interaktiokuvauksia siitä, miten tulevat digipalvelut voisivat toimia, ja testaan designeja käyttäjien kanssa. Lisäksi seuraan digipalveluiden, teknologian ja designin kehitystä ja ylläpidän pankin näkemystä siitä, miten asiakkaiden toiveet ja tarpeet muuttuvat tulevaisuudessa ja miten pankin digipalveluita kannattaisi kehittää.

Sivuaineena olen suorittanut Helsingin yliopiston kognitiotieteen ja Aalto yliopiston tietotekniikan ja teollisen muotoilun oppiaineiden yhteisen Käytettävyyskoulun opintokokonaisuuden. Lisäksi opiskelin Aalto yliopistossa Internet Technology Program -kesäopintokokonaisuuden. Helsingin yliopistossa tutkin mobiilikarttojen käytettävyyttä sekä toimin UX konsulttina.

Haluaisin keskustella ryhmän kanssa palvelumuotoilun, digitaalisen tuotekehityksen ja UX designiin liittyvistä aiheista. IT- ja digi-alalla on paljon myös muita kuin selvästi teknologiaan tai ohjelmointiin liittyviä työtehtäviä ja haluaisin mielelläni keskutella tällaisista työvaihtoehdoista ryhmän kanssa.

 

TARJA LANG (RYHMÄ ON TÄYNNÄ)
Työ:
tutkimuspäällikkö, Omnia Koulutus
Koulutus: KT, kasvatustiede/aikuiskasvatus, naistutkimus, johtaminen; MBA; tekstiilialan artenomi
Teemoja: Oman alani ymmärrys ja käytännöt, itsetuntemus ja oman osaamisen viestiminen, tulevaisuuden tavoitteet ja niiden saavuttaminen.

Työskentelen Espoon seudun koulutuskuntayhtymässä tutkimustoiminnasta ja ennakoinnista vastaavana asiantuntijana. Tällä hetkellä työstän koulutusvientiin liittyen Eurooppa-tasoisen tutkimuksen Suomen tietoja koulutuksen arvioinnista, tutkimuspäivien järjestelyjä vuodelle 2018 sekä ennakointisuunnitelmaa.

Aikaisemmin olen työskennellyt 17 vuotta rehtorina aikuiskoulutuksen alueella. Tärkeimpiä osaamisen alueitani ovat syvä ja laajapohjainen aikuiskoulutusjärjestelmän tuntemus, verkostotyö sekä jatkuva uudistuminen ja oppiminen.

Peruskoulutukseltani olen tekstiilialan artenomi (1988), jonka jälkeen olen suorittanut ammatillisen opettajan tutkinnon (1991) sekä kasvatustieteen maisterin tutkinnon (1995) Helsingin yliopistossa. Olen väitellyt kasvatustieteestä vuonna 2011, tutkimukseni käsitteli vapaan sivistystyön oppilaitosjohtajuutta, sivistyshistoriaa ja johtajuuden sukupuolittuneisuutta.

Olen suorittanut MBA-tutkinnon Walesin yliopiston alaisessa Swansea Business Schoolissa (2014). Työni ohessa olen suorittanut johtamiseen liittyviä kokonaisuuksia (Jet-tutkinto). Olen perehtynyt myös koulutusvientiin.

 

SANNA LAURI
Työ:
Competence manager, Metsä Group, ICT
Koulutus: Metsänhoitotiede, kasvatustiede, tietojenkäsittely
Teemoja: Oman alani ymmärrys ja käytännöt, työnhaku, itsetuntemus ja oman osaamisen viestiminen.

Olen ollut edelliset kuusi vuotta metsäteollisuusyrityksen tietohallinnossa ”Head of ICT” eli tietohallintopäällikkövastuussa konsernipalveluiden ICT palveluista. Olen parhaillaan vaihtamassa tehtävää ICT:ssä ”Competence managerin” tehtävään, jossa pidän huolta esimerkiksi tietohallinnon henkilöstön osaamisesta.

Työssäni tarvittavaa osaamista ovat yhteistyö- ja asiakaspalvelukyky, erilaiset ICT osa-alueet, projektinhallinta ja kustannusten hallinta.

Opiskelin maatalous-metsätieteellisessä tiedekunnassa, pääaineenani metsänhoitotiede. Myöhemmin olen jatkanut opintoja kasvatustieteen ja tietojenkäsittelyn parissa. Vaikka perustutkintoni on maatalous-metsätieteellisestä, olen suurimman osan työuraani tehnyt tehtäviä, joihin hyvin sopivat myös monet muut opinnot, kuten kaupalliset ja tietotekniset opinnot. Kasvatustieteistä ja ohjausalan opinnoista kiinnostuneena olen saanut myös niistä paljon lisäarvoa työhöni.

Mentorointiryhmässäni käsiteltäviä teemoja ovat mm: Työelämässä tarvittava osaaminen, tehokas tapa tehdä töitä tai opiskella sekä ihmissuhde- ja asiakaspalvelutaitojen tärkeys työssä.

Lisää kuvausta aiemmista tehtävistäni löytyy Linkedinistä: https://www.linkedin.com/in/sannalauri/

 

TIINA LAURIOLA
Työ: Development pharmacist, Orion Oyj
Koulutus: epäorgaaninen kemia
Teemoja: Oman alani ymmärrys ja käytännöt, erilaiset uravaihtoehdot ja työelämän tuntemus, itsetuntemus ja oman osaamisen viestiminen.

Toimin lääkepakkausten primääripakkausmateriaaliasiantuntijana. Työhöni kuuluu pakkausten suunnittelua, valintaa ja laadunvarmistusta sekä viranomaislainsäädännön seurantaa. Työssäni pääsen yhdistämään kaikkia aiempia opintojani ja tämän lisäksi pääsen syventämään osaamista materiaalitekniikan osalta. Aiemmassa työssäni olen toiminut REACH-rekisteröinnin ja lääkeainerekisteröinnin parissa.

Isossa yrityksessä työskentelevänä uskon omaavani melko hyvän käsityksen yritysmaailmasta ja tämän hetken työtilanteesta ja työn hausta. Olen itse opiskeluvaiheessa saanut hyviä ja yksinkertaisia ohjeita, joilla uskon olleen suuri merkitys työssä menestymiselle. Toivoisin voivani välittää eteenpäin samanlaisia positiivisia vinkkejä ja viestejä kuin olen itse saanut.


LI LIAO (mentoring in English) (GROUP IS FULL)
Work: Expert Data Analytics, Andritz Oy
Education: PhD in Atmospheric Sciences, MSc in Atmosphere-Biosphere Studies
Topics: I would like discussed during the group mentoring programme: Data Science, Bigdata Analytics, IoT, Smart Sensors, Augmented Reality (AR), Project Management, Cross-boarder Culture, Career Development.

Working as the Expert Data Analytics at the ANDRITZ Group global IIoT (Industrial Internet of Things) team, focusing on application and development of Bigdata Analytics, Smart Sensors, and Augmented Reality (AR).

 

ANNE MATTSSON
Työ:
Historian ja yhteiskuntaopin opettaja, tietokirjailija, Helsingin kuvataidelukio
Koulutus: VTM, poliittinen historia, yleinen historia, viestintä, opinto-ohjaajan opinnot
Teemoja: Oman alani ymmärrys ja käytännöt, itsetuntemus ja oman osaamisen viestiminen, tulevaisuuden tavoitteet ja niiden saavuttaminen. Työelämätaidot: sitoutuminen, aikataulut, ryhmätyötaidot, viestintätaidot, kysyminen ja oma-aloitteisuus.

Erityistehtäväni on lukion opettajana ja ryhmänohjaajana toimiminen, lisäksi teen monipuolisia tehtäviä kouluorganisaatiossa kuten johtoryhmän jäsenyys, viestintätiimi, koulun vuosirytmiin liittyvien julkaisujen toimittaminen. Toimin oppikirjailijana ja tietokirjailijana ja teen työssäni yhteistyötä sidosryhmien kanssa, työni on myös tehtävien kehittäminen ja suunnittelu nopeaa muutosvaihetta elävässä koulumaailmassa.

Pro graduni tein aiheesta: ”Peruskouluun vaikka väkisin”. Lisäksi minulla on opintoja humanistisessa tiedekunnassa ja Erasmus-vaihto-opiskelijana Ranskassa Rouenin yliopistossa. Opettajan pedagogiset opinnot tein ensimmäisenä poliittisen historian opiskelijana erillisohjelmassa 1998.

Myöhemmin tein täydentäviä tutkintoja: opinto-ohjaajan erilliset opinnot Joensuun yliopistossa (2008). Poliittisen historian lisensiaatintutkielma ”Seela Sella ja selustansa – Näyttelijän elämäkerta ja elämänkaaripsykologia” (2012).

Minulla on työn alla täysin sähköisen kustantajan, Tabletkoulun, lukion historian tiimissä oppimateriaalisarja. Valmiina kurssit 1-5, vuodenvaihteessa valmistuu kurssi 6. Aikaisempaa kokemusta minulla on perinteisen oppikirjasarjan tekemisestä (Historia NYT 7-8, WSOY) sekä kustannustoimittajan työstä.

Olen tehnyt myös tietokirjoja työn ohessa mm. Sylvi Kekkosen elämäkerta, Seela Sellan elämäkerta, Tellervo Koiviston elämäkerta, Sienet – Lähde luontoon. Minulla on myös kokemusta apurahojen hakemisesta.

 

OTTO MATTSSON (RYHMÄ ON TÄYNNÄ)
Työ:
johtaja, Alma Talent Oy
Koulutus: FM, yleinen kirjallisuustiede; MBA, kansainvälinen rahoitus; IT-johtamisen ammatillinen tutkinto
Teemoja: Oman alani ymmärrys ja käytännöt, erilaiset uravaihtoehdot ja työelämän tuntemus, itsetuntemus ja oman osaamisen viestiminen.

Ammatiltani olen liikkeenjohtaja, jonka vastuulla on Kauppalehden tietopalveluliiketoiminnan taloudellinen tulos sekä yli 60 henkilön työpanos. Monille Kauppalehti tuo ensimmäiseksi mieleen talousjournalismin, mutta median lisäksi digitaaliset yrityspalvelut ovat nykyään yhä merkittävämpi osa Kauppalehden liiketoimintaa.

Työssäni keskeistä on vastuullani olevan liiketoiminnan kasvattaminen ja kehittäminen valitun strategian mukaisesti. Bisnessanahelinältä kuulostavien sanojen taakse kätkeytyy paljon arkista pakertamista ja esimiestyötä, joka usein on toisten, lähtökohtaisesti minua fiksumpien asiantuntijoiden työn johtamista. Myös IT:n mahdollisuuksien ja rajoitusten hahmottaminen on olennainen osa työtäni. Lähes 20 vuotta kestäneen työurani aikana olen toiminut myös startup-yritysten hallituksissa ja toteuttanut yritysjärjestelyjä.

Valmistuin Helsingin yliopistosta filosofian maisteriksi vuonna 2001, pääaineenani yleinen kirjallisuustiede. Sivuaineitani olivat mm. taidehistoria ja poliittinen historia. Liikkeenjohtajaksi koulutustaustani on siis harvinainen. Olenkin suorittanut myös MBA-tutkinnon vuonna 2008, pääaineenani kansainvälinen rahoitus, ja vastikään ammatillisen tutkinnon IT-johtamisesta.

Haluan toimia mentorina, koska liian monelle valmistuvalle humanistille liike-elämä on jotain etäistä ja vähän pelottavaakin. Miten “pehmeiden aineiden” osaaja löytää paikkansa työelämässä, jossa usein (jo työpaikkailmoituksessa) arvostetaan vain “kovia” osaamisalueita? Mitä humanistin tai yhteiskuntatieteilijän on hyvä tietää ja osata pärjätäkseen kilpailussa? Mitä hyötyä kulttuuri- ja yhteiskunta-aineista on esimiestyössä? Jos nämä asiat kiinnostavat, ilmoittaudu mentoriryhmääni. Keskustelemisen lisäksi ryhmässäni tehdään myös harjoituksia. Olen toiminut mentorina myös Aalto-yliopistossa, työpaikalla ja nuorille yrittäjille.

 

JUHA MÄENPÄÄ (mentoring in English, (GROUP IS FULL)
Work: Solution Sales, AppGyver
Education: Computer science, mathematics, economics and statistics, graduated 1992. From 2014 onwards additional studies at the University of Helsinki.

I have been working in technology sector, recent years in sales and business oriented responsibilities. During the years I have skilled to recognize the customer pains and requirements in the processes and their development, and of course to develop suitable solutions to resolve the pains.
More in detail at linkedin.com/in/juhamaenpaa

I have not done mentoring earlier, although I have been in actor-role. I am interested in this, according to my experience everybody gets to learn and develop in mentor-actor -relation.

In mentoring I would address the following areas:

• How to recognize and ”productify” your skills and experience gained in your studies? What do we learn when we study?
• How my knowledge can be introduced to working life? How to differentiate with my skills and my personality? Should they be developed? Why me?
• How to present myself? How important are my personal characteristics? What attributes support each other? What is good enough as of today?

• What are the large tech companies to work with, what would it be to work in them? What kind of people do not feel painful to work in large companies? My own experiences Tieto and Nokia.
• What are the small start-up -companies like? How do they differentiate from large tech companies? Do they really employ people, what kind of people? My own experiences UpCloud and AppGyver.
• Working abroad, inside EU, outside EU? I have been working in two EU-countries, and have family experience about working outside EU. What does it take to work abroad? What do you get? What about cultural differences, family life and career?

 

MIKKO MÄKIPÄÄ (RYHMÄ ON TÄYNNÄ)
Työ: Puhekonsultti, kouluttaja, yrittäjä, Koulutusmuotoilutoimisto Fedo
Koulutus: yleinen ja aikuiskasvatustiede, puheviestintä, neuvonta-oppi
Teemoja: itsetuntemus ja oman osaamisen viestiminen, erilaiset uravaihtoehdot ja työelämän tuntemus, tulevaisuuden tavoitteet ja niiden saavuttaminen.

Puhekonsulttina autan ihmisiä nauttimaan puhumisesta ja esiintymisestä. Koulutan yritysten ja yhteisöjen henkilöstöä ja annan yksilöohjausta. Ennen yrittäjäksi ryhtymistä toimin erityisluokanopettajana ala- ja yläkoulussa. Kouluttaminen ja ihmisten auttaminen omien tavoitteiden saavuttamiseksi on aina ollut lähellä sydäntäni

Pääaineena opiskelin yleistä ja aikuiskasvatustiedettä painottaen tutkintoa koulutuksen ja opettamisen suuntaan. Tein puheviestinnästä laajan sivuaineen ja opiskelin neuvonta-oppia Viikissä Harri Westermarckin johdolla.

Jokaisessa työssäni ja varsinkin yrittäjänä mentoroinnin merkitys on ollut korvaamatonta ja haluan tarjota omat näkemykseni opiskelijoiden käyttöön.

Mentorointiryhmäni teemoja ovat mm. Tulevaisuuden suunnitelmat, omat tavoitteet ja unelmat, tutkinnon hyödyntäminen ihmisten auttamisessa ja arvon tuottamisessa, konkreettiset haasteet valmistumisen jälkeen, oman osaamisen kehittäminen ja sanoittaminen.

 

ROLAND MÖLLER
Työ: Kehitysjohtaja, If Vahinkovakuutus

Koulutus: Filosofia, kansantaloustiede

Teemoja:  1. Maineen merkitys työelämässä: Tulokset, asenne, työyhteisötaidot 2. Osaaminen ja oppimiskyky 3. Yleiset kyvyt ja erityisosaaminen 4. Mindfulness ja työelämäetiikka

Työskentelen kehitysjohtajana, vastuualueena terveys/sairausvakuutuspalvelut. Minulla on laaja johtajakokemus tuotekehityksestä, asiakaspalvelusta ja myynnistä. Tämänhetkisen tehtävän osaamisvaatimukset: projektijohtaminen, fasilitointi, yleiset analyyttiset kyvyt, Office-ohjelmat, etenkin Excel ja Powerpoint. Kannattavuus & Rahoituslaskelmat.

Olen opiskellut filosofiaa, kansantaloustiedettä, rahoitusta, tilastotiedettä ja kieliä. Hyödynnän kaikkea tätä työssäni. Aiemmin olen työskennellyt myös journalistina (Reuters) ja pankkiirina (Nordea ja Lontoossa BNP Paribas).

 

 

TERO PELTOLA
Työ: VP, LTE BL, Mobile Networks Nokia
Koulutus: Tietojenkäsittely, matematiikka, tilastotiede
Teemoja: Oman alani ymmärrys ja käytännöt, kansainvälinen ura, erilaiset uravaihtoehdot ja työelämään tuntemus.

Olen Nokian LTE tuotelinjan johtaja. Työhöni liittyvät tuotekehityksen, tuotteenhallinnan kokonaisvaltainen ymmärtäminen. Minulla on pitkä ura Nokialla tuotekehityksen ja tuotelinjan johtamisessa.

Mentoroinnin aikana ryhmä voisi perehtyä erityisesti mm. ihmisten johtamiseen, tuotekehitykseen ja kansainväliseen toimintaan.

 

EEVA PÖRSTI
Työ:
Proviisori, Yliopiston Apteekki
Koulutus: Proviisori, farmakologia; KTM, johtaminen
Teemoja: Oman alani ymmärrys ja käytännöt, erilaiset uravaihtoehdot ja työelämän tuntemus, itsetuntemus ja oman osaamisen viestiminen, tulevaisuuden tavoitteet ja niiden saavuttaminen. Proviisorin/farmaseutin monipuoliset työllistymisnäkymät, lisäkoulutus ja verkostoituminen.

Toimin Yliopiston Apteekissa asiakaspalvelupäällikkönä vastaten apteekin päivittäisjohtamisesta. Työssäni vaaditaan farmaseuttisen osaamisen lisäksi esimiestaitoja ja liiketoimintaosaamista.

Valmistuin Helsingin yliopistosta proviisoriksi vuonna 2009. Tämän jälkeen olen täydentänyt opintojani suorittamalla kauppatieteiden maisterin tutkinnon Turun yliopiston kauppakorkeakoulussa pääaineena johtaminen. Olen SPR:n delegaattireservissä.

 

JAVIER SALAZAR NIEVAS
Työ:
luokanopettaja, Helsingin kaupunki
Koulutus: kasvatustiede, luokanopettajan koulutus, elämänkatsomustieto
Teemoja: Oman alani ymmärrys ja käytännöt, itsetuntemus ja oman osaamisen viestiminen.

Toimin luokanopettajana helsinkiläisessä ala-asteen koulussa kolmatta vuotta. Olen kiinnostunut laaja-alaisesta oppimisesta ja opetuksen kehittämisestä.

Opiskelin kasvatustiedettä (luokanopettajan koulutus) OKL:ssä. Tutkielmat olen kirjoittanut perusopetussuunnitelman ihmiskäsityksistä (kandi) ja lasten kirjallisuudesta (gradu).

Mentorointiryhmäni teemat liittyvät mm. opetustyöhön ja uravalintoihin kouluissa. Myös oman minäkäsityksen vahvistaminen ja itsetunnon tukeminen ovat minulle läheisiä ja tärkeitä.

 

URPU STRELLMAN (RYHMÄ ON TÄYNNÄ)
Työ:
Kirjallisuusagentti, Helsinki Literary Agency
Koulutus: FM, suomen kieli, yleinen kirjallisuustiede, kotimainen kirj., yhteiskuntahistoria, viron kieli
Teemoja: Oman alani ymmärrys ja käytännöt, erilaiset uravaihtoehdot ja työelämän tuntemus, itsetuntemus ja oman osaamisen viestiminen, tulevaisuuden tavoitteet ja niiden saavuttaminen.

Työskentelen kirjallisuusagenttina eli myyn suomalaisten kirjailijoiden kirjojen ulkomaanoikeuksia. Työssä keskeistä on kirjallisuuden ja kustannusalan hyvä tuntemus. Olennaista on tuntea eri kirjallisuudenlajit ja hahmottaa koko kustannusalan kenttä sekä kotimaassa että ulkomailla. Teosten vientipotentiaalin tunnistamisen lisäksi on tärkeää ymmärtää, miten kustantajat laativat kustannuslistojaan, millaiset asiat ovat tärkeitä kustantajan työssä, miten kirjoja toimitetaan ja myydään ja mikä on kirjojen kirjoittajille tärkeää.

Olen valmistunut filosofian maisteriksi pääaineenani suomen kieli. Pääosan opinnoistani tosin tein yleisen kirjallisuustieteen pääaineopiskelijana. Sittemmin työskentelin kustannustoimittajana ja kustannuspäällikkönä 11 vuoden ajan eräässä kustantamossa. Olen opettanut aika paljon kirjoittamista ja toimittamista erityisesti yliopistoissa, toimittanut teoksen tieteen yleistajuistamisesta ja kääntänyt pari kirjaa.

Katson, että valmistumisen jälkeen tekemäni työt ovat tarjonneet runsaasti mahdollisuuksia hankkia taitoja, jotka ovat kasvattaneet kustannusalan asiantuntemustani.

Mitä kauemmin olen työelämässä ollut, sitä selvemmin hahmottuvat asioiden ja eri alojen väliset suhteet. Vastavalmistuneena ajatteli suppeasti: ryhdyn toimittajaksi tai kustannustoimittajaksi. Todellisuudessa kuitenkin yhden alan asiantuntemuksen hankittuaan tai lisää haasteita kaivatessaan tulee ryhtyneeksi uusiin hankkeisiin, joista hiljalleen tulee kiinteä osa omaa asiantuntemusta. Näköalat laajenevat, ja eri asioiden väliset yhteydet tulevat näkyviin. Tällaisten verkostojen tuleminen näkyviksi on tärkeää valmistumisvaiheessa oleville opiskelijoille.

Katson, että mentoroinnissa olennaista on, että käsiteltävät aihepiirit ovat tärkeitä ja tarpeellisia mentoroitaville itselleen  on tärkeää, että teemat tulevat heiltä. Usein näitä ovat käytännölliset asiat (vaikkapa hyvien hakemusten tekeminen ja työhaastatteluihin valmistautuminen) mutta myös sen kartoittaminen, millaisia työpaikkoja tai työmahdollisuuksia on sillä alalla, jolle itse aikoo suuntautua. Mentorina on mahdollista tukea opiskelijoita verkostojen luomisessa, kentän hahmottamisessa ja työelämätaitojen kehittämisessä.

 

TARMO TOIKKANEN
Työ: Chief Science Officer, LifeLearn Platform
Koulutus: psykologia, tietojenkäsittelytiede
Teemoja: Keikkatyöläisyys, uran hallinta, asiantuntijuuden esiintuominen, portfoliot, jakamistalous, mainetalous sekä oman alani ymmärrys ja käytännöt, erilaiset uravaihtoehdot ja työelämän tuntemus, itsetuntemus ja oman osaamisen viestiminen.

Olen vuoden ikäisen suomalaislähtöisen scaleup-yrityksen perustajajäsen ja vastaan sen oppimisalustaratkaisun pedagogisesta puolesta. Työssäni kriittistä ovat kahden vuosikymmenen aikana kerätyt verkostot ja kotimaisen ja eurooppalaisen opetuskentän tuntemus. Työotteen on tietenkin oltava itseohjautuva, vastuullinen, joustava ja proaktiivinen. Substanssiosaamisen osalta oppimispsykologia, psykologia, osallistava muotoilu, pedagogia ja ohjelmistotekniikka ovat tärkeitä, mutta yhtä tärkeitä ovat edustaminen, neuvottelutaidot, talousosaaminen, kielitaito ja ihmissuhdetaidot.

Aloitin opintoni TKK:lla tietotekniikassa, mutta siirsin opintoni myöhemmin HY:n psykologian laitokselle. Valmistuin psykologiksi, painopisteenäni kehitys- ja oppimispsykologia ja samaa painotusta jatkoin jatko-opinnoissani.

Ennen startupin perustamista toimin valmistumiseni jälkeen noin 10 vuotta design-tutkijana Taideteollisen korkeakoulun Medialaboratoriossa (sittemmin osa Aalto-yliopistoa), Oppimisympäristöjen tutkimusryhmässä. Toimin kansallisissa ja EU-tason projekteissa projekti- ja työpakettipäällikkönä ja olin itsenäisesti vastuussa design- ja tutkimustyön etenemisestä sekä opiskelijoiden ohjaamisesta. Olen koko aikuisikäni toiminut ammatinharjoittajana ja takana on toiminimen lisäksi useampia yrityksiä. Ketterä ja joustava keikkatyöläisyys on arkea, johon yhä useampi (oikeastaan kaikki) ihmiset joutuvat tottumaan.

 

SARI TONTTI (RYHMÄ ON TÄYNNÄ)
Työ:
HR & General Services Assistant, Nestlé Finland
Koulutus: KM, yleinen kasvatustiede, aikuiskasvatustiede
Teemoja: Oman alani ymmärrys ja käytännöt, erilaiset uravaihtoehdot ja työelämän tuntemus, itsetuntemus ja oman osaamisen viestiminen, tulevaisuuden tavoitteet ja niiden saavuttaminen.

Työtehtäväni sisältää kaikkia työsuhteen elinkaareen liittyviä tehtäviä; muun muassa rekrytointeihin osallistumista, työsuhdeasioita, koulutuksiin ja työnantajamielikuvaan liittyviä kokonaisuuksia, raportointia ja työturvallisuuteen liittyviä asioita sekä erilaisten työhyvinvointiaktiviteettien ideoimista ja implementointia. Lisäksi vastuullani on toimistoon liittyvät palvelut.

Tärkeää tehtävässäni on oma-aloitteisuus ja hyvät vuorovaikutustaidot. Lisäksi olennaista tehtävässä menestymiselle on avoimuus muutoksille, reipas toimeen tarttuva työote sekä englannin kielen taito. Pidän työssäni erityisesti monipuolisista ja mielekkäistä työtehtävistä, muuttuvista tilanteista sekä ylipäänsä työskentelystä isossa kansainvälisessä yrityksessä.

Aiempi HR-tehtäviin liittyvä työkokemukseni: 2012–2015 Fazer: Coordinator, HRM Operational Support & Recruitment Assistant, 2011–2012 Outotec: Recruitment Assistant, 2010–2011 IGF Oy & Bond St. Consulting: Assessment & Training Assistant, 2010 Graduate Trainee at Väestöliitto.

Valmistuin kasvatustieteiden maisteriksi vuonna 2012. Pääaineeni oli yleinen kasvatustiede ja aikuiskasvatustiede. Sivuaineina suoritin johtamisen sivuainekokonaisuuden (60 op) ja pedagogiset perusopinnot (30 op).

 

MARI TORKKELI
Työ: opettaja (matematiikka, tietotekniikka, terveystieto) sekä digitutoropettaja, Pohjois-Haagan yhteiskoulu
Koulutus: FM, matematiikka ja kauppakorkeassa logistiikka, tietotekniikka, terveystieto ja pedagogiset ja kauppakorkeassa yritysjuridiikka
Teemoja: Erilaiset uravaihtoehdot ja työelämän tuntemmus, itsetuntemus ja oman osaamisen viestiminen, työnhaku, tulevaisuuden tavoitteet ja niiden saavuttaminen.

Toimin matematiikan, tietotekniikan ja terveystiedon opettajana yläasteella ja lukiossa Pohjois-Haagan yhteiskoulussa. Lisäksi olen luokanvalvoja ja digitutoropettaja syksystä 2017 lähtien.

Opettajan työ on hurjan monipuolista; esimerkiksi ryhmänhallintataidot, motivointi, ideointi, jatkuva uuden oppiminen ja projektinhallintataidot ovat tärkeitä taitoja. Työssäni voin hyödyntää aiempaa kokemustani logistiikan, tietojärjestelmien ja projektien parista yrityksistä.

Opiskelin pääaineena matematiikkaa ja sivuaineena tietotekniikkaa ja opettajan pedagogiset opinnot Helsingin yliopistossa 2013-2015. Samaan aikaan tein sivuaineen terveystiedosta Itä-Suomen avoimeen yliopistoon. Kauppakorkeassa opiskelin 2002-2006 pääaineena logistiikkaa ja sivuaineena yritysjuridiikkaa.

Työvuosien aikana olen osallistunut erilaisiin jatkokoulutuksiin, jotta asiantuntijuuteni pysyy ajan tasalla, ja jotta saan uusia ajatuksia ja verkostoja.

Olen superiloinen, että olen rohkeasti tehnyt jo tässä vaiheessa vivahteikkaan opiskelu- ja työpolun kaupalliselta alalta kasvatusalalle. Olen huomannut, että tavoitteet voi laittaa tosi korkealle, ja silti on mahdollista päästä tavoitteisiin. Olen myös työskennellyt ulkomailla vuoden verran.

 

EMMA TUOMI
Työ: viestintäpäällikkö, MarjaVerkko ry
Koulutus: viestintä, yleinen valtio-oppi, sosiaalipsykologia
Teemoja: Oman alani ymmärrys ja käytännöt, itsetuntemus ja oman osaamisen viestiminen.

Työskentelen viestintäpäällikkönä Vantaan Kivistön suuralueen aluekehitysverkostossa MarjaVerkossa. Työ on todella monipuolista – vastaan yhdistyksen viestinnän strategisesta kehittämisestä, seurannasta ja arvioinnista sekä mm. yhdistyksen verkkosivuista, sosiaalisen median kanavista, mediasuhteista ja markkinointimateriaalin tuottamisesta.

Lisäksi työparini kanssa kehitämme yhdistyksen toimintaa, järjestämme tapahtumia ja yhteisöllistä kurssitoimintaa, sekä vastaamme STEA:n (ent. RAY) avustamasta, alueen uusien asukkaiden sopeutumisen helpottamiseen tähtäävästä Usva-projektista

Itse olisin opintojen ohella kaivannut vahvempaa ohjausta verkostojen luomiseen ja niiden tärkeyden korostamista. Myös oman käytännön ammattitaidon jatkuva kehittäminen opintojen jälkeen on mielestäni tärkeä aihe.

 

HELI TURJA (RYHMÄ ON TÄYNNÄ)
Työ: projektipäällikkö, Erilaisten oppijoiden liitto ry
Koulutus: VTM, sosiaalipolitiikka sosiologia, historia, journalismi
Teemoja: erilaiset uravaihtoehdot ja työelämän tuntemus, itsetuntemus ja oman osaamisen viestiminen, tulevaisuuden tavoitteet ja niiden saavuttaminen.

Olen valtakunnallisen ESR-projektin projektipäällikkö. Tehtävässä suunnittelen ja toteutan tiimin, yhteistyökumppanien ja muiden yhteistyö organisaatioiden kanssa aikuisten heikkoja perustaitoja kehittävän projektin sisällön ja toteutuksen. Lisäksi huolehdin projektin hallinnointitehtävistä. Osaamiseni koostuu yhteiskuntarakenteen tuntemuksesta, pedagogiikasta, tiimityöstä, osallistujien ohjauksesta, mikrojohtamisesta, re-organisaatioiden välisen toiminnan aikatauluttaminen eli logistiikka sekä ihmissuhde ja viestintä taidoista.

Suoritin valtiotieteen maisterin tutkinnon pääaineena yhteiskuntapolitiikka. Pro gradu käsitteli Helsingin kaupungin työvoimapoliittistakoulutusta. Sivuaineina suoritin sosiologiaa, yhteiskuntapolitiikkaa ja journalismia. Nämä tukivat sen hetkistä uraani tv-toimittajana ajankohtaisohjelmissa ja uutisissa  sekä amk monimediajournalismin tuntiopettajana. Opintoja olen täydentänyt ammattipedagogiikan opinnoilla ja vieraalla kielellä opettamisen pedagogiikan kokonaisuudella. Ammatillisella puolella olen ns. pedagogisesti pätevä opettajaksi.Lisäksi amk:ssa toimin tutoropettajana.

Ammatillisella puolella uraani tukevat logistiikan merkonomin (1994) ja sähköisen viestinnän medianomin tutkinnot(1998). Urani on jakautunut kolmeen kenttään sähköisten viestinten toimittaja-ohjaaja-käsikirjoittaja, amk monimediajournalismin ja tv-työn tuntiopettaja ja ESR-hankkeiden kautta kv-taustaiset opiskelijat korkeakouluissa ja oppimisvaikeuksisten aikuisten ohjaus opinnoissa ja työelämässä.

Mentoriryhmässäni käsiteltäviä aiheita ovat mm. Opinnoista koostuva kokonaisosaaminen ja opiskelijan minäkuva osaajana. Siirtymävaiheet opinnoista työelämään ja työelämässä kohdattavat mahdolliset nivelvaiheet.

 

KATIA TORRES AIRAVA (mentor på svenska)
Jobbet:
Ledande internationell koordinator, Yrkeshögskolan Arcada
Utbildning: Social psykologi, kommunikation
Diskussionsämnen: 1) Universitetets administration, Internationella ärenden, träning i interkulturella kompetenser. 2) Ledande internationell koordinator 3) Jag är ansvarig för utvecklingen och administrationen av student och personal mobilitet. För tillfället är min min huvuduppgift administration av utbytesprogram för studenter och personal, både för inkommande och utgående utbyte.

Jag är också ansvarig för utvärderingen och utvecklingen av vårt nätverk av partneruniversitet och möjliga nya samarbeten inom Erasmus och Bilaterala avtal.

Jag har en magisterexamen i Samhällsvetenskaper vid Helsingfors universitet, med Socialpsykologi som huvudämne.

Under mina studier var jag mest intresserad av interkulturella kompetenser och anpassning till nya kulturella miljöer. Dessa intressen har jag behållit också efter mina studier. Som biämne studerade jag Kommunikation och efter mina studier genomförde jag grundstudier i vuxenpedagogik vid Åbo universitet.

Jag föddes i Brasilien och kom till Finland 1992 på utbyte till Tammerfors universitet. Jag har också en kandidatexamen i företagsekonomi vid Federala universitetet i Maranhão (Universidade federal do Maranhão).

 

ULLA VAINIO
Työ: Staff scientist, Aalto-yliopisto
Koulutus: FT, fysiikka, kemia
Teemoja: Oman alani ymmärrys ja käytännöt, erilaiset uravaihtoehdot ja työelämän tuntemus, itsetuntemus ja oman osaamisen viestiminen, tulevaisuuden tavoitteet ja niiden saavuttaminen.

Työssäni staff scientist vastaa laboratorioinsinöörin tyyppisesti siitä, että koelaitteistot toimivat ja että laboratoriotyöskentely on turvallista. Työ vaatii tohtorin tutkinnon fysiikan alalta, kykyä hoitaa hallinnollisia tehtäviä, mutta tarvittaessa myös esimerkiksi laitteiden korjausta.

Olen filosofian maisteri (fysiikka) 2003, filosofian tohtori (materiaalifysiikka, röntgenfysiikka) 2007.  Olen työskennellyt yhteensä yhdeksän vuotta postdoc-tutkijana ja mittausasemasta vastaavana tutkijana Hampurissa. Ensin viisi vuotta synkrotronilla DESYssä ja sitten kolme vuotta Helmholtz-Zentrum Geesthachtissa postdoc-tutkijana uusia materiaaleja kehittäneessä isossa projektissa. Muutin Suomeen 2015 syksyllä, kun sain työpaikan Aalto-yliopistosta.

Toivoisin, että mentoroinnissa voidaan keskustella siitä, mitä opintoja kannattaa suorittaa ja mistä on ollut hyötyä tiedeuralla. Voin myös keskustella perheen perustamisesta tutkijana ja toisaalta siitä, millaista on olla nainen miesvaltaisella alalla. Voimme pohtia millaista on työ staff scientistina ja miten se suhtautuu esimerkiksi professorin urapolkuun.

 

GUY WALLER (mentoring in English, GROUP IS FULL)
Work:
Palamis Oy
Education: Modern European Studies BA, International Politics & Security Studies MA
Topics: I would like discussed during the group mentoring programme: marketing yourself CVs Interview technique, job hunting, the world of work and building a career.

I have a BA degree in Modern European Studies (French, German and Politics) and an MA degree in International Politics and Security Studies from the UK.

I set up my own consulting company last year in Helsinki. My two principals clients have been a large Finnish asset management firm and a smaller Finnish alternative asset manager. For the larger company I provided presentation training to the CEO and CFO before important investor meetings and with the smaller firm I provide business development services. This includes raising funds from institutional investors across Europe, website redesign, installing a new CRM system, improving the firm’s media profile, redesigning all the firm’s presentations and organising client events.

After finishing my MA degree I worked for 6 years as a financial journalist running a team covering European private equity and venture capital based in London. I them joined a global asset management firm for 8 years and rose from Associate to Managing Director. My role was selling investment funds to institutional investors and general business development across the UK and Ireland. During both these jobs I have done a lot of interviewing and recruitment. I also worked as a volunteer/mentor with the UK Employment Service helping to get unemployed young people aged 18-25 into employment.

I recently led a workshop with international students at Haaga-Helia on how to improve their CVs and make the best impression at interview. I moved to Helsinki three years ago.

 

HANNA WASS
Työ: Akatemiatutkija/yliopistonlehtori, Helsingin yliopisto
Koulutus: yleinen valtio-oppi. viestintä, yhteiskuntapolitiikka
Teema: Kansainvälinen ura

Työskentelen akatemiatutkijana Helsingin yliopistossa. Varsinaisen tutkimustyön lisäksi tehtävääni kuuluu opetusta, yhteiskunnallisen vuorovaikutukseen liittyviä tehtäviä, kuten esitelmöintiä erilaissa tilaisuuksissa, esiintymisiä tiedotusvälineissä ja yhteydenpitoa sidosryhmiin, sekä tiedeviestintää ja -markkinointia.

Minua kiinnostaa erityisesti yliopiston yhteiskunnallinen merkitys, yliopistossa valmistuneiden rooli yhteiskunnassa tiedeviestijöinä.