Mentorit 2018

HUOM! ILMOITTAUTUMISAIKA PÄÄTTYNYT. JULKISTAMME KAUDEN 2019-2019 MENTORIT TÄLLÄ SIVULLA SYKSYLLÄ 2019.

Kauden 2018–2019 mentorit / Mentors for the season 2018–2019 / Mentorerna 2018–2019

Elina Aho-Brennan
Kuvataiteilija, kouluttaja, psykologi
Pääaine: Psykologia (2006, HY); taiteellinen tutkimus/ studiopraktiikka (2012, Glasgow) Sivuaineet: psykiatria, tilastotiede
Teemoja: Oman alani ymmärrys ja käytännöt, itsetuntemus ja oman osaamisen viestiminen,  tulevaisuuden tavoitteet ja niiden saavuttaminen

Työskentelen kuvataiteen, aikuistaidepedagogiikan, koulutuksen ja valmennuksen parissa ammatinharjoittajana.  Omaan kokemusta ryhmien ohjaamisesta ja psyykkisestä valmennuksesta vuodesta 2003 työpsykologian, kuntoutuspsykologian ja esimiesvalmennuksen aloilta, sekä vuodesta 2014 taidemenetelmiä työskentelyssäni hyödyntäen. Yhteistyöreferenssejä ovat mm. HY+, Helsingin Kaupunginkanslia, Helsingin kaupunginmuseo, Sibelius-Akatemian täydennyskoulutus, Teatterikorkeakoulu, Helsingin yliopisto, SITRA, Kivelän sairaala ja Kriittinen korkeakoulu.

Olen rohkea kehittäjä, sekä kannustava kuuntelija ja rohkaisija. Voit katsoa lisää työskentelystäni nettisivuiltani www.elinaaho.com. Tunnen myös työelämän käytäntöjä ja organisaatioita hyvin.  Ohjausfilosofiani on ohjata ihmisiä itsereflektioon ja dialogiin. Hyödynnän työskentelyssä tietoisuustaitoja sekä kuvien ja kirjoittamisen kautta työskentelyä.

Aino-Maija Alanko
Ylitarkastaja
Elintarviketurvallisuusvirasto Evira

Pääaine: Kasvintuotannon biologia Sivuaineet: Puutarhatiede
Teemoja: Oman alani ymmärrys ja käytännöt, itsetuntemus ja oman osaamisen viestiminen, tulevaisuuden tavoitteet ja niiden saavuttaminen

Työskentelen Evirassa kasvinterveysyksikössä valvonnan riskiperusteisuus -palvelukokonaisuudessa. Vastaan koko Suomen kasvinterveyden valvonnan suunnittelusta ja valvonnan riskiperusteisuuden toteutumisesta. Lisäksi minulle kuuluu biologisten torjuntaeliöiden maahantuonnin, markkinoinnin ja käytön valvonta. Työssäni tarvitaan organisointikykyä, vastuun ottamista, laajojen kokonaisuuksien hahmottamista, tiimityötaitoja, kielitaitoa, ja erilaisten ihmisten kanssa toimeen tulemista. Myös esiintymistaidot ovat eduksi unohtamatta lainsäädännön kiemuroiden hahmottamista. Opiskeluaikana olin vaihdossa Unkarissa ja kävin mahdollisimman paljon kursseja ulkomailla.

Riikka Haapalainen
FT, KK, Yliopistonlehtori, näyttelypedagogiikka
Aalto yliopisto
Pääaine: Taidehistoria, aikuiskasvatustiede Sivuaineet: estetiikka, sosiaalipsykologia, naistutkimus, sosiologia, semiotiikka
Teemoja: Oman alani ymmärrys ja käytännöt, itsetuntemus ja oman osaamisen viestiminen, tulevaisuuden tavoitteet ja niiden saavuttaminen

Opetan Aalto-yliopiston taiteen laitoksella kuvataidekasvatuksen koulutusohjelmassa sekä Visual Culture, Curating, and Contremporary Art (ViCCA) -maisteriohjelmassa. Vedän kursseja ja projekteja, jotka käsittelevät muun muassa nykytaidetta, taidehistoriaa sekä näyttelykuratointiin ja museopedagogiaan liittyviä kysymyksiä. Olen opettanut myös kirjoittamista ja kulttuuriperinnön alaan liittyviä kursseja sekä toiminut päivälehtikriitikkona. Museomaailmaan ja erityisesti museopedagogiaan minulla on vuosien käytännön kokemus Valtion taidemuseosta (nyk. Kansallisgalleria) ja Kiasmasta. Olen suorittanut mm. Helsingin yliopiston ja Kuvataideakatemian yhteiseen Vasari-kirjoittajakoulutuksen. Väittelin tohtoriksi 2018 osallistavasta nykytaiteesta.

Vappu Helmisaari
Julkaisupäällikkö
Nuorisotutkimusseura ry
Pääaine: Yleinen valtio-oppi / Political science Sivuaineet: poliittinen historia ja kansainvälisten tehtävien sivuaineopintokokonaisuus
Teemoja: Oman alani ymmärrys ja käytännöt, itsetuntemus ja oman osaamisen viestiminen, erilaiset uravaihtoehdot ja työelämän tuntemus

Julkaisupäällikkönä suunnittelen, ideoin ja koordinoin julkaisutoimintaa: luen ja editoin käsikirjoituksia, lähetän niitä ulkopuolisille referee-arvioijille, laadin ja seuraan budjetteja, osallistun julkaisujen markkinointiin, rekrytoin ulkopuolisia tekijöitä, kuten kustannustoimittajia, taittajia sekä kansikuvataiteilijoita. Työ vaatii täsmällisyyttä, tarkkuutta ja hyvää yhteistyökykyä, välillä myös luovuutta. Erilaisista ajankohtaisista keskusteluista on hyvä olla perillä. Tällä hetkellä teen työn ohella politiikan teoriaan liittyvää väitöskirjaa Helsingin yliopistoon.

Riitta Hiltunen
Kehityspäällikkö
Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus
Pääaine: kasvatustieteet Sivuaineet: viestintä, sosiaalipsykologia
Teemoja: Oman alani ymmärrys ja käytännöt, itsetuntemus ja oman osaamisen viestiminen, erilaiset uravaihtoehdot ja työelämän tuntemus

Toimin Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorissa kehityspäällikkönä vastuualueena uusien asiakkuuksien toteuttaminen ja asiakkuudenhallinnan toimintamallit. Valmistuin kasvatustieteen maisteriksi v. 2012,  pääpaino aikuiskasvatustieteessä ja kehittävässä työntutkimuksessa. Suoritin työharjoittelun Cradlessa Tekesin rahoittamassa Oppivat tuotantokonseptit -projektissa, jossa tutkittiin oppimista verkostoituneessa yritystoiminnassa.

Marja-Liisa Holopainen
Psykoterapeutti
Valkonauhaliitto/Vastaamo
Pääaine: käytännöllinen teologia, varanotaari, psykoterapeutti
Teemoja: Oman alani ymmärrys ja käytännöt, itsetuntemus ja oman osaamisen viestiminen, erilaiset uravaihtoehdot ja työelämän tuntemus

Työskentelen järjestössä perheneuvontatehtävissä sekä yksityisellä sektorilla psykoterapeuttina. Työtehtävissä keskeistä on kontaktien luominen asiakkaisiin ja vaikeiden elämäntilanteiden selvittely psykologiselta, sosiaaliselta ja juridiseltakin kannalta.

Koska minulla on juridista koulutusta, hoidan ihmissuhteisiin liittyviä vakavia hankauksia kuten vaikeita eroja ja huoltajuusristiriitoja sekä sukulais- ja työsuhteiden pulmia. Aikaisemmin olen työskennellyt myös aikuisopetuksessa, viimeksi teologisessa tiedekunnassa tuntiopettajana. Myös sairaalateologina kului muutama vuosi.

Opiskelin ensin alemman oikeustutkinnon, jonka jälkeen aloitin teologian opinnot. Siinä minua kiinnosti erityisesti sielunhoito. Gradun tein kirkko-oikeudesta. Käytännön ihmissuhdetyön kautta erikoistuin psykoterapeutiksi ja perheterapeutiksi. Olen työskennellyt vuosia käräjäoikeuden lautamiehenä ja rikos-ja riita-asiain sovittelijana.

Kaikista tutkinnoista on ollut hyötyä työssäni ja on mielenkiintoista tutustua ihmisen ajatus-ja mielenmaisemaan eri puolilta. Erityisen tärkeänä koen, että olen kahden pojan äiti. Se, mitä olen äitinä oppinut, on syvä läpileikkaus elämästä. Päätutkintoni on teologi, joten teologien sijoittuminen eri tehtäväkentille on kiinnostavaa. Pääsevätkö he mukaan uskontojen väliseen todellisuudessa tapahtuvaan, meidän maassamme elettävään dialogiin ja millä tavalla?

Taina Jara
Yrittaja
Pääaine: Valtio-oppi (kansainvalinen politiikka) Sivuaineet: Taloustiede, germaaninen filologia, EU- ja kansainvalinen oikeus
Teemoja:  itsetuntemus ja oman osaamisen viestiminen, tulevaisuuden tavoitteet ja niiden saavuttaminen

Olen hyvin kansainvälisesti suuntautunut ammattilainen ja yrittäjä, ja minulla on 15 vuoden kokemus kansainvälisen yhteistyön ja koulutuksen alalta. Muutin takaisin Suomeen syyskussa 2018 oltuani 15 vuotta ulkomailla. Näiden 15 vuoden aikana olen työskennellyt Euroopan parlamentissa, Itävallan liikenneministeriössä (EU-ja kansainvälisten asioiden osastolla) ja think-tank/not-for-profit alalla vaikuttamassa EU-politiikan muodostamiseen ja päätöksentekoon. Lisäksi olen ollut aikuiskouluttajana, mentorina ja coachina. Viimeisten viiden vuoden aikana työskentelin Australiassa yliopiston hallinnossa kansainvälisten suhteiden, teollisuusaloitteiden ja tutkimuksen alalla.

Tällä hetkellä olen perustamassa yritystä, joka keskittyy huippuosaamisen kannustamiseen ajatustapojen ja toimintatapojen muutosten kautta. Erikoistun ammatilliseen kehitykseen, urasuunnitteluun ja uravaihdoksiin – joihin usein liittyy myös laajempia elämänmuutoksia.

Suomen lisäksi olen asunut Belgiassa, Saksassa, Itävallassa, Espanjassa ja Australiassa. Puhun sujuvasti englantia, espanjaa ja saksaa, ja vähemmän sujuvasti ruotsia, ranskaa ja japania. Olen erityisen kiinnostunut ihmisten sisäisestä potentiaalista, ajattelutavoista ja maailmankatsomuksesta sekä niiden vaikutuksesta ihmisten hyvinvointiin ja menestykseen elämässä ja uralla.

Kalle Jämsen
Kulttuurijohtaja (eläk.)
Järvenpään kaupunki
Pääaine: Musiikkitiede Sivuaineet: Viestintä, Estetiikka, Sosiologia
Teemoja: Oman alani ymmärrys ja käytännöt,erilaiset uravaihtoehdot ja työelämän tuntemus, kansainvälinen ura

Työurani olen tehnyt johtotehtävissä musiikkialan organisaatioissa sekä yleisessä kulttuurihallinnossa. Olen myös työskennellyt vastaavissa tehtävissä ulkomailla. Osa muustakin työstä on ollut kovin kansainvälistä.  Tunnen maamme kulttuurihallintoa niin julkiselta sektorilta (valtio ja kunta) kuin yksityisoikeudelliselta sektorilta. Kuten: Miten toimia menestyksellisesti verkostoissa, kun tavoitteena on taiteen ja yleensä kulttuurin edistäminen. Mitä odotuksia työnantajilla ja kulttuurin kuluttajilla voi olla, miten toimia rahoittajien kanssa? Olen yhdistänyt konkreettisen muusikkouden sekä yliopistotutkinnon tuomat tiedot ja taidot. Vuodesta 1995 eteenpäin olen toiminut kulttuurihallinnossa johtajana eri organisaatioissa. Täydennyskoulutusta olen hankkinut eri organisaatioista milloin koskien taloushallintoa, milloin taidehallintoa ja milloin henkilöstöhallinnollisia taitoja. Uskoisin voivani olla avuksi kun aktori etsii itselleen uusia mahdollisuuksia, haluaa kehittää osaamisiaan, tai haluaa vain sparrata ajatuksiaan tilanteissa, joissa joutuu pohtimaan elämän pienempiä tai suurempia valintoja.

Matti Kinnunen
Pääarkkitehti/ Chief Archict
Kuntarahoitus / Municipality Finance
Pääaine: Teoreettinen filosofia Sivuaineet: Matematiikka, tilastotiede
Teemoja: Oman alani ymmärrys ja käytännöt, erilaiset uravaihtoehdot ja työelämän tuntemus, tulevaisuuden tavoitteet ja niiden saavuttaminen

Olen Kuntarahoituksen pääarkkitehti. Työssäni pidän huolta, että pankin strategia ja tietojärjestelmät vastaavat toisiaan. Osallistun samalla strategian laadintaan. Työssäni tärkeimpiä osaamisalueita ovat: käsitteellinen ajattelu, esiintymistaidot, nopea kirjoitustaito ja kyky oppia uutta lukemalla. Olen suorittanut kaksi tutkintoa. Helsingin yliopistossa opiskelin pääaineena teoreettista filosofiaa ja sivuaineen matematiikkaa. Graduni tein loogisesta kielitieteestä. Myöhemmin opiskelin MIT:ssä suurten järjetelmien suunnittelua ja sen johtamista. Erityisesti keskityin järjestelmäarkkitehtuuriin ja teknologiastrategiaan (MSc in Engineering and Management).

Päivi Kippo-Edlund
Ympäristönsuojelupäällikkö
Helsingin kaupunki
Pääaine: Ekologinen kasvitiede Sivuaineet: Yleinen biologia, maantiede, kemia, kasvatustiede
Teemoja: Oman alani ymmärrys ja käytännöt, erilaiset uravaihtoehdot ja työelämän tuntemus, tulevaisuuden tavoitteet ja niiden saavuttaminen

Johdan Helsingin kaupungin ympäristöyksikköä, jossa on n. 60 työntekijää. Ylemmän korkeakoulututkinnon lisäksi minulla on johtamiskokemusta ja  kokemusta ympäristönsuojelun tehtävistä. Olen erikoistunut meribiologiaan, tarkemmin Itämeren ekologiaan. Koulutukseni on aineyhdistelmältään luonnon-/ympäristötieteellinen. Työurani alussa työskentelin tutkijana muutaman vuoden. Seitsemän vuotta tein työtä johtavana konsulttina. Olen myös työskennellyt Kuntaliitossa ja Porvoon kaupungilla. Olen työskennellyt johtamistehtävissä noin 30 vuotta.

Mari Knuuttila
Opintoasiainpäällikkö
Aalto-yliopisto
Pääaine: Kasvatustiede Sivuaineet: valtio-oppi, johtamisen sivuainekokonaisuus
Teemoja: Itsetuntemus ja oman osaamisen viestiminen, erilaiset uravaihtoehdot ja työelämän tuntemus, tulevaisuuden tavoitteet ja niiden saavuttaminen

Toimin opintoasianpäällikkönä Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulussa. Työni sisältää päivittäistä tiimin johtamista, asioiden koordinointi, vaikeiden asioiden ja tapausten selvittelyä ja ratkomista, asioiden valmistelu akateemisille toimijoille ja monentyyppistä yhteistyötä ja yhteydenpitoa eri toimijoiden kanssa. Työssä tarvitaan hyvät koordinointi-, suunnittelu- ja yhteistyötaidot, hyvät esimiestaidot. Olen myös toiminut aikuiskasvatuksen killan duunisafaritoiminnassa.

Kari Kopperi
Dosentti/ Johtaja
Kirkkohallitus / Kirkon koulutuskeskus
Pääaine: Teologia/ekumeniikka Sivuaineet: Teologinen etiikka ynnä uskonnonfilosofia / käytännöllinen filosofia
Teemoja: Oman alani ymmärrys ja käytännöt,  erilaiset uravaihtoehdot ja työelämän tuntemus, tulevaisuuden tavoitteet ja niiden saavuttaminen

Johdan Kirkon koulutuskeskuksen toimintaa Järvenpäässä. Koulutuskeskus järjestää kirkon työntekijöille henkilöstökoulutusta, koordinoi kirkon henkilöstökoulutusta valtakunnallisella tasolla sekä osallistuu koulutuspoliittiseen vaikuttamistoimintaan. Tehtävä edellyttää teologista jatkotutkintoa (TT), opettajakoulutusta ja yhteiskunnan koulutustoiminnan tuntemista, kirkon toiminnan ja hallinnon monipuolista tuntemista sekä kykyä verkostomaiseen yhteistyöhön kotimaassa ja kansainvälisesti.

Teologisen tutkijakoulutuksen ohella olen suorittanut ns. ylemmän pastoraalitutkinnon, jota edellytetään kirkon vaativimmissa johtamistehtävissä. Olen myös opiskellut ammatilliseksi opettajaksi sekä suorittanut mm. Johtamisen erikoisammattitutkinnon sekä Tuotekehittäjän erikoisammattitutkinnon. Viimeksi olen valmistunut organisaatiokonsultiksi (2018).

Juulia Kuhlman
Senior Project Manager
Stora Enso                                 (Mentoring in english)
Pääaine: Metsänhoito Sivuaineet: Metsäekonomia, Metsävaratiede, Ympäristötiede
Topics: I would like discussed during the group mentoring programme:  the world of work and building a career, international career

My current tasks include developing new business related to Stora Enso biocomposites. I am meeting new clients, studying the markets and developing new products and new markets. I need language skills, project management skills, understanding of the value chain, business understanding and interpersonal skills to manage my daily job. I have been working in management consulting for 10 years after graduating. During the studies I was a trainee in UPM. I have worked in USA, UK and Uruguay.

Michaela von Kügelgen

Eget företag           (mentor på svenska)
Huvudämne: Journalistik & kommunikationslära
Biämnen: Historia, EU-studier, marknadsföring, spanska
Teman: självkännedom och kommunikation om din kompetens, framtida mål och deras realisering

Jag arbetar som frilansjournalist, författare och bloggare via mitt eget företag. Jag har arbetat som frilans sedan januari 2013 och haft eget företag sedan januari 2015.Jag debuterade som skönlitterär författare 2017, skriver blogg och har varit min egen chef i flera år. Jag är född och uppvuxen i Helsingfors men har rest mycket i Latinamerika och bott två år i Berlin.

Hinriikka Lindqvist
Executive Director
Ruska Ensemble
Pääaine: Teatteritiede Sivuaineet: Viestintä, Pohjois-Amerikan tutkimus, Elokuva- ja Televisiotutkimus
Teemoja: Oman alani ymmärrys ja käytännöt, itsetuntemus ja oman osaamisen viestiminen, erilaiset uravaihtoehdot ja työelämän tuntemus

Toimin toiminnanjohtajana kokkolalaisessa Ruska Ensemblessa, joka tekee teatteria laajasti arktisella alueella, yhteistyössä pohjoisten alkuperäiskansojen kanssa. Tarvitsen työssäni taiteen laajaa osaamista ja ymmärtämistä, kiinnostusta eri kulttuureihin ja traditioihin, ihmissuhdetaitoja, strategista talousjohtamista ja henkilöstö- ja projektihallinnon taitoja, taidekentän ja taiteen rahoituksen tuntemusta ja kansainvälisen taideyhteistyön lainalaisuuksien ymmärtämistä.Yliopiston jälkeen olen ollut projektipäällikkökoulutuksessa, taidealan agenttivalmennuksessa, tehnyt perusopinnot taidehallinnosta ja opiskellut yritysjohtamista. Teen nykyisen päätyöni ohessa myös muita töitä ja projekteja.

Sonja Lohse
Varatuomari/ Johtava neuvonantaja
Finanssivalvonta
Pääaine: Oikeustieteiden kandidaatti NA
Teemoja: Oman alani ymmärrys ja käytännöt, itsetuntemus ja oman osaamisen viestiminen, erilaiset uravaihtoehdot ja työelämän tuntemus

Toimin Finanssivalvonnassa Esikunnan päällikkönä ja johtavana neuvonantajana. Esikunnan vastuulla on oikeudelliset asiat, hallinto ja viestintä. Minulla on yli 35 vuoden kokemus finanssialasta, jolla olen toiminut mm. lakimiehenä ja compliance officerinä. Olen myös ollut esimiehenä yli 30 vuotta.

Olen vuosien saatossa toiminut noin 15-20 henkilön mentorina. Tähän joukkoon mahtuu vastavalmistuneita, uraa tekeviä sekä elämänsä myöhemmässä vaiheesa uravaihtoa harkitsevia. Olen toiminut 30 vuotta monikansallisessa yrityksessä, joten hallitsen kielelliset ja kultturelliset erot.

Anna Mahlamäki
Liiketoiminnan kehityspäällikkö
SOLEMO Oy
Pääaine: kansantaloustiede Sivuaineet: matematiikka, tilastotiede, venäjän kieli
Teemoja: Itsetuntemus ja oman osaamisen viestiminen, erilaiset uravaihtoehdot ja työelämän tuntemus, kansainvälinen ura

Toimin SOL-yhtiöiden emoyhtiössä ositajan suorana alaisena kansainvälisten liiketoimintojen kehittäjänä. SOLEMO:lla on tytäryhtiöitä kuudessa maassa. Tehtävään kuuluu niin omistajien kuin maajohtajienkin sparrausta ja coachausta, erilaisten liiketoimintajärjestelyiden suunnittelua ja toteuttamista eli kannattavuuden ja kasvun mahdollistamista, LEAN-toimintatapojen jalkauttamista, riskienhallintaa ja sisäisiä auditointeja. Työssä tarvitsen kielitaidon lisäksi laskentatoimen ja juridiikan ymmärrystä, lukujen tulkintaa, isojen kokonaisuuksien hallintaa, rohkeutta kyseenalaistaa.

IB-tutkinnon jälkeen suoritin Yorkin ylipistossa Englannissa BSc-tutkinnnon kansantaloustieteestä, ja jatkoin maisteriksi HY:ssa.

Mentoroinnissa minua kiinostavat erityisesti: Itsetuntemus ja omat arvot sekä niiden vaikutus tulevaisuuden suunnitteluun; rohkeus kokeilla itselle uusia asioita ja luottamus siihen, että tekemällä oppii ja kova yritys riittää; työnhaku ja haastatteluihin valmistautuminen.

Mikko Malmström
Suunnitteluasiantuntija
Helsingin kaupunki
Pääaine: Maantiede Sivuaineet: Kaupunki- ja yhdyskuntasuunnittelu, aluetiede, ympäristöalan sivuaine YMS
Teemoja: Oman alani ymmärrys ja käytännöt, itsetuntemus ja oman osaamisen viestiminen,  tulevaisuuden tavoitteet ja niiden saavuttaminen

Teen strategista kaupunkisuunnittelua liittyen Helsingin kaupungin yleisiin alueisiin eli katuihin, puistoihin ja aukioihin. Tällä hetkellä työskentelen mm. kävely-ympäristöjen laadun edistämiseksi, selvitän minne voisi rakentaa kuntoportaita tai sijoittaa ulkokuntoiluvälineitä ja pohdin viheraluiden saavutettavuutta. Lisäksi toimin työyhteisömme muutosagenttina. Työsuhteeni alussa hyödyksi oli opinnoissa kertynyt paikkatieto-osaaminen ja ymmärrys kaupunkisuunnittelusta. Nyt näen, että jatkuva itsensä kehittäminen niin substanssiasioissa, että sosiaalisesti on tärkeää.

Tein kaupunki- ja yhdyskuntasuunnittelun sivuaineopinnot arkkitehtuurin laitoksella nykyisessä Aalto yliopistossa ja suoritin myös monitieteellisen ympäristöalan sivuainekokonaisuuden. Lisäksi opiskelin hyvin monipuolisesti kursseja, jotka innostivat mm. taidehistoriaa, italian kieltä, viestintää ja paikkatietoa.

Otto Mattsson
Liiketoiminnanjohtaja
Kalliola oy
Pääaine: Yleinen. kirjallisuustiede Sivuaineet: Taidehistoria, poliittinen historia
Teemoja: Itsetuntemus ja oman osaamisen viestiminen, erilaiset uravaihtoehdot ja työelämän tuntemus,  työnhaku

Ammatiltani olen liikkeenjohtaja, jonka vastuulla on keskisuuren sote-palveluja tuottavan Kalliola oy:n taloudellinen tulos sekä yli 150 henkilön työpanos. Työssäni keskeistä on vastuullani olevan liiketoiminnan kasvattaminen ja kehittäminen strategian mukaisesti. Bisnessanahelinältä kuulostavien sanojen taakse kätkeytyy paljon arkista pakertamista ja esimiestyötä, joka usein on toisten, lähtökohtaisesti minua fiksumpien asiantuntijoiden työn johtamista. Lähes 20 vuotta kestäneen työurani aikana olen toiminut myös media-alan startup-yritysten hallituksissa ja toteuttanut yritysjärjestelyjä.

Mentoroinnissa tarjoan vastauksia mm siihen, mitä humanistin tai yhteiskuntatieteilijän on hyvä tietää ja osata pärjätäkseen kilpailussa? Mitä hyötyä kulttuuri- ja yhteiskunta-aineista on esimiestyössä? Jos nämä asiat kiinnostavat, ilmoittaudu mentoriryhmääni. Keskustelemisen lisäksi ryhmässäni tehdään myös harjoituksia. Olen toiminut mentorina myös Aalto-yliopistossa.

Lea Mikkola
Doctoral student
Helsinki University          (mentoring in english)
Major: Animal breeding Minor: Biotechnology
Teemoja: Oman alani ymmärrys ja käytännöt, itsetuntemus ja oman osaamisen viestiminen,  tulevaisuuden tavoitteet ja niiden saavuttaminen

I am a PhD candidate at the Faculty of Veterinary Medicine, University of Helsinki. In my work I study the genetic background of common skeletal disorders of dogs. Our group also studies the skeletal morphology of dogs with 3D modeling.

My main responsibilities include the research work, meaning the actual genetic and statistical analyses, and laboratory work. I also use a lot of my time for scientific and non-scientific communications, and I do have some teaching and supervisory oblications.

My background is in animal breeding science, that is mainly quantitative genetics, and I studied biotechnology as a minor. In my PhD studies I have concentrated on genomics and computational methodologies of biomedical sciences. Other subjects that are close to my heart are bioethics and University – Corporate cooperation. Therefore, I have a strong educational background in natural sciences, but I strive for being able to efficiently transfer my know-how to different audiences.

Leena Morander
Myyntipäällikkö
Danisco Sweeteners Oy
Pääaine: Ravitsemustiede Sivuaineet: Elintarvikekemia ja -teknologia
Teemoja: Itsetuntemus ja oman osaamisen viestiminen, tulevaisuuden tavoitteet ja niiden saavuttaminen, kansainvälinen ura

Työssäni myyntipäällikkönä korostuvat neuvottelutaito, koordinointi, järjestelykyky, pitkän tähtäimen suunnittelu, verkostoituminen. Olen ollut pääosin teollisuuden palveluksessa tk ja myyntitehtävissä. Olen työskennellyt myös tuotantovastaavana.

Juha Nuutila
Apteekkari
Myyrmannin Apteekki
Pääaine: Farmakologia Sivuaineet: Farmaseuttinen kemia
Teemoja: Oman alani ymmärrys ja käytännöt, erilaiset uravaihtoehdot ja työelämän tuntemus, työnhaku

Työurani olen tehnyt pääosin apteekissa ja apteekkarina eri kokoisissa apteekeissa. Olen ollut myös lääketeollisuuden palveluksessa.

 

 

Anneli Pauli
Dosentti/ Varapääjohtaja (eläk.)
Euroopan komissio, Suomena Akatemia, LUT
Pääaine: limnologia, mikrobiologia Sivuaineet: kemia, ympäristönsuojelu
Teemoja: Erilaiset uravaihtoehdot ja työelämän tuntemus, tulevaisuuden tavoitteet ja niiden saavuttaminen, kansainvälinen ura

Toiminut Euroopan komissiossa varapääjohtajana sekä Tutkimuksen ja innovoinnin pääosastossa että Komission yhteisessä tutkimuskeskuksessa, ja myös Komission Ilmastotoimien pääosaston pääjohtajan neuvonantajana. Toiminut tutkimuksesta vastaavana ylijohtajana Suomen Akatemiassa, rehtorina LUT:ssa. Uran alussa työskentelin limnologin tehtävissä toimin vain pari vuotta, ja siirryin tutkimushallintoon ja tiedepolitiikkaan, olin myös tutkijana Helsingin yliopistossa ja vesi- ja ympäristöhallituksen tutkimuslaitoksessa. Johtotehtävissä olen toiminut yli 20 vuotta, ja siihen on kuulunut sekä asiajohtamista (strategioita ja niiden toimeenpanoa) että henkilöjohtamista. Tutkijataustani on ollut kaikissa tehtävissäni hyvin tärkeä.

Tiina Päivärinne
Henkilöstöjohtaja
Laurea-ammattikorkeakoulu
Pääaine: Suomen ja Pohjoismaiden historia Sivuaineet: Tieteen ja teknologian tutkimus
Teemoja: Oman alani ymmärrys ja käytännöt, erilaiset uravaihtoehdot ja työelämän tuntemus, työnhaku

Olen Laurea-ammattikorkeakoulun henkilöstöjohtaja ja tehtävässä vastaan Laurean henkilöstöpoliittista linjauksista, edustan työnantajaa Sivistystyönantajien liitossa ja johdan Laurean hr-tiimiä. Henkilöstöjohtajana olen Laurean johtoryhmän jäsen. Henkilöstöjohtamisessa meillä Laureassa on tällä hetkellä erityisen tärkeitä ja mielenkiintoisa haasteita mm. pitkäjänteisen henkilöstösuunnittelun kehittäminen, henkilöstön osaamisen johtaminen ja positiivisten uranäkymien tarjoaminen omalle henkilöstöllemme. Työnantajamielikuvaan ja rekrytointien kehittämiseen olemme panostaneet merkittävästi.

Jatkotutkinnon tein valtakunnallisessa Tieteen ja teknologian tutkimuksen tutkijakoulussa ja väittelin talvella 2010. Väitöksen jälkeen siirryin hallinto- ja johtotehtäviin ja osana omaa osaamisen kartuttamista olen osallistunut useampaan esimiesvalmennukseen ja suorittanut mm. Firework Career Coaching -ohjelman. Tällä hetkellä olen mukana Via Groupin Senior Leadership in Action (SLA) -koulutuksessa.

Eemil Rauma
Konsultti
Korkia
Pääaine: Ympäristöekonomia Sivuaineet: Kansantaloustiede, Ympäristöalan monitieteinen sivuainekokonaisuus
Teemoja: Oman alani ymmärrys ja käytännöt, tulevaisuuden tavoitteet ja niiden saavuttaminen

Toimin asiantuntijana (konsultti) keskikokoisessa yrityksessä. Vastaan käytännössä oman erikoisalani projekteista, myynnistä, kehittämisestä ja asiakassuhteiden vaalimisesta. Työssä tarvitaan:  joustavuutta, kykyä oppia nopeasti uusia kokonaisuuksia, johtajuutta ja oma-aloitteisuutta, stressinsietokykyä, itseluottamusta ja vahvaa ulosantia, ihmisten kanssa toimeentulemista ja eri näkökulmien yhteensovittamista mitä erilaisimmissa tilanteissa sekä ennen kaikkea isojen kokonaisuuksien hahmottamista ja kääntämistä kuhunkin hetkeen sopivaksi ja ymmärystä tulevaisuuden liikenteen teknogioista.

Tulevaisuuden yhteiskunnassa ja työelämässä pärjäämistä Itsensä motivointia ja rohkeutta sekä omien vahvuuksien tunnistamista Keinoja valmistautua ensimmäiseen oikeaan työpaikkaan sekä itsensä johtamista.

Jaakko Saarilahti
Erikoistutkija
VTT Technical Research Centre of Finland
Major: Physics Minor: Mathematics
Teemoja: Oman alani ymmärrys ja käytännöt,erilaiset uravaihtoehdot ja työelämän tuntemus, tulevaisuuden tavoitteet ja niiden saavuttaminen

Minulla on pitkä kokemus teollisuuden ja tutkimuslaitosten yhteisrahoitteisista projekteista.Nykyinen työni liittyy mikroelektromekananisten, piistä valmisettujen komponenttien, esimerkiksi mobiililaitteissa ja lääketieteessä tarvittavien miniatyrisoitujen antureiden ja RF -moduleiden suunnitteluun sekä kiekkotason valmistusprosessien kehittämiseen. Se on puhdastilaympäristössä tapahtuva tutkimustoimintaa.
Mentoroinnissa minua kiinnostaa mikroelektroniikan tutkimus ja valmistus fysiikan opiskelijan mahdollisena uravalintana Suomessa ja Euroopassa sekä fysiikan opiskelijan valmiudet sijoittua työelämässä tälle alalle.

Erja Sandberg
CEO, Kasvatustieteen tohtori, erityispedagogi
ES Pedagogica Oy
Pääaine: Erityispedagogiikka Sivuaineet: Psykologia, kasvatustiede, aikuiskasvatustiede, kognitiotiede, perhetyö, opetushallinto
Teemoja: Oman alani ymmärrys ja käytännöt, itsetuntemus ja oman osaamisen viestiminen,  tulevaisuuden tavoitteet ja niiden saavuttaminen

Olen koulutuksen asiantuntija ja minulla on oma yritys. Vahvuuksiani ovat osaaminen hyvin laajasti; kasvatuksen ja koulutuksen kentällä varhaiskasvatuksesta, perusopetukseen, lukioon, ammatilliseen koulutukseen, korkeakoulutukseen ja vapaaseen sivistystyöhön ja työelämään sekä erityispedagoginen tieto asiantuntijakoulutuksissa (aiheina esim. lasten, nuorten ja aikuisten tukeminen, opetus- ja ohjaus, valmennus, vahvuusperustainen tuki, koulupudokkaat, syrjäytyminen).

Mentoroinnin teemat: Omat vahvuudet (pohjaa positiiviseen psykologiaan). Työelämän odotukset ja vaatimukset, itsensä ja oman osaamisen brändäys (olen brändännyt itseni hyvin), laaja osaaminen omasta alasta. Tukemisen mahdollisuudet, ohjaus ja valmennus, vahvuusperusteinen nuoruus ja aikuisuus.

Kim Stenvall
Director, Solution Delivery
Eniram a Wärtsilä company
Pääaine: Valtiotiede Sivuaineet: KV oikeus, Italialainen filologia, (MBA Kauppiksessa)
Teemoja: Itsetuntemus ja oman osaamisen viestiminen, tulevaisuuden tavoitteet ja niiden saavuttaminen, työnhaku

Työskentelen Eniramissa, joka kuuluu nykyään Wärtsilä-konserniin. Eniram kehittää valtamerialusten polttoaineenkulutusta optimoivia järjestelmiä. Eniramin ohjelmistot käyttävät hyväkseen mm. big dataa ja algoritmeja, joten analytiikalla on keskeinen merkitys Eniramin toiminnassa.

Eniramissa johdan 18 henkilön kansainvälistä tiimiä, joka huolehtii yrityksen järjestelmätoimituksista. Tähän tehtävään siirryin Eniramin tuotekehitysyksiköstä. Nykyiseen työhöni kuuluvat mm. tiimin johtaminen, prosessien kehittäminen, rekrytoinnit ja henkilöstöhallinta. Tehtävässä tarvitaan laaja-alaista näkemystä, systemaattista otetta sekä ongelmatilanteiden ennakointia ja ratkaisua.

Valmistuttuani valtiotieteiden maisteriksi työskentelin Brysselissä kolme vuotta. Ensin olin harjoittelijana Euroopan komissiossa, sen jälkeen työskentelin konsulttina ja ennen muuttoa Suomeen työskentelin pari vuotta Johnson & Johnson Internationalin European Logistic Centren talousosastolla. Palattuani Suomeen toimin Nokialla eri tehtävissä, mm. tuotepäällikkönä, tuotesuunnittelijana ja tuote- ja sovellusportfoliosuunnittelijana.

Uskon, että mentorina pystyn antamaan kuvan siitä, millaista on työskennellä yksityisellä sektorilla ja millainen sen tyyppinen urapolku mahdollisesti voisi olla. Olen tehnyt pitkän uran yksityisellä puolella sekä ulkomailla että Suomessa, niin asiantuntijana kuin esimiehenä, sekä startup-henkisessä firmassa että isossa korporaatiossa. Olen myös sertifioitu Business Coach ja uskon sen antavan hyvät työkalut tehokkaalle ja tuloksekkaalle mentoroinnille laajan työkokemukseni lisäksi.

Kari Toimela
Toimitusjohtaja
Varian Medical Systems Finland Oy
Pääaine: Fysiikka (teollisuus-, elektroniikka-, yleinen-) Sivuaineet: Matematiikka, Tietojenkäsittelytiede
Teemoja: Oman alani ymmärrys ja käytännöt, itsetuntemus ja oman osaamisen viestiminen, erilaiset uravaihtoehdot ja työelämän tuntemus

Työskentelen toimitusjohtajana ison amerikkalaisen yrityksen Suomen yksikössä. Yritys keskittyy syövän hoidon teknologioihin kuten sädehoidon laitteisiin ja ohjelmistoihin. Tehtävässä tarvitaan hyvää tuotekehitysprosessien osaaminen reguloidussa, laatujärjestelmän piirissä olevassa, ympäristössä. Pitkä esimieskokemus ja ihmisten johtaminen on olennaisen tärkeää tehtävän menestyksekkäässä hoitamisessa.

Parhaimmillani pääaineessani fysiikassa olin kokeellisella puolella ja viihdyin hyvin laboratoriokokeiden parissa. Jo aikaisessa vaiheessa oli selvää, etten tulisi kuitenkaan soveltamaan kovin syvällisesti oppimaani ja toimimaan esim. tutkijana. Fysiikan, matematiikan ja tietojenkäsittelytieteen riittävä tuntemus on minulle avannut portit työelämään.

Vahvuuksiani mentorina: Työelämän tuntemus, oman alan tuntemus, uralla maltillisesti eteneminen, kansainvälisessä tuotekehitysympäristössä pärjääminen. Työyhteisessä ihmisten kanssa toimiminen ja työntekijöiden kehittäminen ja mahdollistaminen.

Guy Waller
Palamis Oy        (Mentoring in English)
Major: International Politics & Security Studies MA Minor: Modern European Studies BA
Topics: I would like discussed during the group mentoring programme: marketing yourself CVs Interview technique, job hunting, the world of work and building a career.

I set up my own consulting company two years ago in Helsinki. My two principal clients have been a large Finnish asset management company and a smaller Finnish alternative asset manager. Assignments have included: presentation training for the CEO and CFO, raising funds from institutional investors across Europe, redesigning websites, installing a new CRM system, improving the firm’s media profile” in the final sentence. Also could you add the following text at the end to focus on my mentoring experience and what I like to focus on, if at all possible.

After finishing my MA degree in the UK I worked for 6 years as a financial journalist running a team covering European private equity and venture capital based in London. I then joined a global asset management company for 8 years. In both these roles I did a lot of interviewing and recruitment. I have also worked as a volunteer with the UK Employment Service helping to get unemployed young people aged 18-25 into jobs and have done similar assignments and mentoring work with the University of Helsinki and Haaga-Helia in recent years. I am particularly interested in practical steps to improve interview technique, build great CVs and giving candidates the confidence to get the job they want.

Elina Weckström
Laatupäällikkö
Touhula päiväkodit
Pääaine: Kasvatustiede (varhaiskasvatus) Sivuaineet: Sosiologia, Lapsuuden- ja nuorisotutkimus
Teemoja: Oman alani ymmärrys ja käytännöt, itsetuntemus ja oman osaamisen viestiminen, erilaiset uravaihtoehdot ja työelämän tuntemus

Toimin Touhula päiväkodeilla laatupäällikkönä. Tarvitsen työssäni laaja-alaista ymmärrystä varhaiskasvatuksesta osana lapsen kokonaisvaltaista kasvua, kehitystä ja oppimista sekä liiketoimintana. Kehitän Touhulan laatutyötä yhdessä muiden asiantuntijoiden kanssa. Vastaan laatutyön edistymisestä kouluttamalla henkilöstöä ja tukemalla päiväkoteja laadun kehittämisessä. Teen väitöskirjaa osallisuuden toimintakulttuurin kehittymisestä varhaiskasvatuksessa.

Soili Vento
Projektipäällikkö
Laurea-ammattikorkeakoulu
Pääaine: Yhteiskuntapolitiikka Sivuaineet: sosiaalipsykologia
Teemoja: Oman alani ymmärrys ja käytännöt, itsetuntemus ja oman osaamisen viestiminen, erilaiset uravaihtoehdot ja työelämän tuntemus

Toimin Entresote -hankkeen projektipäällikkkönä. Työssäni seuraan sote-uudstuksen etenemistä ja tarvitsen syvällistä ymmärrystä sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisen tavoista. Ryhmän ohjaustaitoja yrittäjien muutosvalmmennuksessa toteutan parityönä. Lisäksi tarvitsen yksilövalmennuksissa ohjaus- ja neuvontataitoja sekä kunkin yrittäjän tilanteen analysointia. Vastaan yrittäjien verkostoitumista edistävien työpajojen suunnittelusta ja toteutuksesta. Tutkimusosaamista hyödynnän valtakunnallisen kyselyn tulosten analysoinnissa ja raportin kirjoittamisessa. Vastaan myös projektin taloudesta.

Anna Wessman
FT/ Yliopistotutkija
Helsingin yliopisto/Suomen akatemia
Pääaine: Arkeologia Sivuaineet: Museologia, folkloristiikka, historia
Teemoja: Oman alani ymmärrys ja käytännöt, itsetuntemus ja oman osaamisen viestiminen, erilaiset uravaihtoehdot ja työelämän tuntemus

Työskentelen akatemiatutkijana SuALT -hankkeessa Helsingin yliopistossa. Varsinaisen tutkimustyön lisäksi tehtävääni kuuluu opetusta, yhteiskunnallisen vuorovaikutukseen liittyviä tehtäviä, kuten esitelmöintiä erilaissa tilaisuuksissa, esiintymisiä tiedotusvälineissä sekä tiedeviestintää mm. sosiaalisessa mediassa. Tämänhetkisessä projektissa, joka soveltuu kansalaistieteisiin, tehtäviini kuuluu yhteydenpito sidosryhmiin, jotka ovat historian ja arkeologian harrastajia. Oma-aloitteellisuus ja hyvät vuorovaikutustaidot ovat siinä ensiarvoisen tärkeässä asemassa.

Johanna Vesterinen
FM/ Kouluttaja
XperienceFocus Oy
Pääaine: Pohjoismainen filologia Sivuaineet: Englantilainen filologia, Venäjän kieli ja kirjallisuus, Kasvatustiede
Teemoja: Oman alani ymmärrys ja käytännöt, erilaiset uravaihtoehdot ja työelämän tuntemus, tulevaisuuden tavoitteet ja niiden saavuttaminen

Toimin kouluttajana ja asiantuntijana perustamani yrityksen (XperienceFocus Oy) kautta. Teemojani ovat asiakaskeskeisyyden kehittäminen, siihen liittyvät käytännöt ja mittaaminen. Osaamiseni on kehittynyt työelämän erilaisissa tehtävissä, jotka ovat liittyneet mm. tulosyksikön vetämiseen, osaamisen kehittämiseen, viestintään, yrityksen laatutoimintoihin ja asiakkaiden ymmärtämiseen. Olen toiminut sekä suuryrityksen globaaleissa rooleissa että tehnyt yhteistyötä keskisuurten ja pienten yritysten kanssa.

Tuuli Viranta
Työpsykologi/ Valmentaja
Forskarstuderande
Novetos Oy
Pääaine: Psykologia Sivuaineet: Tilastotiede, psykiatria, työ- ja org.psykologia
Teemoja: Itsetuntemus ja oman osaamisen viestiminen, erilaiset uravaihtoehdot ja työelämän tuntemus, tulevaisuuden tavoitteet ja niiden saavuttaminen

Olen hyvinvoinnin ammattilainen, jonka missiona on saada ihmiset voimaan paremmin ja onnistumaan työssään. Autan esimiehiä ja työyhteisöjä tuntemaan itsensä paremmin, löytämään sisäiset voimavaransa ja kukoistamaan. Hyödyntämällä itsearviointi- ja toiminnallisten menetelmiä valmennettavat kasvattavat itsetuntemustaan ja oppivat ymmärtämään erilaisuutta työyhteisössään. Tärkeimmät osaamisalueet: Työhyvinvoinnin johtaminen, Itsensä johtaminen,Esimiesten ja asiantuntijoiden yksilöcoaching, Muutoshankkeet organisaatiossa, Työyhteisöjen ristiriitatilanteiden sovittelu, työnohjaus.

Inger Österlund
Åbo Akademi University       (mentor på svenska)
Huvudämne: Pedagogik och Vuxdenpedagogik Biämnen i Organisations- och företagsledning
Teman: självkännedom och kommunikation om din kompetens, framtida mål och deras realisering, internationella karriären

Mina kvalifikationer har utvecklats under årens lopp i samband med min pedagogiska arbetsbakgrund och de pedagogiska nätverk som skapats under seminarier, konferenser och utbildningskurser på nationella, nordiska och internationella arenor. För mentortjänste kan jag lyfta fram speciellt mina fördjupade kunskaper i EU:s expertutbildning, bl.a. Erasmus programmen som krävde närvaro vid Jyväskylän Aikuiskoulutus under 1 år. Därefter fortsatte EU:s återkommande sommarprogram  och vi skapade en förtroendefull grupp av Erasmusledare och -studeranden.