Mentorit 2020

Kauden 20202021 mentorit / Mentors for the season 20202021 / Mentorerna 20202021

  • Englanninkieliset mentorit on merkitty ”mentoring in English” ja ruotsinkieliset ”gruppen på svenska”.
    The English-speaking mentors are marked ”mentoring in in English” and the swedish ones ”gruppen på svenska”.
  • Huomioithan, että ohjelma järjestetään tänä vuonna etäyhteyksin verkossa.
    Please note that the programme is organised online this year.
  • Huomioithan, että hakuaika mentorointiohjelmaan 2020-2021 on jo päättynyt! Please note that the application period for the season 2020-2021 has already closed!

 

Eivor Aspholm-Lindqvist
Sosiaalityöntekijä
pääaine: sosiologia
sivuaineet: socialt arbete och socialpolitik

Olen toiminut 20 v. ajan mentorina sosiaalityönopiskelijoille opintojen työharjoitteluajanjaksolla. Jäin syksyllä 2019 eläkkeelle koulukuraattorin tehtävistä.
Opiskelen tällä hetkellä ratkaisukeskeistä terapiaa, opetus on yhden päivän kuukaudessa. Ohjaan myös nuorten ryhmiä koulupudokkaille.

Olen alunperin musiikkiterapeutti ja nuorisotyöntekijä. Olen opiskellut myös Social-och kommunalhögskolassa sosiologiaa ja sosiaalityötä. Jatkoin tämän jälkeen vielä sosiologian syventäviä opintoja josta kirjoitin gradun.

Olen mentoroinut opiskelijoita yli 20v. ajan Mielestäni elämä on täynnä mahdollisuuksia. Nykymaailmamme muuttuu koko ajan ja tarvitaan monenlaisia taitoja.

Maarit Haataja
Palvelupäällikkö/yritysyhteistyö
pääaine: biologia
sivuaine: maantieto

Nykyistä työtehtävääni kuvaavat seuraavat termit: yritysyhteistyö, strateginen ajattelu, palvelumuotoilu, kaupallistaminen, immateriaalioikeudet, neuvottelukyky ja TKI-politiikka.

Olen koulutukseltani biologian tohtori. Väittelin Uppsalan yliopistosta aiheesta: ”Ultravioletti-B säteilyn ja happamuuden vaikutukset sammakkoeläinten kehitykseen”. Olen tehnyt koko työurani yliopistossa erilaisissa tehtävissä mm. tutkijana, tiedesihteerinä sekä yritysyhteistyöpalveluiden päällikkönä. Näissä tehtävissä asiantuntijuutta on karttunut erityisesti tutkimuksesta, tutkimusrahoituksesta, vaikuttavuudesta, jatko-opinnoista, kansainvälisyydestä, yritysyhteistyöstä ja TKI-politiikasta.

Haluan auttaa nuoria löytämään omat vahvuudet, kannustaa heitä uskomaan omiin kykyihinsä sekä kertomaan miltä nykyinen ja tuleva työelämä yliopistossa näyttää ja millaisia taitoja se vaatii.

Md. Munjur E. Moula (mentoring in English)
Dr Soc.Sc.
major: Doctor of Social Sciences
minors: social work, social and public policy, sociology, urban planning, social services, renewable energies, circular economy etc.

The synergy between my research and teaching interests defines and elaborates on my current academic work on social work and public policy related to social acceptability study, renewable energy science and sustainability science. The theme of interdisciplinary academic pursuits is the mantra in academia today, and it is a well addressed a theme in my teaching, and the latter incorporates the key successes and convincing results of my research.

My academic background covers social sciences, management and natural sciences. I completed my doctoral work in 2012 (September) from the University of Helsinki. For my doctoral dissertation, I developed a service delivery system for the children’s practitioners in general. Subsequently, I continued postdoctoral research on a Finnish Academy supported project (2013-2015) called ‘biomass supercritical water gasification integration with CHP units – Definition of novel social & political constraints for enlarged multi-objective optimization’ at Aalto University. Additionally, I also acted as the principal investigator (2015-2017) of New Energy Finnish Academy funded project at the University of Helsinki. My research can be divided into two main themes. One is called context-specific policy for decision-making, while the other is more focused on sustainability and related areas.

Consequently, as I have gained knowledge on user acceptability with renewable energies, I will address how to construct carbon neutral society by engaging societal stakeholders, promoting moral norms, educating the public about the limits of linear economy and the benefits of circular economy.

Currently, I am working as a visiting professor and adjunct faculty at Northern University Bangladesh. My international teaching experience includes under-and post-graduate teaching and supervision, face-to-face courses, covering sociology, social and public policy, social work, field research, societal acceptability, renewable energy community, management, circular economy, and qualitative research methods. I am in a privileged position to offer well qualified and time tested experience in academic teaching and scholar mentorship, imbibed with international awareness gained in Bangladesh, Finland, Brazil, Malaysia, Norway, Taiwan, and Egypt (American University in Cairo). Considering the pandemic education situation, my current teaching approaches will focus on the question about how we might be able to ensure productive education system to produce productive community.

I am the founding president of a scientific Social Acceptability Study (SAS) Network, at School of Engineering, founding member of a research community-W2, at School of Chemical Engineering, Aalto University, and founding chairman of one private research & business institute namely Circular Family in Bangladesh. . Additionally, I am also the founding chairman of one THINK TANK association in Finland (www.bdpf.net).

Asta Kärkkäinen
Principal Engineer
pääaine: teoreettinen fysiikka
sivuaineet: matematiikka, fysiikka, tietojenkäsittelytiede

Toimin teollisuudessa tutkimuksessa ja tuotekehityksessä. Suunnittelen tulevaisuuden laitteita, kehitän konsepteja, etsin uusia teknologioita ja käytän laskennallisen fysiikan menetelmiä ennustaakseni konseptilaitteen toiminnan ennen ensimmäisiä prototyyppejä. Teoreettisen ja laskennallisen fysiikan tausta on erinomainen pohja uusien teknologioiden kehitystyöhön ja soveltamiseen. Tutkijan koulutus (tohtorin tutkinto) on ollut vaatimuksena tehtäviini.

Olen utelias, ja koska olen itse hyötynyt työpaikkani järjestämistä mentoreista. Olen myös saanut edellisellä työpaikallani koulutusta johtamiseen ja mentorointiin.

Teemoja: tutkimus ja tuotekehitys, arviointitehtävät (EU, Suomen Akatemia, Matine), fyysikko teollisuudessa, akustiikka, multifysiikka, uudet materiaalit, simulaatiot, systeemisuunnittelu, nainen, äiti, isoäiti.

Pamela Granskog (gruppen på svenska)
Undervisningsråd
huvudämne: nordiska språk
biämnen: svensk litteratur och pedagogik.

Jag arbetar som undervisningsråd i modersmål och litteratur på Utbildningsstyrelsen, där mitt ansvarsområde också omfattar gymnasiefrågor och grundläggande konstundervisning på enheten för svenskspråkig utbildning. Jag är också medlem i studentexamensnämnden.

Tidigare har jag jobbat som lektor i modersmål och litteratur, som ombud för Tidningen i skolan och varit biträdande rektor för Helsingfors Arbis innan jag landade på Utbildningsstyrelsen 2017.

I mitt arbete krävs goda kommunikativa färdigheter och god förmåga att samarbeta, också över språkgränser. Kännedom om våra svenskspråkiga skolor och svenskspråkig utbildning, allt från småbarnspedagogik upp till andra stadiet, är en förutsättning. Det handlar mycket om att skapa och samarbeta med svenskspråkiga nätverk och se hur nationella riktlinjer ska förverkligas på svenska.” Jag har studerat nordiska språk, med svensk litteratur samt pedagogik som biämne. Jag har också studerat journalistik på Svenska social- och kommunalhögskolan. Efter min examen har jag tagit del av många olika fortbildningshelheter som utbildningsledarskap för rektorsbehörighet, handledarutbildning samt förändringsledarskap för fria bildningens rektorer. ”Jag tror att det är viktigt att synliggöra behovet av svenskspråkiga nätverk och tjänstemän på olika nivåer både i samhället och inom förvaltningen. Vårt samhälle behöver arbetskraft som behärskar och kan ge service svenska! Oberoende av vad jag jobbat med har det alltid i någon mån handlat om att hitta samarbetsparters på olika håll och skapa svenska strukturer.

Under mina år som gymnasielärare uppskattade jag stort att stå i växelverkan med ungdomarna – något som mentorskapet också erbjuder.”

Temor: Hur är det att jobba kommunalt/statligt? Hur kan vi bygga upp svensk service? Hur bygger vi nätverk? Vilka möjligheter och utmaningar finns? Hur skapar vi välfungerande samarbete – oberoende av om det handlar om att samarbeta över språk-, ämnes- eller regiongränser? Och hur får vi kreativiteten att blomma – oberoende av var vi jobbar?”

Karen Heikkilä (mentoring in English)
Educator
PhD (University of Helsinki: Geography), MA (UNBC: Geography), BEd (UBC),
BA (UBC: English & Asian Studies)*

I am committed to lifelong learning and enjoy scholarly discussions.
Currently, I teach at the middle and high school levels within the
International Baccalaureate curriculum. Working with budding researchers or
teachers is especially rewarding to me, both professionally and personally.
My background as a teacher-scholar would be of interest to mentees
considering further study, a teaching career or working in an international
or cross-cultural context.

Leena Hiillos
Rehtori
pääaine: luokanopettaja, kasvatustiede
sivuaineet: biologia, liikunta, äidinkieli

Olen johtava rehtori isossa peruskoulussa, jossa alaisenani on kaksi yksikön päällikköä eli virka-apulaisrehtoria. Johtamistamme tukee seitsemän hengen johtoryhmä. Henkilöstöä on 120. Työssäni tarvitsen johtamisosaamista tiedottamisessa, taloudessa, henkilöstöasioissa ja pedagogisissa asioissa. Olen saanut luokanopettajan koulutuksen. Sen jälkeen olen kouluttautunut mm. työhyvinvointiasiantuntijaksi, mentoriksi ja käynyt useita johtamiskoulutuksia. Haluan jakaa sitä kokemusta mitä olen saanut. Toivon, että voisin opastaa nuoria eteenpäin. Minulla ei ollut neuvonantajaa nuorena ja olisin sellaista toivonut. Johtamisen, työhyvinvoinnin ja sosiaalisen vuorovaikutuksen teemat. Lisäksi voidaan tutustua ryhmän toivomiin urapolkuihin tms.

Keijo Honkonen
Kehitysjohtaja, vararehtori
pääaine: kasvatustiede
sivuaine: työ- ja sosiaalipsykologia

Työskentelen  20 000 aikuisopiskelijan opinahjossa, Taitotalossa, jossa henkilöstöä on noin 400. Heistä noin 250 on kouluttajia eri ammatti- ja koulutusaloilta. KM, se on osa käyttäytymistieteellistä juurtani. Itse olin aikoinani aikuisopiskelija.
Teemoja: Monialaoisuus ja opintojen vauhdittaminen.

Timo Karppinen
Varatuomari
pääaine: oikeustiede

Työskentelin Nordeassa Senior Legal Counselina, josta jäin eläkkeelle maaliskuussa 2019. Tehtäväni oli neuvoa, ohjeistaa ja kouluttaa pankin henkilöstöä juridiikassa, pääpaino henkilöasiakkaissa. Minulla on oikeustieteen kandidaatin tutkinto sekä 14 approbaturia ja yksi cum laude approbatur sopimusoikeudessa. Auskultoin Helsingin raastuvanoikeudessa.

Haluan jakaa opiskelusta ja työnteosta saamaani kokemusta nuorille. Viime lukuvuoden mentorointikokemus oli äärimmäisen kannustava ja innostava. Juridinen ajattelu, tilanteiden analysointi, päätöksenteko, itsetuntemus ja oman osaamisen viestiminen, tiimityöskentely, osaamisen kehittäminen, eri uravaihtoehdot ja työelämän tuntemus, tiedonhankinta ja vuorovaikutustaidot. Tarvittaessa opiskelusta ja työnteosta näkövammaisena henkilönä.

Matti Kauppila
Erityisasiantuntija
pääaine: Suomen ja Skandinavian historia
sivuaine: yhteiskuntatieteiden sivuainekokonaisuus, kasvatustieteet

Toimin erityisasiantuntijana, sitä ennen olin 16 vuotta lukion ja aikuislukion rehtorina Espoossa. Olen myös historian ja yhteiskuntaopin aineenopettaja.

Olen suorittanut sekä Espoon kaupungin & HRM partnersin Mentor-kurssin 2008 että voimavarakeskeisen työnohjaajakoulutuksen 2010 (Palmenia & Dialogic Oy). Minulla on  pitkällinen työkokemus oppilaitoksen työyhteisössä toimimisesta, toimintakulttuurin kehittämisestä sekä elinikäisen oppimisen periaatteista myöskin fasilitoivin työnohjauksellisin metodein.

Laura Hartikainen
Koulutusvastaava
pääaine: venäjän kieli ja kirjallisuus
sivuaineet: sosiologia, Itä-Euroopan tutkimus
muut opinnot: täydentävinä opintoina yliopistossa ja avoimen yliopiston opintoina  suomen kielen perus- ja aineopinnot, kasvatustieteen perusopinnot, opettajan pedagogiset opinnot (HAMK), suomi toisena kielenä -aineopinnot

Työskentelen koulutusvastaavana työväenopistossa ja vastaan työväenopiston maahanmuuttajakoulutuksesta ja koulutushankkeista. Toimin erityisesti suomi toisena kielenä -tuntiopettajien ja hanketyöntekijöiden esimiehenä ja suunnittelen erityisryhmien koulutuksia: kotivanhempien ryhmät ja lukutaitokoulutukset.

Työssäni tärkeää osaamista on kotoutumiseen liittyvät asiat, ymmärrys suomi toisena kielenä -oppijoiden moninaisuudesta ja myös paikallistuntemus oman kunnan asioista. Tärkeää on myös esimiestaidot, yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot, kielitaito, kokonaisuuksien hahmottaminen, it-taidot jne.

Valmistuin maisteriksi ainekokonaisuudella, jota en sitten työelämässä ole tarvinnut sellaisenaan kuin ensimmäiset työvuodet vienninedistämisen tehtävissä. Opiskelin venäjän kieltä ja kulttuuria, sosiologiaa, Venäjän ja Itä-Euroopan tutkimusta, slaavilaista filologiaa, kehitysmaatutkimusta jne. eli kaikkea mielenkiintoista. Sittemmin jouduin yllättäen Pietarissa opettamaan suomea paikallisille ja siitä lähti sitten ajatus uusista opinnoista. Hakeuduin ensin avoimeen yliopistoon ja sieltä tutkintoa täydentäviin opintoihin HY:on. Näistä opinnoista on tällä hetkellä erittäin paljon hyötyä, olen opiskellut siis suomen kieltä ja suomi toisena kielenä -oppiainetta. Opiskelin myös HAMKissa monimuoto-opintoina opettajan pedagogiset opinnot. Minulla on pitkä kokemus s2-opetuksesta aikuisille, mutta viime vuosina opetus on jäänyt vähemmälle ja olen siirtynyt kokonaan hallinnollisiin töihin.

Olen työssäni paljon tekemisissä nuorten s2-opettajien kanssa, jotka vasta aloittelevat uraansa. Tämä on ollut mielenkiintoista, ja koen, että olen saanut tästä paljon. Toivon, että minullakin on annettavaa nuoremmille. Olisi myös mielenkiintoista tehdä mentorointia ulkomaalaistaustaisten työuran alussa olevien ihmisten kanssa. Kokemus maahanmuuttajakoulutuksista, ymmärrys koulutuskentästä, opettajakokemus, monikulttuurisuus, epävarmuuden ja riittämättömyyden tunteen voittaminen opettajana, maahanmuuttajien koulutuksen, ohjaamisen ja kotoutumisprosessin tuntemus.

Alejandra Kolehmainen (mentoring in English)
R&D scientist
Majors: Veterinary PhD Microbiology and Msc in Food Science
My focus area for both MSc and PhD was food safety.

I work at Thermo Fisher Scientific as an R&D scientist developing assays for testing food products for the presence of food pathogens. Key competences are qPCR, basic and molecular microbiology skills, ability to multi task and work under changing conditions I study a MSc in food science with focus in food safety. In my Master’s I applied molecular tools to type a large collection of campylobacters. In my PhD, I studied the genetics behind glycosylated structures in Campylobacter coli I want to be a mentor because I can provide an insight of what it is like to work in the industry compared to academia.

Themes: Working in industry. How to get a job with an international background, What skill you should develop during your studies, What knowledge is highly regarded

Nina Linder (gruppen på svenska)
Läkare, forskare
huvudämne: medicin

Jag jobbar som forskare vid Finlands molekylärmedicinska institut (FIMM), där jag arbetar inom en forskningsgrupp vars huvudintresse är att utveckla och applicera artificiell intelligens för medicinsk diagnostik.

Viktiga kompetenser i mitt arbete är förmågan till långsiktig planering, arbete i multidisciplinär grupp, kommunikation, öppenhet, hållbar rekrytering. Har studerat till läkare, efter examen arbetade jag som läkare och påbörjade sedan ett doktorandprojekt inom medicinsk grundforskning.

Efter min doktorsavhandling jobbade jag som sakkunnigläkare inom läkemedelsindustrin och därefter har jag, de senaste tio åren, varit medlem i en tvärvetenskaplig forskningsgrupp i en internationell miljö vid Finlands molekylärmedicinska institut – FIMM, Helsingfors universitet.

Vill dela med mig av mina erfarenheter från arbetslivet gällande karriär och framtid och även jag tror mig dra nytta av mentorskapet i mitt eget ledarskap. Diskuterar gärna bl.a. karriärplanering, ansökningsprocesser, arbete i mångkulturella och internationella miljöer, vidareutbildning, gruppdynamik, förståelse av den egna sakkunskapen samt kommunikation av denna.

Tom Miller (mentoring in English)
Kehitysjohtaja
Major: history
Minors: archaeology, religion

I am an experienced banking executive and business developer, what I need in my work: people skills, leadership skills, ability to extrapolate from detail to the ”big Picture” and communicate it, communication skills, some level of technical understanding, decision making skills

I have a Masters degree in history from 1997 which I complemented with an MBA a few years later. I have mentored over 10 professionals and had some training in it during my career. I have always gained from it.” education vs job content ”mismatch”, understanding leadership and developing yourself as a professional.

Niina Pietilä

Lehtori
Pääaine: sosiaalityö ja yhteiskuntapolitiikka

Sivuaineet: opettajan pedagogiset opinnot, ympäristötiede, kasvatustiede, valtio-oppi

Olen sosiaalialan lehtorina ammattikorkeakoulussa. Omimpia teemojani ovat lastensuojelu, nuoret ja syrjäytyminen. Työtehtäviini sisältyy opettamisen suunnittelun ja järjestämisen lisäksi hanketyötä ESR-hankkeessa, jossa kehitetään tuetun keikkatyön mallia. Lisäksi olen tutkintovastaava sosiaalialan ylemmässä AMK-tutkinnossa.

Nykyisessä työssäni pääsen hyödyntämään pitkää kokemustani johtavana sosiaalityöntekijän lastensuojelussa ja sen kehittämiseen liittyvissä tehtävissä. Työtehtäväni ovat edellyttäneet laajojen kokonaisuuksien hallintaa ja suunnittelua, moninaisten eettisten kysymysten ratkaisemista, vaativissa vuorovaikutustilanteissa selviytymistä ja kykyä toimia nopeasti muuttuvissa tilanteissa.

Opiskelen työnohjaajaksi ja olen kiinnostunut kirjoittamisesta. Haluan mentoriksi, koska työkokemukseni ja opintojeni myötä voin olla apuna nostamassa esiin opiskelijoiden osaamista ja taitoja sekä tukemassa urapolkujen muotoutumisessa. Omien vahvuuksien tunnistaminen ja hyödyntäminen uralla, tavoitteiden kirkastaminen ja suunnitelman tekeminen, työnhaun suunnittelu ja erilaisten uravaihtoehtojen pohtiminen, työssäjaksaminen

Mari Rauhala
Uskonnon ja historian lehtori
pääaine: kirkkohistoria
sivuaine: historia, filosofia

Opetan lukiossa uskontoa, historiaa, filosofiaa ja ET:tä ja olen mukana monissa erilaisissa projekteissa aina kansainvälisyystyöstä liikkuvaan kouluun, sekä pidän yllä yhteistyötä hyvin monenlaisiin koulun viiteryhmiin.

Kehitän koulussamme uusia, oppiainerajat ylittäviä integroivia opintojaksoja. Olen lisäksi tiiviisti mukana uskonnon opetukseen liittyvässä kehittämistyössä, vedän esimerkiksi uskontoa opettavien nk.”ainetiimiä”, joka järjestää lukion opettajille koulutusta sekä olen Tampereen kuntakohtaisessa opetussuunnitelmatyössä uskonnon oppiaineryhmän vetäjänä. Olen Suomen uskonnonopettajain liiton Tampereen seudun paikalliskerhon puheenjohtaja. Teen myös uskonnon oppikirjoja.

Nämä moninaiset tehtävät vaativat innostuksen ja kiinnostuksen lisäksi rohkeutta hypätä uusiin hankkeisiin ilman ”muodollista koulutusta” ja myös työskentelyä eri alojen asiantuntijoiden kanssa. Vuorovaikutustaidot ja resilienssi ovat keskeisiä arjen taitoja.

Valmistuin vuonna 2007. Minua pyydettiin tuolloin mukaan Suomen akatemian rahoittamaan tutkimushankkeeseen kirkkohistorian alalta, ja olinkin aikeissa jäädä jatko-opiskelijaksi. Sain kuitenkin viransijaisuuden Tampereelta, jonne olin aiemmin muuttanut puolisoni perässä. Kun sain esikoiseni 2009, päätin jättäytyä pois tutkimushankkeesta ja keskittyä opettamiseen.

Koen, että minulla on pedagogisia valmiuksia mentoriksi ja uskon että minulla voisi olla annettavaa opiskelijoille. Ehkä voisin tukea ja rohkaista jotakuta ammatillista identiteettiään etsivää. Minulla alkaa jo olla jonkin verran kokemusta opetustyöstä sekä hyvin monipuolisesti osaamista erilaisista kouluun, opetusalaan ja opettajuuteen liittyvistä asioista. Uskon, että osaisin rohkaista ja tukea tulevaisuuttaan miettiviä teologeja sekä humanististen aineiden opiskelijoita, erityisesti heitä jotka pyrkivät opettajiksi, tutkijoiksi tai yhteiskunnallisiin tehtäviin.

Kalle Soikkanen
Vartauomari / Osakas / Hallituksen puheenjohtaja
pääaine: maa- ja vesioikeus
sivuaineet: työoikeus, yhtiöoikeus, hallinto-oikeus

Olen ylimmän johdon suorahakukonsultti ja yrittäjä. Minulla on kokonaisvaltainen yrityselämän ja organisaatioiden tuntemus. Olen ollut 39 vuotta työelämässä elinkeinoelämän palveluksessa: 20v. pörssiyhtiöissä, 5v. pankissa ja järjestössä, 13v. palveluntuottajana. Olen juristi ja varatuomari. Olen ollut assistenttina ja erikoisopettajana yliopistolla ja TKK:lla. On innostavaa olla tekemisissä tulevaisuuden kanssa.

Teemoja: Urasuunnittelu, johtaminen, hallitustyö, yrittäminen

Kalle Toiskallio
Tutkimuskoordinaattori / yrittäjä
pääaine: sosiologia
sivuaineet: sosiaalipsykologia, filosofia, tieteentutkimus

Olen toiminut tutkimuskoordinaattorina Aalto-yliopistossa ja yrittäjä/ammatinharjoittajana (lectus.fi, Enterlot.com). Tein väitöstyöni liikenteen sosiologiasta (2003).

Mentorointiteemoja: Konsultointi, julkishallinto (infran suunnittelu ja hallinnointi), jatko-opinnot valtsikassa.

Ana Toledo (mentoring in English) (RYHMÄ ON TÄYNNÄ)
COO and CEO
major: Media and Global Communication
previous bachelors in Film making and History.

I have two companies: in one, a game developer in Helsinki where I am the COO and a QA company in Tallinn where I am the CEO. As a COO my tasks are to overview the company’s operations as well as contact with publishers, investors, and assisting the CEO. I take care of the well being of our employees. As a CEO I coordinate the company’s strategy and business models.

In Brazil I studied Film making and History. I spent one year in Japan during my studies. I have also studied languages such as German, Russian, and Japanese. It was after entering the gaming industry that I became an entrepreneur and businesswoman, however I do keep my academic side alive by constant study, reflection, and discussion. I was a mentee in this programme a couple of years ago and it was right after it that I got my first job in the gaming industry.

I would like to give back and inspire students to seek their true potential and career wishes. I am an aspiring academic turned entrepreneur, almost by accident. I did not know my true potential until doing great soul searching and really digging into my skills and what they meant career-wise. I believe many times we suppress our desires and overlook our own skills. Sometimes we sell ourselves short. I would love to contribute trying to dig my mentees potential’s and career aspirations by sharing my story.

Sari Tontti (RYHMÄ ON TÄYNNÄ)
Research Manager
pääaine: yleinen kasvatustiede ja aikuiskasvatustiede
sivuaineet: johtamisen sivuainekokonaisuus, opettajan pedagogiset opinnot

Toimin asiantuntijoiden ja johdon suorahakuun sekä arviointeihin keskittyneessä yrityksessä Research Managerina eli vastaan ehdokaskartoitustiimistämme. Tiimissäni työskentelee lisäkseni 5 research konsulttia.

Työssäni korostuvat erityisesti vuorovaikutustaidot, projektityöskentely ja uusien asioiden jatkuva oppiminen ja omaksuminen erilaisten asiakkaiden ja toimeksiantojen kautta.

Haluan jakaa suhteellisen tuoreita kokemuksiani siitä, kun itse valmistuin ja siirryin työelämään kokoaikaisesti. Nykyisen työnikin kautta minulle on muodostunut hyvä näkemys osaajamarkkinasta ja mitä työelämä edellyttää ja miten niitä taitoja voi kehittää sekä oman itsen johtaminen.

Taustani on rekrytointiin, työnantajamielikuvaan ja HR:ään liittyvissä asioissa.

Teemat: osaaminen ja sen kehittäminen, millaisessa työympäristössä ja työtehtävissä haluan työskennellä, omien vahvuuksien tunnistaminen

Heini Vainikka (RYHMÄ ON TÄYNNÄ)
HR Business Partner & People Developer
pääaine: yleis- ja aikuiskasvatustiede
sivuaineet: psykologia, viestintä, sosiologia

HR Business Partnerin roolissa tuen ja valmennan tiimien esimiehiä henkilöstöasioissa ja vedän osaamisenkehittämisprojekteja. Olen töissä 200 hengen teknologia-alan startup-yrityksessä Münchenissä. Työssäni tarvitaan empatiaa, tunneälyä, nopeaa oppimiskykyä, luovuutta ja järjestelmällisyyttä sekä myös kommunikaatio- ja vaikuttamistaitoja. Pääaineeni yleis- ja aikuiskasvatustiede avasi ovet organisaatioissa oppimisen maailmaan. Työelämä- ja digitalisaatiopainotteiset kurssit ovat osoittautuneet hyödyllisimmiksi nykyisessä (sekä aiemmissakin) roolissani. Sivuaineeni viestintä Jyväskylän avoimesta yliopistosta tuki työelämä- ja organisaatiofokusta ja antoi erittäin hyödyllisiä työkaluja.

Olin aktiivisesti mukana vaihto-opiskelijoiden mentoroinnissa sekä opiskelijajärjestö AKKssa. Vaihdossa Tel Avivin yliopistossa kävin konfliktipsykologian ja ryhmäterapian kursseja. Itse opiskelijana ollessani olin vähän väliä tasaisen hukassa. Miten mahtavaa oli jutella vanhempien opiskelijoiden kanssa ja kuulla heidän valinnoista ja mahdollisista urapoluista! Jakaisin tosi mielelläni vinkkejä ja inspiraatiota ja kuulisin millaiset asiat teitä mietityttää.

Teemoja: Kansainvälistyminen / Kv-työmarkkinat,HR & kehittämisprojektit, Teknologiayritykset, Startup yritykset / kasvuyritykset (perustamisesta keskikokoisiin & niissä työskentely), Organisaatiot (NGOt) ja niille työskenteleminen, Uravalinnat, kurssivalinnat, oman suunnan löytäminen, Omien vahvuuksien ja mielenkiinnonkohteiden etsiminen & löytäminen, Uravalmennus

Erja Sandberg (RYHMÄ ON TÄYNNÄ)
Kasvatustieteen tohtori, erityispedagogi, koulutuksen asiantuntija, ratkaisukeskeinen työnohjaaja
pääaine: erityispedagogiikka
sivuaineet: kasvatustiede, aikuiskasvatustiede, perhetyö, kognitiotiede

Toimin moninaisesti omassa koulutuksen asiantuntijayrityksessä sekä kasvatuksen ja koulutuksen monissa työnohjaus-, koulutus-, opetus,- ja asiantuntijatehtävissä hyvinkin monialaisesti ja yli tieteenalarajojen.

Minulla on myös oma Opetushallituksen täydennyskoulutushanke ammattilaisille. Lisäksi kirjoitan tietokirjoja omalta alaltani. Olen erityispedagogiikan asiantuntija lapsuudesta aikuisuuteen. Monella tavalla oppivat henkilöt ovat asiantuntemustani. Olen väitellyt monitieteisesti ADHD:sta, jossa tarkastelin terveystoimen, sosiaalitoimen ja opetustoimen näkökulmasta henkilöiden tukitoimia ja ohjausta sekä moniammatillista yhteistyötä.

Minulla on tohtorinkoulutuksen lisäksii useita lisäkoulutuksia, kuten johtamiskoulutusta (rehtorinpätevyys), ratkaisukeskeinen työnohjaajakoulutus sekä ICT-koulutus. Se on luontevaa työnohjaajana. Toimin paljon yrityksissä työnohjaajana ja mentorina. Pidän erityisen paljon opiskelijoiden kanssa keskusteluista ja monenlaisista urapoluista, oma urapolkunikin on ollut mutkainen IT-maailmasta kasvatusalalle, ison yrityksen tehtävistä yrittäjäksi ja asiantuntijaksi.

Erityisosaamiseni linkittyy positiiviseen psykologiaan ja pedagogiikkaan sekä ratkaisukeskeisyyteen, mistä minulla on paljon asiantuntemusta. Hyvinvointi ja työhyvinvointi ovat tärkeitä. Olen mm. kirjoittanut tietokirjan aiheesta ja tuonut kollegani kanssa tutkimusperustaisen käytännön menetelmän Rakennetaan nuori vahvaksi -koulutusohjelman Suomeen ulkomailta. Osa-alueet: vahvuudet, kannustaminen, itseluottamuksen vahvistaminen, osaamisen näkeminen, onnistumisten huomaaminen, growth mindset -ajattelu, palautteenannon merkitys, myötätuntoasiat ym. kuuluvat tähän hyvin luontaisesti.

Koulutan näistä esimerkiksi oppilaitoksissa ympäri maan ja myös täydennyskoulutan lasten, nuorten ja aikuisten opettajia ja kouluttajia.
Nuoret ovat mahtavia, ihanaa saada heidät näkemään oma potentiaalinsa ja päästä elämään tulevaisuuden haaveissa edeten niitä kohden.

Johanna Birkstedt (RYHMÄ ON TÄYNNÄ)
Lähetystöneuvos
pääaine: englantilainen filologia
sivuaineet: poliittinen historia, romaaninen filologia, germaaninen filologia

Työskentelen ulkoministeriössä, jossa aloitin Kavaku-diplomaattikoulutuksen kautta vuonna 2003. Tällä hetkellä työskentelen ministeriön itäosastolla. Olen tätä ennen vastannut ministeriön diplomaattiuran henkilöstön kehittämisestä ja mm. Kavaku-koulutuksesta. 17 vuoden uraan on mahtunut monenlaista: olen työskennellyt eri tehtävissä EU-asioiden parissa ja kahteen otteeseen Suomen EU-edustustossa Brysselissä. Viimeisin ulkomaankomennukseni oli kolme vuotta suurlähetystössä Varsovassa.

Diplomaatin työ merkitsee jatkuvaa työssäoppimista – omaa osaamista on tärkeää kartuttaa. Maailmalla tapaamistani diplomaatikollegoista monet ovat humanisteja, ja mielestäni humanistikoulutus on hyvä pohja työhön, jossa kokonaisuuksien hahmottaminen, viestintä ja vuorovaikutus ovat tärkeitä. Englantilainen filologia oli ykkösvalintani yliopistoon pyrkiessäni, ja valmistumisen jälkeen ehdin aloittaa väitöskirjan teonkin.

Mentorointiteemoja: Oman alani ymmärrys ja käytännöt, Itsetuntemus ja omasta osaamisesta viestiminen, Tulevaisuuden tavoitteet ja niiden saavuttaminen

Muita teemoja: Omien vahvuuksien löytäminen, itsetuntemus, työelämän vaatimukset ja niihin valmistautuminen, oman asiantuntemuksen laajentaminen. Ongelmanratkaisutaitojen vahvistaminen. Kokemukset työstä julkisella sektorilla.

Essi Brink (RYHMÄ ON TÄYNNÄ)
HR Consultant
pääaine: yleis- ja aikuiskasvatustiede
sivuaine: organisaatiot ja johtaminen, kehitys- ja persoonallisuuspsykologia

Työskentelen tällä hetkellä HR konsulttina Wise Consulting nimisessä yrityksessä, jonka missio on mahdollistaa yritysten kasvu ja kehittyminen ihmisten ja heidän potentiaalinsa valjastamisen kautta. Työni on pääasiassa asiakkaiden auttamista HR-asioissa, joko projektiluontoisesti tai in-house/interim tyyppisesti osana yrityksen HR-tiimiä. Välillä olen esimerkiksi toiminut HR-johtajan pestissä, kunnes asiakkaalle on löydetty oma vakinainen henkilö ja toisinaan olen toteuttanut asiakkaalle erilaisia kehityshankkeita ja tukenut heitä esimerkiksi esimiestyön kehittämisessä.

Keskeisiä kompetensseja, joita käytän työssäni ovat coaching/ valmennusosaaminen, HR:n substanssiosaaminen sekä asiakkaan henkilöstön sekä johdon konsultointi HR:ään liittyvissä asioissa. Myös vuorovaikutus- sekä ongelmanratkaisutaidoista on hyötyä erilaisten ihmisiin ja HR:ään liittyvien haasteiden ratkaisemisessa.

Työhöni kuuluu myös osittain myynti, jossa keskeisiä kompetensseja ovat mm. asiakkaan kuuntelu sekä erialisten ratkaisujen löytäminen ja ehdottaminen sekä SoMe sisältöjen luominen (esim. blogit, SoMe päivitykset, webinaarit yms.). Tällä hetkellä olen äitiyslomalla ja työhön palaan viimeistään elokuussa 2021.

Minua on aina kiehtonut ihmisten kasvu ja kehitys, minkä takia lähdin opiskelemaan juuri kasvatustieteitä. Kokonaisvaltaisemman ymmärryksen luomiseksi opiskelin myös lyhyen sivuaineen kehitys- ja persoonallisuuspsykologiaa. Olen myös osaamistani täydentämiseksi kouluttautunut coachiksi (Results trained coach, Neuroleadershipgroup) ja olen sertifioitunut Agiilin HR:n käyttäjä (Agile HR practicioner, AgileHR community). Varhaiskasvatusosaamisen täydentämiseksi olen myös tällä hetkellä kirjoilla yliopistossa opintosuuntana varhaiskasvatuksen opettaja. Koin itse ryhmämentoroinnin erittäin hyödylliseksi silloin kun itse olin valmistumassa.

Olen työssäni tehnyt rekrytointia sekä tukenut esimiehiä heidän tiimiläistensä osaamisen sekä uramahdollisuuksien tukemisessa. Koen näin ollen, että minulla voisi mahdollisesti olla annettavaa muille, jotka ovat oman uran rakentamisen alkutaipaleella. Oma mentorointitapani olisi varmasti myös ehkä hieman enemmän valmentavaa kuin suoraan neuvovaa oman coach-taustani takia. Koen, että minulla olisi annettavaa erityisesti niille, jotka ovat pohtineet uraa HR:n ja/tai konsultoinnin parissa. Coach sekä rekrytointitaustani takia luulen myös, että voisin tukea mentorointiryhmää myös yleisten urapohdintojen suhteen.

Anastasia Domanova (mentoring in English) (RYHMÄ ON TÄYNNÄ)
Senior Client Relationship Manager
major: Analytical Chemistry
minors: Biochemistry, Environmental Studies, Organisational Strategy and Management
Other studies: International Relations

I work in a leading global HR consulting firm where my mission is to support clients in building innovative employee experience solutions aligned to their business strategy. In this role awareness of many work environments, different roles and responsibilities of employees, people motivation and their work challenges as well as the ability to communicate clearly and work with HR professionals, VPs and executives are crucial.

I was always passioned about technical studies and people related studies, thus, I have two master degrees–Chemistry and International Relations. Chemistry opened a door to the word of Pharma. Moving to Germany at the end of my studies I joined Merck to work on a drug against multiple sclerosis. Later, environmental studies drove my interest to water purification solutions and I joined the lab water business within Merck in France.

In parallel, having an inner desire to participate in social life I was studying immigration law and investigating how young people are adapting to a new country. Results of my research were published in peer-reviewed journals and several consulting articles in magazines. I also successfully acted as a mentor for young professionals and students supporting them in a job search process and adaptation to a new environment.

Within last nine years I have been working in Finland, Germany, France and on a daily basis with people from China, Japan, Singapore, Malaysia, India, USA and EU. I know what does it mean to work in academia, international business, global consulting or how to be an independent freelancer.

I have experience in different roles and thus, a deep understanding of what skills and knowledge needed in R&D, Strategic and Operational Marketing, Employee Engagement Services, Learning and People Development, Communication, Sales and Service. I want to share my recent experience as I want young professionals to find the best career fit according to their interests and capacity.

As a mentor I would support my mentees in identifying their strengths, values, motivation, career desires and gaps to pursue the desired role. I would also work with them on a strategy how and where to look for a job, how to conduct interviews, how to prepare an impactful CV, how to onboard successfully to the new work environment, how to perform and succeed developing horizontally or vertically in an organization and how to change career and profession. I also can share insights into the work process in an organization and how a workday looks like for a particular employee. Specificities of work-life in Germany and France and cultural aspects working with Asians or Americans can be shared as well.

Mentees can communicate with me in English, Finnish, Russian or French.

Kirsi Haru (RYHMÄ ON TÄYNNÄ)
Viestintäpäällikkö
pääaine: kansainvälinen politiikka
sivuaineet: viestintä, sosiologia, Pohjois-Amerikan tutkimus

Olen toiminut 10 vuotta YK-järjestö Unicefin viestintäpäällikkönä ja hätäavun asiantuntijana, josta jäin kesällä sapatille. Koulutukseni ja toimenkuvani ovat olleet kutakuinkin täydellinen match, mutta työura ehti tätä ennen mutkitella erilaisissa viestinnän, journalismin ja kansainvälisen markkinoinnin pesteissä. Työhistoriaani kuuluu muun muassa 3-vuotinen Helsinki 2000 -kulttuuripääkaupunkivuosi.

Unicefin viestintäpäällikön tehtävässä korostuivat esihenkilö- ja muut sosiaaliset taidot (olen erityisen viehättynyt positiiviseen psykologiaan), esiintyminen ja kouluttaminen, kansainvälinen yhteistyö sekä substanssiosaaminen kestävästä kehityksestä ja humanitaarisesta avusta.

Palkkatyön lisäksi olen tehnyt vapaaehtoistyötä muun muassa turvapaikanhakijoiden parissa. Ennen opintojani valtiotieteellisessä vietin välivuoden Ranskassa. Minua kiinnosti moni ala ja mietin tosissani pyrkiäkö opiskelemaan valokuvausta, meribiologiaa vai kv. politiikkaa. Maisteriopintojen aikana käväisin vielä vaihdossa Upsalassa. Uskon, että jokainen meistä hyötyisi suuresti mentorista, niin opiskeluaikana kuin myöhemmin työelämässä. Mikään ei ole niin antoisaa ja inspiroivaa kuin sparraus eri alojen ammattilaisten kanssa. Jaan mielellään kokemustani YK-järjestössä työskentelystä sekä viestinnän, markkinoinnin, kampanjoinnin ja kumppanuuksien maailmasta. Erityisesti toivoisin voivani tukea aktoreita itsetuntemuksessa, itseluottamuksessa ja omien vahvuuksien tunnistamisessa, työnhaussa, (työ)hyvinvoinnin rakentamisessa ja elämänhallinnassa.

Antti Kuosmanen (RYHMÄ ON TÄYNNÄ)
Suurlähettiläs (eläk.)
pääaine: matematiikka
sivuaineet: kansantaloustiede, tilastotiede

Toimin diplomaattina Suomen ulkoasianhallinnon palveluksessa 1976-2018, virkavapaalla 1996-2002 EU:n palveluksessa. Toimin nuorempana virkamiehenä Genevessä ja Brysselissä Suomen edustustoissa, suurlähettiläänä Pekingissä 2005-2009 sekä OECD:ssä ja Unescossa 2009-2013 ja Singaporessa 2015.

Ennen diplomaattiuraa toimin muun muassa toimittajana. Tehtävissä tarvittava osaaminen on monipuolista Suomen ja kansainvälisten asioiden tuntemusta ja diplomaattisen kanssakäymisen hallintaa. On myös pystyttävä sopeutumaan erilaisiin olosuhteisiin ja kulttuuriympäristöihin. Johtotehtävissä on myös hallittava (pienen) viraston päällikön tehtävät.

Pääaineessa tein gradun stokastisesta matematiikasta, sivuaineissa molemissa cum laude -arvosanat. Työnantaja on lisäksi kouluttanut, varsinkin johtotehtäviin siirryttyäni. Olen valmis auttamaan nuoria tiedoillani ja taidoillani arvioimaan itseään ja haluaan ja mahdolllisuuksiaan menestyä sellaisissa tehtävissä, joihin pyrittäessä minun neuvoistani voi olla apua. Kansainväliset asiat yleensä, Suomen ulkopolitiikka erityisesti; ulkoasiainhallinnon kaltaisessa työympäristössä toimiminen.

Sari Naskinen (mentoring in English) (RYHMÄ ON TÄYNNÄ)
Global Campaigns Funding Manager, Oxfam International
Major: comparative religion
Minors: development studies, media and communication studies, linguistics, semiotics, East Asian studies, Chinese

I work with Oxfam’s global campaigns addressing inequality, climate change and violence against women, designing fundraising strategies and building capacities of teams to mobilise resources. My work has a strong element of organisational development; it’s as much about building ways of working in the organisation as it is about staying on top of relevant external market intelligence. I’m based in Oxford, with colleagues in over 60 countries around the world.

I have been in non-profit sector ever since I graduated, and before Oxfam I worked in human rights and international development organisations in Finland, Uganda, Hong Kong and Brussels. These days I am also in-house career coach at Oxfam, supporting colleagues to identify career and life goals, unblock career obstacles and build confidence and resilience at work.

During my studies at University of Helsinki I made most of the opportunity to study a wide selection of subjects Faculty of Arts had to offer, majoring in comparative religion and adding on minors from development studies to semiotics. My bundle of subjects has turned out to be a great fit to the career I chose, especially for working in international contexts. Since then I have also studied work and career coaching at Oxford University and business administration at Haaga-Helia.

I have experienced first-hand how transformational and life changing mentoring can be, having been a mentor and actor at different times of my life. What I’d like to bring to the mentoring sessions is insights on identifying career pathways, building confidence in job hunt, and success factors for building a career. I’ll bring along my career coaching skills and tools, and I’m happy to share my own experience on what it was like breaking into a highly competitive sector like international development, and what it takes to build an international career. Thematics to explore can include identifying career goals, building confidence and resilience, succeeding in job search, international careers, and working in non-profit sector.

Mirja Riitta Blomholm (RYHMÄ ON TÄYNNÄ)
Oppilaanohjaaja
pääaine: kotitaloustiede
sivuaineet: kasvatustiede, erityispedagogiikka, mediakasvatus, kasvatuspsykologia.
muu koulutus: opinto- ohjaajan koulutus, hallinnollinen ja pedagoginen johtaminen opetustoimessa, suurtalousesimiehenkoulutus sekä laatu-, ympäristö- ja turvallisuusjohtamisen erityisammattitutkinto.

Työssäni oppilaanohjaajana  ohjaan ja tuen sekä innostan nuoria oppimaan oppimisen taidoissa, itsetuntemuksessa ja sen kehittämisessä, tavotteiden ja päätöksenteon asettamisessa, työelämään suuntautuvassa oppimisessa sekä koulutus- ja työelämätietojen hyödyntämisestä omassa urasuunnittelussa. Ohjaan ja tuen tunnistamaan omaa kulttuuritaustaansa sekä kykyä toimia kulttuurienvälisissä kohtaamisissa ja yhteistyötilanteissa, opastaen oppijaa hankkimaan ja omaksumaan tietoa opiskelu- ja työskentelymahdollisuuksista monikansallisissa työympäristöissä sekä ulkomailla.

Osaamista on kotitaloustieteestä, kasvatustieteestä, erityispedagogiikasta, mediakasvatuksesta, kasvatuspsykologiasta, opetustoimen hallinnosta ja johtamisesta, laatu-, ympäristö- ja turvallisuusjohtamisesta, oppilaitoksen turvallisuusjohtamisesta, strategisesta johtamisesta, korkeakoulun hallinnosta ja johtamisesta sekä opinto-ohjauksesta. Työpolkuni koostuu suurtalousesimiehen, luokanopettajan, kotitalousopettajan, tiimijohtajan, vararehtorin ja opetustoimen suunnittelijan tehtävistä lukiot vastuusalueena sekä oppilaanohjauksen tehtävistä perusopetuksessa ja ammattioppilaitoksessa.

Haluan jakaa osaamistani, tukea, rohkaista ja innostaa löytämään omat vahvuudet ja mielenkiinnon kohteet urasuunnittelussa ja työelämässä. Haluan jakaa oppimiskokemuksiani ja auttaa suuntautumaan tulevaisuuden työelämään. Uskon saavani ja oppivani uusia näkökulmia ja jaettuja kokemuksia molemmin puolin.

Mentorointiteemoja: Itsetuntemus ja vahvuudet, päätöksen tekotaidot, urasuunnittelu, johtaminen, ryhmä tilanteet ja ryhmän hallinta ja ryhmäyttäminen, kohtaaminen, hyvinvointi, pedagogesta ja hallinnollisesta johtaminen, työelämätaidot, vahvuudet ja tulevaisuusajattelu, opettaminen ja koulutusalat.

Paula Aaltonen (RYHMÄ ON TÄYNNÄ)

Director, Transformation and Program Mgt Services
pääaine: venäjän kieli ja kirjallisuus
sivuaine: saksalainen filologia, aineenopettajan pedagogiset opinnot

Valtaosan työajastani toimin yritysmaailmassa suurien toiminnanohjaukseen liittyvien muutosprojektien johtotehtävissä. Tämän konsulttiroolin ohella kehitän yrityksemme palvelutarjontaa koskien transformaatio- ja hankejohtamisen palveluita.

Olen omalla urallani nähnyt jo melko paljon työelämää ja erilaisia työyhteisöjä. Olen oppinut projekteissa ja projekteista valtavasti sekä projektityöstä että johtamisesta. Mielelläni jaan kokemuksiani ja oppimaani muillekin. Olipa ura ja ala mikä hyvänsä, projektityö tulee mitä todennäköisimmin jokaisella vastaan jossain vaiheessa. Työelämä, työyhteisöt, projektit, muutosjohtaminen, johtaminen. Tehtäviini nähden epätyypillinen koulutustaustani antaa myös perspektiiviä osaamisen ja potentiaalin arvioimiseen.

Sami Lähde (RYHMÄ ON TÄYNNÄ)
Yritysneuvoja
Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta. Maatalous- ja metsätieteiden maisteri
Pääaine: Ympäristöekonomia
Sivuaineet: Maaseutuyrittäjyys

Vantaan Osaamiskeskuksen yritysneuvojana tehtävänäni on antaa ohjausta ja neuvontaa liiketoiminnan alkuvaiheessa oleville maahanmuuttajataustaisille asiakkailleni. Kartoitan keskustelun avulla yrittäjyyden mahdollisuuksia, sparraan ajatuksia ja yhdistän asiakkaan tarpeen mukaan Osaamiskeskuksen verkostolle (mm. toisiin yrittäjiin, oppilaitoksiin, järjestöihin ym.) samalla dokumentoiden kokemuksistani ”best practices” manuaalia keskuksen muille työntekijöille. Työssäni tarvitsen liiketoiminnan käynnistämisen ja kehittämisen substanssiosaamisen lisäksi ennen kaikkea hyviä kuuntelutaitoja ja kykyä esittää tarkkoja ”mitä, miksi, miten” tyyppisiä kysymyksiä.

Valmistuin viime kesänä MMTDK:sta ympäristöekonomiksi, joka oli suuri haaveeni, sillä vuodesta 2008 saakka olin halunnut oppia tekemään töitä ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi. Jo opiskeluiden aikana ehdinkin työskennellä noin viisi vuotta kestävän ruoantuotannon ympärillä mm. yrittäjänä, urbaanina luomuviljelijänä ja konsulttina. Koska ympäristön ja yrittämisen lisäksi olen kiinnostunut ihmisistä ja heidän hyvinvoinnistaan etenkin työelämässä jatkan tällä hetkellä opiskeluitani avoimessa yliopistossa työpsykologiasta.

Toimin viime vuonna mentorina neljälle vastavalmistuvalle HY opiskelijalle ja nautin siitä kovasti. Hienointa oli nähdä aktorieni kehitys itsetunnon ja oman osaamisen tunnistamisen muodossa. Kirjoitimme CV:eitä, jaoimme ajatuksia tulevaisuuden työurista ja juhlimme onnistumisia niin opiskelujen loppuunsaattamisesta, kuin kiinnostavien työmahdollisuuksien löytymisestä.

Teemoja: Itsetuntemus (mm. oman osaamisen tunnistaminen), työnhaku prosessina, tulevaisuuden tavoitteiden sanoittaminen ja siitä syntyneen kertomuksen testaamiseen lähteminen käytännössä

Tapani Piha (mentoring in English) (RYHMÄ ON TÄYNNÄ)
Special Adviser
major: Public Health
minors: Epidemiology, Health Economics, Health Promotion

I worked in the European Commission 2001 – 2018 and served as Head of Unit for 14 years. Since then I have advised the Finnish Ministry of Social Affairs & Health and the Finnish Innovation Fund Sitra. In addition, I work as Special Adviser on digital health and healthcare at the Fipra International Network, in Brussels and Helsinki.

In the Commission I was responsible for digital transformation in healthcare, building digital cross-border exchange for e-prescriptions and patient data, setting up the European Reference Networks for rare diseases, implementation of the Directive on patients’ rights in cross-border health care, developing policies on Health Technology Assessment (HTA), among other topics, and served nearly 4 years as Head of Unit for Human Resources.

Earlier I served the Finnish health administration. In 1995-2001, I coordinated Finland’s EU policies in health. At the World Health Organization in 1989-94 I was responsible for the Action Plan for a Tobacco-Free Europe.

After completing the basic medical degree in 1980 at the Turku University, I studied epidemiology, interventions on health behaviours, health promotion and cardiovascular disease for a specialist degree in medicine (Helsinki University 1989). I would like to help students to find the excitement of international and EU work, and to show that a medical degree can open many different careers, not only clinical but also administrative and international ones.

Themes: Designing and implementing policies for public health in the EU and internationally, Policy management and strategies,Working with different (European) cultures, Careers and opportunities in the European Union and international organisations.

Elisa Kouvonen (RYHMÄ ON TÄYNNÄ)
Päällikkö, ura- ja rekrytointipalvelut ja alumnisuhteet
pääaine: puheviestintä
sivuaineet: kotimainen kirjallisuus, aikuiskasvatustiede, viestintä

Toimin Aalto-yliopiston ura- ja rekrytointipalveluiden ja alumnisuhteiden päällikkönä. Tehtävässäni pääsen työskentelemään jatkuvan oppimisen; osaamisen kehittämisen, uramuotoilun, rekrytoinnin sekä muuttuvan työelämän teemojen parissa. Suuri osa työstäni on yhteistyötä inspiroivan alumniyhteisömme, tiimin, sidosryhmiemme ja yritysverkostojemme kanssa.

Työssäni tarvitaan intohimoa, luovuutta, uteliaisuutta sekä hyviä vuorovaikutus- ja verkostojen johtamisen taitoja. Tulevaisuuden työelämän taitojen ja tarpeiden ennakointi, palveluiden ketterä kehittäminen, dialogi yhteisön ja asiakkaiden kanssa sekä valmentava johtaminen ovat myös tarpeellisia taitoja.

Kun aloitin opintoni Helsingin yliopistossa, olin kiinnostunut merkityksistä, jotka syntyvät vuorovaikutuksessa. Ensimmäisen vuoden aikana otin kursseja eri aineista, koska yliopiston tarjonnassa oli paljon kiinnostavaa mutta myös löytääkseni oikeat sivuaineet. Maisterivaiheessa vaihdoin pääainetta, koska halusin syventää ymmärrystäni koulutuksen ja työelämän vuorovaikutussuhteista.

Maisterin tutkinnon jälkeen olen suorittanut johtamisen erikoisammattitutkinnon sekä kehittänyt osaamistani erilaisten lyhytkurssien avulla. Eniten olen kuitenkin oppinut työssäni eri työyhteisöissä ja asiakkaiden kanssa yrittäjänä. olen itsekin ollut ohjelmassa aktorina ja tiedän miten paljon kumpikin osapuoli voi ohjelmasta saada. Jatkuva oppiminen, luovuus, yrittäjyys, uramuotoilu, osaamisen rakentaminen ja sanoittaminen, työelämärohkeus, työhyvinvointi, työn ja perheen yhteensovittaminen

Tarmo Toikkanen (RYHMÄ ON TÄYNNÄ)
Yrittäjä / kouluttaja / kirjailija / COO / toiminnanjohtaja
pääaine: psykologia
sivuaineet: tietojenkäsittelytiede, matematiikka

Yhdistän töissäni psykologian, muotoilun, pedagogian ja teknologian osaamisalueitani. Toimin useissa yhdistyksissä sekä parissa startupissa, oman toiminimeni lisäksi. Vahvuuteni ovat kokonaisuuksien hahmotus ja toisaalta käytännön toteuttaminen monialaisesti. Psykologian opinnot ovat vain osa osaamisestani. Aloitin opintoni TKK:lla tietotekniikan parissa ja siirryin oppimisen psykologiaa opiskelemaan päädyttyäni opetussektorille. Valmistumiseni jälkeen olen toiminut tutkijana ja kehittänyt muotoilu- ja fasilitointitaitojani.

Olen toiminut myös Suomen mentoreissa monta vuotta ja havainnut, että mentorointi tuottaa paljon hyötyjä pienellä panostuksella ja että mentorikin saa uusia näkökulmia mielenkiintoisten ihmisten tapaamisesta.

Teemat: Yrittäjyys, työn organisointi, rekrytointi työnantajan näkövinkkelistä katsoten, monialaisuus ja epätyypilliset työ/keikka/yrittäjäkuviot.

Lotta Leppänen (RYHMÄ ON TÄYNNÄ)
Business Controller
pääaine: saksan kieli
sivuaineet: Eurooppaoikeus, viestintä ja mediakulttuuri, kääntäminen.

Toimin controllerina teollisuuden yrityksessä, jossa vastaan sekä projektien talouden että yrityksen taloudesta ja sen tilan ennakoimisesta. Tehtävässäni tarvitaan laajaa talouspuolen osaamista ja ymmärrystä busineksesta, sekä tietysti ihmisjohtamisen taitoja.

Kielten koulutusohjelma on sikäli laaja, että siinä opiskellaan kielen lisäksi myös kulttuuria. Valitsin viestinnän opintokokonaisuuden tukemaan tätä kokonaisuutta. Viestinnässä kävimme läpi erityyppisiä viestinnän välineitä ja tapoja, sekä harjoittelimme näitä käytännössä.

Eurooppaoikeuden ja EU-Studiesin kokonaisuudet valitsin, koska ne opinnot tukevat mielestäni omaa kielivalintaani jo siksi, että Saksa on unionissa vaikutusvaltainen maa. Nämä antoivat kattavan kuvan siitä, miten unioni toimii ja millaisia mahdollisuuksia siellä on.

Kokemus edellisellä kerralla oli erittäin antoisa. Oli hienoa saada antaa itsestään ja omasta toisinaan kantapäänkin kautta hankitusta opistaan työelämässä. Edellisessä työtehtävässäni pidin juuri siitä osasta työssäni eniten, kun sai olla mukana seuraamassa, miten tulevaisuuden ammattilaiset kasvavat. Yliopistolla se oli vieläkin antoisampaa, sillä kohtasimme kuitenkin tasavertaisina, vailla alainen-esimiesasetelmaa ja sain kokemuksesta itsellenikin yhdessä ideoitaessa vinkkejä ja uusia näkökulmia.

En työllistynyt kouluttautumalleni alalle, sillä varmasti muuallakin tunnistettu ongelma on juurikin alan matala palkkataso, josta alan yleinen arvostus näkyy. Tämän vuoksi jouduin hakeutumaan erilaisiin tehtäviin busineksen pariin, joissa menestyminen on edellyttänyt kykyä omaksua uutta, sekä kehittää omaa osaamistaan myös vapaa-ajalla.

Olisin mielelläni mukana rakentamassa uutta sukupolvea, jonka ammatillinen itsetunto olisi vahva paitsi valmistuttuaan, jo opintojen aikana. Koen, että pystyn tukemaan nuoria ammattilaisia ihan konkreettisella tavalla läpikäymällä CV:itä, työhakemuksia ja kartoittamaan työmahdollisuuksia. Lisäksi myös ohjelmaan osallistuvien aktoreiden omien vahvuuksien ja toiveiden konkretisoituminen mentorointiohjelman aikana on tavoitteeni.

Tiina Äijänaho (RYHMÄ ON TÄYNNÄ)
Projektipäällikkö ja uravalmentaja
pääaine: sosiaali- ja kulttuuriantropologia
sivuaineet: ruotsin kääntäminen ja tulkkaus, sosiaalityö

Työskentelen projektipäällikkönä ja uravalmentajana Saranen Consulting Oy:ssa, mikä tarjoaa palveluita työelämän muutostilanteisiin. Työnkuvani on hyvin monipuolinen yhdistelmä projektien johtamista, yritysyhteistyötä, kouluttamista ja ryhmä- ja yksilövalmennusta. Työskentelen useiden alojen ammattilaisten kanssa monilla eri toimialoilla. Olen valmistunut tradenomiksi, valtiotieteiden maisteriksi, ratkaisukeskeiseksi valmentajaksi ja ammatilliseksi opettajaksi. Tällä hetkellä opiskelen ratkaisukeskeiseksi lyhytterapeutiksi.

Olen toiminut mentorina aiemminkin Womento-projektissa ja Haaga-Heliassa. Koen mentorointityön erittäin kiinnostavaksi keinoksi oppia uutta ja tutustua uusiin ihmisiin. Uskon että minulla on myös paljon annettavaa oman kokemustaustani vuoksi.

Teemoja: työnhaku, verkostojen luominen, jatkuva oppiminen, työelämän muutostilanteet, työelämätaidot, hyvinvointi

Jane Fagerström (RYHMÄ ON TÄYNNÄ)
Seurakuntapastori
pääaine: teologinen etiikka ja sosiaalietiikka
sivuaine: viestinnän perusopinnot

Pappina olen unelmatyössäni. Työalani on diakonia, mutta työskentelen yli työalarajojen esimerkiksi nuorisotyön ja kriisityön merkeissä. Kohtaan ihmisiä elämän erilaisissa tilanteissa ja käännekohdissa. Minusta on sanottu, että olen aidosti kohtaava, läsnä oleva, hyväksyvä ja rohkaiseva. Olemme täällä toinen toisillemme. Siksi kohtaamisen teologia on minulle se suurin: dialogia, vuorovaikutus, auttaminen, eettiset ulottuvuudet ja sielunhoidon suuntaukset.

Olen alanvaihtaja. Työskentelin asiakaspalvelussa ja kouluttajana kasinobisneksessä neljännesvuosisadan. Opintoni tein täysipäiväisen työn ohessa. Koska tulen vähän eri ympyröistä, minulla ei ole ennakkokäsityksiä papin työstä. Kun on nähnyt elämää, uskaltaa toimia vaistojensa mukaan ja haastaa samalla itseään. Mietin asioita erilaisten ihmisten näkökulmista.

Sosiaaliset taidot korostuvat ihmisten kanssa toimiessa. Asiakaspalvelullisen ”pelisilmän” ja hienotunteisuuden lisäksi tarvitaan myös erinomaista paineensietokykyä ja ongelmanratkaisutaitoa. Olen aina tykännyt kirjoittaa, ja sanailun taito onkin tarpeen. Pappi on puhetyöläinen, joten artikulaatio on tärkeää sekin. Rohkeus kohdata avoimesti ihmisiä missä tahansa eteen tulevassa tilanteessa on mielestäni välttämätöntä.

Tietotekniset taidot ja someosaaminen ovat tätä päivää; viestinnän merkitys ja sen ymmärtäminen mahdollisuuksineen. Lähdeteoksiin uppoutumista tarvitaan, joskus myös eri kielillä: Kykyä hakea tietoa ja sen soveltamista käytäntöön. Itsensä kehittäminen ammatillisesti: sitä teen koko ajan.

Teologian opinnot ovat hyvin yleissivistävät: mm. filosofiaa, historiaa ja klassisia kieliä. Olen toiminut tiedekuntamme tuutorina ja opastanut opintonsa aloittavia. Itse olin avoimen opintojen täydentäjä. Minulla on viestinnän sivuaine ja olen suorittanut soveltavat opinnot sairaalasielunhoidossa, yli vaadittujen tutkintopisteiden. Olen kohtaamisten ammattilainen. On ilo tutustua uusiin ihmisiin tehtävässä, jossa voin kokemuksiani jakamalla auttaa muita heidän omissa tavoitteissaan.

Teemoja: Oman alani ymmärrys ja käytännöt, Itsetuntemus ja omasta osaamisesta viestiminen, Erilaiset uravaihtoehdot ja työlämän tuntemus, Tulevaisuuden tavoitteet ja niiden saavuttaminen.

Riikka Haapalainen (RYHMÄ ON TÄYNNÄ)
Yliopistonlehtori, FT, KK
pääaine: taidehistoria, aikuiskasvatustiede mm. sosiaalipsykologia
sivuaineet: sukupuolentutkimus, sosiologia, työpsykologia (TKK), filosofia

Toimin Aalto-yliopiston taiteen laitoksella yliopistonlehtorina, opetusaloinani muun muassa näyttelypedagogiikka, taidehistoria ja taideteoria. Opiskelijoistani suurin osa opiskelee kuvataideopettajiksi. Toimenkuvaani sisältyy myös omaa tutkimusta ja erilaisia hallinnollisia ja kehittämistyöhön liittyviä tehtäviä. Ennen yliopistouraani toimin erilaisissa tehtävissä taidemuseokentällä.

Olen opiskellut pitkän kaavan kautta ensin pääaineenani aikuiskasvatustiede ja sen rinnalla toisena pääaineena taidehistoria. Taidehistorian opinnot saatoin tohtorin tutkintoon asti.

Ryhmämentorointi on palkitseva oppimisprosessi jokaiselle siihen osallistuvalle — tämän voin sanoa kolmen ryhmämentorointivuoden syvällä kokemuksella. On hienoa päästä yhdessä keskustelemaan ja ihmettelemään omaan alaan liittyviä tulevaisuusnäkökulmia ja uramahdollisuuksia.

Olen työssäni harjaantunut lukemaan ja kommentoimaan tekstejä, joten minulta voi saada tukea opinnäyteprosesseihin sekä erilaisten työnhakuun liittyvien tekstien kirjoittamisessa. Lisäksi voin tukea erilaisiin opetus-, tutkimus- ja taidealaan liittyvissä kysymyksissä. Mentoroinnin lopulliset teemat ja sisällöt määrittelen mieluiten yhdessä ryhmän kanssa.

Nicola Lindertz (gruppen på svenska) (RYHMÄ ON TÄYNNÄ)
Enhetschef
Huvudämen: kommunikationslära
Biämnen: romansk filologi, statslära

Jag jobbar sedan år 1996 på utrikesministeriet och har varit utsänd i Los Angeles, Tokyo och Paris. Just nu ansvarar jag som enhetschef tillsammans med mitt team för Finlands bilaterala relationer till 21 länder i Central-, Väst- och Sydeuropa.

I mitt arbete är det viktigt med samarbetsförmåga och flexibilitet, en bred förståelse för internationella skeenden och goda språkkunskaper. Jag studerade kommunikationslära och skrev min pro gradu om organisationskommunikation i internationaliserade finländska företag. Som biämne läste jag romansk filologi (franska) och statslära. Jag har också avlagt ekonomie magistersexamen i internationell företagsledning vid Hanken samt magistersexamen i Europastudier och internationella relationer vid Paris 1 Panthéon-Sorbonne.

Det är mycket givande att ta del av aktorernas ambitioner och mål, och genom diskussioner och utbyte av erfarenheter kunna stöda dem i att hitta en bra väg i brytningen mellan studie- och arbetsliv. Dessutom var det ett nöje att göra det på svenska! Jag delar gärna med mig av mina erfarenheter av att arbeta i internationella miljöer, av internationell karriärutveckling och diplomati samt av den offentliga sektorn.

Anna Mahlamäki (RYHMÄ ON TÄYNNÄ)
kansainvälisen liiketoiminnan kehityspäällikkö
pääaine: kansantaloustiede
sivuaineet: matematiikka, tilastotiede, venäjän kieli

Työtehtäväni on ulkomaisten tytäryhtiöiden liiketoiminnan kehitystä monipuolisesti sekä yrityskauppojen valmistelu ja loppuun saattaminen. Istun kahden tytäryhtiömme hallituksessa ja osallistun sparraajana myös muiden hallitusten toimintaan. Työssä tarvitsen analyttista ajattelutapaa, rohkeutta kyseenalaistaa ja kokeilla uutta, ymmärrystä sopimusjuridiikasta ja yritysten laskentatoimesta, kielitaitoa.

Opiskelin BSc Economics-tutkinnon Englannissa IB-ylioppilastutkinnon jälkeen ja tein maisterintutkinnon Helsingissä. Tuolloin aloitin venäjän kielen opinnot, mikä on avannut mielenkiintoisen urapolun ihan sattumalta.

Haluan tukea nuoria tekemään rohkeita ratkaisuja tai ylipäänsä päätöksiä elämänsä suunnan suhteen, toisaalta myös antaa itsevarmuutta hetkeen tarttumiseen ja uskoa siihen, että asiat järjestyvät. Sen kokemuksen jakaminen, että kaikkea ei tarvitse osata, vaan pitää olla valmis oppimaan ja sopeutumaan. Että oikeaa täydellistä työpaikkaa ei kannata jäädä odottamaan, sillä jokainen työsuhde on askel eteenpäin.