Mentorit 2022 – Mentors 2022

Updated Oct 13th at 12.50 pm

Kauden 20222023 mentorit / Mentors for the season 20222023 / Mentorerna 20222023

  • Englanninkieliset mentorit on merkitty ”mentoring in English” ja ruotsinkieliset ”gruppen på svenska”.
    The English speaking mentors are marked ”mentoring in in English” and the Swedish ones ”gruppen på svenska”.
  • Huomioithan, että osa ryhmistä toimii koko kauden etänä ja tästä on ilmoitettu erikseen mentorin profilin kohdalla ”mentorointiryhmä etänä”. Tarkista ryhmän kohdalta, kuinka kyseinen ryhmä toimii.
    Please note that the programme will begin online this year. Some of the groups will meet completely online for the whole programme and this is indicated on the mentor’s profile with ”the mentoring group works remotely”. Please check from the mentor’s profile how the group will be meeting before applying.

 

Keijo Honkonen

Hallintojohtaja, vararehtori
Kasvatustieteellinen tiedekunta. KM
Kasvatustiede
Työpsykologia, sosiaalipsykologia.

Ammatillisen koulutuksen hallinnointi, talous, pedagoginen johtaminen ja oppimisympäristöt. Vahvuudet: uraohjaus ja työelämäosaamiset.
Haluan jakaa mentorointiryhmälleni erityisesti tietoa ammatinvalinnan ja uraohjauksen mahdollisuuksista.

Timo Karppinen

Varatuomari
Oikeustieteellinen tiedekunta. Oikeustieteen kandidaatti, varatuomari

Työskentelin Senior Legal Counselina Nordeassa, josta jäin eläkkeelle maaliskuussa 2019. Tehtäväni oli neuvoa, ohjeistaa ja kouluttaa pankin henkilöstöä juridiikassa, pääpaino henkilöasiakkaissa.

Haluan jakaa opiskelusta ja työnteosta saamiani kokemuksia. Olen toiminut mentorina kolme edellistä kautta ja kokemukset niistä ovat olleet äärimmäisen kannustavia.
Haluan jakaa kokemuksia seuraavilta alueilta: juridinen ajattelu ja analysointi, päätöksenteko, tiimityöskentely, osaamisen kehittäminen, uravaihtoehdot ja työelämän tuntemus, tiedonhankinta sekä vuorovaikutustaidot. Tarvittaessa voin kertoa opiskelusta ja työnteosta näkövammaisena henkilönä.

Marja Korhola

Koreografi/Teatterinjohtaja
Humanistinen tiedekunta Filosofian maisteri
Kasvatustiede, sosiologia, sosiaalipsykologia, fonetiikka.

Olen taustaltani ammattitanssija ja työskentelin yli 40 vuotta Tanssiteatteri Raatikossa ensin tanssijana ja koreografina, myöhemmin teatterinjohtajana. Jäin eläkkeelle keväällä 2022. Teatterin johtotehtävissä yliopistotutkinto oli erittäin hyödyllinen. Urani on hyvä esimerkki siitä, miten harrastuksesta voi tulla ammatti ja yliopistokoulutus taipuu monenlaisiin työelämän tarpeisiin.

Haluaisin rohkaista nuoria hakeutumaan töihin myös kulttuuri- ja taidealan hallinnollisiin tehtäviin. Olen elävä esimerkki siitä, miten harrastuksesta voi tulla työ, jossa pitkän uran aikana tarvitaan monenlaista osaamista. Parasta on työ, jonka sisältö on niin kiinnostavaa ja merkityksellistä, että siihen voi uppoutua.

Vahvuuksiani ovat laajat verkostot, esiintymistaito sekä näkemys kulttuurialan toiminnasta ja hallinnosta. Voin auttaa kulttuurin alasta kiinnostuneita opiskelijoita verkostoitumaan ja innostumaan kulttuurin mahdollisuuksista ihmisten ja yhteiskunnan hyvinvoinnin kehittämisessä.

Tarja Lang

Tutkimuspäällikkö
Käyttäytymistieteellinen tiedekunta FT, KM
Käsityötiede, aikuiskasvatus
Sukupuolen tutkimus

Vastaan ammatillisen koulutuksen kuntayhtymässä ammattikasvatuksen tutkimustoiminnasta.
Työskentelen yhteistyössä ammattikorkeakoulujen, työelämän ja yliopistojen kanssa. Toimin projektipäällikkönä SusTexEdu:ssa, jossa kehitetään tekstiili- ja muotialan kestävän kehityksen vaatimia osaamiskokonaisuuksia.

Olen toiminut 17 vuotta oppilaitosjohtajana aikuiskoulutuksessa. Väitöskirjani (2011) käsitteli naisen sivistyshistoriaa ja sukupuolen merkitystä oppilaitosjohtajana. Olen suorittanut MBA-tutkinnon (2014) Swansea Metropolitan Universityssä.

Haluan jakaa oppimis- ja työkokemukseni tuleville ammattilaisille. Pidän tärkeänä nuorten oppijoiden tukemista ammatilliselle matkalle kohti tulevaisuutta. Hyvät keskustelut auttavat eteenpäin tukevasti. Oppilaitosjohtamisen ja tutkijan työn sekä tutkimuksen tekemisen yhdistäminen. Yhteistyö ja verkostot ovat onnistumisen edellytys.

 

Teemu Lehtonen

Liiketoiminnan kehitysjohtaja
Valtiotieteellinen tiedekunta. VTM
Viestintä
Sosiaalipsykologia, valtio-oppi

Toimin oppimateriaalikustantamon liiketoiminnan kehitysjohtajana. Työuralla olen tehnyt etenkin töitä mm median digitalisaation, sisällöntuotannon ja tekijänoikeuksien parissa.

Olen käynyt 2022 HHJ-kurssin, joka on suunnattu yritysten hallituksessa työskenteleville. Olen TutorHouse palvelu-startupin hallituksen pj.

Haluan auttaa ryhmäläisiäni erityisesti oman polun ja äänen löytämisessä ja kertoa kokemuksistani miten humanistin koulutus on toiminut yritysmaailmassa.

Tavoitteeni on myös itse oppia aktoreilta ja käydä mielenkiintoisia keskusteluja.

Lotta Leppänen    (mentorointiryhmä etänä)

Muutosjohtaja
Humanistinen tiedekunta. Filosofian maisteri
Saksan kieli
Eurooppaoikeus, EU-studies, viestintä ja media, kääntäminen

Työssäni on vahvasti läsnä ihmisjohtaminen. Usein yrityksessä on käynnissä muutos, jonka läpiviemiseen tarvitaan tukea. Muutos ei välttämättä ole kaikille mieluinen ja taustalla saattaa olla ikävämpiäkin vaiheita, kuten YT:t. Lisäksi työyhteisö koostuu monipuolisesti eri ikäisistä ja/tai taustaisista henkilöistä ja vakiintuneesta toimintamallista,
jolloin uuden lanseeraaminen herättää väistämättä vastustusta.

Yhteisen innostavan päämäärän saavuttamiseksi on oltava lujasti lempeä, jotta uudistettava prosessi tai toimintatapa jalkautuu käytäntöön.

Olen FM, josta piti tulla introvertin luonteen vuoksi kääntäjä, mutta päätyi heti uran alussa keskelle hektistä ja ekstroverttiä toimintaympäristöäja oppi nauttimaan kiireestä ja paineesta.

Olen myöhemmin varsinaisen tutkinnon lisäksi opiskellut myös sisäisen laskennan sivuainekokonaisuuden ja Lean-johtamista.
Nyt käynnissä on myös sertifiointi projektipäälliköksi.

Mentoroinnissa panostan käytännönläheisiin aiheisiin ja haasteisiin, joita työelämän alkupuolella helposti kohtaa. Aihealueista lähellä osaamistani ovat: Miten tehdään hyvä CV, voittava työhakemus, palkkaneuvottelut sekä itsetuntemus ja omat rajat.

 

Elizabeth San Miguel     (mentorointiryhmä etänä)

Lehtori AMK, Opinnäytetyökoordinaattori
Humanistinen tiedekunta, Kasvatustieteellinen tiedekunta (TY), Faculty of Law De Montford Univ. F.M., KM, PGC HRM
Englanti, aikuiskasvatus, henkilöstöjohtaminen
Saksa, psykologia, kielitieteet (kansainvälisen liiketoiminnan BBA-tutkinto).

Opetan, annan ohjausta ja opinnäytetyöohjausta englanniksi. Toimin amkimme opinnäytetyökoordinaattoriryhmän sihteerinä ja kakkosvetäjänä. Viime vuonna vedin amkkimme opinnäytetyövalmiuksien kehitystyöryhmää ja teen parhaillaan tutkimusta kehitystyötämme tukemaan. Työskentelen TKI hankkeissa (tällä hetkellä tekoälyhankkeessa pk-yrityksille), vedän opotiimiä ja toimin välillä HH:n johtavana opinto-ohjaajana. Esiinnyn tilaisuuksissa puhujana livenä ja videoissa sekä kirjoitan yhteisöni julkaisualustalle blogeja toiminnastamme.

Työni edellyttää useita kompetensseja kuten ohjaus- ja pedagogiikka, coaching ja mentorointitaidot, konfliktinhallinta, tiimien vetäminen, esiintymistaidot,
kirjoitustaidot eri tyyleissä ja alustoilla sekä tutkimus- ja kehitystyötaidot.

Minulla on ammatillinen opettajapätevyys. Olen työnohjaaja ja kuulun Suomen Työnohjaajat ry:n täydennyskoulutustyöryhmään. Olen ratkaisukeskeinen valmentaja (Palmenia) ja minulla on NLP-kouluttajapätevyys. Olen suorittanut kuvataiteen perusopinnot, taidekasvatuksen ja taidehistorian perusopinnot.

Mentorointiryhmäni kanssa haluan jakaa erityisesti osaamistani uralla kehittymisestä, työelämästä sekä koulutuspolitiikasta ja koulutusmaailmasta.

Anton Saressalo

Mittalaiteinsinööri / FT
Matemaattis-luonnontieteellinen. Filosofian tohtori
Kokeellinen materiaalifysiikka
Teoreettinen fysiikka, tähtitiede

Toimin insinöörihommissa teollisuusyrityksessä. Työ on sopiva yhdistelmä toimistotyötä ja käytännön tehtäviä tehdasympäristössä kehittyneiden laitteiden parissa.

Yleinen fysiikan ymmärrys luo tärkeän pohjan eri laitteiden toiminnan ymmärtämiselle. Työn vaatimuksena on myös käytännön kokemus yleisestä laboratoriotyöstä, mutta suurinta osaa varsinaisesta sisällöstä ei voi oppia kursseilta, vaan ainoastaan tekemällä.

Tein kaikki kolme tutkielmaani eri projetkeihin Helsingin yliopiston Kiihdytinlaboratoriolle. Aiheina kokeellisen materiaalifysiikan eri osa-alueet.

Tärkeimpänä viiden vuoden työ väitöskirjatutkijana, jossa käytin ja ylläpidin tarvitsemaani koelaitteistoa tutkiessani tyhjiön läpilyöntikestävyyttä
kuparilevyjen välissä.

Koen, että minulla on suhteellisen laaja käsitys erilaisista luonnontieteilijöiden urapoluista. Olen jakanut lukuisten kanssaopiskelijoiden haaveet
tutkijanurasta, kokeillut sitä tohtorintutkintoon asti, ja lopulta pitkien pohdintojen jälkeen päätynyt yliopistomaailmasta yksityiselle puolelle.

Uskon, että voin auttaa muita tutkijanalkuja selvittämään, mikä heitä oikeasti kiinnostaa ja tukemaan heitä polullaan. Haluan jakaa kokemuksiani yliopistomaailmasta sekä sen eroista yksityiselle puolelle. Haluan myös auttaa ekstrakurrikulaarisen osaamisen esille
tuomisessa työnhaussa ja uralla.

Sirpa Seppälä

Kielialan yrittäjä
Humanistinen tiedekunta HuK
Slaavilainen filologia/tšekin linja
Germaaninen filologia, puheoppi (nyk. puheviestintä), teatteritiede

Olen kielialan yrittäjä ja toimialojani ovat kielikoulutus, tulkkaus, kääntäminen, kulttuurivalmennus sekä opas- ja matkanjohtajatehtävät. Työkieleni ovat englanti, tsekki, slovakki ja saksa. Yrittäjyys sinänsä edellyttää hyvää organisointi-, ajanhallinta- ja itsensä johtamiskykyä. Lisäksi jokainen toimialani edellyttää tarvittavan kielitaidon lisäksi erilaisia taitoja ja ominaisuuksia.

Olen myös hankkinut akateemisen koulutuksen ulkopuolelta osaamista tehtäviini. Olen suorittanut mm. oikeustulkin erikoisammattitutkinnon sekä useita matkailualalle pätevöittäviä lyhyempiä koulutuksia. Tällä hetkellä suoritan liiketoiminnan erikoisammattitutkintoa erikoistumisalanani digimarkkinointi.

Haluan auttaa etenkin humanististen alojen opiskelijoita näkemään koulutuksen suomat laajat työllistymismahdollisuudet ja -tavat sekä rohkaista kokeilemaan ennakkoluulottomasti yrittäjyyttä. Toimin mentorina edellisellä kaudella ja koin sen todella innostavana ja antoisana.

Teemojani ovat: Itsensä johtaminen, ajan hallinta, organisointi, yrittäjyyteen ja itsensä työllistämiseen liittyvät kysymykset, humanistisen koulutuksen suomat laaja-alaiset työllistymismahdollisuudet.

Jaan Siitonen    (gruppen på Svenska)

Verksamhetsledare
Soc&kom. Politices magister
statskunskap med -förvaltning
ekonomi, rättsvetenskap

Jag arbetar som verksamhetsledare för Språkambassadörerna rf. Jag har grundat programmet från noll och är bl.a. en expert på understödsansökningar och lobbying.

Jag har varit ledare sedan 4 år tillbaka och vet en hel del om ledarskap och rekrytering.
Jag är en finskspråkig som valde att studera på svenska. Jag har studerat statskunskap men det facto att jag har lärt mig svenska samtidigt har varit
mest nyttigt för mig med tanke på mitt arbetsliv.

Jag vill vara mentor till andra finskspråkiga som har valt att studera på svenska eller som har intresse av att bli bättre på svenska eller dem som
är intresserade av att jobba i Norden.

Mina teman är: hur man lär sig svenska och hur kan man facilitera språket i arbetsliv, hur kan man skapa nya projekt och skapa sociala innovationer, hur man kan vara en bra ledare för små organisationer och skapa en fungerande arbetskultur.

Tiina Suvanen

Kehitysjohtaja
Teologinen tiedekunta. Teologian maisteri
Uskontotiede
Kasvatustiede, psykologia

Toimin Foibekartanolla kehitysjohtajana. Foibekartano on 300 ikäihmisten yhteisö, jossa osa asukkaista asuu itsenäisesti ja osa tarvitsee 24/7 tukea. Kehitysjohtajana vastaan monialaisesti toiminnan kehittämisestä ja tulevan investointihankkeen toteutuksesta. Olen mukana moninaisissa hankkeissa ja
yhteistyöverkostoissa. Vastaan myös Foibekartanon fysioterapiassa.

Työssäni tarvitsen hyviä vuorovaikutustaitoja, kykyä hahmottaa kokonaisuuksia ja projektiosaamista. Olen kokenut hyötyväni pedagogisesta osaamisesta ja kyvystä tuottaa monipuolisia tekstejä. Valmistuin teologisesta tiedekunnasta uskonnon ja psykologian aineenopettajaksi. Ennen teologian opintoja olin jo valmis sairaanhoitaja (AMK).Valmistuin viime kuussa Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkintoon.

Haluan tuoda esiin erilaisia urapolkuja ja kertoa siitä, Mentortointiryhmäni kanssa keskustelen mielelläni itsensä johtamisesta, johtamisesta ylipäätään, merkityksellisestä työstä, siitä mikä merkitys on yrityksen arvoilla ja strategialla, sosiaali- ja terveysalasta ja työhyvinvoinnista.

Vera Tarvonen


Päiväkodin johtaja
Käyttäytymistieteellinen tiedekunta. Kasvatustieteen kandidaatti,  kasvatustieteen maisteri, lastentarhanopettaja, pääaine: Kasvatustiede
Sivuaineet: varhaiskasvatuksen didaktiset opinnot, varhaiskasvatuksen psykologiset- ja yhteiskunnalliset opinnot, esi- ja alkuopetus, erityispedagogiikka

Tällä hetkellä toimin kolmen yksikön johtajana Helsingissä. Työssäni johdan isoa yli 30 kasvattajan työyhteisöä, joka jakautuu kahteen pienempään, pitkään toimineeseen päiväkotiin ja yhteen isoon, uuteen v. 2020 valmistuneeseen päiväkotiin. Työnkuvaani kuuluu hallinnollisen johtajan työt, mm. asiakasohjaus ja markkinointi, henkilöstön rekrytointi, sopimusten kirjoittaminen, yhteistyö viranomaistahoihin sekä työhyvinvoinnin ylläpitäminen. Vastaan myös yksikköjen talouden toteutumisesta laaditun budjetin raameissa.

Olen opiskellut erityislastentarhanopettajan opinnot, suorittanut työnohjaajan ammatilisen pätevyyden sekä lisäkoulutuksena lähiesimiehen ammattitutkinnon, ammatillisen opettajan opinnot ja neuropsykiatrinen (nepsy) valmentajan opinnot. Kouluttautumisen koen tärkeäksi osaksi muuttuvassa varhaiskasvatuksessa pitämään yllä osaamistani. Näin pystyn parhaalla mahdollisella tavalla tukemaan kasvattajia.

Tiedän nykyisestä asemasta johtuen, kuinka herkästi tänä päivänä nuoret alalle tulevat kohtaavat todellisuuden, joka ei ehkä vastaa heidän odotuksiaan. Omasta kokemuksestani haluan vahvistaa ammatillisten haasteiden ja omaan ammatilliseen identiteettiin kasvamisen merkitystä, varsinkin juuri työsuhteen alussa.

Uskon pystyväni antamaan vastauksia ammatillisesta urapolusta ja erilaisista mahdollisuuksista kouluttautua lisää, työnohjauksellista tukea, ratkaisukeskeisten mallien pohjalta arjessa jaksamiseen tukea sekä ohjausta opinnoista selviytymiseen. Koen kykeneväni tarjoamaan myös kuunteluapua, mikäli tarve sellaiseen on.

Henrik Wolff (mentoring in English)

Chief Medical Officer
Medicine. Medicine lis.
I am a senior physician in pathology at the Finnish Institute of Occupational Health, involved in the diagnosis of occupational diseases and research in the fields of toxicological pathology and immunology.

I am happy to share my knowledge with my mentoring group on topics related to research and pathology.

Paula Aaltonen RYHMÄ ON TÄYNNÄ

Business Area Director
Humanistinen Tiedekunta. Filosofian Maisteri
Pääaine:Venäjän kieli ja kirjallisuus
Sivuaineet: Germaaninen filologia, kasvatustiede, aineenopettajan opinnot

Liiketoiminta-alueen johtajan roolissa kehitän yrityksemme palvelutarjontaa koskien transformaatio- ja hankejohtamisen palveluita etenkin
toiminnanohjaukseen liittyvissä muutoshankkeissa. Rooliini kuuluu myös konsulttiemme tukeminen osana asiakashankkeiden laadunvarmistusta, työ asiakasrajapinnassa myynnin tukena sekä rekrytointiprosessin ja uusien konsulttien perehdytykseen osallistuminen. Työuran varrella olen käynyt erilaisia kursseja liittyen johtamiseen ja liiketoiminnan prosesseihin.

Jakamalla omia kokemuksia ja oppeja työelämästä ja uran varrelta haluan olla hyödyksi ja avuksi työelämään astuville. Haluan jakaa mentoriryhmälleni erityisesti projektinhallinnan ja muutosjohtamisen osaamistani. Olipa ura ja ala mikä hyvänsä, projekteihin ja projektityöhön tulee jokainen mitä todennäköisimmin jollain lailla osallistumaan. Olen omalla urallani oppinut projekteissa ja projekteista valtavasti, nähnyt työelämää ja erilaisia työyhteisöjä. Mielelläni jaan kokemuksiani ja oppimaani muillekin. Tehtäviini nähden epätyypillinen koulutustaustani antaa myös perspektiiviä oman osaamisen ja potentiaalin arvioimiseen.

Pihla Allos (mentoring in English) THIS GROUP IS FULL

Senior advisor
Faculty of Arts Master of Arts (MA)
Comparative literature Aesthetics, Theatre research

At the moment, I work in Finland’s largest media company’s strategy department as a senior advisor.
During my rather long career, I have worked as a reporter, news anchor, developer and strategist.
My teams have been from a few specialists up to a unit of over 500 professionals.

I have encountered numerous situations, all of which I have survived with the help of theory books, career and life experiences, or plain optimism.

Started as a freelancer, finished my MA in literature and worked as a journalist for 15 years. In between I did one year in Paris in Ecole Supérieure de Journalisme. Over the years, as my tasks and responsibilities crew, I felt a need to study leadership and management to expand my skills and networks. Therefore I enrolled at Henley Business School University of Reading (MBA) and graduated in 2016.

For over ten years I have been mentoring young graduates for the pure joy of it.
Now I want to offer my help to international students, as they tend to face different kinds of obstacles in entering the job market. I hope to be able to solve some of the difficulties so that the graduates who are eager to work in Finland would be able to do so.

I can help with the basics, such as creating a CV or LinkedIn profile, or with more challenging questions such as finding one’s own career path.

Anne Burman (mentorointiryhmä etänä) RYHMÄ ON TÄYNNÄ

Kehittämisen asiantuntija
Kasvatustieteellinen tiedekunta. Kasvatustieteen maisteri
Kasvatustiede
Työpsykologia ja johtaminen, sosiaalipsykologia, mediakasvatus, opettajan pedagogiset opinnot

Työskentelen täydennyskoulutusten kehittämisen, suunnittelun ja toteutusten parissa Hy+:ssa, erityisesti työtehtäviini kuuluvat oppimisen ja opetuksen kehittämiseen liittyvät koulutukset ja hankkeet. Työtehtäväkenttäni on aika laaja alkaen täydennyskoulutusprojektien läpiviemisestä aina koulutusten pedagogiseen suunnitteluun, toteutukseen sekä osallistujien ohjaamiseen.

Nykyään työtehtävissäni on paljon myös erilaisten verkkokoulutusten suunnittelua ja toteutusta yhteistyössä asiakkaiden kanssa.

Opiskelen tällä hetkellä ratkaisukeskeiseksi työnohjaajaksi. Mentoroinnissa haluaisin tukea toisia löytämään oman polkunsa ja tukea heitä uran alkuvaiheen pohdinnoissa.

Teemojani ovat: omat vahvuudet ja tulevaisuus, Itsensä johtaminen, hyvinvointi ja elämänhallinta, opiskelutaidot

Nastia Domanova (mentoring in English) THIS GROUP IS FULL
Career Development Guide, people Motivation Expert
Faculty of Science
Analytical Chemistry
Environmental Studies and Management

More than 10 years of full-time international job experience in various roles: researcher, engineer, marketing manager, trainer, HR consultant, employee engagement manager, and motivator.

I’ve been working in R&D, Communication, Sales and Service, Learning and Development, and Regulatory Affairs on different hierarchical levels from middle-management to directors, VPs, and various partners and key opinion leaders.

I’ve been working in various work environments such as academia, business, and consulting in Finland, Germany, and France and on a daily basis with colleagues and partners based in China, Japan, Singapore, Malaysia, India, the USA, and EU.

I am convinced that we all are equipped with special talent, skills and strengths that always correspond to our true professional aspirations. When we build our career with respect to ourselves, our talent and inner motivation we become successful and get joy and harmony in our life. That is why deciding on the next step in a career is so important to start with yourself, know yourself and know what work environments,
roles and cultures exist and what you prefer.

This is what I propose in my mentoring sessions: identification of my own skills and strengths and what is needed the most in various work environments, roles, and countries; reflection on your possible career path where I can share with you differences in various work environments, jobs available with your degree and provide you with my feedback on what could be the most relevant role and work settings for you based on your skills, values and interests. If there is a need we also can cover interview types and practice pitching yourself.

Gergana Gateva (mentoring in English, mentoring group works remotely)
THIS GROUP IS FULL

Head of Research Collaborations at Nightingale Health
PhD in Genetics
Faculty of Biological and environmental sciences,
University of Helsinki
Institute of Biotechnology

After my PhD in Genetics I transitioned into the business world with a key focus on sales, business strategy, and project management. Currently, I am leading our research collaborations with key customers at pharma, academia, and other organizations. During my studies I organized career-events for over 200 students and therefore, I got very familiar with the different career opportunities and challenges for expats in Finland. Prior to coming to Finland, I graduated with M.Sc from Ludwig Maximilian University of Munich, Germany, and I am happy to share about these experiences, too.

Mentoring others brings me pure joy and happiness, because this is a way to help others find their own strengths, feel more confident, and reach their own professional goals. Therefore, I am currently participating in a program at the University of Turku and feel honored to mentor a post-doctoral fellow on her journey from academia to business. I am passionate about personal and career development, and have practical and theoretical experience in leadership, managing others, responding to change, and how connecting with our authentic self makes us find true bliss at work.

I will share with you all my knowledge about business life, teamwork, differences between the business and the academic world, and how I transitioned from Academia to Business. Of course, I can help with very concrete tips on CV, cover letter, LinkedIN, informational interviews, and mock job interviews. Additionally, I would be excited to explore together with you more challenging topics, for example: how to channel our true selves at work and how to select a suitable career path. You can see my profile here and feel free to connect: https://www.linkedin.com/in/gerganagateva/

I am happy to mentor groups both in person and remotely depending on everyone’s preferences and schedules.

Homa Ghasemi Falk (mentoring in English) THIS GROUP IS FULL

Physics Ms.
Atmospheric science
Datascientist

Study and work in the same time as research assistant at Viikki.

The path I came an international student with no connection could be easier with the knowledge I have now. I want to share the experience to make this journey easier for others. What to expect from after Uni’s life and the career path.

Marja-Liisa Holopainen RYHMÄ ON TÄYNNÄ

psykoterapeutti
Teologian maisteri. Teologinen tiedekunta
yl. käytännöllinen teologia
Dogmatiikka

Olen eläkkeellä ja osa-aikaisesti perheneuvonnan töissä psykoterapeuttina järjestössä. Teen pari- ja yksilötyöskentelyä nyk. hybridimallin mukaan.

Aikaisemmin olen toiminut myös yksityisellä puolella ja sairaalassa ja yliopiston tuntiopettajana.

Olen peruskoulutukseltani varanotaari, TM ja psykoterapeutti erikoiskoulutuksena.
Yhdistelmä mahdollistanut monipuolisen suhtautumisen ihmissuhteisiin ja niiden hankaliin kohtiin työssä.

Haluan jakaa mentorointiryhmälleni erityisesti tietoa erilaisten koulutusten yhdistämisestä tulevista hyödyistä ja toisaalta tervejärkisyydestä, ettei polta itseään loppuun.

Päivi Kippo-Edlund RYHMÄ ON TÄYNNÄ

Environmental Adviser
Matemattis-luonnontieteellinen tiedekunta. FM.
Ekologissystemaattinen kasvitiede (erikoistuminen Itämeren ekologia)
Yleinen biologia, maantiede, kemia, kasvatustiede

Työskenneltyäni yli 30 vuotta ympäristöalan johtamis-, konsultointi- ja tutkijan töissä julkishallinnossa ja yksityisellä puolella, viimeksi 17 vuotta Helsingin kaupungin ympäristöpäällikkönä, siirryin toukokuun alusta alkaen riippumattomaksi ympäristöalan asiantuntijaksi.

Työskentelen mm. erään kansainvälisen ympäristöalan järjestön Board Director:ina. Kansainväliset tetävät ovat olleet osa työtäni n. 20 vuoden ajan.

Monipuolisissa ympäristöalan työtehtävissä tarpeen on ollut sekä vahva asiantuntija- että johtamisosaaminen.Olen erikoistunut hydrobiologiaan ja erityisesti Itämeren ekologiaan. Tutkintoarvosanojen lisäksi minulla on yliopistoarvosanat ympäristöoikeudesta ja ympäristöjohtamisesta.
Kandidat i naturvetenskaper -tutkinnon olen suorittanut Åbo Akademissa.

Motivoijan, valmentajan, ohjaajan, neuvojan, kouluttajan, viestijän, verkostoitujan ja kehittäjän kyvyt ovat olleet tarpeen työtehtävissäni.
Haluan katalysoida opiskelujen loppuvaiheessa olevia opiskelijoita löytämään omat vahvuutensa ja rohkaista heitä käyttämään niitä.

Haluan tarjota ryhmälleni erityisesti tukea aktorin oman osaamisen hahmottamiseen ja vahvuuksien löytämiseen sekä oman itseluottamuksen vahvistamiseen
ja tietoa ja kokemusta erilaisista ympäristöalan työtehtävistä ja -paikoista.

Elisa Kouvonen RYHMÄ ON TÄYNNÄ

Päällikkö, urapalvelut ja alumnisuhteet
Humanistinen tiedekunta. Filosofian maisteri
Puheviestintä
Kotimainen kirjallisuus, viestintä, aikuiskasvatustiede

Toimin Aalto-yliopiston ura- ja rekrytointipalveluiden ja alumnisuhteiden päällikkönä. Tehtävässäni pääsen työskentelemään jatkuvan oppimisen, osaamisen kehittämisen, uramuotoilun, rekrytoinnin sekä muuttuvan työelämän ja verkostojen kehittämisen teemojen parissa. Suuri osa työstäni on yhteistyötä inspiroivan alumniyhteisömme, tiimin, sidosryhmiemme ja yritysverkostojemme kanssa.

Työssäni tarvitaan luovuutta, uteliaisuutta, ongelmanratkaisutaitoja sekä hyviä vuorovaikutus- ja verkostojen johtamisen taitoja.
Tulevaisuuden työelämän taitojen ja tarpeiden ennakointi, palveluiden ketterä kehittäminen, dialogi yhteisön ja asiakkaiden kanssa sekä valmentava johtaminen ovat myös tarpeellisia taitoja.

Maisterin tutkinnon jälkeen olen suorittanut johtamisen erikoisammattitutkinnon sekä kehittänyt osaamistani erilaisten lyhytkurssien avulla. Eniten olen kuitenkin oppinut työssäni eri työyhteisöissä ja asiakkaiden kanssa yrittäjänä.

Teemojani ovat: Luovuus, yrittäjyys, jatkuva oppiminen, uramuotoilu, työn mielekkyys, osaamisen rakentaminen ja sanoittaminen, työelämärohkeus, työhyvinvointi, työn ja vapaa ajan/perheen yhteensovittaminen ovat teemoja, joista mieluusti jaan mentorina.

Mentorina haluan auttaa tekemään oman uran pohtimisesta ja kehittämisestä painostavan sijaan innostavaa. Haluan tukea uramahdollisuuksien pohtimisessa, omien vahvuuksien tunnistamisessa ja sanoittamisessa, sekä näiden oivallusten hyödyntämisessä niin työnhaussa kuin työpaikallakin. Olen erityisen innostunut pohtimaan näitä teemoja sellaisten opiskelijoiden kanssa, joiden koulutus ei tarjoa selkeitä suuntaviivoja työelämään. Tuen myös mielelläni opinnäytetöihin liittyvissä asioissa.

Antti Kuosmanen RYHMÄ ON TÄYNNÄ

Suurlähettiläs (eläkkeellä)
Matemaattis-luonnontieteellinen Filosofian kandidaatti
Matematiikka
Kansantaloustiede, tilastotiede

Olen tehnyt elämäntyöni Suomen ulkoasiainhallinnossa (ulkoministeriössä ja Suomen lähetystöissä) vuosina 1976-2018. Lisäksi olin EU:n palveluksessa vuodet 1996-2002.

Työ vaatii laajaa Suomen yhteiskunnan ja erityisesti ulkopolitiikan tuntemusta; myös vastaavia tietoja ja taitoja kansainvälisestä poltiikasta ja eri maista, joissa tulee toimineeksi.

Minulla on UM:n järjestämä Kansainvälisten asiain valmennuskurssi, joka oli edellytyksenä ulkoasiainhallinnon palvelukseen pääsemiseen. Lisäksi työnantajan järjestämää erilaista koulutusta ja valmennusta työuran mittaan.

Haluan edesauttaa opiskelijoiden valmentautumista työelämään siirtymiseen ja siinä pärjäämiseen alueilla.Haluan erityisesti jakaa mentorointiryhmälleni osaamistasni seuraavista aiheista: kansainvälinen politiikka ja Suomen ulkopolitiikka, Suomen ulkoasiainhallinto (tiedot ja taidot joita on tarpeen olla, mikäli tavoittelee työuraa näillä aloilla).

Katariina Köykkä RYHMÄ ON TÄYNNÄ

Senior researcher
Valtiotieteellinen tiedekunta. Valtiotieteiden maisteri
Sosiaalipsykologia
Puheviestintä, psykologia

Työssäni Nordean asiakasymmärrystiimissä tutkin raha-asioihin liittyvää käyttäytymistä ja ajattelua erityisesti laadullisin menetelmin. Luonnollisesti uteliaisuus ja tutkimustaidot ovat työssäni keskeisiä. Viestintä- ja fasilitointitaidot ovat myös tärkeitä, jotta voin auttaa muiden alojen asiantuntijoita määrittelemään tutkimustarpeita ja viemään tutkimukseni havainnot käytäntöön palvelukehityksessä.

Työskentelin maisteriopintojeni ohella useamman vuoden projektikoordinaattorina nuorten liikkumisen edistämiseen tähtäävässä interventiotutkimuksessa.
Syvennyin tuolloin sekä opinnoissani että työssäni motivaation ja käyttäytymisen muutoksen teemoihin. Nämä teemat ovat kulkeneet mukanani myös siirryttyäni yliopistolta yritysten palvelukseen.

Esa Lehtinen RYHMÄ ON TÄYNNÄ

CEO, yritysvalmentaja
Filosofinen tiedekunta. Filosofian maisteri
Kulttuurimaantiede
Viestintä, yleinen historia, sosiologia, puheoppi

Toimin toimitusjohtajana, tuplayrittäjänä, konsulttina, johtajamentorina ja yritysvalmentajana.

Suomessa olen toiminut vuodesta 1995 saakka toiminimellä konsulttina, mentorina ja yritysvalmentajana. Virossa perustin vuonna 2005 johtamisen ja henkilöstön kehittämiseen keskittyneen konsulttiyrityksen, mikä tällä hetkellä työllistää
14 vakituista työntekijää. Työssäni tarvitsen paljon johtamistaitoja, sosiaalisia ja viestintätaitoja, bisnesälyä sekä kulttuurituntemusta

Opiskelin maantieteen koulutusohjelmassa keskittyen erityisesti kansainvälisiin kulttuureihin ja kulttuuriosaamiseen. Sivuaineet korostivat tätä osaamista ja lisäsivät alan hallintaa. Pääopintojen jälleen olen suorittanut Helsingin kauppakorkeakoulun Joko-ohjelmassa MBA-opinnot, mitkä antoivat lisäoppia johtamisesta, konsultoinnista ja bisnesosaamisesta.

Haluan jakaa omaa pitkää osaamistani ja kokemustani mm. yrittämisestä, työssä jaksamisesta ja johtamisesta nuoremmille sukupolville. Teemojani voisivat olla esim. : Yrittäjyys, johtaminen, bisnesosaaminen, työnhaku, työssä jaksaminen, kulttuuriosaaminen, viestintä- ja esiintymistaidot.

Kaari Mattila RYHMÄ ON TÄYNNÄ

Pääsihteeri
Valtiotieteellinen tiedekunta. Valtiotieteiden tohtori
Kehitysmaatutkimus
Kv-politiikka
sosiologia, kehitysmaatutkimus, sosiaalipsykologia

Toimin ihmisoikeusjärjestön johtajana. Osaaminen, jota työssä edellytään on esimerkiksi: strateginen johtaminen, henkilöstöjohtaminen, yhteiskunnallinen vaikuttaminen, laaja-alaiset viestintätaidot.
Yhteiskunnallinen analysointia ja ennakointi sekä temaattinen/sisällöllinen osaaminen ihmisoikeuksista.

Olen aiemmin toiminut Allianssin, Suomen Partiolaisten ym järjestämässä mentorointiohjelmassa mentorina, kokemus oli positiivinen.

Haluan tukea mentorointiryhmääni erityisesti omien vahvuuksien tunnistamisessa, mitä kaikkea osaamista heillä jo on, ja mitä mahdollisia taitoja/osaamista niillä toimialoilla tarvitaan, joista he haaveilevat.

Taija Pietilä RYHMÄ ON TÄYNNÄ

Medical Manager
Biotieteellinen tiedekunta. Filosofian tohtori
Yleinen mikrobiologia
Perinnöllisyystiede, biokemia, eläinfysiologia

Työskentelen asiantuntijatehtävissä kansainvälisessä lääkeyrityksessä.
Työni on hyvin monipuolista ja dynaamista ja siinä vaaditaan nopeaa ja täsmällistä viestintää.

Yhteistyön tekeminen korostuu ja työtä tehdään erilaisissa tiimeissä ja kokoonpanoissa. Ennen pandemiaa matkustin paljon, mutta nyt useat työtehtävistä
hoituvat etätyönä.

Olen opiskellut Helsingin yliopistolla sekä maisteriksi että tohtoriksi painottaen opinnoissani mikrobiologiaa ja immunologiaa. Akateeminen vaihtovuosi Yhdysvalloissa auttoi verkostoitumisessa ja opinnoissa. Väitöskirjani Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella käsitteli luonnollisen immuniteetin aktivaatiota dendriittisoluissa.
HY:llä tein vielä post-doc -vaiheen tutkimusta, mutta en jäänyt tutkijan uralle.

Haluaisin auttaa mentorointiryhmäni jäseniä kokemaan ahaa-elämyksiä, liittyen ennen kaikkea tavoitteiden asettamiseen ja urapolun suunnitteluun.

Akatemiasta yksityiselle sektorille siirtyminen oli itselleni suuri harppaus. Uskon, että minulla on tarjota opiskelijoille hyviä vinkkejä
työnhakuun ja omannäköisen työpolun muodostamiseen. Haluan rohkaista opiskelijoita tavoittelemaan heille tärkeitä asioita.

Tiina Pylkkönen RYHMÄ ON TÄYNNÄ

Yhteisökehittäjä
Kasvatustieteellinen tiedekunta. Kasvatustieteen maisteri
Yleinen kasvatustiede
Sosiaalipsykologia, erityispedagogiikka, erilliset opettajan pedagogiset opinnot

Työskentelen tällä hetkellä Aalto-yliopistossa strategiahankkeessa yhteisökehittäjänä. Hankkeessa keskitymme kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin kehittämiseen koko yhteisölle tiedon keruun, palveluiden kehittämisen, tietoisuuden lisäämisen ja kohtaamisten kautta. Työssä korostuvat erityisesti yhteisön jäsenten ja yhteisön tunteminen, tutkimustiedon käyttö kehittämisen tukena, yhteiskehittäminen, kuunteleminen ja ohjausosaaminen. Olen aiemmin työskennellyt pitkään Aallossa pedagogisena asiantuntijana ja siirtymä hankkeeseen oli luonnollinen.

Olen valmistunut kasvatustieteen maisteriksi 2005, pitkänä sivuaineena erityispedagogiikka ja lyhyenä sosiaalipsykologia. Tutkinnon lisäksi olen tehnyt erilliset opettajan pedagogiset opinnot sekä ammatilliset opinto-ohjaajan opinnot tukemaan osaamistani. Halu suorittaa koulutukset on tullut suoraan työelämän tarpeesta ja siitä mihin suuntaan olen omaa osaamistani halunnut kehittää.

Olen itse kulkenut pitkän matkan generalistitutkinnosta ammatilliseen itseni löytämiseen. Oman osaamisen reflektointi on auttanut minua löytämään minulle tärkeitä arvoja ja antanut mahdollisuuden löytää niiden mukainen työ. Koen, että minulla olisi tässä annettavaa opiskelijoille.

Samalla ajattelen, että saan mahdollisuuden oppia myös ohjattaviltani ja tämä hyödyttää omaa osaamistani ja sen kehittymistä.

Haluan jakaa mentorointiryhmälleni erityisesti osaamistani oman osaamisen reflektoinnista.

 

Anne Rahikka     (mentorointiryhmä etänä) RYHMÄ ON TÄYNNÄ
Tutkimuspäällikkö
Valtiotieteellinen tiedekunta. Valtiotieteiden tohtori
Sosiaalityö
Aikuiskasvatustiede, sosiologia, psykologia

Toimin tällä hetkellä järjestökentällä tutkimuspäällikkönä ja vastaan järjestömme tutkimus- ja kehittämistoiminnasta.
Työssäni pääpaino on hankkeiden tutkimuksellisessa kehittämisessä sekä erityisesti vaikuttavuuden arvioinnissa.
Tehtäviini kuuluvat myös hankesuunnittelu, hankehallinnointi sekä verkostotyö.

Tohtorin tutkinnon sekä sosiaalityön maisterin tutkinnon ohella olen suorittanut opettajan pedagogiset opinnot.

Opinnot saivat minut kiinnostumaan pedagogiikasta ja siirryin korkeakouluun opetuksen pariin toimien siellä usean vuoden ajan sekä lehtorina että esimiestehtävissä. Tohtoritutkinnon jälkeen työnkuvani on painottunut tutkimus- ja kehittämistehtäviin. Jatkuva oppiminen on mahdollistanut oman osaamiseni päivittämisen ja olen opiskellut muun muassa sosiaalipedagogiikkaa ja tulevaisuuden tutkimusta. Systeeminen coaching on syventänyt omaa ymmärrystäni ja osaamistani valmentavasta tiimin johtamisesta.

Teemoinani ovat mm. aktoreiden potentiaalin käyttöönotto, oman osaamisen kirkastaminen, uraohjaus sekä vuorovaikutustaitojen ja verkostoitumisen vahvistaminen. Ryhmässä valmentava vuorovaikutus ja mentorointi mahdollistavat oman ammatillisen identiteetin kehittymisen.

Ilkka Räsänen RYHMÄ ON TÄYNNÄ

Vanhempi asiantuntia
Valtiotieteellinen tiedekunta. Valtiotieteiden maisteri.
Valtio-oppi
Kansantaloustiede, viestintä

Aloitin juuri uudessa työpaikassa, Sitrassa (Suomen itsenäisyyden juhlarahasto). Toimin vanhempana neuvonantajana Sitran kestävyysratkaisut ohjelmassa,
jonka tavoitteena on kehittää, kokeilla ja skaalata ratkaisuja luontokadon ja ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi.

Työhön sisältyy sekä analyyttistä työtä että yhteiskunnallista vaikuttamista.
Ennen Sitraa toimin kymmenen vuotta Nesteen yhteiskuntasuhdejohtajana. Opin paljon sekä ihmisten johtamisesta että energiatoimialan liiketoiminnasta.
Ennen Nestettä olin kymmenen vuotta Intelillä, amerikkalaisessa sirufirmassa, 7 vuotta Brysselissä ja 3 v Washington, D.C.:ssä – pääosin edunvalvonnan,
mutta myös vastuullisuustehtävissä luomassa kumppanuuksia ns.digitaalisen kuilun kaventamiseksi. Sitä ennen olin töissä Euroopan komissiossa Brysselissä. Opiskelin myös vuoden maisterintutkinnon Belgian Bryggessä sijaitsevassa College of Europessa.

Oman case-study:ni kautta voin valottaa mikä kaikki voi edesauttaa uran alkuun pääsyssä ja työuran rakentamisessa ja kokemustani yhteiskuntatieteilijänä insinöörivetoisissa pörssiyhtiöissä sekä reflektoida kokemuksiani esihenkilönä. Myös kansainvälisiin tehtäviin ponnistaminen ja niissä edistyminen on ollut osa työuraani, ja voin jakaa omia kokemuksiani.

Kim Stenvall (mentoring in English) THIS GROUP IS FULL

Agile Coach
Faculty of Social Sciences and Faculty of educational sciences
Master in global political economy, master in Adult Education I
nternational trade and organisations, adult Education, international law and italian philology, social psychology and work and organizational psychology

I am currently working in Agile coaching at KONE. As an Agile Coach, I train and coach people in our organization to act and move towards agile mindset
and adopt agile way of working. As an agile coach I need to inspire and excite the listeners about the agila value and what good it can do for
the individual ant the organization. In addition, agile coach key competences include listening and challenging. As an Agile Coach I bring the values and principles of agility into the entire organization and leads the change towards a new way of doing work.

In my work I use the competencies I have learned during my twenty-year career in product and software development, portfolio management, operations and in human resources.

I am also an certified professional coach by International Coaching Federation (ICF coach) which means that my key competencies also include individual and team coaching.

My education is quite versatile, because in addition to my master’s degrees I have an MBA from Helsinki School of Economics and I have studied Entrepreneurial Leadership in Aalto University.

I want to highlight and bring to surface the potential of each individual. I believe that as a mentor I can give a picture of what it is like to work in the private sector and what that type of career path could possibly be. I have had a long career in the private sector, both abroad and in Finland, both as an expert and as a supervisor, both in a startup-oriented company and in a large corporation. I am also a certified professional ICF coach and I know that it gives me good tools for efficient and effective mentoring in addition to my extensive work experience.

Ana Toledo (mentoring in English) THIS GROUP IS FULL

People and Culture Coordinator, Global Talent at Fluido
Social Sciences. Master of Social Sciences
Media and Communication n/a

I am currently a recruiter at the People and Culture team in Fluido, Espoo. Fluido is an IT company specialized in Salesforce and CRM technology. Empathy, communication skills, confidence, and knowledge of the market are the key ingredients at Fluido.

Having studied Media and Global Communication at the University of Helsinki with the intent of becoming a scholar in the Media studies field, I focused mostly on the most theoretical aspects of media looking at them from a researcher’s perspective.

Before that, I studied History and Filmmaking. Then I ended up in IT by coincidence, first in the gaming industry where I worked for 6 years. I had my own gaming studio in Finland and a QA company in Estonia. I have discovered many of the pitfalls and joys of entrepreneurship. I was an actor at the Mentorship program back in 2016. I want to give back and inspire students to seek their true potential and career wishes. I was an aspiring academic, that became an entrepreneur, and now I am a recruiter.

Currently, I have a lot of insider tips and information on job searching. In addition to ”selling yourself” efficiently, I want to help the actors to find out what their skills are and what they really want out of their careers and, maybe, life in general.

Ahti Tolvanen (mentoring in English) THIS GROUP IS FULL

VTM Social Sciences MSc
Economic and Social History
Social Psychology

Before retiring I worked for over a decade as a financial analyst in several firms in the financial lndustry in Canada specializing in sustainable investments. Prior to that I worked as an educational planner at Helsinki University developing work placement courses for graduates in law, social science, philology and sciences. Problem solving and maintaining student focus were key challenges.

I began my post-secondary studies in the U.S. the U.K. and Canada moving on to graduate work at the University of Helsinki. While studying and subsequently I worked part-time as a journalist and planned development projects in Africa and China.

I am particularly interested in working with students who are crossing cultural boundaries as part of their studies and career paths. I find it rewarding to share experiences with students who are dealing with transition challenges.

Because of my special work experience I have often been able to help students network with people in fields they are interested in. We have also had valuable exchanges on the challenges of career planning in a rapidly changing world and maintaining a sense of self-direction.

Tiina Äijänaho RYHMÄ ON TÄYNNÄ

Tiimivastaava ja uravalmentaja
Valtiotieteellinen tiedekunta. VTM
Sosiaali- ja kulttuuriantropologia
Ruotsin kääntäminen ja tulkkaus, sosiaalityö

Työskentelen Business College Helsingissä Työelämä- ja urapalveluiden tiiminvastaavana ja uravalmentajana. Tehtävä on monipuolinen kattaus opiskelijoiden tukemista työelämätaitojen kehittämisessä, työelämään siirtymisessä ja työnhaussa.
Pääsen käyttämään tehokkaasti yrityselämän puolella keräämääni ammattitaitoa ja verkostoja parinkymmenen vuoden ajalta. Olen käynnistelemässä omaa sivutoimista yrittäjyyttä päätyöni ohella.

Olen valmistunut tradenomiksi, valtiotieteiden maisteriksi, ratkaisukeskeiseksi valmentajaksi ja lyhytterapeutiksi sekä ammatilliseksi opettajaksi.

Teemojani ovat: työnhaku, verkostojen luominen, jatkuva oppiminen, työelämän muutostilanteet, työelämätaidot, hyvinvointi, sivutoiminen yrittäjyys