”Mentorprogrammet gav självförtroende, självreflektion och positiv framtidstro” – gruppmentorskapsprogrammet fick en lyckad avslutning

Gruppmentorskapsprogrammet som inleddes i november avslutades i Tankehörnan en solig dag i maj. Avslutningen firades genom gemensam reflektion och respons tisdagen den 21 maj. En ny säsong börjar i höst, men låt oss för en stund ännu återvända till avslutningen och bilder från evenemanget.

Adepterna blev säkrare och fick praktiska tips

Under denna säsong deltog sammanlagt 107 studenter från universitetet i gruppmentorskapsprogrammet och fakulteternas olika vetenskapsområden fanns mångsidigt representerade. På avslutningen var adepternas budskap att mentorprogrammet framför allt hade gjort dem säkrare och givit dem mod att lita på sina egna färdigheter:

 • Jag blev modigare, lärde känna mig själv bättre och blev mera nyfiken på arbetslivet.
 • Jag känner mina styrkor mycket bättre, mina svagheter var jag redan medveten om.
 • Mentorprogrammet gav självförtroende, självreflektion och positiv framtidstro.

Många adepter berättade också att den positiva framtidstron och tron på den egna förmågan hade blivit starkare tack vare kamratstödet:

 • Mentorprogrammet gjorde att jag nu i högre grad tror på mig själv och på att allt (arbetsrelaterat) ordnar sig bara man anstränger sig i lämplig grad.
 • Givande diskussioner – jag vet att jag inte är ensam om utmaningarna!
 • Mentorprogrammet har gett mig positivare framtidstro.

I likhet med tidigare år erbjöd mentorskapsgrupperna praktiska råd inför jobbsökning och arbetslivet. Många uppgav att de hade bestämt sig för att följa råden aktivt i fortsättningen, medan andra redan hade fått konkreta resultat i till exempel jobbsökning tack vare dem.

 • Hur många timmar man jobbar är inte samma sak som hur effektiv man är.
 • Under mentorprogrammet har jag fått en praktikplats, en rekommendation och blivit kallad på arbetsintervju. Jag har också fått mod att försöka och att ta kontakt.
 • Jag fick små praktiska tips om kulturen inom mitt område.
 • Nu ska jag modigt börja söka jobb!

Också mentorerna lärde sig mycket

Mentorerna, som var Helsingfors universitets alumner, fick under avslutningen dela med sig av sina erfarenheter både till gruppen och sinsemellan. Denna säsong deltog totalt 30 mentorer, varav en del hade medverkat under tidigare år. Mentorerna framförde uppmuntrande hälsningar till adepterna.

 • Var dig själv. Det blir nog bra!
 • Lita på dig själv! Ni kan alla mycket mer än bara den substans som ni har studerat.
 • Drömmar – gör upp en plan och förverkliga dem. Ni kan uppnå vad än ni vill!

I bästa fall innebär mentorskap ömsesidigt lärande. Mentorerna berättade att också de fick klarare tankar och fördjupad självkännedom under processen.

I fråga om programmets framtid framförde mentorerna en önskan om att någon form av utbildning skulle ordnas för mentorerna innan själva programmet börjar. Detta önskemål kommer universitetet att beakta när följande säsong planeras. Likaså framfördes önskemål om att alumnerna skulle inkluderas ännu aktivare i universitetets verksamhet.

 • Universitetet skulle systematiskt kunna dra nytta av alumnernas arbetslivserfarenhet i form av en kurs.
 • Universitetet behöver en ”vad är arbetslivet”-kurs som pågår hela studietiden. Där borde studenterna steg för steg informeras om vad arbetslivet i praktiken går ut på.

Hela mentorsäsongen sammanfattades i en kommentar om karriärvägar:

 • Var och en har sin egen karriärväg. Tro på dina egna styrkor och sök din egen väg. Var inte heller rädd för sidospår eller till och med tillfälliga steg bakåt.

En ny säsong börjar igen hösten 2019

Gruppmentorskap blir det igen i höst, nu för nionde gången. Antagningen av mentorer börjar i augusti/september och man är igen intresserad av att få med en brokig skara alumner som utexaminerat sig från Helsingfors universitets olika fakulteter och arbetar inom olika samhällsområden. Information om antagningen av mentorer sprids via alumnkanaler och denna webbsida.

Studenterna kan söka till programmet senare under hösten och information om antagningen sprids via gruppmentorskapets blogg och Karriärservicens kanaler. Karriärservicen och Helsinki Alumni tackar alla mentorer och adepter för en fin säsong och önskar en inspirerande sommar!

Text och foton: Miika Mertanen