Gruppmentorskapprogrammet börjar – ansök om att bli adept!

Ett nytt mentorskapsprogram för perioden 2020–2021 börjar i november. Ansökningen till programmet är öppen for studenter 28.9.– 11.10.2020. Agera snabbt eftersom grupperna fylls i anmälningsordning!

Genom gruppmentorering har studenterna möjlighet att tillsammans med sin mentor reflektera över t.ex. karriärmöjligheter, arbetssökning och aspekter som anknyter till de egna styrkorna. Fördelen med gruppmentorering är att studenterna får stöd inte enbart av sin mentor utan även av varandra. Under tidigare år har utbytet av åsikter, erfarenheter och olika synsätt upplevts som nyttigt.

Jag fick bättre kunskaper om mina egna styrkor och många nya idéer om att söka jobb och om färdigheter i arbetslivet., kommenterar en adept som deltog i programmet för perioden 2020–2021.

MENTORERINGEN FÖRS I 40 GRUPPER, VARAV 3 PÅ SVENSKA

Ansökningstiden till programmet är 28.9. – 11.10.2020. Grupperna fylls enligt anmälningsordning och du måste lämna in förhandsuppgift i samband med anmälan.

Programmet för gruppmentorskap 2020–2021 innehåller dessa evenemang:

  • Frågestunder för mentorer och adept i Zoom 18.11.2020 (adepter kl. 16–17)
  • Programmet startar med ett inledande evenemang 25.11.2020 kl. 17.00–19.00
  • Mentorskapsgrupperna träffas ungefär en gång per månad
  • Mentorskapet avslutas med ett gemensamt tillfälle i maj 2021

Det finns 40 mentorer (3 svenskspråkiga) som agerar inom olika sektorer i samhället. Alla mentorer har studerat vid Helsingfors Universitet.

På Helsingfors universitets gruppmentorblogg hittar du allmän information om mentorverksamheten, mentorernas beskrivningar och erfarenheter av programmet.

Bekanta dig med mentorerna 2020–2021 och ansök till gruppmentorskapet!

Karriärservicen har gjort en videosnutt (på finska) som berättar vad man kan få ut av gruppmentorskap och varför det lönar sig att gå med: https://youtu.be/nguHQV83RQ4

Du kan också läsa erfarenheter från förra året här: https://blogs.helsinki.fi/mentorointi/sv/2020/06/15/ryhmamentorointikausi-sai-paatoksensa-etana/

Gruppmentorskapsprogrammet är ett samarbete mellan karriärservicen och Helsinki Alumni vid Helsingfors universitet.