Neljäs viikko: Tilastollisista ruuduista teemakartaksi

Viikon harjoituksessa pyrin toteuttamaan ruututeemakartan Helsingin alueesta. Tavoitteena oli tutustua piste- ja ruutumuotoisiin aineistoihin sekä luoda uutta tietoa olemassa olevaan tietokantaan maantieteellisten kohteiden avulla. Käsittääkseni ruututietokannat tulevat Tilastokeskuksen tuottamasta aineistosta, joiden aluejakona on hyödynnetty tilastoruudukkoja. Ilmiön kuvaus siis rajautuu ruudun kokoon.

Aloitin tehtävän luomalla QGIS:ssä yksinkertaisen 250 m x 250 m ruudukon, jonka avulla tein väestöntiheyskartan. Väestöntiheyskarttaan tarvitaan paikkasidonnaista tietoa, joten liitin join-toiminnon avulla pistedataa väestön sijainneista. Vielä lisäämällä tähän tuotokseen tiedon väestön kielisyydestä sain aikaiseksi ruututeemakartan pääkaupunkiseudun muunkielisten asukkaiden määrästä (Kuva 1). Tilastokeskus määrittelee muunkieliseksi käytännössä asukkaan, jonka äidinkieli on jokin muu kuin suomen- tai ruotsin kieli (Tilastokeskus 2017).

Kuva 1. Ruotsinkielisten osuus pääkaupunkiseudulla.

Teemakarttaani valikoitui siis Tilastokeskuksen vakiintuneessa käytössä oleva ruutukoko 250 m x 250 m (Tilastokeskus). Ruudukko sopi tehtävänannon kannalta periaatteessa alueeseen, mutta karttaan olisi voinut soveltaa myös esimerkiksi 500 m x 500 m ruudukon, mikä olisi tehnyt siitä helppolukuisemman. Muuten kartta onnistui ulkoasussaan melko hyvin.

Ruutumatriisi kykenee ainoastaan esittämään absoluuttisia arvoja. Kartassa esitetyt suuret arvot eivät siis ole suhteessa koko väestön määrään välttämättä kovin suuria, vaikka karttaesitys antaakin niin ymmärtää. Kartta olisikin kannattanut toteuttaa prosentuaalisesti, kuten Susanna Kukkavuori blogissaan. Kartta antaa lisäksi virheellisesti ymmärtää,  että muunkielisyys keskittyisi erityisesti tiettyihin alueisiin. Luultavasti muunkielinen väestö lähinnä mukailee pääkaupunkiseudun väestön jakautumista, kuten Ilona Tuovinen on kirjoittanut.

 

Lähteet:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Perheet (verkkojulkaisu). ISSN=1798-3215. Vuosikatsaus 2017, 2. Viisi prosenttia perheistä kokonaan vieraskielisiä. Tilastokeskus. 18.2.2019. http://www.stat.fi/til/perh/2017/02/perh_2017_02_2018-12-05_kat_002_fi.html

Tilastokoulu – opi ymmärtämään ja käyttämään tilastoja: Tilastoteemakartat (2018). Tilastokeskus. 18.2.2019. https://tilastokoulu.stat.fi/verkkokoulu_v2.xql?page_type=sisalto&course_id=tkoulu_teemak&lesson_id=4&subject_id=3

Kukkavuori, Susanna (2019). Pisteistä ja ruuduista. 18.2.2019. https://blogs.helsinki.fi/kukkasus/2019/02/15/pisteista-ja-ruuduista/

Tuovinen, Ilona (2019).  Viikko 4 – Rasteriruuturuuturasteri?! 18.2.2019. https://blogs.helsinki.fi/tuoilona/2019/02/07/viikko-4/

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *