Paikkatietoharjoitus 1.

Kun opastetusta harjoitustyöstä oli selvitty, aloitimme ensimmäisen varsinaisen paikkatietotehtävämme. Saimme tehtäväksemme siis tehdä vapaavalintaisen teemakartta (koropleettikartan) käyttäen taustamateriaalina Tilastokeskuksen Suomen valtion kuntia koskevaa paikkatietoaineistoa. Tämän harjoituskerran kartta eli koropleettikartta kuvastaa varsin hyvin suhteellista määrää kartalla jostakin ilmiöstä. Harjoituksessa käytimme aineistojen luokittelumenetelmiä ja erilaisia tilastoja Suomen kunnista. Valitsin teemakarttani aiheeksi Suomen kuntien taloudellisen huoltosuhteen. Taloudellinen huoltosuhde tarkoittaa kuinka monta työvoiman ulkopuolella olevaa ja työtöntä on yhtä työllistä kohti. Huoltosuhde lasketaan työttömien ja eläkeläisten ulkopuolella olevan määrän suhteessa työllisten määrään. Tämä huoltosuhde on riippuvainen kansallisesti ja alueellisesti talouden suhdannekehitykseen. Valitsemani aihe on ajankohtainen Suomen talouden kannalta, ja se vaikutti päätökseeni valita tämä. Seuraavassa karttatehtävässä on myös aiheeseen liittyvä kartta, mutta hieman eri teemalla.

Aloitin kartan laatimisen läpikäyden erilaisia aineistoja ja tilastoja huoltosuhteeseen liittyen. Tarkastelin minkälaista dataa MapInfo tarjoaa teemakartan laadintaan, ja sen lisäksi vertailin tätä dataa tilastokeskuksen sivulla olevaan dataan. Aineistojen tarkastelun jälkeen aloin luokittelemaan aineiston, jotta saisin kartasta mahdollisimman luettavan näköisen. Apuna tähän luokitteluun käytin histogrammityökalua. Suurta päänvaivaa minulle aiheutti luokittelujen määrän päättäminen ja löytäminen. Luokittelujen ollessa liian suuret kartan informaatio kärsii ja kartan luettavuus vaikeutuu. Alussa MapInfo tarjosi viisi luokkaa, mutta viisi luokkaa teki teemakartastani sekavan. Lopulta päädyin kolmeen luokkaväliin aineiston luettavuuden perusteella, MapInfosta laatimalla (luonnollinen jako). Luokkajakoni on hyvin suppea varrattuna esimerkiksi Aution blogissa, Antti on käyttänyt viiden luokituksen mahdollisuutta, joka toimii hänen koropleettikarttaan.

UntitledKuva 1. Suomen kuntien taloudellinen huoltosuhde 2011

Onnistuin kartassani erityisen hyvin väriskaalojen tekemisessä. Kartan värit kuvastavat hillitysti huoltosuhteen alueellisuutta, mutta osaa selkeästi painottaa muutamien alueiden huoltosuhteen suuruutta.
Teemakarttani valmistuttua sain hyvin näyttävästi esille taloudellisen huoltosuhteen Suomen kunnissa. Kartta antaa selkeän kuvan missä Suomea on suurin taloudellinen huoltosuhde ja missä pienin. Kuten epäillä saattoikin, suurinta näyttäisi olevan pohjoisessa Lapissa, Pohjoisessa Karjalassa, Kainuussa, pohjoisessa Pohjanmaassa (paitsi Oulun alue ja sen lähikaupunki alueet) ja itäisessä Savossa. Syyt näihin eroihin löytyvät työpaikkojen vähenemiseen syrjäseuduilla ja kaupungistumisen kasvusta. Työpaikkojen siirtyessä keskuksia kohti vähenevät syrjäseutujen työpaikat. Tällöin työttömyys kasvaa ja huoltosuhde suurenee syrjäseuduilla eläkeläisten jäätyä syrjäseuduille.
Kokonaisuudessaan tehtävä oli hyvin yksinkertainen, mutta toteutuksessa oli omat haasteensa. Haasteita sain muun muassa luokituksen kanssa ja kartan värien valinnassa. Monen karttateon yrityksen jälkeen MapInfon käyttö alkoi käydä yllättävän helpoksi, työkalujen erinäiset käyttötarpeet muistuivat nopeasti mieleen. Uskon kuitenkin että seuraavat harjoituskerrat paikkatiedon parissa tulevat olemaan entistä haastavimpia.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *