Blogin avaus

Tervetuloa Paikkatietoblogiini!

Paikkatietoblogi on oma henkilökohtainen blogini, jossa tarkoituksena olisi tutustua erilaisiin paikkatiedon menetelmiin. Blogini toimii osana Helsingin yliopiston geotieteiden ja maantieteiden laitoksen harjoitusryhmäkurssia Paikkatiedon hankinta, analyysi ja kartografia.
Tarkoituksena olisi seitsemän viikon aikana tuottaa erilaisia paikkatietoon liittyviä karttoja (MapInfo-ohjelmiston avulla), jotka esitellään ja analysoidaan blogissani. Kurssin tiedotusblogissa blogin tarkoitusta kuvaillaan seuraavanlaisesti:

Kurssikerroilla suoritetaan tehtäviä ohjatusti ja itsenäisesti sekä tuotetaan karttoja, jotka julkaistaan muiden kurssilaisten nähtäväksi. Julkaisupaikkana toimii jokaiselle kurssilaiselle perustettava henkilökohtainen, mutta samalla julkinen blogi. Blogissa myös esitetään vastauksia annettuihin kysymyksiin ja erillisiin blogissa suoritettaviin tehtäviin, sekä kirjataan ylös oppittuja asioita ja analysoidaan tuotettuja karttoja. Blogisi on myös sosiaalisen kanssakäymisen keskus. Voidaksesi kirjoittaa hyviä tekstejä ja oppiaksesi mahdollisimman paljon jotain uutta, sinun tulee lukea muiden kirjoituksia ja viitata niihin blogissasi.  Myös ulkoisten lähteiden lukeminen ja niiden sisältämän lisätiedon tuominen blogiisi ja muiden kurssilaisten tietoon on ehdottoman tärkeää.

 1. Tee kurssikerralla annetut karttatehtävät.

 2. Lue tehtävänanto tarkkaan, sillä jokaisen kurssikerran kirjallisessa tehtävänannossa on osio, jossa kerrotaan, mitä blogiin pitää kirjoittaa.

 3. Tarkkaile myös tätä sivua, sillä osa kurssin tehtävistä julkaistaan vain kurssin tiedotusblogissa. Samalla kurssikerralla voi olla tehtävä sekä kurssikerran ohjeissa että tiedotusblogissa. Ole siis valppaana.

 4. Muista palauttaa aina vähintään raakaversio blogiisi tulevasta tekstistä myös Moodleen kunkin kurssikerran jälkeen. Tämä tulee tehdä ennen seuraavaa kurssikertaa.

 5. Pidä blogisi ajan tasalla.  Sinulla saa olla kerrallaan korkeintaan kaksi julkaisematonta tekstiä, ennen kuin sinulle huomautetaan asiasta. Liiallinen laiminlyönti johtaa kurssilta poistamiseen. Tämän järjestelmän on tarkoitus pitää huolta siitä, että et jätä blogin kokoamista kurssin loppuun.

 6. Lue muiden blogeja ja viittaa niihin omassa blogissasi. Tieteellinen kanssakäyminen ja tiedeyhteisön muodostaminen on kurssilla yhtä tärkeää kuin tehtävien tekeminen.

 7. Kun viittaat jonkun toisen pitämään blogiin, käy listaamassa viittauksesi listaan. Näin annat oikeutetusti kunnian sille, jonka ajatusta lainaat. Listan linkin löydät tämän sivun linkeistä ja moodlesta. Listasta löydät kaikki kurssilla tehdyt viittaukset.

 8. Tutustu kirjoitusohjeisiin, jotka löydät Moodlesta. Ne auttavat sinua, kun mietit, miten blogia pidetään ja millä tyylillä sinne kirjoitetaan.

 9. Tutustu myös Moodlesta löytyviin kuvaohjeisiin, niiden avulla saat parannettua blogisi kuvien laatua.

 10. Panosta blogisi sisältöön sekä ulkoasuun. Se mitä teet ja sanot blogissasi on pohjana kurssisuorituksesi arvostelulle.

 11. Käy myös kommentoimassa muiden kurssilaisten blogeja. Tätä varten kannattaa linkittää ainakin oman ryhmäsi jäsenten blogit omaasi. Muilta saat hyviä ideoita ja voit auttaa avun tarvitsijoita. Jokin tehtävä voi vaatia sinulta tietoa, jonka löydät vain lukemalla muiden blogeja.

 12. Muista antaa kunnia näkyvästi niille joille se kuuluu myös omassa blogissasi: merkitse lähdeluettelo jokaisen blogimerkintäsi perään ja pidä se ajan tasalla.

Lähde: Tervetuloa kurssille. Paikkatiedon hankinta, analyysi ja kartografia 2015 -blogi. Helsingin yliopisto. 17.1.2015 < https://blogs.helsinki.fi/pak-2015/2015/01/09/tervetuloa-kurssille/>

Tervetuloa kurssille!

Paikkatiedon hankinta, analyysi ja kartografia -kurssi alkoi tutustumalla MapInfon ohjelmistoon.
Ensimmäinen luento (MapInfo tutuksi, kertaus TAK-kurssin asioista) oli muistinvirkistystä MapInfo -ohjelmistoa varten ohjelmiston ollessa entuudestaan tuttu. Muistinvirkistys teki terää, koska olin melko perusteellisesti unohtanut MapInfon työkalujen ja sovellusten  käytön.

Kokonaisuudessaan koko luentokerta kului Ahaa-elämysten turvin ja sain myös ohjeita tiedostojen tallentamisesta väliaikaisesti ja pysyvästi, ilman että ne katoavat.
Yhdessä kurssilaisten kanssa kävimme läpi kurssin aikataulun ja kurssilla annetut tehtävät. Kävimme luennolla aikataulun ja MapInfo perehdytyksen lisäksi teoriaosuuden paikkatiedon perusteista ja periaatteista, sen rakenteellisuudesta ja rasteri- ja vektorimuotoista paikkatietoa. Tämä oli kertausta lukion opinnoista, mutta kertaus selvästi paljon tarkempi ja syventyneempi. Karttojen tekemiseen tutustuimme edellisessä periodissa TAK-kurssilla CorelDraw -ohjelmiston avulla, mutta tällä kertaa PAK-kurssin tarkoitus on syventää ja soveltaa osaamistamme käyttäen MapInfoa. Tarkoituksena on oppia kuinka kartalla näkyvää tietoa hankitaan, analysoidaan ja tehdään näin uusi kartta.
Näin onnistuaksemme saamme valmiita aineistoja kurssin jokaisella harjoituskerralla.

Kaiken opettelun ja luennon kuuntelemisen jälkeen ryhdyimme hommiin. Ensimmäisenä loimme luennoitsijan esimerkein Helsingin kaupunkiin liittyvää paikkatietoaineistoa valmiista datasta. Kaikki kurssilaiset tekivät ensimmäisen paikkatietoaineistonsa Helsingin osa-alueiden ruotsinkielisten määrästä. Tästä paikkatietoaineistosta syntyi lopulta teemakartta ruotsinkielisten määrästä Helsingin alueella alueittain. Tämä harjoitus oli kurssin tärkein, koska tästä eteenpäin teemme monia paikkatietoaineistoja perustuen äskeiseen paikkatietoaineistoon.

Harjotustyö1

 Tekemäni teemakartta on kelvollinen harjoitukseksi. Kartassa näkyvät kartan perus elementit, kuten pohjoisnuoli joka kertoo pohjoisen maapallonavan suunnan, ja kartan legenda selittäen värien tarkoituksen ja luokittelun.

Leave a Reply

Your email address will not be published.