Kotisivu

Sosiologian dosentti

Helsingin yliopisto

Apulaisprofessori (1.5.2018 alkaen)

Tampereen yliopisto

Kiinnostuksen kohteet: ruumiinsosiologia, terveyssosiologia, tieteen- ja teknologiantutkimus, sukupuolentutkimus, yhteiskuntateoria, valta-analytiikka, materialismit

 

Olen ollut vierailevana tutkijana London School of Economics and Political Sciencessa vuonna 2011, King’s Collegessa Lontoossa Global Health & Social Medicine -laitoksella vuosina 2012 ja 2014, ja Cambridgen yliopiston sosiologian laitoksella 2018.

Julkaisuni löydät tästä. Tietoa tutkimuksistani ja julkaisuistani löytyy myös TUHAT-tietokannasta ja Research Gate -palvelusta.

Käynnissä olevat tutkimushankkeet:

RESTEM-hanke (2015-2020) tutkii ihmisen ruumiillisten kykyjen muokkaamista ja parantelua biolääketieteen avulla. Hanke tarkastelee rinnakkain elämänkaaren alkua ja loppua, lisääntymistä ja ikääntymistä. Tutkimuskohteena on kokeellinen lääketiede, joka etsii keinoja hallita lisääntymistä ja ikääntymistä biologisten prosessien tasolla ja joka samalla muuttaa ihmisen olemassaolon sosiaalisia ja ruumiillisia ehtoja. Hanketta rahoittaa Suomen Akatemia.

VALDA-hankkeessa (2017-2021) tutkimme yhdessä kahden post docin (Lotta Hautamäki, Riikka Homanen) ja kahden väitöskirjantekijän (Kaisa Kivipuro, Elina Helosvuori) kanssa elämän arvottamista lapsettomuuden ja dementian kautta. Selvitämme etnografisten ja tekstianalyyttisten menetelmien avulla, miten Suomessa lääketieteen ja lainsäädännön asiantuntijat ja potilaat ja heidän tukiyhteisönsä järjestävät, hallitsevat ja arvottavat tahattomasta lapsettomuudesta ja muistisairauksista johtuvia ongelmia. Olemme erityisen kiinnostuneita siitä miten normaaliutta, hyvää elämää ja taloudellista tehokkuutta määritellään. Hanke tarjoaa uusia näkökulmia asiantuntija- ja maallikkotiedon välisiin suhteisiin ja arvojen yhteiskunnalliseen muodostumiseen. Tavoitteemme on, että tulokset lisäävät myös tietoa kansalaisten arjesta ja hyvinvoinnista lisääntymisen ja ikääntymisen haasteissa. Hankkeen kotisivu on tekeillä!

Aikaisemmat tutkimukseni ovat käsitelleet lääketieteen historiaa, lisääntymisen teknologisoitumista, riskiajattelua ja hyvinvointivaltion sukupuolittunutta terveyspolitiikkaa.

Olen toimitttanut yhdessä Sari Irnin ja Venla Oikkosen kanssa teoksen Muokattu elämä: Teknotiede, sukupuoli ja materiaalisuus (Vastapaino, 2014). Kirjan luvut käsittelevät ajankohtaisia biotieteisiin liittyviä ilmiöitä, kuten sukupuolihormoneja, geenitestejä, ympäristömyrkkyjä, HIV-lääkitystä, lähiruokaa, lapsettomuutta, vammaisuutta ja rasismia.978-951-768-431-6

Kirjaan voi tutustua ja sen voi tilata täältä.

 

 

 

Kirjani Elämän tiede: Tutkimus lääketieteellisestä teknologiasta, vanhemmuudesta ja perimän hallinnasta (Vastapaino, 2009) käsittelee perinnöllisyyslääketieteen historiaa Suomessa. Tarkastelen erityisesti modernissa äitiyshuollossa tarjottujen sikiötutkimusten kehittämistä ja käyttöönottoa sekä niiden vaikutuksia vanhemmuuteen ja naisen ruumiillisuuteen. Tutkimukseni kuvaa valinnanvapauden ja elämästä päättämisen eettisiä ja poliittisia ongelmia, joita lääketieteelliset teknologiat tuottavat tämän päivän ihmisille.

Kirja on saanut Suomalaisen Tiedeakatemian väitöskirjapalkinnon ja Laadullisen terveystutkimuksen tutkijaverkoston (LATE) Laatua terveyteen -tunnustuspalkinnon.

Sisällysluettelo, tiedot arvosteluista sekä kirjan tilaaminen kustantajalta: www.vastapaino.fi