Publications

Books

Meskus, Mianna (2018) Craft in Biomedical Research: The iPS Cell Technology and the Future of Stem Cell Science. Basingstoke & New York: Palgrave Macmillan.

Irni, Sari, Meskus, Mianna & Oikkonen, Venla (eds.) (2014) Muokattu elämä: Teknotiede, sukupuoli ja materiaalisuus. [Molded Life: Technoscience, Gender and Materiality]. Tampere: Vastapaino.

Meskus, Mianna (2009) Elämän tiede. Tutkimus lääketieteellisestä teknologiasta, vanhemmuudesta ja perimän hallinnasta [Science of Life: A Study on Medical Technology, Parenthood and the Government of Heredity]. Tampere: Vastapaino.

Peer-reviewed scientific articles

Meskus, Mianna, Marelli, Luca & D’Agostino, Giuseppe (2017): Research misconduct in the age of open science: The case of STAP stem cells. Science as Culture, doi:10.1080/09505431.2017.1316975.

Jauho, Mikko & Meskus, Mianna (2017): Tieteen- ja teknologiantutkimuksen näkökulma terveyteen. In Sakari Karvonen, Laura Kestilä & Tomi Mäki-Opas (Eds.) Terveyssosiologian linjoja [Science and Technology Studies Perspective on Health]. Helsinki: Gaudeamus.

Ketokivi, Kaisa & Meskus, Mianna (2015) The dilemma of ’the capable actor’: Relational persons and the imperative of individual agency. Contemporary Social Science, 10(1), 39-51.

Meskus, Mianna (2015) Agential multiplicity in the assisted beginnings of life. European Journal of Women’s Studies 22(1):70–83.

Meskus, Mianna (2014) Hedelmöityshoidot ruumiillisena kokemuksena [The embodied experience of infertility treatment]. In Irni, Sari, Meskus, Mianna & Oikkonen, Venla (eds.) Muokattu elämä: Teknotiede, sukupuoli ja materiaalisuus. Tampere: Vastapaino.

Irni, Sari, Meskus, Mianna and Oikkonen, Venla (2014) Teknotieteen, sukupuolen ja materiaalisuuden muunnelmat [Variations of technoscience, gender and materiality]. In Irni, Sari, Meskus, Mianna & Oikkonen, Venla (eds.) Muokattu elämä: Teknotiede, sukupuoli ja materiaalisuus. Tampere: Vastapaino.

Meskus, Mianna (2014) Technoscientific shaping of human nature – but what does nature stand for? Origins: Finnish Studies in Art Education 3, 1-6.

Meskus, Mianna & de Miguel Beriain, Iñigo (2013) Embryo-like features of induced pluripotent stem cells defy legal and ethical boundaries. Croatian Medical Journal 54:6, 589-91.

Meskus, Mianna (2012) Personalised ethics: the emergence and the effects in prenatal testing. BioSocieties 7(4): 373–392.

Ketokivi, Kaisa and Meskus, Mianna (2012) Beyond ’the individual’: Relational and historical ontologies of individuality. 107th ASA Annual Meeting, Denver, 17-20.8.2012.

Meskus, Mianna (2009) Governing Risk Through Informed Choice: Prenatal Testing in Welfarist Maternity Care. In Bauer, Susanne & Wahlberg, Ayo (eds) Contested Categories. Life Sciences in Society. Farnham & Burlington: Ashgate, pg. 49-68.

Meskus, Mianna (2009) Humanismista elämäkeskeisyyteen [From Humanism to Life-Centered Thinking]. Niin & Näin 60(3): 37-39.

Meskus, Mianna (2006) Geenitiedon lupaus ja yksilöllistyvä terveyspolitiikka [The Promise of Genetic Information and the Individualisation of Health Policy]. Tiede & edistys 31(2): 119-135.

Meskus, Mianna (2005) To Exclude or to Enclose? Medicalisation of Abortion in Finland, 1900-1950. Scandinavian Journal of History 30(1): 45-60.

Lehtonen, Turo-Kimmo and Meskus, Mianna (2004) Hyvinvointi, taloussubjekti ja yksityisvakuutuksen mainonta 1950-luvulla [Welfare, Economic Subject and Private Insurance Promotion in the 1950s]. In Hellsten, Katri & Helne, Tuula (eds) Vakuuttava sosiaalivakuutus? Helsinki: KELA, pg. 204–221.

Meskus, Mianna (2003) Väestön elinvoima ja tahallinen keskenmeno. Raskauden keskeyttämisen politisoituminen 1900-luvun alun Suomessa [Population Vitality and Induced Miscarriage: Politicization of Abortion in the Early 20th Century Finland]. In Helén, Ilpo & Jauho, Mikko (eds) Kansalaisuus ja kansanterveys. Helsinki: Gaudeamus, pg. 211-232.

Meskus, Mianna (2002) Turvan ja vapauden markkinat. Yksityisvakuutus riskiajattelun muovaajana Suomessa 1950- ja 1980-luvuilla [The Market for Safety and Freedom: Private Insurance and Risk Reasoning in Finland in the 1950s and 1980s]. Janus 10(4): 336–352.

Meskus, Mianna and Paju, Elina (2002) Juhlissa kohdataan [Encounters at Festivities]. In Suutela, Hanna (ed) Kassandra – matka yli kulttuurirajojen. Helsinki: Yliopistopaino, pg. 33-43.

Meskus, Mianna (2001) Sikiönlähdettämisen alakulttuuri 1900-luvun alun Suomessa [The Subculture of Illegal Abortion in the Early 20th Century Finland]. Sosiologia 38(4): 287–299.

Non-refereed scientific articles

Elomäki, Anna, Jauhola, Marjaana & Meskus, Mianna (2015a) ”Poisvalintoja”, politiikkaa ja politisointia [Suspensions, politics and politizations]. Editorial. Sukupuolentutkimus-Genusforskning 28:1, 2–3.

Elomäki, Anna, Jauhola, Marjaana & Meskus, Mianna (2015b) Talouspolitiikan F-versio NYT! [A feminist version of the economic policy NOW!]. Editorial. Sukupuolentutkimus-Genusforskning 28:2, 2–3.

Elomäki, Anna, Jauhola, Marjaana & Meskus, Mianna (2015c) Kansalaistoiminnasta akateemiseen julkaisupolitiikkaan [From civic engagement to academic publication politics]. Editorial. Sukupuolentutkimus-Genusforskning 28:3, 2–3.

Elomäki, Anna, Jauhola, Marjaana & Meskus, Mianna (2015d) Tieteellinen julkaiseminen väistyvien päätoimittajien silmin [Academic publishing viewed by Editors-in-Chief]. Editorial. Sukupuolentutkimus-Genusforskning 28:4, 60–61.

Elomäki, Anna, Jauhola, Marjaana & Meskus, Mianna (2014a) Naistutkimuksesta sukupuolentutkimukseen [From Women’s Studies to Gender Studies]. Editorial. Sukupuolentutkimus-Genusforskning 27:1, 2–3.

Elomäki, Anna, Jauhola, Marjaana & Meskus, Mianna (2014b) Ihanteet, todellisuus ja aika [Ideals, reality and time]. Editorial. Sukupuolentutkimus-Genusforskning 27:2, 2–3.

Elomäki, Anna, Jauhola, Marjaana & Meskus, Mianna (2014c) Naisena olemisen monet kasvot [Various ways of being a woman]. Editorial. Sukupuolentutkimus-Genusforskning 27:3, 2–3.

Elomäki, Anna, Jauhola, Marjaana & Meskus, Mianna (2014d) Kasvatus feministisestä näkökulmasta [Feminist perspectives to education]. Editorial. Sukupuolentutkimus-Genusforskning 27:4, 2–3.

Meskus, Mianna (2013) Raskaus asiantuntijatiedon ja neuvolasuhteiden kontekstissa [Pregnancy in the Context of Expert Knowledge and Relations in Maternity Healthcare].Book review of Homanen, Riikka: Doing Pregnancy, the
Unborn, and the Maternity Healthcare. Kulttuurintutkimus 30(2), 59-63.

Mianna Meskus and Heini Kainulainen (2013) ’Päihdeäidit’ hyvinvointivaltion huomassa: kurinpitoa ja suostuttelua [’Drug Mums’ in the Care of Welfare State: Discipline and Persuation]. Book review of Leppo, Anna: Precarious pregnancies. Alcohol, Drugs and the regulation of risk. Sosiologia 50(4), 378-380.

Meskus, Mianna (2011) Vastine JP Roosille kirjoitukseen ”Yhteiskuntatieteiden kurjuus: esimerkkinä kaksi laudaturväitöskirjaa” [A Reply to Prof. JP Roos’s critical review on the current state of social sciences]. Yhteiskuntapolitiikka 76(5), 564-567.

Meskus, Mianna (2010) Yhteiskunta ja humisevat hormit [Society and the Humming Flues]. Yhteiskuntablogiikka, http://community.stakes.fi/blogs/blogiikka/.

Meskus, Mianna (2009) Hankala ismi [The Prickly Ism]. Niin & Näin 60(4), 116–117. Book review of Hacking, Ian: Mitä sosiaalinen konstruktionismi on?

Meskus, Mianna (2009) Riskiyhteiskunnan kotimaiset mediakasvot [Domestic Media Representations on Risk Society]. Sosiologia 46(2), 153–154. Book review of Väliverronen, Esa: Geenipuheen lupaus: Biotekniikan tarinat mediassa.

Meskus, Mianna (2008) Ihmisistä ja teknologioista terveyssosiologiassa [On Humans and Technologies in Health Sociology]. Researcher Network on Qualitative Health Studies (LATE) http://www.valt.helsinki.fi/blogs/late/post35.htm.

Meskus, Mianna (2007) Historiallista sosiologiaa naisten mielisairaudesta [Historical Sociology on Women’s Insanity]. Sosiologia 44(4), 342-343. Book review of Ahlbeck-Rehn, Jutta: Diagnostisering och disciplinering. Medicinsk diskurs och kvinnligt vansinne på Själö hospital 1889-1944.

Meskus, Mianna (2004) Luonnollisen ja luonnottoman tuolle puolen [Beyond Natural and Unnatural]. Sosiologia 41(3), 267-268. Book review of Franklin, Sarah & Lock, Margaret (eds) Remaking Life & Death. Toward an Anthropology of the Biosciences.

Meskus, Mianna (2000) Tämän maailman tanssi [The Dance of this world]. In Muukkonen, Marita & Sakaranaho, Tuula (eds) Kassandra – kertomuksia suomalaisuudesta. Helsinki: Kääntöpiiri, pg. 158 – 168.

Scientific translations

Rose, Nikolas (2001) Elämän itsensä politiikka. Tiede & edistys 26(2), 81-101. [Rose, Nikolas: Politics of Life Itself.]