Julkaisut

Kirjat

Meskus, Mianna (2018) Craft in Biomedical Research: The iPS Cell Technology and the Future of Stem Cell Science. Basingstoke & New York: Palgrave Macmillan.

Irni, Sari, Meskus, Mianna & Oikkonen, Venla (toim.) (2014) Muokattu elämä: Teknotiede, sukupuoli ja materiaalisuus. Tampere: Vastapaino.

Meskus, Mianna (2009) Elämän tiede. Tutkimus lääketieteellisestä teknologiasta, vanhemmuudesta ja perimän hallinnasta. Tampere: Vastapaino.

Artikkelit

Meskus, Mianna, Marelli, Luca & D’Agostino, Giuseppe (2017): Research misconduct in the age of open science: The case of STAP stem cells. Science as Culture, doi:10.1080/09505431.2017.1316975.

Jauho, Mikko & Meskus, Mianna (2017): Tieteen- ja teknologiantutkimuksen näkökulma terveyteen. Teoksessa Sakari Karvonen, Laura Kestilä & Tomi Mäki-Opas (toim.) Terveyssosiologian linjoja. Helsinki: Gaudeamus.

Ketokivi, Kaisa & Meskus, Mianna (2015) The dilemma of ’the capable actor’: Relational persons and the imperative of individual agency. Contemporary Social Science, 10(1), 39-51.

Meskus, Mianna (2015) Agential multiplicity in the assisted beginnings of life. European Journal of Women’s Studies 22(1):70–83.

Meskus, Mianna (2014) Hedelmöityshoidot ruumiillisena kokemuksena. Teoksessa Irni, Sari, Meskus, Mianna & Oikkonen, Venla (toim.) Muokattu elämä: Teknotiede, sukupuoli ja materiaalisuus. Tampere: Vastapaino.

Irni, Sari, Meskus, Mianna ja Oikkonen, Venla (2014) Teknotieteen, sukupuolen ja materiaalisuuden muunnelmat. Teoksessa Irni, Sari, Meskus, Mianna & Oikkonen, Venla (toim.) Muokattu elämä: Teknotiede, sukupuoli ja materiaalisuus. Tampere: Vastapaino.

Meskus, Mianna (2014) Technoscientific shaping of human nature – but what does nature stand for? Origins: Finnish Studies in Art Education 3, 1-6.

Meskus, Mianna & de Miguel Beriain, Iñigo (2013) Embryo-like features of induced pluripotent stem cells defy legal and ethical boundaries. Croatian Medical Journal 54(6), 589-91.

Meskus, Mianna (2012) Personalized ethics: The emergence and the effects in prenatal testing. BioSocieties 7(4), 373-392.

Meskus, Mianna (2009) Governing Risk Through Informed Choice: Prenatal Testing in Welfarist Maternity Care. Teoksessa Bauer, Susanne & Wahlberg, Ayo (toim) Contested Categories. Life Sciences in Society. Farnham & Burlington: Ashgate, ss. 49-68.

Meskus, Mianna (2009) Humanismista elämäkeskeisyyteen. Niin & Näin 60(3), 37-39.

Meskus, Mianna (2006) Geenitiedon lupaus ja yksilöllistyvä terveyspolitiikka. Tiede & edistys 31(2), 119-135.

Meskus, Mianna (2005) To exclude or to enclose? Medicalisation of abortion in Finland, 1900-1950. Scandinavian Journal of History 30(1), 45-60.

Lehtonen, Turo-Kimmo & Meskus, Mianna (2004) Hyvinvointi, taloussubjekti ja yksityisvakuutuksen mainonta 1950-luvulla. Teoksessa Hellsten, Katri & Helne, Tuula (toim) Vakuuttava sosiaalivakuutus? Helsinki: KELA, ss. 204-221.

Meskus, Mianna (2003) Väestön elinvoima ja tahallinen keskenmeno. Raskauden keskeyttämisen politisoituminen 1900-luvun alun Suomessa. Teoksessa Helén, Ilpo & Jauho, Mikko (toim) Kansalaisuus ja kansanterveys. Helsinki: Gaudeamus, ss. 211-232.

Meskus, Mianna (2003) Eugenics and the new genetics as technologies of governing reproduction: the Finnish case. Papers for the Vital Politics: Health, medicine and bio-economics into the 21st Century, 5-7th Sept 2003, LSE. Osoitteessa http://www.lse.ac.uk/collections/BIOS/pdf/Mianna%20Meskus.pdf

Meskus, Mianna (2002) Turvan ja vapauden markkinat. Yksityisvakuutus riskiajattelun muovaajana Suomessa 1950- ja 1980-luvuilla. Janus 10(4), 336-352.

Meskus, Mianna (2001) Sikiönlähdettämisen alakulttuuri 1900-luvun alun Suomessa. Sosiologia 38(4), 287-299.

Meskus, Mianna & Paju, Elina (2002) Juhlissa kohdataan. Teoksessa Suutela, Hanna (toim) Kassandra – matka yli kulttuurirajojen. Helsinki: Yliopistopaino, ss. 33-43.

Muut tieteelliset julkaisut

Elomäki, Anna, Jauhola, Marjaana & Meskus, Mianna (2015a) ”Poisvalintoja”, politiikkaa ja politisointia. Sukupuolentutkimus-Genusforskning 28:1, 2–3.

Elomäki, Anna, Jauhola, Marjaana & Meskus, Mianna (2015b) Talouspolitiikan F-versio NYT! Sukupuolentutkimus-Genusforskning 28:2, 2–3.

Elomäki, Anna, Jauhola, Marjaana & Meskus, Mianna (2015c) Kansalaistoiminnasta akateemiseen julkaisupolitiikkaan. Sukupuolentutkimus-Genusforskning 28:3, 2–3.

Elomäki, Anna, Jauhola, Marjaana & Meskus, Mianna (2015d) Tieteellinen julkaiseminen väistyvien päätoimittajien silmin. Sukupuolentutkimus-Genusforskning 28:4, 60–61.

Elomäki, Anna, Jauhola, Marjaana & Meskus, Mianna (2014a) Naistutkimuksesta sukupuolentutkimukseen. Sukupuolentutkimus-Genusforskning 27:1, 2–3.

Elomäki, Anna, Jauhola, Marjaana & Meskus, Mianna (2014b) Ihanteet, todellisuus ja aika. Sukupuolentutkimus-Genusforskning 27:2, 2–3.

Elomäki, Anna, Jauhola, Marjaana & Meskus, Mianna (2014c) Naisena olemisen monet kasvo. Sukupuolentutkimus-Genusforskning 27:3, 2–3.

Elomäki, Anna, Jauhola, Marjaana & Meskus, Mianna (2014d) Kasvatus feministisestä näkökulmasta. Sukupuolentutkimus-Genusforskning 27:4, 2–3.

Meskus, Mianna (2013) Raskaus asiantuntijatiedon ja neuvolasuhteiden kontekstissa. Arvio teoksesta Homanen, Riikka: Doing Pregnancy, the Unborn, and the Maternity Healthcare. Kulttuurintutkimus 30(2), 59-63.

Mianna Meskus ja Heini Kainulainen (2013) ’Päihdeäidit’ hyvinvointivaltion huomassa: kurinpitoa ja suostuttelua. Arvio teoksesta Leppo, Anna: Precarious pregnancies. Alcohol, Drugs and the regulation of risk. Sosiologia 50(4), 378-380.

Meskus, Mianna (2011) Vastine JP Roosille kirjoitukseen ”Yhteiskuntatieteiden kurjuus: esimerkkinä kaksi laudaturväitöskirjaa”. Yhteiskuntapolitiikka 76(5), 564-567.

Meskus, Mianna (2010) Yhteiskunta ja humisevat hormit. Yhteiskuntablogiikka. Osoitteessa http://community.stakes.fi/blogs/blogiikka/archive/2010/02/11/641.aspx/

Meskus, Mianna (2009) Hankala ismi. Arvio teoksesta Hacking, Ian: Mitä sosiaalinen konstruktionismi on? Niin & Näin 60(4), 116-117.

Meskus, Mianna (2009) Riskiyhteiskunnan kotimaiset mediakasvot. Arvio teoksesta Väliverronen, Esa: Geenipuheen lupaus. Biotekniikan tarinat mediassa. Sosiologia 46(2), 153-154.

Meskus, Mianna (2008) Ihmisistä ja teknologioista terveyssosiologiassa. Laadullisen terveystutkimuksen tutkijaverkoston (LATE) kuukauden kolumni. Osoitteessa http://www.valt.helsinki.fi/blogs/late/post35.htm

Meskus, Mianna (2007) Historiallista sosiologiaa naisten mielisairaudesta. Arvio teoksesta Ahlbeck-Rehn, Jutta: Diagnostisering och disciplinering. Medicinsk diskurs och kvinnligt vansinne på Själö hospital 1889-1944. Sosiologia 44(4), 342-343.

Meskus, Mianna (2004) Luonnollisen ja luonnottoman tuolle puolen. Arvio teoksesta Franklin, Sarah & Lock, Margaret (toim) Remaking Life & Death. Toward an Anthropology of the Biosciences. Sosiologia 41(3), 267-268.

Käännökset

Rose, Nikolas (2001) Elämän itsensä politiikka. Suomennos Mianna Meskus. Tiede & edistys 26:2, ss. 81-101.