Yhteiskuntatieteiden menetelmäkeskus

Ajankohtaisempaa tietoa Menetelmäkeskuksen englanninkielisiltä sivuilta:
https://blogs.helsinki.fi/methodology

 


Valtiotieteellinen tiedekunta on perustanut Yhteiskuntatieteiden menetelmäkeskuksen tukemaan tiedekunnan tutkimusalueita vaativissa aineisto- ja menetelmäasioissa.

Keskus toimii verkostomuotoisesti yhdistäen valtiotieteellisen tiedekunnan ja laajemminkin yhteiskuntatieteellisesti orientoituneita menetelmäasiantuntijoita sekä tutkimusryhmiä.

Keskuksella on pysyvä ohjausryhmä, johon on kutsuttu edustus valtiotieteellisen tiedekunnan eri tieteenaloilta. Toiminnallinen vastuu on sosiaalitieteiden laitoksella ja osana metodikeskuksen käynnistämistä ja toimintaa tiedekunta on vahvistanut menetelmäosaamista vuoden 2014 alussa yliopistotutkijalla (VTT, dosentti Reijo Sund), jonka erikoisalueena on yhteiskuntatilastotiede.

Yhteiskuntatieteiden menetelmäkeskuksen tavoitteena on edistää menetelmäosaajien osallistumista tutkimushankkeisiin niiden kaikissa vaiheissa alkaen suunnittelusta ja päätyen julkaisemiseen sekä vahvistaa menetelmäopetusta jatkokoulutuksessa.

Keskus tulee lisäksi tarjoamaan menetelmätukea tiedekunnan tutkijoille. Lisäksi keskuksessa tehdään data-aineistoihin (mm. rekisteri- ja otosaineistot) liittyvää infrastruktuurityötä sekä tarjotaan opastusta aineistojen hankintaan ja käyttöön.

Menetelmäkeskuksen puitteissa luodaan myös yhteiskuntatieteellistä tutkimusta tukeva menetelmäportaali.

Näitä toimintoja käynnistetään vaiheittain voimavarojen mukaan.

Jos siis olet suunnittelemassa uutta tutkimushanketta tai kaipaat käynnissä olevalle hankkeelle menetelmällistä tukea, älä epäröi ottaa yhteyttä menetelmäkeskukseen.

Menetelmäkeskuksen toiminnan suunnittelua varten olisi myös arvokasta, jos laittaisit tiedoksi vaikka ihan lyhyenkin maininnan hankkeessasi käytettävästä aineistosta, josta olet erityisen ylpeä ja jota voidaan perustellusti pitää joko kansainvälisesti tai kansallisesti merkittävänä.