Tiedotustilaisuus

Tervetuloa hankkeen tiedotustilaisuuteen: ti 27.1.2015 klo 14.00-16.00. Siltavuorenpenger 3 A, sh 302.

SA – Educational Outcomes and Health of Children in the Differentiating Helsinki Metropolitan Area &
VN – Toteutuuko koulutuksellinen tasa-arvo 2010-luvun Suomessa?

Helsingin yliopiston
Koulutuksen arviointikeskus ja Geotieteiden ja maantieteen laitos
Tampereen yliopiston
Terveystieteiden yksikkö
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen
Sosiaalipolitiikan tutkimusyksikkö
järjestävät seminaarin

PERUSKOULUJEN OPPIMISTULOKSET, OPPILAIDEN HYVINVOINTI JA TERVEYS METROPOLIALUEELLA
27.1.2015 KELLO 14–16
Helsingin yliopistolla, Keskustakampuksella, Athena-talon salissa 302
(Siltavuorenpenger 3 A, 3. kerros).
Seminaari on suunnattu Metropolialueen kuntien koulu- ja opetustoimien johtajille, opetuspäälliköille, rehtoreille, arvioinnista vastaaville ja johtoryhmien määräämille sekä muille asiasta kiinnostuneille.

Seminaarissa julkistetaan syksyn 2011 MetrOP-tutkimuksen raportti
Nuorten kehitysympäristö muutoksessa.
Peruskoulujen oppimistulokset ja oppilaiden hyvinvointi eriytyvällä Helsingin seudulla,
Opettajankoulutuslaitoksen tutkimuksia 363,
Mari-Pauliina Vainikainen & Arja Rimpelä (toim.) esitellään kevään 2014 jatkotutkimuksen ensituloksia sekä esitellään Valtioneuvoston tutkimusohjelman hanketta Toteutuuko koulutuksellinen tasa-arvo 2010-luvun Suomessa? Metropolialueen nuorten siirtyminen yläkoulusta toiselle asteelle: osaaminen, motivaatio ja hyvinvointi yksilö-, koulu- ja kuntatasolla.

Kahvitarjoilua varten pyydämme ilmoittautumaan viimeistään perjantaina 26.1.2015 (natalia.gustavson@helsinki.fi).
Tiedustelut ninja.hienonen@helsinki.fi
Tutkimushanke oli vuosina 2010-2013 osa Suomen Akatemian Skidi-Kids ohjelmaa ja on osa Valtioneuvoston rahoittamia hankkeita 2014-2015

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *