Heikkojen oppilaiden osaamisen ja hyvinvoinnin kehitys suhteessa muihin oppilaisiin huolestuttavaa yläluokkien

wp_20150127_14_20_22_proValtionneuvoston rahoittama ”Metropolialueen nuorten siirtyminen yläkoulusta toiselle asteelle: osaaminen, motivaatio ja hyvinvointi” käynnistyi katsauksella Metrop –seurantatutkimuksen (n = 10 000) alustaviin tuloksiin. Tulosten mukaan sekä asuinalueiden eriytyminen että heikkojen oppilaiden osaaminen ja hyvinvointi suhteessa muihin oppilaisiin kasvavat. Lue tutkimustulokset puhujittain osoitteesta Esitykset ja tulokset

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *