Viestintäsuunnitelma

Viestinnän tärkeä kohderyhmä on valtiohallinnon edustajien lisäksi koulutuksen järjestäjät ja oppilaitosten johto. Hankkeen loppuvaiheessa viestintä kohdistuu myös laajemmalle yleisölle, ennen kaikkea opettajille, oppilashuoltohenkilöstölle, vanhemmille ja yliopistojen opettajankoulutuslaitoksille.
Viestintä keskittyy tekijöihin, jotka ennustavat nuoren menestyksekästä etenemistä ja hyvinvointia yläkoulussa, onnistunutta sijoittumista toisen asteen opintoihin ja opintojen sujuvaa jatkumista kohti aikuisuutta. Tuloksia raportoitaessa korostetaan etenkin varhaisen havaitsemisen ja puuttumisen merkitystä nostamalla esiin huolestuttavan kehityksen varhaisia ennusmerkkejä sekä yksilöön ja kouluun liittyviä tekijöitä, jotka ovat yhteydessä suotuisaan kehitykseen. Kolmantena keskeisenä teemana ovat metropolialueen koulujen ja kuntien väliset erot ja toiselle asteelle sijoittumista ohjaavat koulu- ja kuntatason tekijät.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *