Tietoa Suomen lasten metsäretkipäivästä

Iloitaan lasten kanssa!

Suomen lasten metsäretkipäivän idea on syntynyt luonnossa liikkumiseen ja lajintunnistukseen liittyvän tutkimus- ja opetustyön myötä. Tutkimuksissa on havaittu, että metsissä liikkuminen tuottaa iloa, lisää hyvänolon tunteita ja auttaa oppimaan. Samalla on huomattu, että kaikki lapset ja nuoret eivät ole kouluaikanaan käyneet metsässä kertaakaan tai hyvin harvoin, eivätkä he tunnista tavallisimpiakaan eliölajeja.

Lasten luontosuhteen kehittymiseen tarvitaan luontoa. Kun lapsi ensi kertaa näkee aidon nokkosperhosen tai västäräkin tai maistaa hieman ketunleipää, hän alkaa vähitellen ymmärtää ympärillään olevaa elämää. Hän oppii arvostamaan luonnon monimuotoisuutta. Hänelle syntyy muistoja ja herää halu pitää luonnosta huolta. Hänelle muodostuu luontosuhde. Kaikenlainen metsissä seikkailu, soilla samoilu tai rannoilla istuskelu kehittää sidettä ihmisen ja luonnon välille. Ennen kaikkea, ulkona liikkuessa voi paitsi rauhoittua, niin siellä voi myös innostua ja kokea ilon tunteita!

Metsäretkipäivän tarkoituksena onkin kannustaa kaikkia aikuisia, niin perheitä, lasten kanssa työskenteleviä kuin muitakin metsäretkistä kiinnostuneita tahoja viemään lapsia metsäretkille ja samalla jakamaan metsäretkiin liittyvää tietotaitoa – muistoja, tarinoita, ideoita ja ajatuksia – jotta kaikkien olisi helpompi lähteä retkeilemään. Metsäretken voi järjestää milloin tahansa, mutta toukokuussa on lasten metsäretkien juhlapäivä!

Suomen lasten metsäretkipäivän pysyvänä suojelijana toimii tasavallan presidentti Sauli Niinistö. Tapahtumaa organisoi Helsingin yliopiston Kasvatustieteiden osaston biologian didaktiikan tutkimusryhmä ja se on osa opettajankoulutusta.

Löydät meidät myös somesta:

Facebook: https://www.facebook.com/suomenlastenmetsaretkipaiva/

Instagram: @suomenlastenmetsaretkipaiva

Twitter: suomenlastenmetsäretkipäivä

Tapahtumaan liittyviä metsäretkikuvia voi merkitä hastagilla #suomenlastenmetsaretkipaiva #metsäretkipäivä

Metsaretkipaiva_nappi

Tapahtuma järjestettiin ensimmäistä kertaa 12.4.2016. Kuvassa metsäretkipäivätapahtuman kehittämiseen osallistuneita luokanopettajaopiskelijoita.

metsätiimi_3