Tietoa Suomen lasten metsäretkipäivästä

Metsäretkipäivän tarkoituksena on kannustaa kaikkia aikuisia, niin perheitä, lasten kanssa työskenteleviä kuin muitakin metsäretkistä kiinnostuneita tahoja viemään lapsia metsäretkille ja samalla jakamaan metsäretkiin liittyvää tietotaitoa – muistoja, tarinoita, ideoita ja ajatuksia – jotta kaikkien olisi helpompi lähteä retkeilemään. Metsäretkenhän voi ja niitä pitää järjestää milloin tahansa, mutta tänä päivänä korostetaan metsissä liikkumisen tärkeyttä.

Suomen lasten metsäretkipäivän suojelijana toimii tasavallan presidentti Sauli Niinistö. Tapahtumaa organisoi Helsingin yliopiston Kasvatustieteiden osaston biologian didaktiikan tutkimusryhmä.

Tapahtuma järjestettiin ensimmäistä kertaa 12.4.2016. Kuvassa metsäretkipäivätapahtuman kehittämiseen osallistuneita luokanopettajaopiskelijoita.

metsätiimi_3

Suomen lasten metsäretkipäivän idea on syntynyt luonnossa liikkumiseen ja lajintunnistukseen liittyvän tutkimus- ja opetustyön myötä. Tutkimuksissa on havaittu, että kaikki suomalaiset lapset ja nuoret eivät tunnista tavallisimpiakaan kasvilajeja, eivätkä kaikki lapset ja nuoret ole kouluaikanaan käyneet metsässä kertaakaan. Oppiiko tällainen lapsi, miten riippuvaisia me ihmiset olemme luonnon hyvinvoinnista? On ehkä unohdettu, että jokaisen sukupolven on uudestaan opittava metsässä liikkumisen taidot ja metsän eliölajit.

Tapahtuman taustalla on huoli lasten ja nuorten luontosuhteen kehittymisestä. Luontosuhteen syntymiseen tarvitaan luontoa. Siellä on käytävä ja sinne mentävä. Olemme tehneet tutkimusta suomalaisten lasten ja nuorten sekä opettajien kasvilajintunnistustaidoista ja luontosuhteen kehittymisestä, ja olemme olleet kovin huolissani. Lapset ja nuoret, eivätkä kaikki opettajatkaan tunnista tavallisimpia luonnonkasvejamme. Tuntemattomiksi jäävät myös linnut ja monet muut eläimet, eikä luontosuhde pääse kehittymään, kun mikään ei ole tuttua. Paras keino oppia lajeja on luontoon lähteminen. Kun lapsi ensi kertaa näkee aidon nokkosperhosen tai västäräkin tai maistaa hieman ketunleipää, hän alkaa vähitellen ymmärtää ympärillään olevaa elämää. Hän oppii arvostamaan luonnon monimuotoisuutta. Hänelle syntyy muistoja ja herää halu pitää luonnosta huolta. Hänelle muodostuu luontosuhde. Kaikenlainen metsissä seikkailu, soilla samoilu tai rannoilla istuskelu kehittää sidettä ihmisen ja luonnon välille. Ennen kaikkea, ulkona liikkuessa voi paitsi rauhoittua, niin siellä voi myös innostua ja kokea ilon tunteita!

Suomalaisuuteen kuuluvat metsät ja metsissä liikkuminen, ja luonnossa liikkumisen hyödyistä on tutkittua tietoa. Silti metsään menemisessä tuntuu olevan tällä hetkellä iso kynnys ja tutkimuksissa on käynyt ilmi, että kaikki lapset ja nuoret eivät ole kouluaikanaan käyneet metsässä kertaakaan. Tästä kaikesta on muotoutunut ajatus, unelma ja toive, josko jokainen suomalainen lapsi pääsisi käymään metsäretkellä edes kerran lapsuudessaan. Saada muistoja. Haistaa suopursua. Kuulla palokärjen naputusta. Nähdä sammaleen vihreyttä. Tästä unelmasta on syntynyt Suomen lasten metsäretkipäivä.

Suomen lasten metsäretkipäivä järjestetään vuonna 2018 kolmatta kertaa. Päivän tavoitteena on retkeilyn lisäksi lisätä ihmisten tietoa suomalaisista metsistä, niihin liittyvästä kulttuuriperinnöstä, suomalaisesta eliölajistosta sekä tarjota ideoita omien retkien järjestämiseen. Metsäretkipäivä on myös osa opettajankoulutusta, ja päivää ovat toteuttamassa Helsingin yliopiston Kasvatustieteiden osaston luokanopettajaopiskelijat. Metsäretkipäivään liittyvät tiedot kootaan tänne blogi-sivulle ja tapahtumasta tiedotetaan facebook-sivuillamme.

Tänä vuonna teemme päivää myös yhdessä kansainvälisen Ulkoluokkapäivä-tapahtuman kanssa, jota organisoi Suomen Ympäristökasvatuksen Seura ry. Mukana yhteistyöverkostossa on kymmeniä luontojärjestöjä ja muita yhteistyökumppaneita.

Tapahtuma on tarkoitus järjestää vuosittain, joten sisältöäkin tulee pikkuhiljaa lisää. Kiitos, että jaksat odottaa! Facebook-sivumme sen sijaan päivittyvät jatkuvasti:

https://www.facebook.com/suomenlastenmetsaretkipaiva/

https://www.facebook.com/groups/suomenlastenmetsaretkipaiva/

Kuvia voi merkitä hastagilla #metsäretkipäivä

Lisätietoja antaa Arja Kaasinen: 050-3187286, arja.kaasinen at helsinki.fi, Biologian didaktiikan tutkimusryhmä, Kasvatustieteiden osasto, Helsingin yliopisto.Metsaretkipaiva_nappi