Tervetuloa Kemian mallit ja visualisointi MOOC-kurssille!

Kurssi on Kemian opettajankoulutusyksikön tarjoama maisterikurssi, jonne toivotamme tervetulleiksi myös kaikki kentän opettajat. Opettajat saavat kurssin hyväksytystä suorittamisesta sertifikaatin.

Kurssin päätavoitteena on ymmärtää mallien ja visualisoinnin merkitys ja rajoitukset kemian tutkimuksessa, oppimisessa ja opetuksessa. Lisäksi tavoitteena on harjoitella erilaisten mallinnusohjelmistojen käyttöä, ja samalla vahvistaa minäpystyvyyden ja pätevyyden tunnetta molekyylimallinnuksen opetuskäytössä.


Kurssi koostuu verkkoluennoista, artikkeleista, mallinnusharjoituksista ja tekstiharjoituksista. Kurssin kohokohtana viedään opitut taidot ja tiedot käytäntöön suunnittelemalla ja toteuttamalla oma molekyylimallinnustyöpaja tai opetustuokio. Kurssia kehitetään edelleen moduuli kerrallaan.

Kurssin löydät täältä.

 

 

 

 

 

Tekijänoikeuksista

Torstaina 4.10. Tekijänoikeus opetuksessa-seminaarissa, yliopiston lakimiehiä oli selventämässä tekijänoikeuksiin liittyviä kysymyksiä. Tekijänoikeuksiin liittyvät lait tuntuvat vaikeilta ja monimutkaisilta ja aivan kaikkiin kysymyksiin ei tunnu olevan selvää vastausta mutta seminaari valotti ja selkeytti hyvin tekijänoikeuksiin liittyviä asioita. Seminaarissa tuli esille että linkittäminen on kaikista turvallisin tapa käyttää muiden luomaa materiaalia joten tässä linkki seminaarin ohjelmaan ja kalvoihin: https://blogs.helsinki.fi/videoblog/tekijanoikeudet-opetuksessa/

Kurkistuskursseja lukiolaisille

Uuudella 1.8.2019 voimaan tulevalla lukiolailla pyritään mm. edistämään lukiokoulutuksen ja korkeakoulujen kanssa tehtävää yhteistyötä ja tarjota tukea jatko-opintojen suunnitteluun. Yksi ratkaisu näihin tavoitteisiin on korkeakoulujen lukiolaisille tarjoamat kurkistuskurssit.

Keskiviikkona 3. 10. järjestetyssä Kurkistuskurssit-tilaisuudessa keskusteltiin kurkistuskursseista ja niiden toteuttamisesta. Joitakin kurkistuskursseja on jo olemassa ja Topias Ikävalko Tiedekasvatuskeskuksesta esittelikin tilaisuudessa kaksi näistä (Globaalit haasteet, Terveyden ja hyvinvoinnin kemia). Myös matemaattisten tieteiden kandiohjelmalla on tarjolla kursseja joita myös lukiolaiset voivat käydä mutta ne eivät ole houkutelleet kovin montaa lukiolaista paikalle. Lähiopetus aiheuttaa usein aikataulullisia ongelmia ja luo epätasa-arvoisuutta lukiolaisten välille. Avoimet itsenäisesti käytävät verkkokurssit voivat olla ainakin osittain ratkaisuna näihin ongelmiin. Hankkeemme puitteissa luotu Matematiikkaa kaikkialla MOOC-kurssi toimii  myös kurkistuskurssina lukiolaisille ja sen rakenteen suunnittelussa on otettu erityisesti huomioon lukiolaiset, jotka eivät välttämättä ehdi tai jaksa käydä koko 5 opintopisteen kurssia. Kurkistuskurssien toteutuksessa on kuitenkin omat haasteensa ja haasteita on vielä enemmän verkkokurssien kohdalla. Kurkistuskurssit-tilaisuudessa ehkä suurimpana haasteena nousi esiin opiskelijoiden tunnistaminen ja opintosuoritusten kirjaaminen.

Jos olet suunnittelemassa kurkistuskursseja Helsingin yliopistolla, suosittelen liittymään Kurkistuskurssit-ryhmään Yammerissa: https://www.yammer.com/helsinki.fi/#/threads/inGroup?type=in_group&feedId=15805944&view=all

Matematiikkaa kaikkialla MOOC on auki!

Matemaattisten tieteiden kandiohjelman kurssin Matematiikkaa kaikkialla MOOC-pilottikurssi aukesi opiskelijoille maanantaina 24.9. Kurssi on auki tämän syyslukukauden ajan. Kurssi löytyy sivustolta mooc.helsinki.fi ajankohtaiset MOOC-kurssit kategoriasta.  Kurssiin pääsee tutustumaan kaikki halukkaat ilman kirjautumistakin ja nyt pilotointi vaiheessa Helsingin yliopiston opiskelijat ja lukiolaiset voivat saada kurssista opintopisteitä.

Kurssi koostuu erilaisista aiheista jotka sisältävät videoita, minitestejä ja tehtäviä. Iso osa tehtävistä on erilaisia H5P-tehtäviä

Kurssia on tarkoitus vielä kehittää ja tarjota uudelleen kevätlukukaudella.

Tervetuloa tutustumaan kurssiin: https://mooc.helsinki.fi/course/view.php?id=147

 

Ohjausryhmä kokoontui ja hankkeet tapasivat

Ohjausryhmän kokoontuminen

Hankkeen ohjausryhmän syksyn ensimmäinen palaveri pidettiin 5.9. Palaverissa keskusteltiin hankkeen budjetista ja osahankkeiden tilanteesta.

Paikalla olivat:

Juha Oikkonen
Ismo Koponen
Johannes Pernaa
Terhi Hautala
Esko Kuittinen

Hankkeiden ensimmäinen yhteistapaaminen

Vuoden 2018 digiloikkahankkeet kokoontuivat 13.9. Minervatorilla esittäytymään muille hankkeille ja hankkeista kiinnostuneille. Kukin hanke pääsi lyhyesti kertomaan mm. tavoitteitaan ja missä vaiheessa hanke on suhteessa tavoitteisiinsa. Esitysten ja kahvittelun jälkeen osallistujat jaettiin ryhmiin keskustelemaan erilaisista ongelmakohdista jotka saattavat vaikuttaa digiloikkahankkeiden tavoitteiden saavuttamiseen. Krista Suominen, Henri Lommi, Miikka Turkkila ja Johannes Pernaa olivat paikalla tapaamisessa hankkeestamme.

Linkki tapaamisen ohjelmaan

Linkki hankkeemme esitykseen

 

Fysiikan historia digiloikkaa

MFK-F302 Fysiikan historia -kurssin digiloikka on ensimmäistä pilotointia vaille valmis. II periodissa saadaan koekäyttäjia uudelle vain tätä kurssia varten räätälöidylle tietokantatehtäville. Halukkaat voivat tutustua kurssin moodle sivuihin jo nyt oheisesta linkistä kirjautumalla sisään vierailijana (salasana on FyHi2018).

MOOC-koulutus

HY-opetusteknologiapalvelut kävivät 7.6. pitämässä hankkeeseemme osallistuville MOOC-koulutuksen, jossa käytiin lyhyesti läpi Moodlen ja Mooc:in ominaisuuksia.

Koulutukseen osallistuneet pääsivät myös kysymään heitä askarruttavia asioita. Varsinkin tekijänoikeus kysymykset ja kuinka tehdä Mooc:ista vuorovaikutteinen olivat suosittuja aiheita. Koulutus oli kokonaisuudessaan hyvin onnistunut ja nyt on hyvä lähteä jatkamaan kurssien suunnittelua ja toteutusta varsinkin kun kaksi hankkeeseen palkattua projektisuunnittelijaa aloitti työnsä kesäkuun alussa.

Krista Suominen

Moodle-miitti 2018

28.5. Kielikeskuksen juhlasalissa oli Opetusteknologiapalveluiden järjestämä Moodle-miitti-tapahtuma jossa eri opetuksen tarjoajat esittelivät kunka he ovat hyödyntäneet Moodlea ja sen ominaisuuksia opetuksessa. Tapahtumassa esiintyivät Eeva Voutilainen Avoimesta yliopistosta, Tuula Huuskonen Helsingin yliopiston kirjastolta, Reijo Käkelä Bio- ja ympäristötieteellisestä ja Marko Alamäki Opetusteknologiapalveluilta. Tapahtuman lopussa oli vielä lyhyt katsaus mitä muutoksia Moodleen on tulossa seuraavassa päivityksessä joka on 27.6.

Moodle ominaisuuksista esillä olivat mm. Moodlen sanasto-toiminto ja H5P-työkalut. Tapahtumassa käydyssä keskustelussa tuli esille, että H5P-työkalut eivät välttämättä sovellu ”vakavaan” arviointiin vaan toimivat esimerkiksi paremmin itsearvioinnissa. Ne ovat kuitenkin visuaalisia ja interaktiivisia ja mahdollistavat välittömän palautteen antamisen opiskelijalle.

Bio- ja ympäristötieteellisessä Moodlea oli myös käytetty mahdollistamaan flipped classroom-opetusta eli missä opiskelijat opiskelevat itsenäisesti luennon aiheen ennen luennolle tuloa. Opetusmenetelmän hankaluutena on yleensä se kuinka opiskelijat saadaan motivoitua opiskelemaan asiat ennen luentoa. Bio- ja ympäristötieteellisessä ongelma oli ratkaistu niin, että ennen luentoa piti suorittaa pieni osakoe (2 kertaa viikossa) itsenäisesti opiskeltavasta materiaalista  jotka olivat tässä tapauksessa lyhyitä opetusvideoita (n. 10 min). Sen lisäksi opiskelijoiden piti vielä vertaisarvioida toisten opiskelijoidn osakokeita. Osakokeiden painoarvo oli yhteensä 40%, kun loppukokeen painoarvo oli 60%. Tällä menetelmällä saatiin hyviä oppimistuloksia ja myös opiskelijat pitivät menetelmästä.

Voit käydä tutustumassa tarkemmin tapahtumaan ja sen esityksiin Moodle-miitin Moodle-sivuilla:

  • Mene osoitteeseen moodle.helsinki.fi
  • Löydät alueen hakusanalla Moodle-miitti.
  • Klikkaa itsesi osallistujaksi.

Vierailin myös Lumatikka-ohjelman verkkokoulutusten koordinoinnista vastaavan Inkeri Sundqvistin Youtube-blogi postauksessa joka käsitteli Moodle-miittiä: https://www.youtube.com/watch?v=J1PD_NvNnoo

Krista Suominen

Digiloikkaajat stagella!

Tiistaina 22.5. Tiedekulman stagella järjestettiin Digiloikkaajat stagella! Vuoden 2017 digiloikka-hankkeiden loppuseminaari-tapahtuma, jossa vuoden 2017 digiloikka hankkeet esittelivät hankeidensa matkaa ja lopputuloksia kaikille kiinnostuneille. Tapahtuman avasi Helsingin yliopiston vararehtori Sari Lindblom ja puhetta johdattelivat digitalisaatiojohtaja Jaakko Kurhila ja kehitysjohtaja Susanna Niinistö-Sivuranta. Tilaisuudessa esiintyi kaikki 15 hanketta, jotka aloittivat hankkeensa vuonna 2017. Esitykset vaihtelivat dia-esityksistä videoihin ja postereihin.

Tilaisuuden ohjelma

Digiloikka on ollut eri koulutusojelmille hyvin erilainen. Muutamat koulutusohjelmat olivat rakentaneet hankkeessa Mooc-kursseja, toiset järjestelmiä ja työkaluja jotka helpottavat opiskelijoiden opiskelua ja toiset olivat panostaneet opettajakunnan kouluttamiseen. Lopputuotosten lisäksi myös matka päämäärään on ollut erilainen jokaisella hankkeella. Yhdistävänä tekijänä kuitenkin hankkeilla tuntui olevan, että matka on ollut intensiivinen ja ehkä hieman hektinenkin. Kuitenkin lopputuloksena on toimivia ja inspiroivia tuotoksia.

MOOC kokemuksia

Koska oma digiloikka-hankkeemme keskittyy Mooc-kurssien rakentamiseen, niin kokoan nyt huomioita joita tein kuunnellessani Mooc-kursseja rakentaneita hankkeita. Mooc-kurssien hyödyiksi nähtiin opintojen joustavuuden lisääntyminen ja opetusresurssien tehostuminen. Varsinkin Ympäristötaloustieteen johdanto-kurssilla se oli houkutellut enemmän opiskelijoita aloittamaan kurssin. Johtamisen opintokokonaisuudessa tavoittena oli, että kurssit voisi aloittaa milloin vain mutta kurssisuorituksia tuli tällä menetelmällä odotettua vähemmän. Ratkaisuna nähtiin aikataulutuksen tiukentaminen mikä vähentää joustavuutta mutta toisaalta ehkä motivoi paremmin kurssin suorittamista. Huonona puolena Mooc-kursseissa nähtiin vuorovaikutuksen puute. Erilaisia keskustelukanavia on mahdollista luoda verkkoon mutta niiden käyttö ei ole aktiivista. Ainakaan verrattuna perinteisessä luokkahuoneessa käytävään keskusteluun ja vuorovaikutukseen.

Digiloikka on toiminut monessa koulutusohjelmassa ponnahduslautana kohti digitalisaatiota mistä on hyvä jatkaa hankkeen jälkeenki. Kuitenkin niin, että digitalisaatio toimii apuvälineenä pedagogiigalle eikä ole itse tavoite.

Tapahtuma myös kuvattiin ja tallennettiin kokonaisuudessaan unitubeen. Voit katsoa sen täältä: https://www.helsinki.fi/fi/unitube/video/e4530228-df66-4363-8ddd-49183a63c44a

Krista Suominen
Projektisuunnittelija

 

Ohjausryhmän kokoontuminen

Hankkeen ohjausryhmä kokoontui jälleen 14.5. Palaverissa päätettiin , että pyritään tilaamaan MOOC-koulutus opetusteknologiapalveluilta kesäkuun ensimmäiselle viikolle kun kaksi hankkeen projektisuunnittelijaa aloittaa työnsä kesäkuun alussa.

Palaverissa keskusteltiin myös TVT-taitoja kartoittavasta kokeesta ja sen toteuttamisesta. Aikaisemmin oli päätetty, että kokeen rakentaminen tulee Pipsa Blombergin vastuulle mutta nyt lisäksi molemmat Helsingin Yliopiston harjoittelukoulut olisivat osallistumassa kokeen rakentamiseen.

Lopuksi sovittiin, että hankkeen ohjausrymä kokoontuu seuraavan kerran elokussa.

Paikalla olivat:

Johannes Pernaa
Ismo Koponen
Martina Aaltonen
Krista Suominen