Kurssikerta 5. Bufferointia, analyyseja ja piirtotyökaluja

Viidennen kurssikerran teemana oli buffer-työkalulla tapahtuva puskurointi, piirtotyökalujen harjoittelu, sekä itsenäinen MapInfo-treeni, jossa sovellettiin aikaisemmin opittuja temppuja ja koeteltiin kärsivällisyyttä. Bufferointi on helppo, selkeä ja monikäyttöinen toiminto niin etäisyyksien, kuin myös lukumäärien laskemisessa. Piirtotyökalut olivat myös selkeitä ja helppo omaksua. Tässä vaiheessa on kuitenkin tullut hyvinkin selväksi että MapInfo ei ole ensisijaisesti piirtotyökalu, vaan paikkatieto-ohjelma. Piirtäessään MapInfolla huomaa yllättäin ikävöivänsä CorelDrawin Bézier-työkalua, mutta vielä sitäkin enemmän CorelDrawin Undo-toimintoa. Datan käsittelyssä, jäsentelyssä ja tuottamisessa MapInfo on kuitenkin omaa luokkaansa.

Tällä työkerralla tuli ensimmäistä kertaa kunnolla vietettyä MapInfon kanssa kahdenkeskeistä aikaa. Valmiiden ohjeiden sijaan joutui vähän etsiskelemään ja mietiskelemään ja muiselemaan miten homma toimiikaan. Selvien ohjeiden kanssa tuudittautuu helposti tunteeseen, että osaa asiat. Teoriassa osaa kyllä käyttää Update Column-toimintoa ja näppäillä sinne pyydetyt asiat. Kummasti se on kuitenkin eri asia tajuta että tässä yhteydessä voisin hyödyntää Update Columnia ja päätellä itse mitä kuhunkin sarakkeeseen pitää tässä yhteydessä laittaa. Kuten muissakin asioissa, parhaiten sitä oppii vaan kokeilemalla. MapInfon surkea Undo-nappi tosin hiukan latistaa kokeilunhaluista seikkailumieltä, sillä sössittyään asioita on vaikeampi korjata. Huonoksi osoittautuneet kokeilut vaativat ongelmanratkaisutaitoja.

Toistaiseksi MapInfon keskeisimpiä työkaluja tuntuvat olevan erilaiset taulukot ja laskutyökalut. Excelin ja SPSS:n kaltaisista varsinaisista tilastointiohjelmista MapInfo kuitenkin erottuu luonnollisesti kyvyllään esittää taulukoita kartalla. MapInfo on mainio työkalu tilastotiedon visualisoimiseen, mutta hyödyllinen myös maantieteellistä tutkimusta tehtäessä. Etenkin asioiden välisiä korrelaatioita on erittäin helppo tutkia karttatyökaluilla. Tilastoon saa MapInfon avulla liitettyä alueellisen näkökulman ja tämä onkin epäilemättä MapInfon päätarkoitus.

Toistaiseksi helpoimmin sujuvat asiat MapInfon kanssa ovat puskurointi, piirtäminen ja karttaesitysten pyörittely. Sen sijaan erilaiset laskutehtävät ja datan muokkaaminen tuottavat vielä paikoin ongelmaa. Viimeisin kurssikerta toisaalta toi itsevarmuutta taulukoiden ja datan kanssa temppuiluun, toisaalta taas myös turhautti ja ärsytti. Uuden tietokoneohjelman oppiminen on aina ajoittain ärsyttävää ja hermoja raastavaa. Asioita ei voi hoitaa vähän sinne päin tai melkein oikein. MapInfo ei ole armollinen inhimillisille hairahduksille. Mutta kun sitä kohtelee oikein, se myös toimii. Paras tapa oppia on jonkun turhan aineiston kanssa pelleily. Aina voi sitten aloittaa alusta jos huomaa menneensä liian solmuun.

Puskurointi, eli bufferointi on monipuolinen ja yksinkertainen työkalu. Sillä voi laskea kuinka monta kohdetta on tietyn säteen sisäpuolella. Voidaan esimerkiksi kartoittaa meluhaittaa moottoritiestä tai lentokentästä. Kurssikerran harjoituksessa sitä käytettiin juuri lentokentistä aiheutuvan melun melualuiden kartoittamisessa. Lisäksi mittailtiin kuinka paljon ihmisiä asuu tietyn säteen päässä koulusta, sairaalasta ja juna-asemasta. Kurssilla tehtyjen harjoitusten vastauksia on keräiltynä taulukkoon 1. Muita käyttötarkoituksia puskurointityökalulle voisi olla vaikkapa säteilyriskialueiden kartoittaminen.

kurssikert5vast

Taulukko 1. Vastauksia harjoituksissa esiintyneisiin bufferointi-kysymyksiin.

Ihan jokaiseen kysymykseen en saanut vastausta ja verratessani vastauksiani Jessican vastauksiin, huomaan että alkuosassa on hieman eroja. Erot ovat tulleet varmaankin lentokenttää piirrettäessä, mutta ne eivät ole merkittäviä. Uima-altaiden lukumäärässä PK-seudulla näyttäisi siltä, että olen napannut luvun jostain ihan väärästä sarakkeesta, sillä luku on ihan järjetön. Muuten Jessican uima-allas vastaukset vastaavat omiani.

Lähteet:

Järvinen, J. (2014). Jessican PAK-blogi. Kurssikerta 5: Bufferointi ja uima-altaat. <https://blogs.helsinki.fi/jessicaj/> luettu 28.2.2014

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *