Epicollect 5 & maailmankarttaa maanjäristyksin ja tulivuorin 19.2.

Epicollect 5 & turvallisuus

Aloitimme tämän luennon tunteroisen kävelyllä Kumpulan lähiympäristössä. Keräsimme mielipideaineistoa Epicollect 5 -sovelluksella alueen viihtyisyydestä ja turvallisuudesta. Epicollect 5 oli minulle jo ennestään tuttu sovellus ja se onkin erittäin kätevä tämän kaltaisen aineiston keräämiseen. Sovellusta voi hyvin käyttää peruskouluissa ja lukiossa vaikka oppilaiden suorittamiin melu- tai valosaastetutkimuksiin. Sovellukseen voi tehdä oman kyselyn ja maastossa kyselyyn vastaessa sovellus ottaa ylös sijainnin ja vastaukset. Aineiston saa helposti siirrettyä esimerkiksi QGIS:n, kuten me teimme (Kuva  1). Kartassa turvallisuuden arvo 1 tarkoittaa sitä, että alue koetaan turvattomaksi, 5 taas sitä, että alue on mielestämme turvallinen. Kartasta huomaa, että vehreimmillä alueilla turvallisuus koettiin parhaimmaksi, kun taas isojen teiden vieressä koettiin eniten turvattomuutta.


Kuva 1. Kartta koetusta turvallisuudesta Kumpulan lähistöllä.

Maailmaa, maanjäristyksiä ja tulivuoria

Seuraavaksi harjoittelimme pistemäisen, netistä poimitun aineiston esittämistä kartalla. Tätä tehtävää varten meillä oli valmiiksi maailmankartasta tiedosto ja lisäksi haimme tietyiltä sivustoilta materiaalia esimerkiksi maanjäristyksistä ja itse hain lisäksi myös tulivuoridataa. Tunnilla tein ensin kartan 4-7 mangitudin maanjäristyksistä, jotka olivat tapahtuneet vuodesta 2000 nykypäivään (Kuva 2).

Maanjäristyksiä kuvaavalla kartalla näkee todella selvästi sen, että maanjäristykset sijoittuvat litosfäärilaattojen saumakohtiin. Maanjäristyksiä nimittäin tapahtuu eniten juuri näissä saumakohdissa: kohdissa joissa mannerlaatat törmäävät tai erkanevat toisistaan. Kun vertaa karttaani mannerlaattakuvaan (Kuva 3) huomaa, kuinka selvästi saumakohdat todella näkyvät. Erityisesti pienimmät järistykset tekevät hienon helminauhan saumojen kohdalle. Kartassa näkyy myös selvästi Tyynenmeren tulirengas, jolla tapahtuu jopa 90 %: a kaikista maanjäristyksistä (Evers 2015). Karttaa voi hyvin käyttää opetuksessa havainnollistamaan mannerlaattojen sijaintia, muotoja, liikkeitä ja vaikutuksia esimerkiksi suuriin kaupunkeihin, jotka sijoittuvat mannerlaattojen saumoihin.

Olisin voinut tehdä kartan myös voimakkaimmista maanjäristyksistä kuten Marita (2018) oli tehnyt. Hänen tekemä kartta 8 magnitudin maanjäristyksistä eroaa huomattavasti minun tekemästä pienempien magnitudien maanjäristyksistä. Näitä karttoja vertailemalla saisi varmasti luokkaan keskustelua esimerkiksi siitä, millaiset maanjäristykset on yleisiä ja millaiset harvinaisia sekä voimakkaiden maanjäristysten aiheuttamista tuhoista.

Kuva 2. Kartta 4-7 magnitudin maanjäristyksistä maapallolla vuodesta 2000 v nykyhetkeen (Data: NCEDC 2016).

Kuva 3. Mannerlaattojen sijainnit kartalla (Paukku 2017).

Toiset kartan tein tulivuorten sijainneista maapallolla (Kuva 4). Myös siinä näkyy Tyynenmeren tulirengas erittäin hyvin, joskin muiden mannerlaattojen reunat eivät näy niin selvästi kuin maanjäristyskartassa. Jopa 75 % maailman tulivuorista sijaitsee Tyynenmeren tulirenkaan alueella (Evers 2015). Islanti erottuu myös hyvin kartalta, sillä se sijaitsee litosfäärilaattojen saumakohdan lisäksi kuuman pisteen päällä, minkä vuoksi siellä on runsaasti tulivuoria (Crone Johannese 2016). Lisäksi Itä-Afrikan hautavajoama näkyy tulivuorikartassa selvästi. Itä-Afrikan hautavajoama johtuu siitä, kun kaksi mannerlaattaa, itäinen ja läntinen, erkanevat toisistaan pikkuhiljaa (Peda.net).


Kuva 4. Tulivuoret maailmankartalla (Data: NOAA).

Kurssikerrasta jäi minulle tällä kertaa oikein mukava olo, kerrankin osasin hyvin! Tulivuorikartan tein itse asiassa ensin toisen kurssin tehtävään liittyen mutta päätin laittaa sen myös tänne blogiin, koska sehän sopii tähän loistavasti. Kiva huomata, että pystyy hyödyntämään oppimiaan taitoja myös muualla.

 

Lähteet:

Crone Johannese, J. (2016). Näin syntyvät Galápagossaarten kaltaiset tuliperäiset saaret. National Geography Suomi 10/2016. Viitattu 28.2.2018. http://natgeo.fi/luonto/tulivuori/nain-syntyvat-galapagossaarten-kaltaiset-tuliperaiset-saaret.

Evers, J. (2015). Ring of fire. National Geography.
https://www.nationalgeographic.org/encyclopedia/ring-fire/.

Marita Selin (2018). The world is a hazardous place eli Kuudes kurssikerta. Blogikirjoitus. Viitattu 28.2.2018.

NCEDC (2016). Northern California Earthquake Data Center. UC Berkeley Seismological Laboratory. Dataset. doi:10.7932/NCEDC.
http://quake.geo.berkeley.edu/anss/catalog-search.html.

NOAA -National Oceanic and Atmospheric Administration, Department of Commerce . Volcano Location Data. 
https://www.ngdc.noaa.gov/nndc/struts/form?t=102557&s=5&d=5
.

Paukku, T. (2017): Tajusimme vasta 50 vuotta sitten, että mantereet liikkuvat – ensin ajatukselle naurettiin, sitten se mullisti käsityksiämme maapallosta. Helsingin Sanomat. Viitattu 25.2. https://www.hs.fi/tiede/art-2000005487447.html.

Peda.net. East Afrikan Rift Valley. Viitattu 28.2.2018.
https://peda.net/hankkeet/kam/ljl/earv/r-v.