Välkommen

De svenskspråkiga sidorna är färdiga hösten 2008 

De här sidorna har gjorts av studerande under en projektkurs som är en del av Miljöpedagogikens ämnesstudier. På sidorna har vi byggt upp helheter av sådant som vi har lärt oss medan vi har avlagt ämnesstudierna. Arbetet har gjorts på Institutionen för tillämpad pedagogik vid Helsingfors universitet år 2008.

Sidorna betonar forskning inom områdena miljöpedagogik och utbildning för hållbar utveckling. Sidorna ger en mångsidig överblick av ämnet samt länkar men strävar inte till att täcka alla synvinklar inom miljöpedagogiken.

Vad är miljöpedagogik?

 kaari.jpg

Bild: Heidi Värttö

© Vi förbehåller oss rätten till kopiering av bilderna.

© 2020 A MarketPress.com Theme