Centrala begrepp

Miljöpedagogik är ett brett område med många tillhörande begrepp. Samma begrepp används ofta på olika sätt i olika sammanhang.

Centrala begrepp och begrepp som har väckt diskussion är bland annat miljö, natur, hållbar utveckling, känsla för miljön, miljökännedom, miljöansvaregenmakt och social empowerment. Här försöker vi inte definiera begreppen entydigt utan målet är snarare att presentera olika synsätt gällande begreppen. Under den här rubriken presenteras också kort olika delområden inom miljöpedagogiken.

Ute på fältet har man det känts nödvändigt att definiera begreppen som anknyter till miljöpedagogiken noggrannare. Man har saknat definitioner som skulle göra språket inom branschen klarare och stå som grund för en offentlig diskussion. Just nu pågår ett projekt för att definiera begrepp med anknytning till miljöpedagogik. Projektet är finskspråkigt och hittas här (Återvinningscentralen).

Börja bekanta dig med begreppen här

lokki.jpg

Bild: Katariina Syrjäsuo

© 2020 A MarketPress.com Theme