Egenmakt – Self Empowerment

Egenmakt (self empowerment) och social empowerment är centrala faktorer som utvecklar ett beteende med miljöansvar. Egenmakt är följden av en process där individens  tro på sin egen förmåga att påverka växer. Till exempel i Paloniemis och Koskinens modell är egenmakt en viktig del av inlärningsprocessen för att vilja delta i ansvarsfullt agerande för miljön.

En av de centrala idéerna bakom begreppet egenmakt är i Paloniemis och Koskinens modell att den är ett initiativ från individen själv. Under processen att uppnå egenmakt kan andra ändå försiktigt stöda individen och erbjuda möjligheter.

licancabur.jpg

Bild: Tuija Koski-Lammi

Litteratur

Paloniemi & Koskinen 2005

<–          –>

<– Centrala begrepp

© 2020 A MarketPress.com Theme