Känsla för miljön

Med känsla för miljön menar man ett känslomässigt och empatiskt förhållande till miljön som baserar sig på individens erfarenheter och iakttagelser. För att utveckla sin känsla för miljön är det av avgörande betydelse att man i barndomen fått erfarenheter av gott humör, estetisk njutning och psykiskt välmående då man rört sig i miljön.

Känsla för miljön är förmåga att iaktta och förnimma miljön och på det sättet också lägga märke till förändringar i miljön. Centralt är också att förstå miljöpåverkan av ens egen aktivitet. Begreppet ”favoritplats i naturen” hänger tätt samman med känsla för miljön och positiva erfarenheter av miljön.

ymparistoherkkyys.jpg

Bild: Tuija Koski-Lammi 

Vad har du upplevt vara behagligt eller obehagligt i din miljö?

Litteratur

Aura ym. 1997

Globus – ympäristökasvatuksen opiskeluohjelma 1999

Hungerford & Volk 1990

Jeronen & Kaikkonen 2001

Wahlström 1997

<–          –>

<- Centrala begrepp

© 2020 A MarketPress.com Theme