Miljöansvar

Enligt många modeller för miljöpedagogik är en av målsättningarna miljöansvar. En av miljöpedagogikens centrala uppgifter är förutom att utveckla individernas miljöansvar också att styra samhällets konstruktion i en riktning med mer miljöansvar.

Med miljöansvar menar man strävan efter att verka på bästa möjliga sätt med tanke på miljön. Miljöansvar har alltså olika betydelse för olika människor i olika situationer. Ansvaret beror på individens förmåga och de möjligheter som miljön erbjuder. Miljöansvaret innefattar tanke och moral samt den verksamhet och de handlingar som sker i praktiken.

För att forma miljöansvar är egenmakt och miljövärden viktiga vid sidan om den information och de kunskaper som behövs för att handla på bästa möjliga sätt med tanke på miljön. Värdena bestämmer vilket individerna och samhället anser att är det rätta sättet att handla på.

Man har forskat en hel del i hurdana personer som har miljöansvar. Gemensamma drag för personer med miljöansvar är att de har känsla för miljön, miljövänliga värderingar och attityder samt inblick i miljöfrågor. Dessutom är det viktigt att kunna lita på sin egen förmåga och sina möjligheter att påverka samt att vilja arbeta för att lösa miljöproblem.

sateenkaari1.jpg

Bild: Annukka Alppi

Litteratur

Cantell ym. 2006

Hungerford & Volk 1990

Paloniemi & Koskinen 2005

<–          –>

<– Centrala begrepp

© 2020 A MarketPress.com Theme