Olika former av miljöpedagogik

Många olika slags verksamhet har kallats och kallas för miljöpedagogik. Då användningen av begreppet hållbar utveckling blev vanlig på 1990-talet började man vid sidan av miljöpedagogik också tala om fostran för hållbar utveckling. Förhållandet mellan miljöpedagogik och fostran för hållbar utveckling har gett upphov till diskussion både i Finland och på andra håll i världen. De här två pedagogiska inriktningarna kan ses som delar av varandra eller stående sida vid sida.

keke.jpg

På bilden visas olika sätt att se förhållandet mellan miljöpedagogik och fostran för hållbar utveckling. Klicka på bilden för att se den större! Den gråa ovalen symboliserar miljöpedagogiken och den svarta ovalen fostran för hållbar utveckling.

Att tala om fostran för hållbar utveckling är inte helt oproblematiskt. Det är främst begreppet hållbar utveckling som vållar problem. Miljöpedagogik är som begrepp neutralare men också miljöpedagogiken har fått kritik för att vara allt för människocentrerad.

På grund av problemen som hör samman med begreppen har några forskare övergått till att tala om utbildning för hållbarhet (education for sustainability) eller utbildning för en hållbar framtid (education for sustainable future). Genom att använda de här begreppen vill man lägga tyngden på en hållbarare och bättre livskvalitet i framtiden i stället för att betona ekonomisk utveckling.

Länkar 

Andra delområden inom miljöpedagogiken 

Litteratur 

Om förhållandet mellan miljöpedagogik och fostran för hållbar utveckling

Wolff 2004

Tani ym. 2007

Tilbury & Cooke 2005

<–

<– Centrala begrepp

© 2020 A MarketPress.com Theme