Social Empowerment

Social empowerment och egenmakt (self empowerment) är centrala faktorer som utvecklar ett beteende med miljöansvar. Med social empowerment menas en process där människans förmåga och möjlighet att agera växer. Utmanande i processen är att kunna ta emot och dela ut makt.

Till exempel i Paloniemis och Koskinens modell är social empowerment en viktig del av inlärningsprocessen för att vilja delta i ansvarsfull verksamhet för miljön.

cataratas-de-iguazu.jpg

Bild: Tuija Koski-Lammi

<–          –>

<– Centrala begrepp

© 2020 A MarketPress.com Theme