Historia

Miljöpedagogiken har fötts och utvecklats till följd av betydande världsomfattande händelser och förändringar. Begreppet har blivit officiellt efter en rad internationella konferenser. På tidsaxeln nedan finns de viktigaste mötena, kommissionerna och rapporterna utsatta.

Flytta pilen över årtalen för att se namnen på händelserna. Genom att klicka på årtalen får du mer information om det som hänt.


1972

1975
1977 1983 1988 1992 2002

jana21.gif

p1020312.jpg

Bild: Katariina Syrjäsuo

Källor

Palmer 1998

UNESCO 1975, översättning Wolff 2004

Yhteinen tulevaisuutemme 1988

© 2020 A MarketPress.com Theme