Bilda nätverk

Ansvaret för miljöpedagogiken ligger inte längre på en liten grupp människor. Samarbetet har blivit intensivare mellan miljöpedagoger på många håll och man stöder varandra som samarbetspartners och via nätverk.

Vad och varför?

Enligt Strategi och verksamhetsplan för fostran och utbildning i hållbar utveckling 2006-2014 som är utarbetad av utbildningssektionen vid Finlands kommission för hållbar utveckling år 2006 ska daghem, skolor och läroanstalter stöda samarbete med andra som befrämjar miljöpedagogik.

Hur kan skolor och andra nätverk som befrämjar miljöpedagogik mötas?

© 2020 A MarketPress.com Theme