Internationellt

Internationell fostran är verksamhet som bland annat leder till personligt och samhälleligt globalt ansvar. Den hjälper att uppfatta jorden som en begränsad naturresurs. Olika projekt för internationell fostran uppmuntrar till bildande av nätverk. Till exempel för projektet Global fosran – för en hållbar utveckling 2007-2009 är en central målsättning att öka kvaliteten på och effekten av global fostran.

Att bilda internationella nätverk för med sig nya, utvidgade synvinklar på miljöpedagogik och frågor rörande hållbar utveckling.

Bild: Mahnalan Ympäristökoulu

Länkar

Nätverk och global fostran

Mera information om internationella nätverk på finska på adressen www.edu.fi/teemat/keke > Projektit

Litteratur

Kaivola & Monica Melén-Paaso 2007

Kivistö 2007

Internationell fostran 2010 (Undervisningsministeriets publikation 2007)

Flytta till

<– Bilda nätverk

© 2020 A MarketPress.com Theme