Lokalt

Lokalt samarbete är en förutsättning för att kunna utveckla miljöpedagogiken. Lokalkännedom och djup kunskap om den egna hemorten och dess natur- och kulturmiljö hjälper att förstå miljön och samhället som man lever i. Målet med lokala nätverk är förutom att tillsammans jobba för att främja hållbar utveckling också att samla och dela med sig av idéer för utveckling och nya lösningar.

Enligt Strategi och verksamhetsplan för fostran och utbildning i hållbar utveckling 2006-2014 som utarbetats av utbildningssektionen vid Finlands kommission för hållbar utveckling  är en av målsättningarna under åren 2006-2014 att  utvidga inlärningsmiljöerna ute i samhället genom att utveckla samarbetsmodeller mellan daghem, skolor, läroanstalter och andra befattningar på lokal nivå. Dessutom ska man sträva till att barn, unga och vuxenstuderande har möjlighet att delta i lokalt utvecklingsarbete. Målet är att alla skolor och läroanstalter år 2014 har ett fungerande samarbete på olika håll utanför skolan.

 

Stöd för skolors och läroanstalters nätverksbildande och utvidgande av inlärningsmiljöer i samhället ger bland annat:

Möjliga lokala samarbetspartners för daghem, skolor och andra läroanstalter

lampaita.jpg

Bild: Mahnalan Ympäristökoulu

Litteratur

Kestävän elämäntavan oppiminen. Kestävä kehitys opetukseen, arkikäytäntöihin ja toimintakulttuuriin (pdf) (Loukola 2007)

Maalle oppimaan. Kestävää kehitystä koulujen ja lähimaatilojen yhteistyönä (pdf) (Risku-Norja & Aaltonen 2007)

Flytta till

<– Bilda nätverk

© 2020 A MarketPress.com Theme