Nationellt

Också nationellt sätt utvecklas miljöpedagogik och fostran för hållbar utveckling snabbare än någonsin förr. Detta är en följd främst av nationella och internationella avtal men beror också på ett socialt tryck som uppstått  utgående från enskilda personers värderingar. Olika nationella och regionala processer är i full gång och skapar, ökar och styr miljöpedagogiken och dess förutsättningar på ett helt nytt sätt. Det är tydligt att vi är på väg mot en ny linje inom miljöpolitik och miljötänkande; nu framhävs preventiva åtgärder samt samarbete regionalt och mellan olika myndigheter allt starkare. Centralt är att utvecklingsprocesser som stöder varandra samordnas och koordineras.

Sällskapet för miljöfostran i Finland (SYKSE) har en roll som knutpunkt för nationell miljöpedagogisk information och är en kanal för att påverka myndigheterna. Som arbetsredskap för sin verksamhet använder SYKSE sig av:

  • E-postlistan Verkkonen

  • Sykses nätsidor

  • Tidningen Ympäristökasvattaja

  • Ympäristökasvatuspäivät (Miljöpedagogikdagarna)

  • Nätverksträffar

  • Kontaktpersoner mellan nätverken och SYKSE

 Utbildningsstyrelsen utvecklar bland annat lärande för framtiden och erbjuder skolorna information och stöd. Edu.fi är Utbildningsstyrelsens nättjänst för lärare. Via utbildningsstyrelsens nätsidor hittas flera möjliga parter att bilda nätverk med bland annat inom virtuella skolor (virtuaalikoulut), föreningar och offentliga sektorn samt visitkort och projekt som man kan delta i för att främja hållbar utveckling.

Möjliga samarbetsparners på nationall nivå

Länkar

Alueellisen ympäristökasvatuksen kehittämissuunnitelma

Litteratur

En publikation om hållbara utvecklingens kommande behov: Kestävän kehityksen torille 2020 (pdf) (Tapio m.fl. 2007)

Se också föreningar

Siirry

<– Bilda nätverk

© 2020 A MarketPress.com Theme