Regionalt

Genom att bilda regionala nätverk kan man utveckla samarbetet med officiella myndigheter och samarbete inom det mindre officiella, ofta praktiska arbetet. Då områdets starka sidor kan användas gemensamt befrämjas hållbar utveckling. Regionalt kan man förmedla information under större utbildnings- och liknande evenemang. Utarbetning och produktion av material till olika miljöpedagogiska sektorer och arbete för produktion med miljöansvar kan också skötas regionalt.

Enligt Strategi och verksamhetsplan för fostran och utbildning i hållbar utveckling 2006-2014 som utarbetats av utbildningssektionen vid Finlands kommission för hållbar utveckling föreslås att man i hela landet skapar regionalt täckande utvecklingsnätverk för fostran och utbildning för hållbar utveckling. Utvecklingscentraler ska finnas inom varje nätverk och ha i uppgift att centrera kunskap och dela med sig av den genom att samla och sprida utvecklingsideér. Kontakten till universitet och yrkeshögskolor är viktig.

Under de senaste åren har man på olika håll i landet grundat regionala samarbetsgrupper. I grupperna finns representanter bland annat för de regionala miljöcentralerna, länsstyrelsen, ungdomscentralerna, kommunerna (miljösektionen, daghem, skolor, läroanstalter), föreningar, privatpersoner och företag. De här samarbetsgrupperna samlar information på finska på adressen www.edu.fi/teemat/keke/ >kumppanit > alueellisia yhteistyöryhmiä.

Exempel på aktiva regionala miljöpedagogiska samarbetsgrupper (hemsidorna är finskspråkiga)

Birkaland (PYY)
Mellersta Finland (Piispala)
Norra Savolax (Metsäkartano)

Egentliga Finland (Haavi)

Finlands kommission för hållbar utveckling, utskottet för regionala och lokala frågor APAJA

APAJA främjar utveckling och nätverksbildande inom den regionala och lokala förvaltningen i samarbete med myndigheter på olika nivå och övriga drivkrafter. APAJA vill samarbeta också med skolor. Inom utskottet finns intresse för att få konkreta exempel till stånd både på lokal och regional nivå.

Litteratur

Alueellisen ympäristökasvatuksen kehittämissuunnitelma ‘Kasvata Ennaltaehkäise Valvo Korjaa’ (Kiiskinen & Karjalainen 2007)

Flytta till

<- Bilda nätverk

© 2020 A MarketPress.com Theme