Påverka i din vardag

Jokainen voi omalta osaltaan vaikuttaa ympäristön tilaan ympäristövastuullisilla arjen valinnoilla. Ympäristövastuullisuudella tarkoitetaan tietoista pyrkimystä toimia kussakin tilanteessa ympäristön kannalta parhaalla mahdollisella tavalla. Lähes kaikilla arkisilla teoillamme on joko suoria tai välillisiä vaikutuksia ympäristön tilaan. Vaikutukset voivat kohdistua mihin tahansa ympäristön ulottuvuuteen, kuten ekologiseen, sosiokulttuuriseen, eettiseen tai esteettiseen ympäristöön.

Toimintamme ympäristövaikutukset voivat ilmetä lähellä tai kaukana, yhtäkkiä tai pikkuhiljaa, lievinä tai voimakkaina… Suuri osa vaikutuksista jää kuitenkin arkisten havaintojemme ulkopuolelle tai inhimillisen aistimaailmamme ulottumattomiin. Tämä ei silti tarkoita sitä, että ne olisivat merkityksettömiä. Kaupassa tai matkatoimistossa tehty ostopäätös voi vaikutta yhtä lailla pohjalaisen luomuviljelijän tai perulaisen kankaankutojan kuin burmalaisessa sademetsässä elävän kovakuoriaisen arkeen.

Tästä osiosta löydät vinkkejä siihen, miten itse voit toimia ympäristövastuullisemmin omassa arjessasi. Kestäviä kulutusratkaisuja voi tehdä joka päivä kotona, ruokakaupassa, liikenteessä ja vapaa-ajalla. Ympäristövastuullisuutta voi olla myös osallistuminen ja vaikuttaminen päätöksentekoon niin työpaikalla tai asukasyhdistyksessä kuin kunnan tai valtion tasolla.

 tavaranvaihtotori.jpg

Tavaranvaihtotori Nuukuusviikolla. Kuva: Kaisa Merilahti

Siirry

Kestävä kulutus

Osallistuminen ja vaikuttaminen

Se också Var tillämpas miljöpedagogik?

© 2020 A MarketPress.com Theme