Asukasyhdistykset

  • Kokoavat yhteen alueen asukkaita

  • Voivat toimia äänitorvena kunnan päättäjien suuntaan ja olla aktiivisesti mukana esimerkiksi alueen liikennesuunnittelussa ja kaavoitus- ja rakentamispäätöksissä

<– Osallistuminen ja vaikuttaminen

© 2020 A MarketPress.com Theme