Kunnallinen kansanäänestys

Myös kuntalaiset voivat tehdä aloitteen kunnallisesta kansanäänestyksestä. Kansanäänestysaloitteen taakse vaaditaan vähintään viisi prosenttia äänioikeutetuista kunnan asukkaista (Kuntalain 31 §).

<– Osallistuminen ja vaikuttaminen

© 2020 A MarketPress.com Theme