Kunnallisaloite

Kunnan asukas voi tehdä kunnalle aloitteita sen toimintaa koskevissa asioissa (Kuntalain 28 §). Tekemällä kunnallisaloitteen kuntalainen voi herätellä päättäjiä ratkaisemaan jonkin asian tai ongelman. Viranomaisen on aina käsiteltävä aloite.

Ohjeita aloitteen tekemiseen

<– Osallistuminen ja vaikuttaminen

© 2020 A MarketPress.com Theme